Ir al contenido principal
 • Realice pedidos rápida y fácilmente.
 • Vea los pedidos y haga el seguimiento del estado del envío.
 • Cree una lista de sus productos y acceda a ella
 • Gestione sus sitios, productos y contactos a nivel de producto de Dell EMC con la administración de empresa.

Jak povolit funkci Secure Boot v zařízení Dell

Resumen: Informace o povolení funkce Secure Boot v systému Windows 11.

Es posible que este artículo se haya traducido automáticamente. Si nos quiere hacer llegar algún comentario sobre la calidad de la traducción, utilice el formulario ubicado en la parte inferior de la página.

Contenido del artículo


Instrucciones

Co je funkce Secure Boot?

Funkce Secure Boot chrání proces spouštění před útoky ze strany škodlivých kódů, jako je malware a ransomware. Funkce Secure Boot závisí na firmwaru a vyžaduje, aby byl systém BIOS počítače nastaven do režimu UEFI.

Jak ověřit, zda je povoleno zabezpečené spouštění

 1. V levé dolní části obrazovky klikněte na tlačítko Windows nebo stiskněte klávesu Windows.
   
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz: msinfo32
   
 3. Stiskněte Enter.
   
 4. Otevře se okno Systémové informace, kde by ve výchozím nastavení měla být vybrána možnost Souhrn systémových informací.
   
 5. Na pravé straně této obrazovky vyhledejte položku Režim systému BIOSStav zabezpečeného spouštění.
   
 6. Pokud je funkce Secure Boot povolena, v poli Režim systému BIOS bude uvedeno „UEFI“ a Stav zabezpečeného spouštění se zobrazí jako „Zapnuto(obrázek 1).
  Informace o systému Windows
  Obrázek 1

Pokud je v poli Režim systému BIOS počítače uvedena hodnota „Starší verze“, je nutné ji přepnout na hodnotu UEFI.

Než budete pokračovat, ověřte, zda byl počítač testován pro upgrade na systém Windows 11, jelikož starší počítače nemusí splňovat systémové požadavky na tento systém.
Počítače Dell testované pro upgrade na systém Windows 11

 
Poznámka: Po přepnutí režimu spouštění z hodnoty Starší režim na UEFI nebude možné spustit aktuální instalaci systému Windows a bude třeba systém přeinstalovat. Než budete pokračovat v této akci, nezapomeňte si zálohovat svá osobní data.
 
Poznámka: Obrazovky systému Dell BIOS se mohou u jednotlivých modelů počítače lišit. Níže je uveden obecný příklad přepnutí do režimu UEFI a povolení funkce Secure Boot.

Přepnutí režimu Legacy na UEFI

 1. Spusťte počítač.
   
 2. Jakmile se zobrazí logo Dell, stiskněte klávesu F2 a přejděte do systému BIOS.
   
 3. Následující kroky se mohou lišit v závislosti na modelu počítače:

Alienware, Inspiron a Vostro

 • Přejděte do nabídky Boot > change Secure Boot List Option na UEFI.
 • Stisknutím klávesy F10 nastavení uložte a ukončete.

OptiPlex, Precision, Wyse a XPS

 • Přejděte do nabídky General > Boot Sequence > Boot List Option – změňte nastavení na UEFI.
 • Klikněte na tlačítko Apply (Použít ) > klikněte na tlačítko Exit (Ukončit ) – uložte změny.

Povolení funkce Secure Boot
Funkci Secure Boot řídí firmware počítače (BIOS) a lze ji povolit několika jednoduchými kroky:

 1. Spusťte počítač.
   
 2. Jakmile se zobrazí logo Dell, stiskněte klávesu F2 a přejděte do systému BIOS.
   
 3. Následující kroky se mohou lišit v závislosti na modelu počítače:

Alienware, Inspiron a Vostro

 • Přejděte do nabídky Secure Boot > změňte možnost Secure Boot na hodnotu Enabled.
 • Stisknutím klávesy F10 nastavení uložte a ukončete.

OptiPlex, Precision, Wyse a XPS

 • Přejděte do nabídky Secure Boot > Secure Boot Enable > Check Secure Boot Enable.
 • Klikněte na tlačítko Apply > klikněte na tlačítko Exit (Ukončit ) > uložte změny.

Počítač se restartuje a spustí se zpět na plochu systému Windows.

Další zdroje:

Windows 11 – Rozsah podpory a systémové požadavky

Zpět na začátek

Información adicional

Propiedades del artículo


Fecha de la última publicación

31 oct 2023

Versión

5

Tipo de artículo

How To