Omitir para ir al contenido principal
 • Hacer pedidos rápida y fácilmente
 • Ver pedidos y realizar seguimiento al estado del envío
 • Cree y acceda a una lista de sus productos
 • Administre sus sitios, productos y contactos de nivel de producto de Dell EMC con Administración de la empresa.

Resetowanie lub ponowne instalowanie systemu Windows 11 na komputerze firmy Dell

Resumen: Niniejszy artykuł obejmuje kilka różnych metod przywracania, resetowania i ponownej instalacji systemu Windows 11.

Es posible que este artículo se traduzca automáticamente. Si tiene comentarios sobre su calidad, háganoslo saber mediante el formulario en la parte inferior de esta página.

Contenido del artículo


Instrucciones

Spis treści:

 1. Tworzenie kopii zapasowej plików
 2. Przywracanie systemu
 3. SupportAssist OS Recovery
 4. Ponowna instalacja systemu Windows 11 przy użyciu nośnika odzyskiwania
 5. Sterowniki dla komputera firmy Dell z systemem Windows 11
 6. Informacje dodatkowe

Tworzenie kopii zapasowej plików

Firma Dell zaleca, aby przed przystąpieniem do odświeżania lub resetowania systemu operacyjnego utworzyć kopię zapasową danych.

Tworzenie kopii zapasowej dokumentów, zdjęć i folderów na pulpicie za pomocą usługi OneDrive Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.


Powrót do góry


Przywracanie systemu

Aby przeprowadzić przywracanie systemu, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij przycisk Start Logo systemu Windows, a następnie wpisz polecenie Panel sterowania.
 2. Wyszukaj w Panelu sterowania pozycję Przywracanie.
 3. Wybierz kolejno pozycje Przywracanie > Otwórz przywracanie systemu > Dalej.
 4. Wybierz punkt przywracania związany z problematyczną aplikacją, sterownikiem lub aktualizacją, a następnie kliknij kolejno przyciski Dalej > Zakończ.
 
Uwaga: jeśli nie widzisz punktu przywracania, którego chcesz użyć, zaznacz pole wyboru Pokaż więcej punktów przywracania, aby wyświetlić więcej punktów przywracania.
Jeśli nie widzisz żadnych punktów przywracania, może to być spowodowane tym, że ochrona systemu nie jest włączona. Poniżej przedstawiono sposób sprawdzania:
 • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz: Panel sterowania, a następnie wybierz go z listy wyników.
 • W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz recovery.
 • Wybierz opcję Odzyskiwanie > Konfiguruj przywracanie systemu > Konfiguruj i sprawdź, czy wybrano opcję Włącz ochronę systemu.
Jeśli opcja Włącz ochronę systemu nie jest zaznaczona, ochrona systemu nie jest włączona i nie ma żadnych punktów przywracania. W takim przypadku nie będzie można odzyskać komputera przy użyciu punktu przywracania systemu i konieczne będzie użycie jednej z pozostałych opcji odzyskiwania, wymienionych na tej stronie.


Powrót do góry


Resetowanie systemu Windows 11

Istnieją trzy opcje resetowania systemu Windows 11.

Zachowaj moje pliki > Zmień ustawienia > Aplikacje zainstalowane fabrycznie Wł.
 • Ponowne zainstalowanie systemu Windows 11 i zachowanie plików osobistych.
 • Usunięcie zainstalowanych aplikacji i sterowników.
 • Usunięcie zmian dokonanych w ustawieniach.
 • Przywraca wszystkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera, jeśli komputer został dostarczony z systemem Windows 11.
Zachowaj moje pliki > Zmień ustawienia > Aplikacje zainstalowane fabrycznie Wył.
 • Ponowne zainstalowanie systemu Windows 11 i zachowanie plików osobistych.
 • Usunięcie zainstalowanych aplikacji i sterowników.
 • Usunięcie zmian dokonanych w ustawieniach.
 • Przywrócenie wszystkich aplikacji zainstalowanych przez producenta komputera.
Usuń wszystko
 • Ponowne zainstalowanie systemu Windows 11 i usunięcie plików osobistych.
 
 1. Kliknij przycisk StartLogo systemu Windows, a następnie wpisz „reset”.
 2. Wybierz pozycję Resetowanie ustawień do stanu początkowego (ustawienie systemowe).
 3. W sekcji Resetowanie ustawień do stanu początkowego wybierz pozycję Rozpocznij.
 4. Jeśli wybierzesz opcję Zachowaj moje pliki:
  1. Zanotuj wszystkie aplikacje lub sterowniki, które będzie trzeba ponownie zainstalować po zakończeniu odświeżania.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces odświeżania. Proces potrwa jakiś czas, po czym komputer uruchomi się ponownie.
 5. Jeśli wybierzesz opcję Usuń wszystko:
  1. Jeśli komputer pozostanie Twoją własnością, wybierz opcję Usuń tylko moje pliki. W przypadku utylizacji komputera wybierz opcję Usuń pliki i wyczyść dysk.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces resetowania. Proces potrwa jakiś czas, po czym komputer uruchomi się ponownie.
Uwaga: nie jest to przywracanie systemu operacyjnego do postaci fabrycznej przy użyciu obrazu firmy Dell. Ten proces zainstaluje ponownie na komputerze system operacyjny Windows 11, usunie wszystkie pliki osobiste, usunie zainstalowane aplikacje i sterowniki, usunie wszystkie zmiany dokonane w ustawieniach oraz usunie wszystkie aplikacje zainstalowane przez firmę Dell. Przed rozpoczęciem tego zadania należy utworzyć kopię zapasową plików.
Niektóre tablety firmy Dell można skonfigurować tak, aby w trakcie tego procesu dodawać oprogramowanie instalowane fabrycznie przez firmę Dell.


Powrót do góry


SupportAssist OS Recovery

Więcej informacji na temat korzystania z programu SupportAssist OS Recovery można znaleźć w artykule:
Przywracanie systemu za pomocą programu Dell SupportAssist OS Recovery


Powrót do góry


Ponowna instalacja systemu Windows 11 przy użyciu nośnika odzyskiwania

Więcej informacji na temat ponownej instalacji systemu Windows 11 z nośnika odzyskiwania można znaleźć w artykule:
Pobieranie i używanie obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Dell w systemie Microsoft Windows


Powrót do góry


Sterowniki dla komputera firmy Dell z systemem Windows 11

Firma Dell aktualizuje sterowniki, aplikacje oraz oprogramowanie sprzętowe, aby spełniały one wymagania najnowszych programów i urządzeń.


Powrót do góry


Informacje dodatkowe

Informacje o rozwiązaniu.


Powrót do góry

Información adicional

Propiedades del artículo


Fecha de la última publicación

31 oct 2023

Versión

4

Tipo de artículo

How To