Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Listwa dźwiękowa Dell Slim Conferencing SB522A — instrukcja obsługi i rozwiązywania problemów

Résumé: Poniższy artykuł zawiera informacje na temat listwy dźwiękowej Dell SB522A Slim Conferencing. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji listwy dźwiękowej Dell SB522A Slim Conferencing oraz sposobu jej użytkowania, zapoznaj się z poszczególnymi sekcjami. ...

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Instructions

Spis treści:

 1. Co znajduje się w pudełku z listwą dźwiękową Dell SB522A Slim Conferencing?
 2. Funkcje listwy dźwiękowej Slim Conferencing
 3. Konfigurowanie listwy dźwiękowej Slim Conferencing
 4. Obsługiwane wyświetlacze
 5. Rozwiązywanie problemów
 6. Informacje dodatkowe

Listwa dźwiękowa SB522A Slim Conferencing — widok z przodu

(Rysunek 1. Ciesz się wyraźnym dźwiękiem podczas połączeń konferencyjnych i redukcją szumów otoczenia dzięki najbardziej inteligentnej na świecie listwie dźwiękowej z certyfikatem Microsoft Teams. Listwa dźwiękowa Dell Slim Conferencing — SB522A)


 

Zawartość pudełka z listwą dźwiękową Dell SB522A Slim Conferencing

 

Zawartość opakowania

(Rysunek 2 Zawartość pudełka z listwą dźwiękową Dell SB522A Slim Conferencing)

1 Przewód USB Type-A 2 Listwa dźwiękowa Slim Conferencing
3 Pętla zabezpieczająca 4 Dokumenty
 


Powrót do góry


 

Funkcje listwy dźwiękowej Slim Conferencing

 

Widok z przodu

Widok z przodu

(Rysunek 3. Widok z przodu listwy dźwiękowej Dell SB522A Slim Conferencing)

Widok z lewej strony

Widok z lewej strony

(Rysunek 4. Widok z lewej strony listwy dźwiękowej Dell SB522A Slim Conferencing)

Widok z prawej strony

Widok z prawej strony

(Rysunek 5. Widok z prawej strony listwy dźwiękowej Dell SB522A Slim Conferencing)

Funkcje produktu

Widok z tyłu

(Rysunek 6. Widok z tyłu listwy dźwiękowej Dell SB522A Slim Conferencing — funkcje produktu)

1 Listwa dźwiękowa Slim Conferencing 2 Zaczepy magnetyczne x 2
3 Dioda LED (biała lub zielona) 4 Przycisk odbierania połączeń i Microsoft Teams
5 Przewód USB Type-A 6 LED (czerwony)
7 Pokrętło głośności i przycisk sterowania mikrofonem    
 


Powrót do góry


 

Konfigurowanie listwy dźwiękowej Slim Conferencing

 

Zgodność

System operacyjny:

 • Windows 7, 8, 8.1, 10 i 11

Korzystanie z aplikacji Dell Peripheral Manager:

 • Windows 10 lub nowszy

Podłączanie listwy dźwiękowej Slim Conferencing

Listwa dźwiękowa Dell SB522A Slim Conferencing wykorzystuje dwa magnetyczne zaczepy, które umożliwiają umieszczenie go pod płaskim monitorem Dell. Do połączenia z monitorem służy przewód USB Type-A. Przewód USB typu „upstream” monitora podłącza się do komputera stacjonarnego lub notebooka.

Listwa dźwiękowa zamontowana pod monitorem

(Rysunek 7. Adapter USB Type-A)

Uwaga: Upewnij się, że podłączasz prawidłowy kabel USB do wysyłania danych między monitorem a komputerem, sprawdzając instrukcję obsługi monitora.


Powrót do góry


 

Obsługiwane wyświetlacze

 

Listwę dźwiękową SB522A można zamontować na następujących monitorach:

Głośniki Model monitora
Seria P Seria U
SB522A P2222H U2421E
P2223HC U2422H
P2225H U2422HE
P2422H U2422HX
P2422HA U2424H
P2422HE U2424HE
P2423 U2722D
P2423D U2722DE
P2423DE U2723QE
P2425H U2723QX
P2425HE U2724D
P2425 U2724DE
P2425E U3023E
P2721Q U3223QE
P2722H  
P2722HE  
P2723D  
P2723DE  
P2723QE  
P2725H  
P2725HE  
P3221D  
P3222QE  
P3223DE  
P3223QE  
P3421W  
P3424WE  
 


Powrót do góry


 

Rozwiązywanie problemów

 

Problemy Sugerowane rozwiązania
Listwa dźwiękowa nie włącza się
 • Upewnij się, że przewód USB typu upstream jest podłączony od komputera do monitora Dell, aby umożliwić przekazywanie danych przez USB. To dodatkowe podłączenie kabla USB typu upstream jest wymagane, jeżeli komputer używa kabla HDMI lub DisplayPort.
 • Po podłączeniu przewodu USB typu upstream do monitora należy sprawdzić, czy świeci się dioda LED przycisku Teams, która jest również diodą zasilania.
 • Jeżeli dioda zasilania nie świeci się, sprawdź, czy przewód USB z listwy dźwiękowej jest prawidłowo podłączony do portu USB w monitorze Dell.
Uwaga: Monitory firmy Dell są dostarczane z dołączonym kablem upstream. (USB Type-C do Type-C lub USB Type-A do Type-B) Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika monitora, aby określić port przesyłania danych konkretnego monitora.
Listwa dźwiękowa jest włączona, ale nie działa
 • Jeżeli dioda zasilania świeci się, a listwa dźwiękowa nie działa, należy odłączyć listwę dźwiękową i ponownie uruchomić komputer. Następnie ponownie podłącz listwę dźwiękową i sprawdź, czy działa.
 • Otwórz Menedżer urządzeń na komputerze i sprawdź, czy listwa dźwiękowa znajduje się na liście urządzeń dźwiękowych.
 • Przetestuj port USB monitora firmy Dell, podłączając do niego inne urządzenie USB.
 • Przetestuj listwę dźwiękową, podłączając ją bezpośrednio do komputera przez USB.
  1. Jeśli listwa dźwiękowa działa w komputerze, być może uszkodzony jest port USB na monitorze firmy Dell lub przewód USB.
  2. Jeśli listwa dźwiękowa nie działa, może być uszkodzona, a wtedy należy ją wymienić. W obu przypadkach skontaktuj się z firmą Dell, aby uzyskać pomoc.
Brak dźwięku z listwy dźwiękowej
 • Upewnij się, że listwa dźwiękowa jest domyślnym urządzeniem odtwarzania w ustawieniach dźwięku systemu Windows.
 • Spróbuj podłączyć listwę dźwiękową do innych portów USB monitora Dell.
 • Dostosuj poziom głośności w systemie Windows i używanej aplikacji. Można też odtworzyć inny plik audio lub multimedia internetowe.
 • Wyczyść lub ponownie podłącz wszystkie kable. Przetestuj listwę dźwiękową przy użyciu innego źródła dźwięku, na przykład innego komputera.
 • Otwórz Panel sterowania komputera i kliknij przycisk Dźwięk. Sprawdź, czy listwa dźwiękowa Dell Slim Conferencing SB522A jest wyświetlana na liście urządzeń odtwarzania na karcie Odtwarzanie w oknie dialogowym Dźwięk. Jeśli listwa dźwiękowa Dell Slim Conferencing SB522A nie jest urządzeniem domyślnym (wskazuje na to zielony znacznik obok ikony). Kliknij prawym przyciskiem myszy listwę dźwiękową Dell Slim Conferencing SB522A i wybierz opcję Ustaw domyślne > urządzenie domyślne.
 • Zainstaluj ponownie zintegrowane sterowniki lub sterowniki karty dźwiękowej i uruchom ponownie komputer.
Zniekształcony dźwięk
 • Ustaw głośność w pozycji środkowej we wszystkich możliwych elementach sterujących.
 • Zmniejsz poziom głośności w aplikacji do odtwarzania dźwięku.
 • Przetestuj listwę dźwiękową przy użyciu innego źródła dźwięku, na przykład innego komputera.
 • Upewnij się, że żadne urządzenia magnetyczne ani przedmioty nie zasłaniają głośników na listwie dźwiękowej.
Dźwięk nie jest równomierny
 • Ustaw regulatory balansu dźwięku systemu Windows dla lewego i prawego głośnika na ich środkowe punkty.
 • Przeprowadź diagnostykę karty dźwiękowej komputera.
Niski poziom głośności
 • Ustaw maksymalną głośność wszystkich elementów sterujących w systemie Windows.
 • Zwiększ głośność w aplikacji do odtwarzania dźwięku.
 • Przetestuj listwę dźwiękową przy użyciu innego źródła dźwięku, na przykład innego komputera.
Brzęczący dźwięk
 • Sprawdź, czy do listwy dźwiękowej nie są przymocowane inne przedmioty.
 • Upewnij się, że listwa dźwiękowa jest podłączona do monitora. Sprawdź, czy z listwy dźwiękowej nie zwisają luźne przedmioty lub jej dotykają oraz czy nie są one przyklejone w pobliżu magnesu na listwie dźwiękowej.
 • Spróbuj zmniejszyć głośność za pomocą przycisków regulacji głośności systemu Windows.
 • Upewnij się, że kable nie zakłócają pracy listwy dźwiękowej.
Nie można zamontować listwy dźwiękowej na monitorze
 • Sprawdź, czy używany model monitora obsługuje listwę dźwiękową.
 • Więcej informacji na temat obsługiwanych modeli monitorów znajduje się na stronie SB522A pod adresem https://www.dell.com.
 • Sprawdź, czy gniazda listwy dźwiękowej monitora są otwarte, a pokrywa z mylaru nie zasłania gniazd.
Mikrofon nie działa
 • Sprawdź, czy urządzenie SB522A jest prawidłowo podłączone do komputera.
 • Sprawdź ustawienia dźwięku w komputerze i wybierz monitor Dell SB522A jako urządzenie do nagrywania.
Funkcja odbierania połączeń nie działa na urządzeniu SB522A podczas odbierania połączeń w Microsoft Teams
 • Jeśli na tym samym urządzeniu jest zainstalowanych lub używanych wiele aplikacji do połączeń konferencyjnych, możesz nie być w stanie uzyskać odpowiedzi z urządzenia SB522A. Spróbuj odbierać połączenia przychodzące za pomocą interfejsu aplikacji.
Nie można odebrać połączenia telefonicznego lub odebrać połączenia przychodzącego za pomocą przycisku Teams w aplikacjach Line, WhatsApp i WeChat
 • Przycisk Teams na urządzeniu SB522A obsługuje tylko Teams, możesz odbierać połączenia przychodzące za pomocą interfejsu aplikacji.

 

Informations supplémentaires

Witryna pomocy technicznej firmy Dell dotycząca dźwięku, głośników i mikrofonów

Informacje na temat rozwiązywania problemów z listwą dźwiękową, z której korzystasz, monitora i komputera. Można tu znaleźć informacje na temat czynności rozwiązywania problemów, przewodniki i filmy instruktażowe.

Aby otworzyć podręcznik użytkownika lub instrukcję obsługi listwy dźwiękowej Dell SB522A Slim Conferencing:

 1. Przejdź do: Strona z internetową instrukcją obsługi listwy dźwiękowej Dell SB522A Slim Conferencing 
 2. Przejdź do sekcji Podręczniki i dokumenty .
 3. Dotknij lub kliknij łącze Wyświetl plik PDF po prawej stronie, naprzeciwko podręcznika użytkownika SB522A.

Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.

Propriétés de l’article


Produit concerné
Dell P2222H, Dell P2422H, Dell P2422HE, Dell P2722H, Dell P2722HE, Dell P3221D, Dell P3222QE, Dell P3421W, Dell Slim Conferencing Soundbar - SB522A, Dell U2421E, Dell U2422H, Dell U2422HE, Dell U2722D, Dell U2722DE, Dell P2223HC, Dell P2225H , Dell P2423, Dell P2423D, Dell P2423DE, Dell P2425, Dell P2425E, Dell P2723D, Dell P2723DE, Dell P2723QE, Dell P3223DE, Dell P3223QE, Dell P3424WE, Dell U2424H, Dell U2424HE, Dell U2723QE, Dell U2723QX, Dell U2724D, Dell U2724DE, Dell U3023E ...
Produit

Dell P2425H, Dell P2425HE, Dell P2725H, Dell P2725HE

Dernière date de publication

18 avr. 2024

Version

16

Type d’article

How To