Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Användar- och felsökningsmanual för Dell Slim Soundbar för konferenssamtal SB522A

Résumé: Följande artikel innehåller information om Dell SB522A Slim Soundbar för konferenssamtal. I de olika avsnitten finns mer information om funktionerna för Dell SB522A Slim Soundbar för konferenssamtal och hur du använder den. ...

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Instructions

Innehållsförteckning:

 1. Vad finns i förpackningen med Dell SB522A Slim Soundbar för konferenssamtal?
 2. Funktioner på Slim Soundbar för konferenssamtal
 3. Konfigurera Slim Soundbar för konferenssamtal
 4. Skärmar som stöds
 5. Felsökning
 6. Ytterligare information

Vy framifrån av SB522A Slim Soundbar för konferenssamtal

(Bild 1 Upplev tydliga konferenssamtal och reducerat bakgrundsbrus med världens smartaste Microsoft Teams-certifierade soundbar. Dell Slim Soundbar för konferenssamtal – SB522A)


 

Vad finns i förpackningen med Dell SB522A Slim Soundbar för konferenssamtal

 

Förpackningens innehåll

(Bild 2 Innehållet i förpackningen med Dell SB522A Slim Soundbar för konferenssamtal)

1 USB Type-A-kabel 2 Slim Soundbar för konferenssamtal
3 Säkerhetskabel 4 Dokument
 


Överst på sidan


 

Funktioner på Slim Soundbar för konferenssamtal

 

Framifrån

Framifrån

(Bild 3 Vy framifrån av Dell SB522A Slim Soundbar för konferenssamtal)

Från vänster

Från vänster

(Bild 4 Vänster vy av Dell SB522A Slim Soundbar för konferenssamtal)

Från höger

Från höger

(Bild 5 Höger vy av Dell SB522A Slim Soundbar för konferenssamtal)

Produktfunktioner

Bakifrån

(Bild 6 Vy bakifrån av produktfunktioner på Dell SB522A Slim Soundbar för konferenssamtal)

1 Slim Soundbar för konferenssamtal 2 Magnetflikar x2
3 LED-lampa (vit eller grön) 4 Knapp för Microsoft Team och för att besvara samtal
5 USB Type-A-kabel 6 LED-lampa (röd)
7 Volymreglage och mikrofonknapp    
 


Överst på sidan


 

Konfigurera Slim Soundbar för konferenssamtal

 

Kompatibilitet

Operativsystem:

 • Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11

Använda programmet Dell Peripheral Manager:

 • Windows 10 eller senare

Ansluta Slim Soundbar för konferenssamtal

På Dell SB522A Slim Soundbar för konferenssamtal finns två magnetflikar så att den kan fästas under en Dell-plattskärm. En USB Type-A-kabel används för att ansluta till skärmen. Skärmens USB-uppströmskabel ansluts till din stationära eller bärbara dator.

Soundbar installerad under skärmen

(Bild 7 USB Type-A-kontakt)

Obs! Se till att du ansluter rätt USB-upplänkskabel mellan din bildskärm och din dator genom att kontrollera bildskärmens manual.


Överst på sidan


 

Skärmar som stöds

 

Soundbar SB522A kan installeras på följande skärmar:

Högtalare Skärmmodell
P-serien U-serien
SB522A P2222H U2421E
P2223HC U2422H
P2225H U2422HE
P2422H U2422HX
P2422HA U2424H
P2422HE U2424HE
P2423 U2722D
P2423D U2722DE
P2423DE U2723QE
P2425H U2723QX
P2425HE U2724D
P2425 U2724DE
P2425E U3023E
P2721Q U3223QE
P2722H  
P2722HE  
P2723D  
P2723DE  
P2723QE  
P2725H  
P2725HE  
P3221D  
P3222QE  
P3223DE  
P3223QE  
P3421W  
P3424WE  
 


Överst på sidan


 

Felsökning

 

Problem Möjliga lösningar
Soundbaren slås inte på
 • Kontrollera att USB-uppströmskabeln är ansluten från datorn till Dell-skärmen för att möjliggöra USB-vidarekoppling. Den här extra USB-uppströmskabelanslutningen krävs om datorn använder en HDMI- eller DisplayPort-kabel.
 • När USB-uppströmskabeln är ansluten till skärmen kontrollerar du om LED-lampan på Teams-knappen, som även fungerar som strömlampa, lyser.
 • Om strömlampan inte lyser kontrollerar du om USB-kabeln från soundbaren är korrekt ansluten till USB-porten på Dell-skärmen.
Obs! Dell-skärmar levereras med uppströmskabeln inkluderad. (USB Type-C till Type-C eller USB Type-A till Type-B) I användarhandboken till bildskärmen kan du se var uppströmsporten för din bildskärm är.
Soundbaren är påslagen men fungerar inte
 • Om strömlampan är tänd och soundbaren inte fungerar kopplar du bort soundbaren och startar om datorn. Återanslut soundbaren och kontrollera om den fungerar.
 • Öppna Enhetshanteraren på datorn och kontrollera om soundbaren finns med under ljudenheter.
 • Testa USB-porten på Dell-skärmen genom att ansluta en annan USB-enhet till den.
 • Testa soundbaren genom att ansluta den direkt till datorn via USB.
  1. Om soundbaren fungerar på datorn kan det hända att USB-porten på Dell-skärmen är defekt eller att USB-uppströmskabeln är defekt.
  2. Om soundbaren inte fungerar kan den vara defekt och måste bytas. I båda fallen går du till Kontakta Dell för att få hjälp.
Inget ljud från soundbaren
 • Kontrollera att soundbaren är standardenhet för uppspelning i Windows ljudinställningar.
 • Prova att ansluta soundbaren till olika USB-portar på Dell-skärmen.
 • Justera volymnivåerna i Windows och det program som används. Om möjligt kan du spela upp en alternativ ljudfil eller ett onlinemedium.
 • Rengör eller återanslut alla kablar igen. Testa soundbaren med en annan ljudkälla, till exempel från en annan dator.
 • Gå till Kontrollpanelen på din dator och klicka på Ljud. Kontrollera om Dell Slim Soundbar för konferenssamtal SB522A visas i listan över uppspelningsenheter på fliken Uppspelning i dialogrutan Ljud. Om Dell Slim Soundbar för konferenssamtal SB522A inte är standardenhet (markerad med en grön bock bredvid ikonen) Högerklicka på Dell Slim Soundbar för konferenssamtal SB522A och välj Ange standardenhet>.
 • Installera om de integrerade drivrutinerna eller ljudkortsdrivrutinerna och starta om datorn.
Förvrängt ljud
 • Ställ in alla volymkontroller på det mittre värdet.
 • Minska volymen i ljudprogrammet.
 • Testa soundbaren med hjälp av en annan ljudkälla, till exempel en annan dator.
 • Se till att det inte finns några magnetiska enheter eller föremål på soundbaren som blockerar högtalarna.
Dålig ljudbalans
 • Ställ Windows-ljudbalanskontrollerna för vänster och höger högtalare i mittenläge.
 • Felsök ljudkortet i datorn.
Låg volym
 • Dra alla Windows-volymkontroller till det högsta värdet.
 • Öka volymen i ljudprogrammet.
 • Testa soundbaren med hjälp av en annan ljudkälla, till exempel en annan dator.
Surrande ljud
 • Kontrollera om några andra objekt är anslutna till soundbaren.
 • Kontrollera att soundbaren är ansluten till skärmen. Kontrollera att inga lösa föremål dinglar från eller vidrör soundbaren eller har fastnat nära magneten på soundbaren.
 • Försök att minska volymen med hjälp av Windows volymkontroller.
 • Kontrollera att kablarna inte är i vägen för soundbaren.
Det går inte att montera soundbaren på skärmen
 • Kontrollera om den skärmmodell som används stöder soundbaren.
 • Mer information om de skärmmodeller som stöds finns på sidan SB522A på https://www.dell.com.
 • Kontrollera att spåren för soundbaren på skärmen är öppna och att det inte finns något mylarskydd som blockerar spåren.
Mikrofonen fungerar inte
 • Kontrollera om SB522A är korrekt ansluten till datorn.
 • Kontrollera datorns ljudinställning och välj Dell SB522A som inspelningsenhet.
Funktionen för att besvara samtal fungerar inte på SB522A när samtal tas emot från Teams
 • Om flera konferensprogram är installerade på eller används i samma enhet kanske du inte får något svar från SB522A. Försök att besvara inkommande samtal via programmets gränssnitt.
Det går inte att ta emot telefonsamtalet eller svara på det inkommande samtalet med Teams-knappen via Line, WhatsApp och WeChat
 • SB522A Teams-knappen stöder endast Teams. Du kan besvara inkommande samtal via programmets gränssnitt.

 

Informations supplémentaires

Dells supportwebbplats för ljud, högtalare och mikrofoner

Få mer information om hur du använder och felsöker problem med den soundbar som du använder, din skärm och din dator. Här finns information om felsökning, instruktionsmanualer och relevanta supportvideor som kan vara till hjälp.

Så här öppnar du användarhandboken eller manualen för Dell SB522A Slim Soundbar för konferenssamtal:

 1. Gå till: Onlinehandbokssida för Dell SB522A Slim Soundbar för konferenssamtal 
 2. Gå till avsnittet Handböcker och dokument .
 3. Tryck eller klicka på länken Visa PDF till höger på sidan mittemot SB522A Användarhandbok.

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar relaterade till detta ämne som kan vara av intresse för dig.

Propriétés de l’article


Produit concerné
Dell P2222H, Dell P2422H, Dell P2422HE, Dell P2722H, Dell P2722HE, Dell P3221D, Dell P3222QE, Dell P3421W, Dell Slim Conferencing Soundbar - SB522A, Dell U2421E, Dell U2422H, Dell U2422HE, Dell U2722D, Dell U2722DE, Dell P2223HC, Dell P2225H , Dell P2423, Dell P2423D, Dell P2423DE, Dell P2425, Dell P2425E, Dell P2723D, Dell P2723DE, Dell P2723QE, Dell P3223DE, Dell P3223QE, Dell P3424WE, Dell U2424H, Dell U2424HE, Dell U2723QE, Dell U2723QX, Dell U2724D, Dell U2724DE, Dell U3023E ...
Produit

Dell P2425H, Dell P2425HE, Dell P2725H, Dell P2725HE

Dernière date de publication

18 avr. 2024

Version

16

Type d’article

How To