Ir al contenido principal
 • Realice pedidos rápida y fácilmente.
 • Vea los pedidos y haga el seguimiento del estado del envío.
 • Cree una lista de sus productos y acceda a ella
 • Gestione sus sitios, productos y contactos a nivel de producto de Dell EMC con la administración de empresa.

En referensguide till de diagnostiska indikatorerna för Mobile Precision

Resumen: Den här artikeln innehåller information om de olika diagnostiklamporna och vad de betyder på de olika mobila Precision-arbetsstationerna.

Es posible que este artículo se haya traducido automáticamente. Si nos quiere hacer llegar algún comentario sobre la calidad de la traducción, utilice el formulario ubicado en la parte inferior de la página.

Contenido del artículo


Instrucciones

Dell Precision Mobile-system har länge haft inbyggda diagnostiska indikatorer. Det kan vara ljudsignaler, strömknappar som visar olika statuslägen och färger, lås- och statuslampor som ändrar status och färger eller en kombination av dem alla för att visa vid vilken punkt under självtestet (POST) som systemet har problem.

Följande artikel är en referensguide till koder som finns på varje modell och vad koderna betyder. Koderna ändras mellan olika modeller och år. De här indikatorerna är bara en startpunkt för att begränsa eventuell felsökning som du utför för att identifiera orsaken till problemet. Du kan använda detta som utgångspunkt för att hitta rätt felsökningsguide. Du kan även kontakta teknisk support så hjälper de dig att leta efter dessa indikatorer.


Innehållsförteckning:

 1. Diagnostiska indikatorer för Precision-serien (2016 till idag)
 2. Diagnostiska indikatorer för Precision-serien (2011 till 2015)
 3. Diagnostiska indikatorer för Precision-serien (2008 till 2010)
 4. Diagnostiska indikatorer för Precision-serien (före 2007)
 5. Ordlista med akronymer
 6. Guider med diagnostiska indikatorer

Överst på sidan

Obs! I alla tabeller nedan bör du komma ihåg att de diagnostiska indikatorerna endast fungerar som förloppsindikator vid självtestprocessen. De här indikatorerna anger inte problemet som gjorde att självtestsrutinen stoppades.

Överst på sidan

Diagnostiska indikatorer för Precision Mobile-serien (2016 till idag)

Med den här serien bärbara datorer ändrades de diagnostiska indikatorerna till att använda två olika metoder beroende på vilken datormodell du har:

 • En metod använder endast strömlampan som indikator. Den diagnostiska indikatorn är nu strömlampans läge och hur många gånger den blinkar.
 • Den andra metoden använder endast batterilampan som indikator. Diagnostiklampan är nu tillstånd och färg på batterilampan som blinkar.

SLN295101_en_US__40Precision_5510_prod_shot_BK_01
(Bild 4.1: Precision M5510)

Strömindikatorläge Beskrivning
SLN295101_en_US__411380898120460. PowerLEDOff
 • Viloläge eller vänteläge till disk (S4)
 • Strömmen är avstängd (S5)
SLN295101_en_US__421380898244646.PowerLEDAmber Startfel – Det här är ett systemfel, inklusive fel på strömförsörjningen. Endast skenan med +5VSB på nätaggregatet fungerar som den ska.
SLN295101_en_US__431380898167303.PowerLEDBlinkAmber Startfel – Datorn får ström, och strömmen från strömförsörjningen är normal. Det kan vara fel på en enhet, eller också är den felaktigt installerad. Se tabellen nedan för diagnostikförslag och möjliga fel vid gult blinkande mönster.
SLN295101_en_US__441380898289708.PowerLEDWhite Systemet är i S0-läge, det normala energiläget för en fungerande maskin. Indikatorn ändras av BIOS till det här läget för att visa att hämtning av op-koder har startats.
SLN295101_en_US__451380898267161.BlinkingWhite Energisparläge är aktiverat för systemet (antingen S1 eller S3). Det innebär inte att ett fel har uppstått.
Varning! Strömindikatorn fungerar endast som förloppsindikator vid självtestsprocessen. De här indikatorerna anger inte problemet som gjorde att självtestsrutinen stoppades.
Obs! Gult blinkande LED-mönster: Strömknappens indikatorlampa ska blinka fram rätt koder för motsvarande fel. Det upprepade mönstret har en lång paus i mitten.

Exempel: Inget minne hittades, strömbrytar-LED-lampan blinkar två gånger följt av en paus, blinkar två gånger, paus osv. Det här mönstret fortsätter tills systemet stängs av.
Indikatorfunktion Problembeskrivning Nästa steg
1 Moderkort: BIOS-ROM-fel
 • Uppdatera BIOS till den senaste versionen
 • Om problemet kvarstår kontaktar du teknisk support för vidare felsökning
2 Inget minne/RAM hittades
 • Bekräfta installerat minne
 • Felsök minnet ytterligare
3 Moderkort, fel i kretsuppsättning, klockfel, port A20-fel, super I/O-fel, fel på tangentbordets styrenhet
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
4 Minnes-/RAM-fel
 • Återställ minnet
 • Felsök minnet ytterligare
5 CMOS-batterifel
 • Felsök CMOS-batteriet
 • Om problemet kvarstår kontaktar du teknisk support för vidare felsökning
6 Fel på grafikkort/-krets
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
7 CPU-fel
 • Kör Intels CPU-diagnostikverktyg
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning

SLN295101_en_US__47Precision_7710_prod_shot_BK_01(1)
(Bild 4.2 Precision M7710)

Strömindikatorläge Beskrivning
SLN295101_en_US__411380898120460. PowerLEDOff
 • Viloläge eller vänteläge till disk (S4)
 • Strömmen är avstängd (S5)
SLN295101_en_US__441380898289708.PowerLEDWhite Systemet är i S0-läge, det normala energiläget för en fungerande maskin. Indikatorn ändras av BIOS till det här läget för att visa att hämtning av op-koder har startats.
SLN295101_en_US__451380898267161.BlinkingWhite Energisparläge är aktiverat för systemet (antingen S1 eller S3). Det innebär inte att ett fel har uppstått.
Varning! Strömindikatorn fungerar endast som förloppsindikator vid självtestsprocessen. De här indikatorerna anger inte problemet som gjorde att självtestsrutinen stoppades.
Obs! Det blinkande mönstret består av 2 uppsättningar siffror. Dessa representeras av den första gruppen (blinkar gult) och den andra gruppen (blinkar vitt).
 • Första gruppen: Batterilampan blinkar gult upp till 9 gånger och pausar sedan i 1,5 sekunder innan den andra gruppen körs.
 • Andra gruppen: Batterilampan blinkar vitt upp till 9 gånger och pausar sedan i 3 sekunder innan den första gruppen körs igen.

Exempel: Inget minne kunde identifieras (2,3), batterilampan blinkar två gånger i gult följt av en paus och blinkar sedan tre gånger i vitt, paus osv. Det här mönstret fortsätter tills systemet stängs av.
 
Indikatorfunktion Problembeskrivning Nästa steg
Gult Vit
2 1 CPU-fel
 • Kör Intels CPU-diagnostikverktyg
 • Om problemet kvarstår kontaktar du teknisk support för att få ytterligare hjälp
2 2 Moderkort: BIOS-ROM-fel
 • Uppdatera BIOS till den senaste versionen
 • Om problemet kvarstår kontaktar du teknisk support för vidare felsökning
2 3 Inget minne/RAM hittades
 • Bekräfta installerat minne
 • Felsök minnet ytterligare
2 4 Minnes-/RAM-fel
 • Återställ minnet
 • Felsök minnet ytterligare
2 5 Ogiltigt minne är installerat
 • Återställ minnet
 • Felsök minnet ytterligare
2 6 Moderkorts-/kretsuppsättningsfel
 • Uppdatera BIOS till den senaste versionen
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
2 7 Moderkort, LCD
 • Uppdatera BIOS till den senaste versionen
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 1 CMOS-batterifel
 • Felsök CMOS-batteriet
 • Om problemet kvarstår kontaktar du teknisk support för vidare felsökning
3 2 Fel på PCI eller grafikkort/krets
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 3 BIOS-återställning 1
 • Återställningsavbildning hittades inte
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 4 BIOS-återställning 2
 • Återställningsavbildning hittades men är ogiltig
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 5 Fel på strömskena
 • Det har uppstått ett effektsekvensfel i EC
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 6 Korrupt flash i SBIOS
 • Skadat flashminne upptäcktes i SBIOS
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 7 ME-fel
 • ME dröjde för länge med att svara på HECI-meddelandet
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning

Denna indikerar batterihanteringens lampkoder

Indikatorfunktion Batteritillstånd
Blinkande gult och vitt ljus (repeteras) En nätadapter som inte är autentiserad eller inte stöds, och inte är från Dell, är ansluten till den bärbara datorn
Blinkande gult och fast vitt ljus (repeteras) Tillfälligt batterifel med ansluten nätadapter
Konstant blinkande gult sken Allvarligt batterifel med ansluten nätadapter
Fast vitt sken Batteriet laddas med nätadapter
Släckt lampa Batteriet i fullt laddningsläge med ansluten nätadapter
Släckt lampa Batteriet i fullt laddningsläge utan ansluten nätadapter
Fast gult sken Batteriladdningen är mycket långsam (cirka 30 minuter eller mindre batteritid återstår), utan ansluten nätadapter

Överst på sidan


Diagnostiska indikatorer för Precision-serien (2011 till 2015)

I den här serien ändrades de diagnostiska indikatorerna till att enbart använda systemstatusindikatorerna. Diagnostiklamporna är nu hårddiskens aktivitetslampa, batteriindikatorlampan och Wi-Fi-lampan.

SLN295101_en_US__32Precision_2800_2014_prod_shot_BK

(Bild 3.1 Precision M4300)

SLN295101_en_US__33SystStatusLED_2800_2014_BK_01

(Bild 3.2: Statuslampor)

Ikon Beskrivning
SLN295101_en_US__341389836947912.HDD-ikon Hårddiskens aktivitetslampa – blir vit när den bärbara datorn läser eller skriver data
SLN295101_en_US__351389836963802.Batteriikon Batteriindikatorlampa – tänds och lyser med fast sken eller blinkar för att visa batteriladdningens status
SLN295101_en_US__361389836983802.Ikonen Wireless (trådlöst) Wi-Fi-lampa – börjar lysa när det trådlösa nätverkskortet aktiveras

Om den bärbara datorn är ansluten till ett eluttag, fungerar ström-/batterilampan så här:

Indikatorfunktion Beskrivning
Fast vit färg Batteriladdning med nätadapter
Pulserande vit färg (långsam ökning/minskning av ljusstyrkan) Systemet i vänteläge, batteriladdning med nätadapter
Av System av, batteriladdning med nätadapter (ström >90 %)
Diagnostikampa Beskrivning Nästa steg
HDD/Storage LED (NumLock-lysdiod)
SLN295101_en_US__341389836947912.HDD-ikon
Indikatorlampa för batteri
SLN295101_en_US__351389836963802.Batteriikon
Indikatorlampa för trådlöst
SLN295101_en_US__361389836983802.Ikonen Wireless (trådlöst)
Blinkande Fast Fast Mikrostyrenheten fördelar kontroll över systemet till processorn. Koden kvarstår om ingen processor identifieras
 • Återställ processorn
 • Kontakta support
Fast Blinkande Fast Det har uppstått ett fel i minnet
 • Återställ minnesmodulerna
 • Prova minnet i en annan kortplats
 • Kontakta support
Blinkande Blinkande Blinkande En komponent i moderkortet är defekt
 • Kontakta support
Blinkande Blinkande Fast Videokortet gör att det inte går att köra självtest i systemet
 • Kontakta support
Blinkande Blinkande Av Tangentbordet gör att det inte går att köra självtest i systemet
 • Återställ tangentbordskabeln
 • Kontakta support
Blinkande Av Blinkande Ett fel i USB-styrenheten uppstod vid start
 • Ta bort eventuella USB-enheter
 • Kontakta support
Fast Blinkande Blinkande Ingen SODIMM-minnesmodul har installerats
 • Återställ minnesmodulerna
 • Prova minnet i en annan kortplats
 • Kontakta support
Blinkande Fast Blinkande Ett fel i LCD-skärmen uppstod vid start
 • Återställ LCD-kabeln
 • Kontakta support
Av Blinkande Blinkande Modemet gör att det inte går att köra självtest i systemet
 • Återställ modemet
 • Kontakta support
Indikatorfunktion Beskrivning
Blinkar växelvist gult och blått ljus En nätadapter som inte är autentiserad eller inte stöds, och inte är från Dell, är ansluten till den bärbara datorn
Blinkar växelvist gult med fast blått ljus Tillfälligt batterifel med ansluten nätadapter
Konstant blinkande gult sken Allvarligt batterifel med ansluten nätadapter
Släckt lampa Batteriet i fullt laddningsläge med ansluten nätadapter
Blått sken på Batteriet laddas med ansluten nätadapter

Överst på sidan


Diagnostiska indikatorer för Precision-serien (2008 till 2010)

Den här serien hade en kombination av statuslampor på tangentbordet med systemstatuslampor på chassit.

SLN295101_en_US__17Precision_6500_2009_prod_shot_BK

(Bild 2.1 Precision M6400)

Dessa modeller hade en grupp statuslampor på tangentbordet på framsidan av chassit som antingen lyste med ett fast grönt sken eller var släckt. Jag har inkluderat en tabell med vad indikatorerna indikerade.

SLN295101_en_US__3KybdStatusLED_4300_2007_BK_01

(Bild 2.2 Caps Lock-lampor)

Ikon Beskrivning
SLN295101_en_US__41395072784135.Caps Caps Lock-lampa – Tänds när Caps Lock-funktionen är aktiverad
SLN295101_en_US__51395072803479. Bläddra Scroll Lock-lampa – Tänds när Scroll Lock-funktionen är aktiverad
SLN295101_en_US__61395072849604.Num Number Lock-lampa – Tänds när Number Lock-funktionen är aktiverad
Indikatormönster
(1 2 3)
Indikatormönster
Beskrivning Nästa steg
SLN295101_en_US__221395106929601.ON-FLASH-FLASH-2 PÅ-FLASH-FLASH Inga SODIMM-moduler har installerats
 • Installera minnesmoduler som stöds
 • Om det redan finns minne kopplar du från och sätter tillbaka modulerna, en i taget, i varje kortplats
 • Försök med ett fungerande minne från en annan dator eller byt ut minnet
 • bör du kontakta support
SLN295101_en_US__231395106975352.FLASH-ON-ON-2 FLASH-ON-ON (PÅ) Moderkortsfel
 • Återställ processorn
 • bör du kontakta support
SLN295101_en_US__241395107006009.FLASH-ON-FLASH-2 FLASH-PÅ-FLASH LCD-panelfel
 • Återställ LCD-kabeln
 • bör du kontakta support
SLN295101_en_US__251395107044650.OFF-FLASH-OFF-2 SLÄCKT, FLASH AV Minneskompatibilitetsfel
 • Installera kompatibla minnesmoduler
 • Om två moduler är installerade tar du bort en och testar. Prova den andra modulen på samma kortplats och testa. Upprepa testet i den oanvända kontakten med båda modulerna
 • bör du kontakta support
SLN295101_en_US__261395107078151.ON-FLASH-ON-2 PÅ-FLASH-PÅ Minnet har upptäckts men har fel
 • Återställ minnet
 • Om två moduler är installerade tar du bort en och testar. Prova den andra modulen på samma kortplats och testa. Upprepa testet i den oanvända kontakten med båda modulerna
 • bör du kontakta support
SLN295101_en_US__271395107107370.OFF-FLASH-FLASH-2 OFF-FLASH-FLASH Modemfel
 • Återställ modemet
 • bör du kontakta support
SLN295101_en_US__281395107134340.FLASH-FLASH-FLASH-2 FLASH-FLASH-FLASH Moderkortsfel
 • bör du kontakta support
SLN295101_en_US__291395107161137.FLASH-FLASH-OFF-2 FLASH-FLASH-OFF (FLASH-AV) Tillvals-ROM-fel
 • Återställ enheten
 • bör du kontakta support
SLN295101_en_US__301395107496706.AV-PÅ-2 AV Fel på lagringsenhet
 • Återställ hårddisken och den optiska enheten
 • Testa datorn med bara hårddisken eller bara den optiska enheten
 • bör du kontakta support
SLN295101_en_US__311395107186137.FLASH-FLASH-ON-2 FLASH-FLASH-PÅ Grafikkortsfel
 • bör du kontakta support

Om datorn är ansluten till ett eluttag fungerar batterilampan så här:

 • Blinkar växelvist gult och blått sken – En nätadapter som inte är autentiserad eller inte stöds och inte är från Dell är ansluten till den bärbara datorn.
 • Blinkar växelvist gult med fast blått sken – Tillfälligt batterifel med ansluten nätadapter.
 • Konstant blinkande gult sken – Allvarligt batterifel med ansluten nätadapter.
 • Släckt – Batteriet är i fullt laddningsläge med ansluten nätadapter.
 • Den blå lampan tänd – Batteri laddas med ansluten nätadapter.

Kontrollera batteriets laddning genom att trycka på och släppa statusknappen på batteriets laddningsmätare för att tända lamporna på laddningsnivån. Varje lampa representerar cirka 20 procent av den totala batteriladdningen. Om till exempel fyra lampor lyser har batteriet 80 procent av laddningen kvar. Om inga lampor tänds är batteriet urladdat.

Om du vill kontrollera batteriets tillstånd med hjälp av laddningsmätaren håller du in statusknappen på batteriladdningsmätaren i minst 3 sekunder. Om inga lampor tänds är batteriet i gott skick och mer än 80 procent av den ursprungliga laddningskapaciteten finns kvar. Varje lampa representerar ytterligare försämring. Om fem lampor tänds återstår mindre än 60 procent av laddningskapaciteten och du bör överväga att byta ut batteriet.

Överst på sidan


Diagnostiska indikatorer för Precision-serien (före 2007)

Dell Precision-systemen har länge haft inbyggda diagnostiska indikatorer. Det kan vara ljudsignaler eller specifika diagnoslampor som indikerar när ett system har problem under självtestet (POST).

SLN295101_en_US__2Precision_4300_2007_prod_shot_BK

(Bild 1.1 Precision M4300)

Dessa modeller hade en grupp statuslampor på tangentbordet på framsidan av chassit som antingen lyste med ett fast grönt sken eller var släckt. Jag har inkluderat en tabell med vad indikatorerna indikerade.

SLN295101_en_US__3KybdStatusLED_4300_2007_BK_01

(Bild 1.2 Caps Lock-lampor)

Ikon Beskrivning
SLN295101_en_US__41395072784135.Caps Caps Lock-lampa – Tänds när Caps Lock-funktionen är aktiverad
SLN295101_en_US__51395072803479. Bläddra Scroll Lock-lampa – Tänds när Scroll Lock-funktionen är aktiverad
SLN295101_en_US__61395072849604.Num Number Lock-lampa – Tänds när Number Lock-funktionen är aktiverad
Flash-kod Indikatormönster Beskrivning Nästa steg
SLN295101_en_US__71366966117019.D1 Blinkar-på-på Mikrostyrenheten fördelar kontroll över systemet till processorn. Koden kvarstår om ingen processor identifieras.
 • Återställ processorn
 • bör du kontakta support
SLN295101_en_US__81366966165505.D2 På-blinkar-på Det har uppstått ett fel i minnet.
 • Återställ minnesmodulerna
 • bör du kontakta support
SLN295101_en_US__91366966202304.D3 Blinkar-blinkar-blinkar En komponent i moderkortet är defekt.
 • bör du kontakta support
SLN295101_en_US__101366966228164.D4 Blinkar-blinkar-på Videokortet gör att det inte går att köra självtest i systemet.
 • bör du kontakta support
SLN295101_en_US__111366966275542,D5 Blinkar-blinkar-av Tangentbordet gör att det inte går att köra självtest i systemet.
 • Återställ tangentbordskabeln
 • bör du kontakta support
SLN295101_en_US__121366966307652.D6 Blinkar-av-blinkar Ett fel i USB-styrenheten uppstod vid start.
 • Ta bort eventuella USB-enheter
 • bör du kontakta support
SLN295101_en_US__131366966334560.D7 På-blinkar-blinkar Inga SODIMM-minnen är installerade.
 • Installera minnesmodulerna
 • Återställ minnesmodulerna
 • bör du kontakta support
SLN295101_en_US__141366966369858 D8 Blinkar-på-blinkar Ett fel i LCD-skärmen uppstod vid start.
 • Återställ LCD-kabeln
 • bör du kontakta support
SLN295101_en_US__151366966398453.D9 Av-blinkar-blinkar Modemet gör att det inte går att köra självtest i systemet.
 • Återställ modemet
 • bör du kontakta support

SLN295101_en_US__16SystStatusLED_4300_2007_BK_01
(Bild 1.3 Statuslampor för gångjärn)

Om datorn är ansluten till ett eluttag fungerar batterilampan så här:

 • Fast grönt – batteriet laddas.
 • Blinkande grönt – batteriet är nästan fulladdat.

Om datorn körs på batteri fungerar batteriindikatorn så här:

 • Släckt – batteriet är tillräckligt laddat (eller så är datorn avstängd).
 • Blinkande orange – batteriladdningen är låg.
 • Fast orange – batteriladdningen är kritiskt låg.

Överst på sidan


Ordlista med akronymer:

I tabellen finns definitioner av akronymer som förekommer i den här artikeln.

Akronym Definition
BIOS Basic Input/Output System – grundläggande system för indata/utdata
CFG Resurskonfiguration
Processor Central Processing Unit – processor
DIMM Dual In-line Memory Module – dubbla inbyggda minnesmoduler
DMA Direct Memory Access – direkt minnesåtkomst
EC Embedded Controller – inbyggd styrenhet
HECI Host Embedded Controller Interface – värdgränssnitt för inbyggd styrenhet
LCD Liquid Crystal Display – flytande kristall-skärm
LED Light Emitting Diode – lysdiod
MBF Moderkortsfel
MBIST Memory Built-in Self Test – inbyggt självtest för minne
ME Management Engine
MEM Minne
NVRAM Non-Volatile Random Access Memory – icke-flyktigt datorminne
PCI Peripheral Component Interconnect – system för anslutning av kringutrustningskomponenter
POV Post-video Activity – aktivitet efter video
PRV Pre-video Activity – aktivitet före video
PSU Nätaggregat
RAM Random Access Memory – datorminne
RCM Recovery Mode – återställningsläge
ROM Read Only Memory – skrivskyddat minne
RTC Real Time Clock – realtidsklocka
S0 Systemets energiläge S0 – Det här är arbetsläget där din Windows-dator är aktiv.
S1 Systemets energiläge S1 – I det här viloläget stoppas processorn och datorn är i vänteläge.
S2 Systemets energiläge S2 – Det här läget liknar S1 förutom att processorn och systemcachen går förlorade eftersom processorn förlorar ström.
S3 Systemets energiläge S3 – I det här läget sparas data till RAM-minnet och hårddiskar och annan maskinvara stängs av.
S4 Systemets energiläge S4 – I det här läget sparas RAM-minnet och andra data på hårddisken.
S5 Systemets energiläge S5 – Systemet är avstängt.
SBIOS Small Board Interface Operating System
SPI Serial Peripheral Interface
STD Boot Hand Off – överlämning efter start
STO Storage Device – lagringsenhet
TPM Trusted Platform Module – betrodd plattformsmodul
USB Universal Serial Bus – universell seriell buss
VID Video

Överst på sidanObs! Om du ser en kod du känner igen följer du anvisningarna och om du måste kontakta din lokala support ser du till att du har kodinformationen till hands. Teknikern behöver informationen för att hjälpa dig vidare.

Om du ser en kod som inte kan identifieras ovan kan du kontakta din lokala support direkt.

Kontakta Dells tekniska support om du behöver mer hjälp.

Överst på sidan

Información adicional

Propiedades del artículo


Producto afectado

Mobile Workstations

Fecha de la última publicación

20 dic 2023

Versión

9

Tipo de artículo

How To