Omitir para ir al contenido principal
 • Hacer pedidos rápida y fácilmente
 • Ver pedidos y realizar seguimiento al estado del envío
 • Cree y acceda a una lista de sus productos
 • Administre sus sitios, productos y contactos de nivel de producto de Dell EMC con Administración de la empresa.

Odstraňování problémů s vlastnostmi portů a IP adresou síťové tiskárny v systému Windows 8

Resumen: Informace o odstraňování problémů síťových tiskáren v systému Windows 8 naleznete v příslušné části vaší laserové nebo inkoustové tiskárny.

Es posible que este artículo se traduzca automáticamente. Si tiene comentarios sobre su calidad, háganoslo saber mediante el formulario en la parte inferior de esta página.

Contenido del artículo


Síntomas


Informace o odstraňování problémů síťových tiskáren v systému Windows 8 naleznete v části Laserová nebo Inkoustová.

Obsah:


Vyberte, zda máte laserovou nebo inkoustovou tiskárnu.
 
 1. Mám inkoustovou tiskárnu
 2. Mám laserovou tiskárnu
 3. Otevření přihlašovací stránky směrovače
 

1. Inkoustové tiskárny

 1. Zkontrolujte, zda má počítač přístup k internetu.
   
 2. Zkontrolujte, zda jsou správné vlastnosti portálu a nastavení IP adresy.

    Chcete-li zkontrolovat vlastnosti portálu a nastavení IP adresy, postupujte takto:
  1. Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky, dokud se neobjeví panel ovládacích tlačítek.
  2. Klikněte na tlačítko Hledání.
  3. Klikněte na položku Ovládací panely.
  4. V rozevírací nabídce v pravém horním rohu u položky Zobrazit podle: vyberte možnost Kategorie.
  5. Klikněte na možnost Zobrazit zařízení a tiskárny.
  6. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou tiskárnu.
  7. Klikněte na položku Vlastnosti tiskárny.
  8. Klikněte na položku Porty.
  9. Zkontrolujte, zda je zaškrtávací znaménko vedle požadované tiskárny, u které je ve sloupci Tiskárna za modelem tiskárny uvedena informace (Síť).
  10. Klikněte na položku Konfigurovat port.
  11. Klikněte na požadovanou tiskárnu.
  12. Klikněte na možnost Konfigurovat.
  13. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Získat IP adresu automaticky.
  14. Klikněte na tlačítko OK.
  15. Klikněte na tlačítko Zavřít.
  16. V okně vlastností tiskárny klikněte znovu na položku Zavřít.
   
 3. Pokud chcete zabránit tomu, aby směrovač tiskárně přiděloval jinou IP adresu (čímž by případně mohlo dojít ke ztrátě připojení), doporučuje se směrovač nakonfigurovat tak, aby tiskárně vždy předal tu samou IP adresu. Protože se tento proces u jednotlivých směrovačů liší, seznamte se s dokumentací k bezdrátovému směrovači, nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače. Další informace o získání přístupu ke směrovači najdete v části Otevření přihlašovací stránky směrovače.
   
 4. Až směrovač nakonfigurujete, vypněte na jednu minutu tiskárnu a opět ji zapněte.
   
 5. Restartujte počítač.

Zpět na začátek

2. Laserové tiskárny

 1. Zkontrolujte, zda má počítač přístup k internetu a vytiskněte na tiskárně zprávu o konfiguraci sítě. Další informace o tom, jak postupovat, naleznete v uživatelské příručce. Informace o stažení a zobrazení uživatelské příručky naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Downloading and Viewing Printer Manuals (Stažení a zobrazení příruček k tiskárně).
   
 2. Zkontrolujte, zda jsou správné vlastnosti portálu a nastavení IP adresy.

    Chcete-li zkontrolovat vlastnosti portálu a nastavení IP adresy, postupujte takto:
  1. Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky, dokud se neobjeví panel ovládacích tlačítek.
  2. Klikněte na tlačítko Hledání.
  3. Klikněte na položku Ovládací panely.
  4. V rozevírací nabídce v pravém horním rohu u položky Zobrazit podle: vyberte možnost Kategorie.
  5. Klikněte na možnost Zobrazit zařízení a tiskárny.
  6. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou tiskárnu.
  7. Klikněte na položku Vlastnosti tiskárny.
  8. Klikněte na položku Porty.
  9. Zkontrolujte, zda je ve sloupci Tiskárna zaškrtávací znaménko vedle požadované tiskárny.
  10. Klikněte na položku Konfigurovat port.
  11. Ujistěte se, že jsou Název hostitele nebo IP adresa uvedené vedle položky Název či IP adresa tiskárny: stejné jako Název hostitele nebo IP adresa uvedené ve zprávě o konfiguraci sítě.
   (Pokud nejsou, změňte název hostitele v okně Konfigurovat sledování standardního portu TCP/IP.)
  12. Klikněte na tlačítko OK.
  13. Klikněte na tlačítko Zavřít.
   
 3. Pokud chcete zabránit tomu, aby směrovač tiskárně přiděloval jinou IP adresu (čímž by případně mohlo dojít ke ztrátě připojení), doporučuje se směrovač nakonfigurovat tak, aby tiskárně vždy předal tu samou IP adresu. Protože se tento proces u jednotlivých směrovačů liší, seznamte se s dokumentací k bezdrátovému směrovači, nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače. Další informace o získání přístupu ke směrovači najdete v části Otevření přihlašovací stránky směrovače.
   
 4. Až směrovač nakonfigurujete, vypněte na jednu minutu tiskárnu a opět ji zapněte.
   
 5. Restartujte počítač.

Zpět na začátek

3. Otevření přihlašovací stránky směrovače

 1. Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky, dokud se neobjeví panel ovládacích tlačítek.
   
 2. Klikněte na tlačítko Hledání.
   
 3. Klikněte na položku Ovládací panely.
   
 4. Pomocí rozevírací nabídky vedle položky Zobrazit: (v pravé horní části okna) zkontrolujte, zda je vybrána položka Velké ikony nebo Malé ikony.
   
 5. Dvakrát klikněte na položku Centrum sítí a sdílení.
   
 6. Vpravo od části Připojení klikněte na možnost Připojení k místní síti nebo Wi-Fi.
   
 7. Klikněte na tlačítko Podrobnosti.
   
 8. Najděte a poznačte si IP adresu vpravo od položky Výchozí brána IPv4.
   
 9. Spusťte webový prohlížeč.
   
 10. Do adresního řádku zadejte výraz http://[adresa_IP_výchozí_brány], kde [adresa_IP_výchozí_brány] je IP adresa výchozí brány, kterou jste si právě zapsali (neopisujte závorky).
   
 11. Přihlaste se ke směrovači. V Tabulce 1 naleznete nejčastější uživatelská jména a hesla směrovačů.
   
  Výrobce Uživatelské jméno Password (Heslo)
  Linksys SLN128153_cs__1iC_External_Link_BD_v1
   
  ponecháno prázdné admin
  D-Link SLN128153_cs__1iC_External_Link_BD_v1
   
  admin ponecháno prázdné
  Netgear SLN128153_cs__1iC_External_Link_BD_v1
   
  admin heslo
  2Wire SLN128153_cs__1iC_External_Link_BD_v1
   
  Žádné, není-li nastaveno. Žádné, není-li nastaveno.
  Belkin SLN128153_cs__1iC_External_Link_BD_v1
   
  Žádné ponecháno prázdné
  Apple SLN128153_cs__1iC_External_Link_BD_v1
   
  Použijte nástroj AirPort.  
  SMC SLN128153_cs__1iC_External_Link_BD_v1
   
  Admin smcadmin
  Tabulka 1: Odkazy na výrobce bezdrátových zařízení, výchozí uživatelská jména a hesla k bezdrátovým směrovačům
   

Zpět na začátek

Propiedades del artículo


Fecha de la última publicación

19 dic 2022

Versión

6

Tipo de artículo

Solution