Omitir para ir al contenido principal
 • Hacer pedidos rápida y fácilmente
 • Ver pedidos y realizar seguimiento al estado del envío
 • Cree y acceda a una lista de sus productos
 • Administre sus sitios, productos y contactos de nivel de producto de Dell EMC con Administración de la empresa.

Rozwiązywanie problemów dotyczących właściwości portów i adresu IP drukarki sieciowej w systemie Windows 8

Resumen: Zapoznaj się z informacjami zawartymi w każdej sekcji dotyczącej danej drukarki laserowej lub atramentowej, aby rozwiązać problemy związane z drukarkami podłączonymi w systemie Windows 8. ...

Es posible que este artículo se traduzca automáticamente. Si tiene comentarios sobre su calidad, háganoslo saber mediante el formulario en la parte inferior de esta página.

Contenido del artículo


Síntomas


Informacje na temat rozwiązywania problemów z drukarkami sieciowymi w systemie Windows 8 można znaleźć w sekcji dotyczącej drukarek laserowych lub atramentowych.

Spis treści:


Określ, czy masz drukarkę laserową czy atramentową.
 
 1. Mam drukarkę atramentową
 2. Mam drukarkę laserową
 3. Otwieranie strony logowania się do routera
 

1. Drukarki atramentowe

 1. Upewnij się, że komputer ma dostęp do Internetu.
   
 2. Upewnij się, że właściwości portalu i ustawienia adresu IP są prawidłowe.

    Aby sprawdzić właściwości portalu i ustawienia IP, wykonaj następujące czynności:
  1. Ustaw wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony pasek paneli.
  2. Kliknij przycisk Wyszukaj.
  3. Kliknij polecenie Panel sterowania.
  4. Korzystając z menu rozwijanego w prawym górnym rogu, obok napisu Wyświetl według:, wybierz opcję Kategoria.
  5. Kliknij pozycję Wyświetl urządzenia i drukarki.
  6. Kliknij prawym przyciskiem wybraną drukarkę.
  7. Kliknij pozycję Właściwości drukarki.
  8. Kliknij pozycję Ports (Porty).
  9. Upewnij się, że w kolumnie Printer (Drukarka) zaznaczono właściwą drukarkę z nazwą modelu i parametrem (Network/Sieć).
  10. Kliknij pozycję Configure Port (Konfiguruj port).
  11. Kliknij wybraną drukarkę.
  12. Kliknij pozycję Configure (Konfiguruj).
  13. Pamiętaj o zaznaczeniu opcji Obtain IP Address Automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie).
  14. Kliknij przycisk OK.
  15. Kliknij przycisk Zamknij.
  16. Jeszcze raz kliknij przycisk Zamknij w oknie właściwości drukarki.
   
 3. Aby zapobiec nadaniu przez router drukarce innego adresu IP (i ewentualnej utracie połączenia), zalecamy skonfigurowanie routera w taki sposób, by zawsze nadawał drukarce ten sam adres IP. Sposób wykonywania tej operacji jest różny w różnych routerach, więc należy zapoznać się z dokumentacją posiadanego routera bezprzewodowego lub skontaktować się z producentem. Więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu do routera zawiera część Otwieranie strony logowania się do routera
   
 4. Po skonfigurowaniu routera wyłącz drukarkę na 1 minutę i włącz ją ponownie.
   
 5. Uruchom ponownie komputer.

Powrót do góry

2. Drukarki laserowe

 1. Upewnij się, że komputer ma dostęp do Internetu i wydrukuj Raport konfiguracji sieci z poziomu drukarki. Więcej informacji o procedurze znajduje się w instrukcji obsługi. Zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy Dell Pobieranie i wyświetlanie instrukcji do drukarek, aby dowiedzieć się, jak pobrać i wyświetlić instrukcję obsługi.
   
 2. Upewnij się, że właściwości portalu i ustawienia adresu IP są prawidłowe.

    Aby sprawdzić właściwości portalu i ustawienia IP, wykonaj następujące czynności:
  1. Ustaw wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony pasek paneli.
  2. Kliknij przycisk Wyszukaj.
  3. Kliknij polecenie Panel sterowania.
  4. Korzystając z menu rozwijanego w prawym górnym rogu, obok napisu Wyświetl według:, wybierz opcję Kategoria.
  5. Kliknij pozycję Wyświetl urządzenia i drukarki.
  6. Kliknij prawym przyciskiem wybraną drukarkę.
  7. Kliknij pozycję Właściwości drukarki.
  8. Kliknij pozycję Ports (Porty).
  9. Upewnij się, że w kolumnie Printer (Drukarka) zaznaczono właściwą drukarkę.
  10. Kliknij pozycję Configure Port (Konfiguruj port).
  11. Upewnij się, że parametr Host Name (Nazwa hosta) lub adres IP w polu Printer Name or IP address: (Nazwa drukarki lub adres IP:) jest taki sam jak parametr Host Name (Nazwa hosta) lub adres IP podany w raporcie konfiguracji sieci.
   (W przeciwnym razie zmień parametr Host Name (Nazwa hosta) w oknie Configure Standard TCP/IP Port Monitor (Konfiguruj monitor standardowego portu TCP/IP).
  12. Kliknij przycisk OK.
  13. Kliknij przycisk Zamknij.
   
 3. Aby zapobiec nadaniu przez router drukarce innego adresu IP (i ewentualnej utracie połączenia), zalecamy skonfigurowanie routera w taki sposób, by zawsze nadawał drukarce ten sam adres IP. Sposób wykonywania tej operacji jest różny w różnych routerach, więc należy zapoznać się z dokumentacją posiadanego routera bezprzewodowego lub skontaktować się z producentem. Więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu do routera zawiera część Otwieranie strony logowania się do routera.
   
 4. Po skonfigurowaniu routera wyłącz drukarkę na 1 minutę i włącz ją ponownie.
   
 5. Uruchom ponownie komputer.

Powrót do góry

3. Otwieranie strony logowania się do routera

 1. Ustaw wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony pasek paneli.
   
 2. Kliknij przycisk Wyszukaj.
   
 3. Kliknij polecenie Panel sterowania.
   
 4. Pamiętaj o wybraniu opcji Duże ikony lub Małe ikony przy użyciu menu rozwijanego obok pozycji Widok według: w prawej górnej części okna.
   
 5. Kliknij dwukrotnie pozycję Centrum sieci i udostępniania.
   
 6. Kliknij opcję Połączenie lokalne lub Wi-Fi po prawej stronie okna Połączenia.
   
 7. Kliknij przycisk Szczegóły.
   
 8. Znajdź i zanotuj adres IP znajdujący się po prawej stronie pozycji IPv4 Brama domyślna.
   
 9. Otwórz przeglądarkę internetową.
   
 10. W pasku adresu przeglądarki wpisz http://[Adres_IP_bramy_domyślnej], gdzie [Adres_IP_bramy_domyślnej] odpowiada zapisanemu przed chwilą adresowi IP bramy domyślnej (pomiń nawiasy).
   
 11. Zaloguj się w routerze. Tabela 1 prezentuje nazwy użytkownika i hasła do najczęściej spotykanych routerów.
   
  Producent Nazwa użytkownika Hasło
  Linksys SLN128153_pl__1iC_External_Link_BD_v1
   
  należy pozostawić puste admin
  D-Link SLN128153_pl__1iC_External_Link_BD_v1
   
  admin należy pozostawić puste
  Netgear SLN128153_pl__1iC_External_Link_BD_v1
   
  admin hasło
  2Wire SLN128153_pl__1iC_External_Link_BD_v1
   
  Brak (możliwość zdefiniowania). Brak (możliwość zdefiniowania).
  Belkin SLN128153_pl__1iC_External_Link_BD_v1
   
  Brak należy pozostawić puste
  Apple SLN128153_pl__1iC_External_Link_BD_v1
   
  Należy użyć narzędzia AirPort  
  SMC SLN128153_pl__1iC_External_Link_BD_v1
   
  Admin smcadmin
  Tabela 1: odnośniki do stron producentów sprzętu bezprzewodowego, domyślne nazwy i hasła routerów
   

Powrót do góry

Propiedades del artículo


Fecha de la última publicación

19 dic 2022

Versión

6

Tipo de artículo

Solution