Omitir para ir al contenido principal
 • Hacer pedidos rápida y fácilmente
 • Ver pedidos y realizar seguimiento al estado del envío
 • Cree y acceda a una lista de sus productos
 • Administre sus sitios, productos y contactos de nivel de producto de Dell EMC con Administración de la empresa.

Egenskaper för nätverksskrivarport och felsökning av IP-adress i Windows 8

Resumen: Läs informationen i motsvarande avsnitt för laser- eller bläckstråleskrivare om hur du felsöker nätverksanslutna skrivare i Windows 8.

Es posible que este artículo se traduzca automáticamente. Si tiene comentarios sobre su calidad, háganoslo saber mediante el formulario en la parte inferior de esta página.

Contenido del artículo


Síntomas


Läs mer om hur du felsöker nätverksanslutna skrivare i Windows 8 i avsnittet Laser- eller bläckstråleskrivare.

Innehållsförteckning:


Välj om du har en laser- eller bläckstråleskrivare.
 
 1. Jag har en bläckstråleskrivare
 2. Jag har en laserskrivare
 3. Öppna inloggningssidan för routern
 

1. Bläckstråleskrivare

 1. Kontrollera att datorn är ansluten till internet.
   
 2. Kontrollera att rätt portegenskaper och IP-adressinställningar är angivna.

    Så här kontrollerar du portegenskaper och IP-inställningar:
  1. Flytta muspekaren till det övre högra hörnet på skärmen så visas snabbknappsfältet.
  2. Klicka på Sök.
  3. Klicka på Kontrollpanelen.
  4. I listrutan längst upp till höger, bredvid Visa efter:, väljer du Kategori.
  5. Klicka på Visa enheter och skrivare.
  6. Högerklicka på önskad skrivare.
  7. Klicka på Egenskaper för skrivare.
  8. Klicka på Portar.
  9. Kontrollera att den skrivare som du vill använda är markerad och att skrivarmodell, följt av (Nätverk), visas i kolumnen Skrivare.
  10. Klicka på Konfigurera port.
  11. Klicka på önskad skrivare.
  12. Klicka på Konfigurera.
  13. Kontrollera att Erhåll en IP-adress automatiskt är markerat.
  14. Klicka på OK.
  15. Klicka på Stäng.
  16. Klicka på Stäng igen i fönstret Egenskaper för skrivare.
   
 3. Vi rekommenderar att du konfigurerar routern så att samma IP-adress alltid ges till skrivaren för att förhindra att routern förser skrivaren med olika IP-adresser (vilket kan leda till att anslutningen bryts). Processen skiljer sig från router till router. Läs i dokumentationen till den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren av den trådlösa routern om du vill ha mer information. Mer information om hur du får åtkomst till routern finns i avsnittet Öppna inloggningssidan för routern
   
 4. När routern har konfigurerats stänger du av skrivaren och slår sedan på den igen efter en minut.
   
 5. Starta om datorn.

Överst på sidan

2. Laserskrivare

 1. Kontrollera att datorn är ansluten till internet och skriv ut en nätverkskonfigurationsrapport från skrivaren. Information om hur du går till väga finns i användarhandboken. Information om hur du hämtar och visar användarhandboken finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Downloading and Viewing Printer Manuals (Hämta och visa handböcker för skrivare).
   
 2. Kontrollera att rätt portegenskaper och IP-adressinställningar är angivna.

    Så här kontrollerar du portegenskaper och IP-inställningar:
  1. Flytta muspekaren till det övre högra hörnet på skärmen så visas snabbknappsfältet.
  2. Klicka på Sök.
  3. Klicka på Kontrollpanelen.
  4. I listrutan längst upp till höger, bredvid Visa efter:, väljer du Kategori.
  5. Klicka på Visa enheter och skrivare.
  6. Högerklicka på önskad skrivare.
  7. Klicka på Egenskaper för skrivare.
  8. Klicka på Portar.
  9. Kontrollera att det finns en markering vid den skrivare som du vill använda i kolumnen Skrivare.
  10. Klicka på Konfigurera port.
  11. Kontrollera att det värdnamn eller den IP-adress som visas vid Skrivarnamn eller IP-adress: är detsamma som det värdnamn eller den IP-adress som står i nätverkskonfigurationsrapporten.
   (Om så inte är fallet ändrar du värdnamnet i fönstret Konfigurera portövervakare för Standard TCP/IP-port.)
  12. Klicka på OK.
  13. Klicka på Stäng.
   
 3. Vi rekommenderar att du konfigurerar routern så att samma IP-adress alltid ges till skrivaren för att förhindra att routern förser skrivaren med olika IP-adresser (vilket kan leda till att anslutningen bryts). Processen skiljer sig från router till router. Läs i dokumentationen till den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren av den trådlösa routern om du vill ha mer information. Mer information om hur du får åtkomst till routern finns i avsnittet Öppna inloggningssidan för routern.
   
 4. När routern har konfigurerats stänger du av skrivaren och slår sedan på den igen efter en minut.
   
 5. Starta om datorn.

Överst på sidan

3. Öppna inloggningssidan för routern

 1. Flytta muspekaren till det övre högra hörnet på skärmen så visas snabbknappsfältet.
   
 2. Klicka på Sök.
   
 3. Klicka på Kontrollpanelen.
   
 4. Kontrollera att Stora ikoner eller Små ikoner är valt i listrutan vid Visa efter längst upp till höger i fönstret.
   
 5. Dubbelklicka på Nätverks- och delningscenter.
   
 6. Klicka på Anslutning till lokalt nätverk eller Wi-Fi till höger om Anslutningar.
   
 7. Klicka på Information.
   
 8. Leta rätt på och anteckna IP-adressen till höger om Standard-gateway: IPv4.
   
 9. Öppna en webbläsare.
   
 10. I adressfältet anger du http://[ip-adress_för_standardgateway], där [ip-adress_för_standardgateway] är IP-adressen för den standardgateway som du precis antecknade (ta inte med hakparenteserna).
   
 11. Logga in på routern. Några av de vanligaste användarnamnen och lösenorden för routrar anges i tabell 1.
   
  Tillverkare Användarnamn Lösenord
  Linksys SLN128153_sv__1iC_External_Link_BD_v1
   
  lämna tomt admin
  D-Link SLN128153_sv__1iC_External_Link_BD_v1
   
  admin lämna tomt
  Netgear SLN128153_sv__1iC_External_Link_BD_v1
   
  admin password
  2Wire SLN128153_sv__1iC_External_Link_BD_v1
   
  Inget om inte något angavs. Inget om inte något angavs.
  Belkin SLN128153_sv__1iC_External_Link_BD_v1
   
  Inget lämna tomt
  Apple SLN128153_sv__1iC_External_Link_BD_v1
   
  Använd AirPort-verktyget  
  SMC SLN128153_sv__1iC_External_Link_BD_v1
   
  Admin smcadmin
  Tabell 1: Länkar till tillverkare av trådlös utrustning, standardanvändarnamn och lösenord för router
   

Överst på sidan

Propiedades del artículo


Fecha de la última publicación

19 dic 2022

Versión

6

Tipo de artículo

Solution