Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Steg-för-steg-manual för systemåterställning vid Dell BIOS-nedgradering

Résumé: Mer information om hur du nedgraderar Dell-system-BIOS på ett säkert sätt. Steg-för-steg-instruktioner för nedladdning och nedgradering till en tidigare BIOS-version Lös problem på ett enkelt sätt. ...

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Instructions


Innehållsförteckning:

 1. Nedgradera system-BIOS.
 2. Hämta och nedgradera system-BIOS

1. Nedgradera system-BIOS.

I allmänhet rekommenderar Dell inte nedgradering av system-BIOS på grund av de förbättringar och korrigeringar som tillhandahålls i BIOS-uppdateringarna. Användare kan av olika anledningar välja att nedgradera BIOS. De vanligaste orsakerna är anpassning av operativsystemets (OS) avbildningsstöd eller förbättringskrav. Dell har gjort det lika enkelt att nedgradera system-BIOS som att ladda ner önskad BIOS-version och följa installationsguiden på skärmen.

Viktigt! Systemets BIOS kan skadas om BIOS-nedgraderingsproceduren inte slutförs.
Ett skadat BIOS är en av de möjliga orsakerna till att din dator inte kan slutföra POST eller ibland inte ens starta till operativsystemet.
Om din Dell-dator har stöd för BIOS-återställning kan du återställa det skadade BIOS genom att använda BIOS-återställningsmetoden på din personliga Dell-dator eller surfplatta. Mer information finns i Dells kunskapsbasartikel BIOS-återställningsalternativ på en Dell-dator eller -surfplatta .
 
Obs! Om felsökning krävs för att lösa ett systemproblem kan Dells tekniska support instruera användaren att ladda ner och installera den senaste funktionsversionen av system-BIOS, som skriver över eventuella ändringar som gjorts enligt instruktionerna i den här artikeln.
 
Obs! En system-BIOS-revision som avser en Intel-säkerhetsrekommendation är låst för att förhindra återställning till en tidigare version av system-BIOS.

Överst på sidan

 

2. Hämta och nedgradera System-BIOS

Följ anvisningarna nedan:

 1. Gå till sidan Drivrutiner och hämtningsbara filer.

 2. Om uppmaningen Identify your product visas anger du service tag-numret eller så kan du välja Browse for a product om du vill välja manuellt.

 3. Om fel system visas klickar du på View a different product och anger service tag-nummer eller bläddrar manuellt.

 4. Om rätt system redan är valt väljer du BIOS-kategorin i listrutorna.

 5. Om en annan version av BIOS krävs än den som visas klickar du på Andra tillgängliga versioner. En ruta öppnas nedan.

 6. Välj önskad BIOS-version och klicka sedan på Download File (hämta fil).

 7. Spara filen på skrivbordet eller på önskad plats.

 8. När du är klar högerklickar du på den nedladdade filen och väljer "Kör som administratör" och följer instruktionerna på skärmen.

Obs! Om du inte kan hitta den äldre BIOS-versionen med den här metoden kan du också försöka hitta nedladdningen genom att navigera via länkarna som finns på: https://downloads.dell.com

 

Obs! Det finns vissa tillfällen då BIOS-nedgradering inte tillåts på grund av BIOS-beroende. Om du inte kan nedgradera BIOS kontaktar du Dells tekniska support med hjälp av informationen i länken nedan.

Överst på sidan

Informations supplémentaires

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar relaterade till detta ämne som kan vara av intresse för dig.

Propriétés de l’article


Produit concerné

Desktops & All-in-Ones, Laptops

Dernière date de publication

07 févr. 2024

Version

8

Type d’article

How To