Omitir para ir al contenido principal
 • Hacer pedidos rápida y fácilmente
 • Ver pedidos y realizar seguimiento al estado del envío
 • Cree y acceda a una lista de sus productos
 • Administre sus sitios, productos y contactos de nivel de producto de Dell EMC con Administración de la empresa.

Feilsøke strømadapterproblemer på en bærbar Dell-PC

Resumen: Finn ut hvordan du feilsøker og løser problemer med strømadapteren på en bærbar Dell-PC. Finn informasjon om hvordan du bruker strømadapteren og feilsøker problemer med den.

Es posible que este artículo se traduzca automáticamente. Si tiene comentarios sobre su calidad, háganoslo saber mediante el formulario en la parte inferior de esta página.

Contenido del artículo


Síntomas

Sjekk om datamaskinen kan slås på bare med strømadapteren.

Varighet: 02:34
Når det er tilgjengelig, kan du velge språkinnstillinger for undertekst (undertekster) ved hjelp av innstillinger eller CC-ikonet på denne videospilleren.

Strømadapteren, også kalt lader for bærbar PC, brukes for å tilføre nok strøm til at den bærbare PC-en kan brukes i lengre perioder, og for å lade batteriet. Hvis strømadapteren ikke fungerer, kan ikke batteriet på den bærbare PC-en lades. PC-en kan helles ikke slås på eller brukes med mindre batteriet er tilstrekkelig oppladet.

Følg instruksjonene i denne artikkelen for å feilsøke strømadapterproblemer hvis du ser følgende symptomer:

 • Strømadapteren lader ikke batteriet.
 • Dell-PC-en kan ikke slås på med strømadapteren.
 • Lampen for strømadapteren er av.
 • Lampen på strømadapteren slår seg av når strømadapteren kobles til den bærbare PC-en.
 • Feilmelding – The AC adapter type cannot be determined. (Strømadaptertypen kan ikke fastsettes.) This will prevent optimal computer performance (Dette vil hindre optimal datamaskinytelse).

Causa

Det kan oppstå strømadapterproblemer som følge av en defekt strømadapter eller strømkabel, en skade på strøm- eller strømadapterkabelen, en defekt likestrømkontakt på den bærbare PC-en og så videre.

Hvis den bærbare Dell-PC-en bare kan slås på med strømadapteren, og du oppdager symptomene som er nevnt nedenfor, kan du se følgende kunnskapsartikkel fra Dell: Feilsøking av batteriproblemer på bærbare Dell-PC-er.

 • Batteriet holder seg ikke oppladet.
 • Batterilampen lyser ikke eller blinker kontinuerlig.
 • Den bærbare PC-en gjenkjenner ikke batteriet.
 • Den bærbare PC-en slår seg ikke på uten at strømadapteren er koblet til.
 • Batteriladingen har stoppet opp på en viss prosent.
FORSIKTIG: Hvis du bruker et batteri som ikke kommer fra Dell, eller et ikke-kompatibelt batteri, øker dette risikoen for brann eller eksplosjon. Du må bare bytte ut batteriet med et kompatibelt batteri som er kjøpt fra Dell, og som er utviklet for å fungere med den bærbare Dell-datamaskinen. Du må ikke bruke batterier fra andre PC-er i den bærbare Dell-PC-en.
FORSIKTIG: Hvis Dell-strømadapteren er så varm at du ikke kan ta på den, må du slutte å bruke strømadapteren og kontakte teknisk støtte i Dell.
MERK: I likhet med de fleste bærbare PC-er, bruker bærbare Dell-PC-er litium-ionbatterier. Disse kan svulme opp på grunn av alder, antall ladesykluser eller eksponering for sterk varme. Selv om en oppsvulmet batteripakke ikke utgjør et sikkerhetsproblem, bør du ikke bruke skadde eller oppsvulmede komponenter. Hvis du har problemer med at en batteripakke svulmer opp, anbefaler vi at du slutter å bruke den og bytter den ut med et batteri som er godkjent av Dell.

Resolución

Feilsøke problemer med strømadapter


Feilsøking ved problemer med strømadapter

Utvid delene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker problemer med en strømadapter.

Strømadapterkabelen og strømkabelen kan bli frynsete eller kappet av, slik at ledningstrådene i endene av kablene blir synlige. Dette kan skyldes måten kabelen blir surret rundt strømadapteren på, eller at kabelen blir utsatt for unødig belastning. Hvis skaden er så stor at ledningstrådene er synlige, må du slutte å bruke strømadapteren. Slik ser du etter skader på strømadapteren, kablene og adapterporten på den bærbare PC-en:

FORSIKTIG: Dell anbefaler å bare bruke en Dell-merket strømadapter som er kompatibel med den bærbare Dell-PC-en. Dell fraråder bruk av tredjeparts strømadaptere eller batterier på en bærbar Dell-PC.
 1. Koble strømadapteren fra vegguttaket.
 2. Koble strømadapteren fra datamaskinen.
 3. Se etter tegn på fysisk skade eller overoppheting på strømadapteren og kablene (inkludert strømkabelen).
 4. Kontroller om stiften inni støpselet eller adapterporten er bøyd, ødelagt eller skadet.
ADVARSEL: Ta tak i pluggen, ikke i kabelen, når du kobler strømadapteren fra datamaskinen.
ADVARSEL: Dell-strømadapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Strømkontakter og grenuttak varierer imidlertid fra land til land.
FORSIKTIG: Hvis Dell-strømadapteren er så varm at du ikke kan ta på den, må du slutte å bruke strømadapteren og kontakte teknisk støtte i Dell.
FORSIKTIG: Hvis strømadapteren eller strømkabelen blir skadet, må du slutte å bruke strømadapteren med en gang.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende kunnskapsartikkel fra Dell: Identifisere skadet strømadapter på Dell-systemer.

Strømadapter med frynsete kabel
Figur 1: Frynsete kabler
Synlige ledningstråder på en strømadapter
Figur 2: Synlige ledninger
Strømadapterkabelen er kappet
Figur 3: Kappet kabel
Bøyd eller ødelagt pinne/stift
Figur 4: Bøyd eller brukket pinne

Hvis du finner en skade, kontakter du teknisk støtte i Dell for å få reparasjonsalternativer. Hvis du ikke finner noen skade, går du videre til neste trinn.

 1. Koble strømadapteren fra vegguttaket.
 2. Koble til en annen enhet i stikkontakten for å kontrollere om stikkontakten fungerer som den skal.
 3. Koble strømadapteren til et fungerende vegguttak.
 4. Sett strømadapteren rett inn i vegguttaket. Omgå eventuelle strømregulatorer som støtbeskyttere, avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) og strømsplittere. Dette hjelper deg med å isolere problemer med strømregulatorene.
MERK: Hvis strømadapteren er koblet til en dokkingstasjon, må du koble strømadapteren direkte til den bærbare PC-en for å bekrefte at strømadapteren fungerer som den skal.

Hvis strømadapteren fungerer som den skal når du omgår strømregulatoren eller dokkingstasjonen, ligger problemet i den spesifikke enheten.

Hvis den bærbare PC-en fortsatt ikke kan slås på med strømadapteren, går du videre til neste trinn.

 1. Koble strømadapteren fra vegguttaket.
 2. Koble fra eventuelle enheter som er koblet til den bærbare PC-en.
 3. Ta ut batteriet. Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du tar ut batteriet, kan du se brukerhåndboken for den bærbare PC-en. Hvis batteriet i den bærbare Dell-PC-en ikke kan tas ut, hopper du over denne delen.
 4. Hold inne av/på-knappen i 30 sekunder for å tappe ut resterende strøm fra den bærbare PC-en.
 5. Koble til batteriet.
 6. Koble strømadapteren til vegguttaket og den bærbare PC-en.
 7. Slå på datamaskinen.

Hvis den bærbare PC-en fortsatt ikke kan slås på med strømadapteren når reststrømmen er tappet ut, går du videre til neste trinn.

USB-C er en plattformuavhengig standardkontakt for lading, tilkobling av enheter og overføring av data. Utvalgte bærbare Dell-PC-er bruker en USB-C-port til å gi strøm til og lade den bærbare PC-en. Det er viktig å kontrollere at USB-C-laderen er koblet til riktig USB-C-port som støtter lading, spesielt på en bærbar PC som har mer enn én USB-C-port.

 1. Koble strømadapteren fra vegguttaket.
 2. Koble strømadapteren fra den bærbare PC-en.
 3. Koble strømkabelen fra strømadapteren.
 4. Koble strømkabelen godt til strømadapteren.
 5. Kontroller at lampen på strømadapteren er på. Hvis lampen ikke slår seg på, kan du prøve en kompatibel fungerende strømadapter.

Hvis den bærbare PC-en ikke kan slås på med strømadapteren etter at du har koblet strømkabelen og strømadapterkabelen fra og til, går du videre til neste trinn.

Tilbakestill strømadapteren ved å følge disse trinnene:

 1. La strømadapteren være koblet fra stikkontakten i 15 sekunder.
 2. Koble strømadapteren fra den bærbare PC-en.
 3. Koble strømadapteren til et fungerende vegguttak.
 4. Koble strømadapteren til den bærbare PC-en.
 5. Kontroller LED-lampen på strømadapteren.
MERK: LED-lampen kan være plassert på enten selve strømadapterboksen eller adapterpluggen (DC).

Hvis LED-indikatoren på strømadapteren slår seg på, går du videre til neste trinn.

Hvis LED-indikatoren på strømadapteren er av eller slår seg av når strømadapteren kobles til den bærbare PC-en, kan du kontakte teknisk støtte i Dell for å finne ut hvilke reparasjonsalternativer som er tilgjengelige i ditt område.

Hvis du bruker en strømadapter med lavere strømbruk, kan ett eller flere av følgende problemer oppstå:

 • Den bærbare PC-en kan vise en feilmelding som "The AC adapter type cannot be determined. This will prevent optimal computer performance" (Strømadaptertypen kan ikke fastslås. Dette vil hindre optimal datamaskinytelse), eller "Unknown or incorrect AC adapter detected" (Ukjent eller feil strømadapter oppdaget).
 • Den bærbare PC-en kan redusere hastigheten til prosessoren (CPU) for å spare strøm.
 • Det kan hende at batteriet på den bærbare PC-en ikke lader eller lader sakte.
 • Strømadapteren kan bli varm.

Hver bærbare Dell-PC har en strømadapter med ulikt wattforbruk. Dette kan avhenge av maskinvarekonfigurasjonen til den bærbare PC-en. Bærbare Dell-PC-er leveres med en strømadapter på 45, 65, 90, 130, 180 eller 240 W. For å sikre optimal ytelse anbefaler Dell å bruke den opprinnelige strømadapteren som fulgte med den bærbare Dell-PC-en. Du finner informasjonen om strømadapterens wattforbruk på en etikett på undersiden av strømadapteren.

Slik kontrollerer du at den bærbare PC-en gjenkjenner strømadapteren på riktig måte:

 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Når Dell-logoen vises, trykker du på F2-tasten til meldingen Entering Setup (Åpner oppsett) vises.
 3. Kontroller strømadaptertypen i BIOS-alternativene. Du finner som regel informasjonen om strømadapteren på hovedskjermbildet i BIOS.
  • Hvis strømadaptertypen er None (Ingen) – Kontroller at strømadapteren er koblet til den bærbare PC-en, at lampen på strømadapteren er på, og at riktig strømadapter er koblet til den bærbare PC-en.
  • Hvis strømadaptertypen er Unknown (Ukjent) – Prøv med en annen fungerende strømadapter. Hvis problemet vedvarer, eller hvis den samme strømadapteren fungerer fint på en annen bærbar PC, kan du kontakte teknisk støtte i Dell for å få informasjon om reparasjonsalternativene som er tilgjengelige i ditt område.
  • Hvis strømadaptertypen gjenkjennes på riktig måte, går du videre til neste trinn.

En diagnostikktest for maskinvare kan hjelpe deg med å identifisere problemet og gi deg feilsøkingstrinn for å løse det. Dell tilbyr både innebygd og nettbasert diagnostikk. Datamaskinvurderingen før oppstart sjekker om strømadapteren gjenkjennes av hovedkortet på riktig måte.

Slik kjører du Dell SupportAssist Preboot System Assessment- eller ePSA-testen:

 1. Slå på datamaskinen.
 2. Når skjermbildet med Dell-logoen vises, trykker du på F12 flere ganger til menyen for engangsoppstart vises.
 3. Bruk piltastene til å velge Diagnostics (Diagnostikk), og trykk på Enter.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre diagnostikktesten.
 5. Hvis diagnostikktesten rapporterer en feil, må du notere deg feilkoden og valideringskoden, og kontakte teknisk støtte i Dell for å få informasjon om reparasjonsalternativene som er tilgjengelige i ditt område.
 6. Hvis diagnostikktesten blir bestått, betyr det at ingen maskinvareproblemer ble oppdaget.

BIOS (også kalt systemoppsett) er en innebygd fastvare på datamaskinens hovedkort. Hvis du oppdaterer BIOS til den nyeste versjonen, blir det enklere for datamaskinen å gjenkjenne strømadapteren på riktig måte.

ADVARSEL: Bærbare Dell-PC-er må ha batteriet installert og være koblet til strømadapteren før du begynner å oppdatere BIOS. Batteriet i enkelte bærbare Dell-PC-er må være minst 10 % oppladet før du starter BIOS-oppdateringen.

Lær mer om Dell BIOS-oppdateringer.

Hvis strømadaptertypen ikke gjenkjennes av den bærbare PC-en, kan du se følgende kunnskapsartikkel fra Dell: Tvinge en BIOS-oppdatering på en bærbar Dell-PC uten at strømadapteren er koblet til. Les ansvarsfraskrivelsen nedenfor før du prøver å tvinge BIOS-oppdateringen.

FORSIKTIG: Hvis batterinivået er under 10 %, kan du kanskje tvinge BIOS til å oppdatere i et DOS-miljø. En feil under denne prosessen vil føre til permanent skade på datamaskinens hovedkort. Brukere fortsetter på egen risiko. Dell skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, inkludert, men ikke begrenset til, tap av data, tap av fortjeneste eller tap av inntekter som kan ramme kunder ved bruk av eventuelle fremgangsmåter eller råd som er lagt frem i denne artikkelen.

Información adicional

Propiedades del artículo


Producto comprometido

Laptops, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Mobile Workstations

Fecha de la última publicación

21 jul 2023

Versión

12

Tipo de artículo

Solution