Omitir para ir al contenido principal
 • Hacer pedidos rápida y fácilmente
 • Ver pedidos y realizar seguimiento al estado del envío
 • Cree y acceda a una lista de sus productos
 • Administre sus sitios, productos y contactos de nivel de producto de Dell EMC con Administración de la empresa.

Problemen met de voedingsadapter oplossen op een Dell laptop

Resumen: Ontdek hoe u problemen met de voedingsadapter van een Dell laptop kunt oplossen. Hier vindt u informatie over het gebruik van en het oplossen van problemen met een voedingsadapter.

Es posible que este artículo se traduzca automáticamente. Si tiene comentarios sobre su calidad, háganoslo saber mediante el formulario en la parte inferior de esta página.

Contenido del artículo


Síntomas

Controleren of de computer met alleen de voedingsadapter wordt opgestart.

Duur: 02:34
Indien beschikbaar, kunnen taalinstellingen met ondertiteling (ondertiteling) worden gekozen met behulp van het instellingen- of CC-pictogram op deze videospeler.

De voedingsadapter, soms aangeduid als laptopoplader, wordt gebruikt om de laptop van voldoende stroom te voorzien zodat deze voor langere tijd kan werken en om de laptopbatterij op te laden. Wanneer de voedingsadapter niet werkt, kan de batterij van de laptop niet worden opgeladen, en de laptop kan niet worden ingeschakeld of werken tenzij de batterij voldoende is opgeladen.

Volg de instructies in dit artikel om problemen met de voedingsadapter op te lossen als u de volgende symptomen opmerkt:

 • De voedingsadapter laadt de batterij niet op.
 • De voedingsadapter kan de Dell laptop niet inschakelen.
 • Het LED-lampje van de voedingsadapter brandt niet.
 • Het LED-lampje van de voedingsadapter gaat uit nadat deze op de laptop is aangesloten.
 • Foutbericht - Het voedingsadaptertype kan niet worden bepaald. Dit verhindert optimale systeemprestaties.

Causa

Problemen met de voedingsadapter kunnen optreden als gevolg van een defecte voedingsadapter, defecte voedingskabel, schade aan de voedingsadapter of voedindsadapterkabel, defecte DC-in-connector op de laptop, enzovoort.

Als de Dell laptop alleen kan worden ingeschakeld met de voedingsadapter en als u de onderstaande batterijsymptomen ziet, raadpleegt u het Dell Knowledge Base-artikel over Problemen met de batterij van een Dell laptop oplossen.

 • Batterij kan niet worden opgeladen.
 • Het LED-lampje van de batterij brandt niet of knippert constant.
 • De laptop herkent de batterij niet.
 • De laptop wordt niet ingeschakeld zonder dat de voedingsadapter is aangesloten.
 • Het opladen van de batterij gaat niet verder dan een bepaald percentage.
LET OP: Gebruik van een niet-Dell of niet-compatibele batterij kan het risico van brand of ontploffing verhogen. Vervang de batterij alleen door een compatibele, van Dell gekochte batterij die is ontworpen voor gebruik met uw Dell laptop. Gebruik geen batterij van andere laptops met uw Dell laptop.
LET OP: Als de Dell voedingsadapter te heet is om aan te raken, stopt u met het gebruik van de voedingsadapter en neemt u contact op met Dell Technische Support.
OPMERKING: Net als de meeste laptops zijn Dell laptops voorzien van lithium-ionbatterijen die door verschillende oorzaken, zoals leeftijd, aantal oplaadcycli of blootstelling aan hoge temperaturen, kunnen uitzetten. Hoewel een uitgezette batterij geen veiligheidsprobleem vormt, moet u geen beschadigde of uitgezette componenten gebruiken. Hebt u een uitgezette batterij, gebruik deze dan niet meer en vervang hem door een door Dell goedgekeurde batterij.

Resolución

Problemen met de voedingsadapter oplossen


Problemen met de voedingsadapter oplossen

Vouw de onderstaande gedeelten uit voor meer informatie over de oplossingen voor problemen met de voedingsadapter.

De voedingsadapterkabel en de voedingskabels kunnen scheuren of breuken gaan vertonen waardoor de bedrading aan beide uiteinden van de kabels bloot komt te liggen. Dit kan worden veroorzaakt door de manier waarop de kabel om de voedingsadapter heen is opgerold of als de kabel onderhevig is aan overmatige belasting. Als de kabel dusdanig beschadigd is dat draden bloot liggen, moet u de voedingsadapter niet meer gebruiken. De voedingsadapter, kabels en de adapterpoort op de laptop op beschadigingen controleren:

LET OP: Dell raadt u aan om alleen voedingsadapters van het merk Dell te gebruiken die geschikt zijn voor uw Dell laptop. Dell raadt af om voedingsadapters of batterijen van derden op een Dell laptop te gebruiken.
 1. Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
 2. Koppel de voedingsadapter los van de computer.
 3. Controleer de voedingsadapter en de kabels (inclusief het netsnoer) op tekenen van fysieke schade of oververhitting.
 4. Controleer of de pin aan de binnenkant van de stekker of de adapterpoort verbogen, gebroken of beschadigd is.
WAARSCHUWING: Als u de voedingsadapter van de computer loskoppelt, trek dan aan de stekker en niet aan de kabel.
WAARSCHUWING: De Dell voedingsadapter kan op stopcontacten over de hele wereld worden aangesloten. Stekkers en stopcontacten kunnen echter per land sterk verschillen.
LET OP: Als de Dell voedingsadapter te heet is om aan te raken, stopt u met het gebruik van de voedingsadapter en neemt u contact op met Dell Technische Support.
LET OP: Als de voedingsadapter of de voedingskabel beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de voedingsadapter.

Zie voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Schade aan voedingsadapter op Dell systemen identificeren.

Voedingsadapter met een versleten kabel
Afbeelding 1: Versleten kabels
Blootliggende draden op een voedingsadapter
Afbeelding 2: Blootliggende draden
Kabel van de voedingsadapter is gescheurd
Afbeelding 3: Gescheurde kabel
Gebogen of gebroken pin
Afbeelding 4: Verbogen of afgebroken pin

Als u een beschadiging waarneemt, neemt u dan contact op met Dell Technische Support voor reparatieopties. Als u geen schade vindt, gaat u verder met de volgende stap.

 1. Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
 2. Sluit een ander apparaat aan op het stopcontact en controleer of het stopcontact goed werkt.
 3. Sluit de voedingsadapter aan op een goed werkend stopcontact.
 4. Sluit de voedingsadapter rechtstreeks aan op het stopcontact. Gebruik geen stroomregelaars zoals piekspanningbeschermers, UPS (Uninterruptible Power Supply, noodstroomvoeding), stroomverdelers. Dit helpt bij het isoleren van problemen met de stroomregelaars.
OPMERKING: Als de voedingsadapter is aangesloten op een dockingstation, sluit u de voedingsadapter rechtstreeks aan op de laptop om te controleren of de voedingsadapter goed werkt.

Als de voedingsadapter goed werkt wanneer u de stroomregelaar of het dockingstation omzeilt, ligt het probleem bij dat specifieke apparaat.

Als de voedingsadapter de laptop nog steeds niet kan inschakelen, gaat u verder met de volgende stap.

 1. Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
 2. Koppel alle apparaten die zijn aangesloten op de laptop los.
 3. Verwijder de batterij. Lees de instructies in de gebruikershandleiding van de laptop voor het verwijderen van de batterij. Als uw Dell laptop een niet-verwijderbare batterij heeft, kunt u dit gedeelte overslaan.
 4. Houd de aan/uit-knop gedurende 30 seconden ingedrukt om eventuele reststroom in de laptop af te voeren.
 5. Plaats de batterij terug.
 6. Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact en de laptop.
 7. Zet de computer aan.

Als de reststroom is afgevoerd en de laptop niet wordt ingeschakeld met de voedingsadapter, gaat u verder met de volgende stap.

USB-C is een platformonafhankelijke standaardconnector voor opladen, aansluiten van apparaten en dataoverdracht. Bepaalde Dell laptops gebruiken een USB-C-poort om de laptop van stroom te voorzien en op te laden. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat de USB-C-oplader is aangesloten op de juiste USB-C-poort die opladen ondersteunt, vooral op een laptop met meer dan één USB-C-poort.

 1. Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
 2. Koppel de voedingsadapter los van de laptop.
 3. Koppel de voedingskabel los van de voedingsadapter.
 4. Sluit de voedingskabel stevig aan op de voedingsadapter.
 5. Controleer of het LED-lampje op de voedingsadapter brandt. Als het LED-lampje niet wordt ingeschakeld, probeert u het met een compatibele voedingsadapter waarvan bekend is dat deze goed functioneert.

Ga na het terugplaatsen van de voedingskabel en de voedingsadapterkabel verder met de volgende stap als de laptop niet kan worden ingeschakeld met de voedingsadapter.

Reset de voedingsadapter als volgt:

 1. Haal de voedingsadapter uit het stopcontact en wacht 15 seconden.
 2. Koppel de voedingsadapter los van de laptop.
 3. Sluit de voedingsadapter aan op een goed werkend stopcontact.
 4. Sluit de voedingsadapter aan op de laptop.
 5. Controleer het LED-lampje op de voedingsadapter.
OPMERKING: Het LED-indicatorlampje vindt u op de behuizing van de voedingsadapter of op de gelijkstroomstekker van de voedingsadapter.

Als het LED-indicatorlampje op de voedingsadapter gaat branden, gaat u verder naar de volgende stap.

Als het LED-indicatorlampje op de voedingsadapter uit is of uitgaat wanneer deze op de laptop is aangesloten, neem dan contact op met Dell Technische Support voor meer informatie over reparatieopties die in uw regio beschikbaar zijn.

Het gebruik van een voedingsadapter met een lager wattage kan een of meer van de volgende problemen veroorzaken:

 • De laptop kan een foutmelding weergeven, zoals "Het type voedingsadapter kan niet worden bepaald. Dit voorkomt optimale systeemprestaties" of "Onbekende of onjuiste voedingsadapter gedetecteerd".
 • De laptop kan de snelheid van de processor (CPU) verlagen om energie te besparen.
 • De laptopbatterij wordt mogelijk niet of langzaam opgeladen.
 • De voedingsadapter kan te warm worden.

Elke Dell laptop gebruikt een voedingsadapter met een ander wattage. Dit kan afhankelijk zijn van de hardwareconfiguratie van de laptop. Dell laptops kunnen werken op een voedingsadapter van 45 W, 65 W, 90 W, 130 W, 180 W of 240 W. Gebruik voor optimale prestaties de voedingsadapter die bij de Dell laptop is geleverd. Het wattage van de voedingsadapter staat op een label aan de onderkant van de voedingsadapter.

U kunt als volgt controleren of de laptop de voedingsadapter herkent:

 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Zodra het Dell logo op het scherm verschijnt, drukt u op F2 totdat het bericht Entering Setup wordt weergegeven.
 3. Controleer het AC Adapter Type in de BIOS-opties. De informatie over de voedingsadapter is meestal te vinden op het hoofdscherm van het BIOS.
  • Als het type voedingsadapter 'None' is, controleert u of de voedingsadapter is aangesloten op de laptop, het LED-lampje op de voedingsadapter brandt en of de juiste voedingsadapter is aangesloten op de laptop.
  • Als het type voedingsadapter 'Unknown' is, probeert u het opnieuw met een andere werkende voedingsadapter. Als het probleem zich blijft voordoen of als dezelfde voedingsadapter op een andere laptop wel werkt, neemt u contact op met Dell Technische Support voor informatie over reparatieopties die in uw regio beschikbaar zijn.
  • Als het voedingsadaptertype correct herkend wordt, ga dan verder met de volgende stap.

Een hardwarediagnosetest kan u helpen om te achterhalen wat het probleem is en welke stappen u moet nemen om het probleem te verhelpen. Dell biedt zowel geïntegreerde als online diagnoses. De Dell Pre-boot System Assessment controleert of de voedingsadapter correct wordt herkend door de systeemkaart.

U voert als volgt de Dell SupportAssist Pre-boot System Assessment of ePSA test uit:

 1. Zet de computer aan.
 2. Tik bij het zien van het scherm met het Dell logo meerdere keren op F12 totdat de melding One Time Boot Menu verschijnt.
 3. Gebruik de pijltoetsen om Diagnostics te selecteren en druk op de Enter-toets.
 4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de diagnostische test te voltooien.
 5. Als de diagnostische test een fout meldt, noteert u de foutcode en de validatiecode en neemt u contact op met Dell Technische Support om meer te weten te komen over reparatieopties die in uw regio beschikbaar zijn.
 6. Als de diagnostische test slaagt, betekent dit dat er geen hardwareproblemen zijn aangetroffen.

Het BIOS (ook wel System Setup genaamd) is firmware die is geïntegreerd op de systeemkaart (het moederbord) van de computer. Door het BIOS bij te werken naar de nieuwste versie, kan de computer de voedingsadapter correct herkennen.

WAARSCHUWING: Op Dell laptops moet de batterij zijn geplaatst en aangesloten op de voedingsadapter voordat u begint met het updaten van het BIOS. Sommige Dell laptops moeten ten minste voor 10% opgeladen zijn voordat u met de BIOS-update kunt beginnen.

Meer informatie over Dell BIOS-updates.

Als het voedingsadaptertype niet door de laptop wordt herkend, lees dan het Dell Knowledge Base-artikel Een BIOS-update forceren zonder dat de voedingsadapter is aangesloten op een Dell laptop. Lees de onderstaande disclaimer voordat u de BIOS-update forceert.

LET OP: Als de batterij minder dan 10% is opgeladen, kunt u de BIOS-update vanuit een DOS-omgeving forceren. Een storing tijdens dit proces veroorzaakt blijvende schade aan de systeemkaart van de computer. Gebruikers moeten op eigen risico doorgaan. Dell is niet aansprakelijk voor verliezen, met inbegrip van maar niet beperkt tot dataverlies en winst- of omzetderving, waarmee gebruikers kunnen worden geconfronteerd door het volgen van procedures of adviezen die worden beschreven in dit artikel.

Información adicional

Propiedades del artículo


Producto comprometido

Laptops, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Mobile Workstations

Fecha de la última publicación

21 jul 2023

Versión

12

Tipo de artículo

Solution