Ir al contenido principal
 • Realice pedidos rápida y fácilmente.
 • Vea los pedidos y haga el seguimiento del estado del envío.
 • Cree una lista de sus productos y acceda a ella
 • Gestione sus sitios, productos y contactos a nivel de producto de Dell EMC con la administración de empresa.

Włączanie bezpiecznego rozruchu na urządzeniu firmy Dell

Resumen: Informacje na temat włączania funkcji bezpiecznego rozruchu w systemie Windows 11.

Es posible que este artículo se haya traducido automáticamente. Si nos quiere hacer llegar algún comentario sobre la calidad de la traducción, utilice el formulario ubicado en la parte inferior de la página.

Contenido del artículo


Instrucciones

Co to jest bezpieczny rozruch?

Funkcja bezpiecznego rozruchu chroni proces rozruchu przed atakami złośliwego kodu, takiego jak złośliwe oprogramowanie i oprogramowanie wymuszające okup. Bezpieczny rozruch jest zależny od oprogramowania wewnętrznego i wymaga, aby system BIOS komputera był ustawiony w tryb UEFI.

Jak sprawdzić, czy funkcja Secure Boot jest włączona

 1. Kliknij przycisk Windows w lewym dolnym rogu ekranu lub naciśnij klawisz Windows.
   
 2. Na pasku wyszukiwania wpisz: msinfo32
   
 3. Naciśnij klawisz Enter.
   
 4. Otwarte zostanie okno Informacje o systemie. Domyślnie zaznaczona powinna być opcja Podsumowanie systemu.
   
 5. Po prawej stronie tego ekranu odszukaj opcje Tryb systemu BIOS i Stan bezpiecznego rozruchu.
   
 6. Jeśli opcja Bezpieczny rozruch jest włączona, w opcji Tryb systemu BIOS wyświetlany jest tryb „UEFI” oraz w opcji Stan bezpiecznego rozruchu wyświetlana jest informacja „Włączono” (rysunek 1).
  Informacje o systemie Windows
  Rysunek 1

Jeśli w opcji Tryb systemu BIOS wyświetlany jest tryb „Starsza wersja”, należy ją przełączyć z trybu Starsza wersja na tryb UEFI.

Sprawdź, czy komputer został przetestowany pod kątem aktualizacji do systemu Windows 11, zanim przejdziesz dalej, ponieważ starsze komputery mogą nie spełniać wymagań systemowych systemu Windows 11.
Komputery firmy Dell przetestowane pod kątem aktualizacji do systemu Windows 11

 
Uwaga: Przełączenie trybu rozruchu z trybu Starsza wersja na UEFI spowoduje, że nie będzie możliwości przeprowadzenia rozruchu bieżącej instalacji systemu Windows oraz wymagana będzie ponowna instalacja systemu Windows. Przed wykonaniem tej czynności należy utworzyć kopię zapasową danych.
 
Uwaga: Ekrany systemu BIOS Dell mogą się różnić w zależności od modelu komputera. Poniżej przedstawiono ogólny przykład przełączania się na tryb UEFI i włączania funkcji Secure Boot.

Przełączenie z trybu Starsza wersja na tryb UEFI

 1. Uruchom komputer.
   
 2. Gdy pojawi się ekran z logo firmy Dell naciśnij klawisz F2, aby przejść do systemu BIOS.
   
 3. Poniższe czynności mogą się różnić w zależności od modelu komputera:

Alienware, Inspiron i Vostro

 • Przejdź do menu rozruchowego > zmień opcję listy bezpiecznych rozruchów na UEFI.
 • Naciśnij klawisz F10, aby wybrać opcję Save (Zapisz) i Exit (Zakończ).

OptiPlex, Precision, Wyse i XPS

 • Przejdź do opcji General > Boot Sequence > Boot List Option (Opcja listy uruchamiania) — zmień ustawienie na UEFI.
 • Kliknij przycisk Zastosuj > kliknij przycisk Exit (Wyjdź ) - Zapisz zmiany.

Włączanie funkcji bezpiecznego rozruchu
Funkcja bezpiecznego rozruchu jest kontrolowana przez oprogramowanie wewnętrzne komputera (BIOS) i można ją włączyć za pomocą kilku prostych kroków:

 1. Uruchom komputer.
   
 2. Gdy pojawi się ekran z logo firmy Dell naciśnij klawisz F2, aby przejść do systemu BIOS.
   
 3. Poniższe czynności mogą się różnić w zależności od modelu komputera:

Alienware, Inspiron i Vostro

 • Przejdź do opcji Secure Boot > zmień ustawienie opcji Secure Boot na Enabled.
 • Naciśnij klawisz F10, aby wybrać opcję Save (Zapisz) i Exit (Zakończ).

OptiPlex, Precision, Wyse i XPS

 • Przejdź do opcji Secure Boot > Secure Boot Enable > Check Secure Boot Enable.
 • Kliknij przycisk Zastosuj > kliknij przycisk Zakończ > zapisz zmiany.

Komputer zostanie uruchomiony ponownie oraz zostanie przeprowadzony rozruch przywracający pulpit systemu Windows.

Więcej zasobów:

Windows 11 – zakres wsparcia i wymagania systemowe

Powrót do góry

Información adicional

Propiedades del artículo


Fecha de la última publicación

31 oct 2023

Versión

5

Tipo de artículo

How To