Omitir para ir al contenido principal
 • Hacer pedidos rápida y fácilmente
 • Ver pedidos y realizar seguimiento al estado del envío
 • Cree y acceda a una lista de sus productos
 • Administre sus sitios, productos y contactos de nivel de producto de Dell EMC con Administración de la empresa.

Återställa eller installera om Windows 11 på din Dell-dator

Resumen: I den här artikeln beskrivs flera olika metoder för att återställa, återställa och ominstallera Windows 11.

Es posible que este artículo se traduzca automáticamente. Si tiene comentarios sobre su calidad, háganoslo saber mediante el formulario en la parte inferior de esta página.

Contenido del artículo


Instrucciones

Innehållsförteckning:

 1. Säkerhetskopiera dina filer
 2. Systemåterställning
 3. SupportAssist OS Recovery
 4. Installera om Windows 11 med återställningsmedia
 5. Windows 11-drivrutiner för Din Dell-dator
 6. Ytterligare information

Säkerhetskopiera dina filer

Innan du försöker uppdatera eller återställa operativsystemet rekommenderar Dell att du säkerhetskopierar dina data.

Säkerhetskopiera dokument, bilder och skrivbordsmappar med OneDrive Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.


Överst på sidan


Systemåterställning

Följ de här anvisningarna för att göra en systemåterställning:

 1. Klicka på Start Windows-logotypenoch skriv sedan Kontrollpanelen.
 2. Sök i Kontrollpanelen efter Återställning.
 3. Välj Recovery (återställning) > Open System Restore (öppna systemåterställning) > Next (nästa).
 4. Välj återställningspunkten för det problematiska programmet, drivrutinen eller uppdateringen och välj sedan Nästa > Slutför.
 
Obs! Om du inte ser återställningspunkten som du vill använda markerar du kryssrutan Visa fler återställningspunkter för att se fler återställningspunkter.
Om du inte ser några återställningspunkter kan det bero på att systemskyddet inte är aktiverat. Så här kontrollerar du:
 • I sökrutan i aktivitetsfältet skriver du: Kontrollpanelen och välj den sedan i resultatlistan.
 • Skriv återställning i sökrutan för Kontrollpanelen.
 • Välj Recovery (återställning) > Configure System Restore (konfigurera systemåterställning) > Configure (konfigurera) och se om alternativet Turn on system protection (slå på systemskydd ) är valt.
Om alternativet Slå på systemskydd inte är valt är systemskyddet inte aktiverat och det finns inga återställningspunkter. I det här scenariot kan du inte återställa datorn med en systemåterställningspunkt och du måste använda något av de andra återställningsalternativen som anges på den här sidan.


Överst på sidan


Återställ din kopia av Windows 11

Det finns tre alternativ när du gör en återställning av Windows 11.

Behåll mina filer > Ändra inställningar > förinstallerade appar
 • Installerar om Windows 11 och behåller dina personliga filer.
 • Tar bort program och drivrutiner som du installerat.
 • Tar bort ändringar du har gjort i inställningar.
 • Återställer alla appar som datortillverkningen installerades på om datorn levererades med Windows 11.
Behåll mina filer > Ändra inställningar > förinstallerade appar är avaktiverade
 • Installerar om Windows 11 och behåller dina personliga filer.
 • Tar bort program och drivrutiner som du installerat.
 • Tar bort ändringar du har gjort i inställningar.
 • Återställer alla appar som datortillverkningen har installerat.
Ta bort allt
 • Installerar om Windows 11 och tar bort dina personliga filer.
 
 1. Klicka på Start Windows-logotypenoch skriv Återställ.
 2. Välj Återställ datorn (systeminställning).
 3. Välj Kom igång under Återställ datorn.
 4. Om du väljer alternativet Behåll mina filer.
  1. Observera alla appar eller drivrutiner som måste installeras om när uppdateringen är klar.
  2. Följ anvisningarna på skärmen och utför proceduren för uppdateringen. Detta tar lite tid och datorn kommer att startas om.
 5. Om du väljer alternativet Ta bort allt.
  1. Välj Ta bara bort mina filer om du ska behålla den här datorn. Om du ska återvinna den här datorn väljer du Ta bort filer och rensa enheten.
  2. Följ anvisningarna på skärmen och utför proceduren för återställning. Detta tar lite tid och datorn kommer att startas om.
Obs! Det här är inte en återställning till Dells fabriksavbildning, den här processen installerar om operativsystemet Windows 11, tar bort alla dina personliga filer, tar bort appar och drivrutiner som du installerat, tar bort alla ändringar som gjorts i inställningarna och tar bort alla appar som Dell har installerat. Se till att du har säkerhetskopierat dina filer innan du påbörjar den här uppgiften.
Vissa Dell-surfplattor kan vara konfigurerade för att lägga till fabriksinstallerad programvara från Dell under den här processen.


Överst på sidan


SupportAssist OS Recovery

Mer information om hur du använder SupportAssist för att återställa datorn:
Återställa systemet med Dell SupportAssist OS Recovery


Överst på sidan


Installera om Windows 11 med återställningsmedia

Mer information om hur du installerar om Windows 11 med återställningsmedia:
Hämta och använda Dells återställningsbild för operativsystem i Microsoft Windows


Överst på sidan


Windows 11-drivrutiner för din Dell-dator

Dell uppdaterar drivrutiner, program och fast programvara för att tillgodose de krav som medföljer ny programvara och maskinvara.


Överst på sidan


Ytterligare information

Lösningsinformation.


Överst på sidan

Información adicional

Propiedades del artículo


Fecha de la última publicación

31 oct 2023

Versión

4

Tipo de artículo

How To