Omitir para ir al contenido principal
 • Hacer pedidos rápida y fácilmente
 • Ver pedidos y realizar seguimiento al estado del envío
 • Cree y acceda a una lista de sus productos
 • Administre sus sitios, productos y contactos de nivel de producto de Dell EMC con Administración de la empresa.

Så här felsöker du problem med nätadaptern på en bärbar Dell-dator

Resumen: Lär dig hur du felsöker och löser problem med nätadaptern på bärbara Dell-datorer. Hitta information om hur du använder och felsöker problem med nätadaptern.

Es posible que este artículo se traduzca automáticamente. Si tiene comentarios sobre su calidad, háganoslo saber mediante el formulario en la parte inferior de esta página.

Contenido del artículo


Síntomas

Kontrollera om datorn får ström av enbart nätadaptern.

Längd: 02.34
När det är tillgängligt kan du välja undertextsinställningar (undertexter) med hjälp av ikonen Inställningar eller CC i den här videospelaren.

Nätadaptern (kallas vanligtvis datorladdare) används för att ge tillräckligt med ström för att datorn ska fungera under längre perioder och för att ladda datorns batteri. Om nätadaptern slutar fungera laddas inte den bärbara datorns batteri, och den bärbara datorn slås inte på eller fungerar inte såvida batteriet inte laddas tillräckligt.

Följ anvisningarna i den här artikeln för att felsöka problem med nätadaptern om du upptäcker följande symptom:

 • Nätadaptern kan inte ladda batteriet.
 • Den bärbara Dell-datorn kan inte slås på med hjälp av nätadaptern.
 • Nätadapterns indikator är av.
 • LED-lampan på nätadaptern slocknar när du har anslutit den till datorn.
 • Felmeddelande – Nätadapterns typ kan inte fastställas. Det förhindrar optimal datorprestanda.

Causa

Problem med nätadaptern kan uppstå på grund av en trasig nätadapter, defekt strömkabel, skador på ström- eller nätadapterkabel, defekt DC-in-kontakt på den bärbara datorn och så vidare.

Om den bärbara Dell-datorn bara kan starta med nätadaptern och om du märker av de batterisymptom som anges nedan läser du Dells kunskapsbasartikel Felsöka batteriproblem i Dells bärbara datorer.

 • Batteriet laddas ur.
 • Batteriets LED-lampa lyser inte eller blinkar kontinuerligt.
 • Den bärbara datorn känner inte igen batteriet.
 • Den bärbara datorn slås inte på utan att nätadaptern är ansluten.
 • Batteriladdningen står stilla vid en viss procentandel.
VIKTIGT! Ett batteri som inte är från Dell eller som är inkompatibelt ökar risken för brand eller explosion. Byt endast ut batteriet mot ett kompatibelt batteri köpt från Dell och som har utformats för att fungera med din bärbara Dell-dator. Använd inte ett batteri från andra bärbara datorer med din bärbara Dell-dator.
VIKTIGT! Om Dell-nätadaptern är för varm att vidröra ska du sluta använda nätadaptern och kontakta Dells tekniska support.
Obs! Som de flesta bärbara datorer har Dells bärbara datorer litiumjonbatterier som kan svälla till följd av batteriets ålder, antalet laddningscykler eller att det har utsatts för hög värme. Även om ett svullet batteri inte är en direkt säkerhetsrisk ska du inte använda skadade eller svullna komponenter. Om du har problem med ett batteri som sväller rekommenderar vi att du slutar använda det och ersätter det med ett auktoriserat Dell-batteri.

Resolución

Felsöka problem med nätadapter


Felsöka problem med nätadapter

Utöka avsnitten nedan för mer information om hur du felsöker problem med nätadapter.

Nätadapterns kabel och strömkabeln kan vara nötta eller ha hack i sig och ledningstrådar kan bli frilagda på vardera sidan om kabeln. Det kan bero på sättet kabeln lindas runt nätadaptern eller om den utsätts för onödig påfrestning. Om skadan är så pass allvarlig att ledningstrådar är frilagda ska du sluta använda nätadaptern. Kontrollera att nätadaptern, kablarna och adapterporten på den bärbara datorn inte är skadade:

VIKTIGT! Dell rekommenderar att du endast använder en nätadapter från Dell som är kompatibel med din bärbara Dell-dator. Vi rekommenderar inte användning av nätadaptrar eller batterier från tredje part på Dells bärbara datorer.
 1. Koppla bort nätadaptern från vägguttaget.
 2. Koppla bort nätadaptern från den datorn.
 3. Kontrollera att det inte finns tecken på fysiska skador eller överhettning på nätadaptern och kablarna (inklusive strömkabeln).
 4. Kontrollera om stiftet inuti kontakten eller adapterporten är böjd, trasig eller skadad.
Varning! Ta tag eller håll i kontakten, och inte kabeln, när du kopplar bort nätadapterkabeln från datorn.
Varning! Dell-nätadaptern är kompatibel med eluttag i hela världen. Däremot kan elkontakter och kontaktdosor variera mellan olika länder.
VIKTIGT! Om Dell-nätadaptern är för varm att vidröra ska du sluta använda nätadaptern och kontakta Dells tekniska support.
VIKTIGT! Om nätadaptern eller strömkabeln är skadad ska du omedelbart sluta använda nätadaptern.

Mer information finns i artikeln Hitta en nätadapterskada på Dell-system i Dells kunskapsdatabas.

Nätadapter med nött kabel
Bild 1: Nötta kablar
Frilagda ledningstrådar på en nätadapter
Bild 2: Frilagda ledningstrådar
Hack i nätadapterkabeln
Bild 3: Skuren kabel
Böjt eller trasigt stift
Bild 4: Böjt eller trasigt stift

Om det finns skador kontaktar du Dells tekniska support för reparationsalternativ. Gå till nästa steg om du inte hittar några skador.

 1. Koppla bort nätadaptern från vägguttaget.
 2. Anslut en annan enhet till vägguttaget för att kontrollera att vägguttaget fungerar.
 3. Anslut nätadaptern till ett fungerande vägguttag.
 4. Anslut nätadaptern direkt till vägguttaget. Förbikoppla eventuella effektregulatorer som till exempel överspänningsskydd, UPS (Uninterruptible Power Supply, avbrottsfri strömkälla) och effektdelare. Detta hjälper till att identifiera problem med effektregulatorerna.
Obs! Om nätadaptern är ansluten till en dockningsstation ansluter du nätadaptern direkt till den bärbara datorn för att kontrollera att nätadaptern fungerar på rätt sätt.

Om nätadaptern fungerar som den ska när du förbikopplar effektregulatorn eller dockningsstationen har problemet att göra med den specifika enheten.

Om nätadaptern fortfarande inte kan användas för att slå på den bärbara datorn går du till nästa steg.

 1. Koppla bort nätadaptern från vägguttaget.
 2. Koppla bort alla enheter som är anslutna till den bärbara datorn.
 3. Ta ut batteriet. I användarhandboken till den bärbara datorn finns information om hur du tar bort batteriet. Hoppa över det här avsnittet om din bärbara Dell-dator har ett icke-löstagbart batteri.
 4. Håll strömknappen intryckt i 30 sekunder så att all kvarvarande ström i den bärbara datorn laddas ur.
 5. Anslut batteriet.
 6. Anslut nätadaptern till vägguttaget och den bärbara datorn.
 7. Starta datorn.

Gå till nästa steg när kvarvarande ström har laddats ur och den bärbara datorn inte kan slås på med nätadaptern.

USB-C är en plattformsoberoende standardkoppling för laddning, anslutning av enheter och dataöverföring. Vissa bärbara Dell-datorer använder en USB-C-port för att tillhandahålla ström och ladda den bärbara datorn. Det är viktigt att se till att USB-C-laddaren är ansluten till rätt USB-C-port med stöd för laddning, i synnerhet på en bärbar dator med fler än en USB-C-port.

 1. Koppla bort nätadaptern från vägguttaget.
 2. Koppla bort nätadaptern från den bärbara datorn.
 3. Koppla bort strömkabeln från nätadaptern.
 4. Se till att strömkabeln är ansluten till nätadaptern.
 5. Kontrollera att LED-lampan på nätadaptern lyser. Om LED-lampan inte tänds kan du prova med en kompatibel nätadapter som du vet fungerar.

Om den bärbara datorn inte kan starta med nätadaptern när du har kopplat från och återanslutit strömkabeln och nätadapterkabeln går du till nästa steg.

Återställ nätadaptern genom att följa dessa steg:

 1. Frånkoppla nätadaptern från vägguttaget och vänta 15 sekunder.
 2. Koppla bort nätadaptern från den bärbara datorn.
 3. Anslut nätadaptern till ett fungerande vägguttag.
 4. Anslut nätadaptern till den bärbara datorn.
 5. Kontrollera statusindikatorlampan på nätadaptern.
Obs! LED-lampan kan finnas antingen på nätadaptern eller på adapterkontakten (DC).

Om LED-lampan på nätadaptern tänds går du till nästa steg.

Om LED-lampan på nätadaptern är släckt eller slocknar när den är ansluten till den bärbara datorn kontaktar du Dells tekniska support för att få mer information om tillgängliga reparationsalternativ i din region.

Om du använder en nätadapter som har lägre wattal kan ett eller flera av följande problem uppstå:

 • Den bärbara datorn kan visa ett felmeddelande som ”The AC adapter type cannot be determined. This will prevent optimal computer performance” eller ”Unknown or incorrect AC adapter detected”.
 • Den bärbara datorn kan reducera processorns (CPU) hastighet för att spara ström.
 • Batteriet på den bärbara datorn kanske inte laddas eller laddas långsamt.
 • Nätadaptern kanske överhettas.

Till varje bärbar Dell-dator används en nätadapter med olika wattal. Det kan bero på datorns maskinvarukonfiguration. Dells bärbara datorer levereras med en nätadapter på antingen 45 W, 65 W, 90 W, 130 W, 180 W eller 240 W. För bästa prestanda rekommenderar Dell att du använder den ursprungliga nätadaptern som medföljde den bärbara Dell-datorn. Information om nätadapterns wattal finns tryckt på en etikett som sitter längst ner på nätadaptern.

Så här kontrollerar du om den bärbara datorn identifierar nätadaptern korrekt:

 1. Starta om datorn.
 2. När Dell-logotypen visas trycker du på F2-tangenten tills meddelandet Entering Setup visas.
 3. Kontrollera nätadaptertypen i BIOS-alternativen. Information om nätadaptern finns oftast på huvudskärmen i BIOS.
  • Om nätadaptertypen är None kontrollerar du att nätadaptern är ansluten till den bärbara datorn, att LED-lampan på nätadaptern är tänd och att rätt nätadapter är ansluten till datorn.
  • Om nätadaptertypen är Unknown försöker du med en annan fungerande nätadapter. Om problemet kvarstår eller om samma nätadapter fungerar bra på en annan bärbar dator kontaktar du Dells tekniska support för att få mer information om tillgängliga reparationsalternativ i din region.
  • Om nätadaptertypen identifieras korrekt går du till nästa steg.

Att köra ett diagnostiktest av maskinvaran kan hjälpa dig att identifiera problemet och ge dig felsökningssteg för att lösa problemet. Dell erbjuder både inbyggd diagnostik och onlinediagnostik. Dells datorbedömning före start kontrollerar att nätadaptern identifieras korrekt av moderkortet.

Så här kör du testet Dell SupportAssist Preboot System Assessment eller ePSA:

 1. Starta datorn.
 2. När Dells logotyp visas trycker du på F12 flera gånger tills One Time Boot Menu visas.
 3. Använd piltangenterna för att välja Diagnostics och tryck på Enter-tangenten.
 4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra diagnostiktestet.
 5. Om diagnostiktestet rapporterar ett fel antecknar du felkoden och valideringskoden och kontaktar Dells tekniska support för att få mer information om tillgängliga reparationsalternativ i din region.
 6. Om diagnostiktestet körs utan problem innebär det att inga maskinvarufel upptäcktes.

BIOS (även kallat systemkonfiguration) är fast programvara som är inbäddad i datorns moderkort. Om du uppdaterar BIOS till den senaste versionen kan det hjälpa datorn att identifiera nätadaptern.

Varning! Innan du börjar uppdatera BIOS måste den bärbara Dell-datorn ha batteriet installerat och vara ansluten till nätadaptern. Vissa bärbara Dell-datorer kräver en batterinivå på minst 10 % för att BIOS-uppdateringen ska startas.

Läs mer om Dell BIOS-uppdateringar.

Om nätadaptern inte känns igen av den bärbara datorn läser du Dells kunskapsbasartikel Tvinga igenom en BIOS-uppdatering utan att nätadaptern är ansluten till en bärbar Dell-dator. Innan du försöker tvinga igenom BIOS-uppdateringen ska du läsa friskrivningsklausulen nedan.

VIKTIGT! Om batteriladdningen är mindre än 10 % måste du kanske tvinga BIOS att uppdatera från DOS-miljö. Ett fel under den här processen orsakar permanenta skador på datorns moderkort. Användaren måste fortsätta på egen risk. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till förlust av data, uteblivna intäkter eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i artikeln.

Información adicional

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.


Batteriikon Ikon för strömkontakt På vår webbplats för batterier och strömförsörjning finns ytterligare resurser och information.

Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

Obs! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kina som köper en persondator. Det här gäller inte servrar och lagring.

Propiedades del artículo


Producto comprometido

Laptops, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Mobile Workstations

Fecha de la última publicación

21 jul 2023

Versión

12

Tipo de artículo

Solution