Ir al contenido principal
 • Realice pedidos rápida y fácilmente.
 • Vea los pedidos y haga el seguimiento del estado del envío.
 • Cree una lista de sus productos y acceda a ella
 • Gestione sus sitios, productos y contactos a nivel de producto de Dell EMC con la administración de empresa.

Så här uppdaterar du den fasta programvaran för TPM på Dell-datorn

Resumen: I den här artikeln beskrivs uppdateringsprocessen för fast programvara för TPM.

Es posible que este artículo se haya traducido automáticamente. Si nos quiere hacer llegar algún comentario sobre la calidad de la traducción, utilice el formulario ubicado en la parte inferior de la página.

Contenido del artículo


Instrucciones

Till skillnad från de flesta andra uppdateringar av drivrutiner och fast programvara kan den fasta programvaran för TPM inte uppdateras genom att hämta och installera paketet. Om TPM ägs (av Windows) uppdateras inte den fasta programvaran. TPM-ägarskapet måste rensas innan uppdateringen av den fasta programvaran för TPM kan köras korrekt.

Obs! Om TPM inte visas i BIOS krävs en hård återställning för att återansluta den.

Nedan följer de steg som krävs för att slutföra uppdateringen av den fasta programvaran för TPM på en enskild dator:

 1. Inaktivera hårddiskkryptering, t.ex. BitLocker. Information om hur du avaktiverar BitLocker finns i Uppdatera BIOS på Dell-system där BitLocker är aktiverat .
 2. Öppna PowerShell (klicka på Sök i aktivitetsfältet, skriv PowerShell och klicka på Windows PowerShell).
 3. I Powershell skriver du kommandot "Disable-TpmAutoProvisioning".
 4. Starta om datorn och öppna BIOS-inställningarna (F2 under start).
 5. I BIOS-inställningarna går du till Security och sedan TPM (1.2/2.0).
 6. Klicka på alternativet Clear TPM (rensa TPM) och klicka sedan på Apply (verkställ ) och sedan Exit (avsluta).
 7. När Windows har startats om hämtar du och kör uppdateringen av den fasta programvaran för TPM för din dator, som finns på vår supportwebbplats, eller följer stegen för att använda skript eller automatisering för uppdateringar av fast programvara för TPM från Dell.
 8. Det här uppdateringsverktyget startar om och uppdaterar den fasta programvaran på BIOS-nivå.
 9. När det är klart och Windows har startats om öppnar du PowerShell och skriver kommandot "Enable-TpmAutoProvisioning".
 10. Medan du fortfarande är i PowerShell skriver du kommandot "get-tpm" för att bekräfta att den fasta programvaran för TPM nu har den senaste versionen.
 11. Starta om datorn så att Windows blir ägare till TPM.
 12. Återuppta hårddiskkryptering, t.ex. BitLocker.

Instruktioner för hur du slutför en uppdatering av den fasta TPM-programvaran för din Dell-dator finns också i avsnittet Installationsanvisningar för varje specifik sida för uppdatering av fast programvara för TPM på vår supportwebbplats. Om en uppdatering av fast programvara för TPM behöver driftsättas i hela miljön följer du vår guide om hur du använder skript eller automatisering för uppdateringar av fast programvara för TPM från Dell

Información adicional

Propiedades del artículo


Producto afectado

Desktops & All-in-Ones, Laptops, Security

Fecha de la última publicación

23 ene 2024

Versión

7

Tipo de artículo

How To