Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Hämta och använda återställningsbilden för Dells operativsystem

Résumé: Lär dig hur du hämtar en avbildning för din Dell-dator och använder den avbildningen för att återställa operativsystemet Windows.

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes
Obs! Windows 11 stöds ENDAST med alternativet Automated by SupportAssist.

Vill du installera om operativsystemet på grund av en datorkrasch, byte av hårddisk eller andra allvarliga programvaruproblem med Dell-datorn?

Dell Technologies rekommenderar att datorer som stöds använder Dell SupportAssist OS Recovery Automated by SupportAssist för en förstklassig återställningsupplevelse. En lista över datorer som har stöd för SupportAssist OS Recovery finns i Dell SupportAssist OS Recovery Support Matrix (supportmatris för Dell SupportAssist OS Recovery ) för en fullständig lista. Mer information om hur du använder SupportAssist OS Recovery finns i artikeln "Återställa datorn med hjälp av SupportAssist OS Recovery"

Om datorn inte har stöd för Dell SupportAssist OS Recovery tillhandahåller Dell en återställningsavbildning av operativsystemet för Windows, Ubuntu eller Linux som är fabriksinstallerat på datorn. Du kan ladda ner och använda återställningsavbildningen av Dell-operativsystemet om du vill göra en ren installation eller installera om Windows, Ubuntu eller Linux på en Dell-dator. Dell OS Recovery Tool tillhandahåller ett gränssnitt för att snabbt ladda ned och skapa en startbar USB-enhet för att installera om operativsystemet.

Obs! Återställningsavbildningen av Dell-operativsystemet finns för det ursprungliga operativsystem som levererades med Dell-datorn.

Vad du behöver:

 • Service tag-numret för Dell-datorn du vill installera operativsystemet på.
 • Hämta och installera Återställningsverktyget för Dell-operativsystemet (körs endast i Microsoft Windows).
 • Ett tomt USB-flashminne med minst 16 GB ledigt utrymme.
 • Microsoft .Net Framework 4.5.2 eller senare.
 • Administratörsbehörighet och minst 16 GB ledigt hårddiskutrymme behövs för att ladda ner återställningsavbildningen av Dell-operativsystemet.
 • För nätverksstabilitet är en trådbunden nätverksanslutning att föredra samt att avaktivera antivirusprogram under nedladdningen.
Cause

Dell-anpassning av återställningsavbildning av operativsystem innefattar operativsystemet Windows, Ubuntu eller Linux och alla fabriksinstallerade drivrutiner för den specifika plattformen.

Obs! Återställningsavbildningen av Dell-operativsystemet kan endast användas på Dell-datorer. Den är inte utformad eller testad för att användas på datorer från andra tillverkare än Dell.

Mer information om hur du laddar ner återställningsavbildningen av operativsystemet med en dator som inte är en Windows-dator finns i Dells kunskapsbasartikel Ladda ner och använda återställningsavbildningen av Dell-operativsystemet i Ubuntu eller Linux.

Résolution

Använda Dells återställningsverktyg för operativsystemet för att skapa USB-återställningsmedier på en Windows-dator:

Återställningsverktyget för Dell-operativsystemet hjälper dig att hämta operativsystemsåterställningsbilden som är anpassad för Din Dell-dator och skapa ett USB-återställningsmedium. Med Dells återställningsverktyg för operativsystemet kan du hämta antingen Microsoft Windows, Ubuntu eller Linux operativsystemsåterställnings avbildning som förinstallerats på Dell-datorn.

Steg 1: Hämta och installera Återställningsverktyget för Dell-operativsystemet.

 1. Gå till https://www.dell.com/support/osrecovery.
 2. Klicka på Hämta återställningsverktyget för operativsystemet och spara filen på datorn (bild 1 [endast engelska]).
 3. Bläddra till den mapp där den nedladdade filen sparas.
 4. Dubbelklicka på den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationsprocessen.
  Hämtningssida för Dell OS Recovery Tool
  Bild 1: Installera om återställningsverktyget för Microsoft Windows-operativsystemet.

Steg 2: Skapa återställningsmedia för Dell-operativsystemet

 1. Starta återställningsverktyget för operativsystemet (bild 2 [endast engelska]).
 2. Identifiera datorn som behöver återställningsmedia med hjälp av service tag-numret.
 3. Om du hämtar återställningsbilden med samma Dell-dator väljer du For this computer (För den här datorn) och klickar på NEXT och går vidare till steg 7 i det här avsnittet.
  OS Recovery Tool
  Bild 2: Återställningsverktyg för operativsystem
 4. Om du använder en annan fungerande dator för att skapa återställningsmediet väljer du För en annan dator, anger service tag-numret för den dator du vill skapa återställningsmedia för och klickar på ikonen för förstoringsglas för att söka efter datorns identitet (bild 3 [endast engelska]).
  Obs! Om Service Tag-numret på din Dell-dator inte känns igen kontaktar du Dells tekniska support.
  Välj om du använder OS Recovery Tool för den här datorn eller någon annan dator
  Bild 3: Välj om du använder återställningsverktyget för operativsystemet för den här datorn eller en annan dator.
 5. När du har identifierat datorn klickar du på Nästa (bild 4 [endast engelska]).
  Identifiera och vald dator
  Bild 4: Identifiera och vald dator
 6. Återställningsbilderna som är tillgängliga för datorn visas.
  Obs! Återställningsverktyget för Dell-operativsystemet identifierar det ursprungliga operativsystemet som var förinstallerat på Dell-datorn. Återställningsverktyget för Dell-operativsystemet tillhandahåller inte alternativa operativsystem för nedladdning. Avbildningen för automatisk supportassist-återställning väljs som standard. Alternativet Automated by SupportAssist Recovery Image är inte tillgängligt för Linux/Ubuntu.
 7. Välj Non-Automated by SupportAssist Image (icke-automatiserad av SupportAssist-avbildning) och klicka på DOWNLOAD (bild 5 [endast engelska]).
  Ladda ner icke-automatiserad av SupportAssist
  Bild 5: Ladda ner icke-automatiserad av SupportAssist
  Varning! Dell Technologies rekommenderar att du säkerhetskopierar alla viktiga data från USB-enheten. Återställningsverktyget för Dell-operativsystemet formaterar USB-enheten och alla data på USB-enheten raderas permanent.
 8. Koppla bort alla USB-enheter som är anslutna till datorn.
 9. Anslut en USB-enhet med minst 16 GB ledigt lagringsutrymme. Den här USB-enheten är formaterad för att skapa USB-återställningsmediet.
 10. 1 Under USB-enheten väljer du den USB-enhet som du vill använda för att skapa USB-återställningsmediet.
 11. Markera rutorna bredvid I understand that the selected drive will be reformatted och existing data are deleted.
 12. Klicka på Download (hämta) (bild 6 [endast engelska]).
  Klicka på Download (hämta)
  Bild 6: Klicka på Download (hämta)
 13. Operativsystemsåterställningsbilden hämtas och verifieras.
 14. Återställningsbilden är monterad på USB-enheten.
 15. När USB-återställningsmediet har skapats visas en sammanfattningsskärm.
 16. Klicka på Stäng.
 17. Skapandet av återställningsmedia är slutförd (bild 7, 8, 8, 10 [endast på engelska]).
  Hämtning av data
  Bild 7: Hämtning av data
  USB-enhetsformat
  , bild 8: USB-enhetsformat
  Extrahera filer
  , bild 9: Extrahera filer
  Skapandet av avbildningen är slutförd
  bild 10: Skapandet av avbildningen är slutförd

Steg 3: Använda USB-återställningsmediet för att installera operativsystemet

Installera Microsoft Windows 7, Windows 8.1 och Windows 10

 1. Anslut USB-återställningsmediet till den Dell-dator som du vill installera Microsoft Windows 8.1 eller 7 på.
 2. Starta om datorn.
 3. När skärmbilden med Dell-logotypen visas trycker du på tangenten F12 tills menyn Preparing one time boot visas längst upp till höger på skärmen.
 4. På startmenyn, under UEFI-start, väljer du USB-återställningsenheten och trycker på Retur.
 5. När Windows Setup visas väljer du språk och tangentbordsinställningar.
 6. I dialogrutan för installation av Windows klickar du på Installera nu.
 7. Läs licensavtalet och välj Jag accepterar licensvillkoren för att fortsätta med installationen.
 8. I fönstret Vilken slags installation vill du utföra? Klicka på Anpassad (avancerat).
 9. 9. I fönstret Var vill du installera Windows väljer du den största interna disken som primär partition och klickar därefter på Nästa.
  Om den primära partitionen visar 0 GB ledigt utrymme väljer du Inte allokerat utrymme och klickar på Nästa.
 10. Installationsprogrammet för Windows skapar automatiskt en partition, formaterar den och börjar sedan installera Windows.
 11. Installationen kan ta en stund och datorn startas eventuellt om flera gånger.

Installera Ubuntu eller Linux

 1. Anslut USB-återställningsmediet till den Dell-dator som du vill installera Microsoft Ubuntu eller Linux på.
 2. Starta om datorn.
 3. När skärmbilden med Dell-logotypen visas trycker du på tangenten F12 tills menyn Preparing one time boot visas längst upp till höger på skärmen.
 4. På startmenyn, under UEFI-start, väljer du USB-återställningsenheten och trycker på Retur.
 5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen. Installationen kan ta en stund och datorn startas eventuellt om flera gånger.
Informations supplémentaires

Vanliga frågor och svar

Ja. Med Det avancerade läget i Dells återställningsverktyg för operativsystemet kan du skapa ett USB-återställningsmedium med hjälp av en operativsystemsbildfil i ISO-filformat. Detta är till hjälp om du har laddat ner operativsystemets återställningsavbildning med en Linux-, Mac- eller Android-enhet.

Så här skapar du ett USB-återställningsmedium med hjälp av en ISO-avbildning

 1. Hämta och installera Återställningsverktyget för Dell-operativsystemet på en Windows-dator.
 2. Klicka på Start och öppna sedan programmet Återställningsverktyg för Dell-operativsystemet .
  Obs! När prompten User Account Control (kontroll av användarkonto) visas klickar du på Yes (ja). Windows-användarkontot måste ha administratörsbehörighet för att installera programmet Återställningsverktyg för Dell-operativsystemet.
 3. Klicka på Sök (förstoringsglasikonen).
 4. Bläddra i det öppna fönstret efter den mapp där du sparade ISO-operativsystemsavbildningsfilen.
 5. Välj .iso-filen och klicka sedan på Open.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Anslut ett USB-flashminne som har minst 16 GB ledigt lagringsutrymme tillgängligt för datorn. Usb-flashenheten är formaterad för att skapa USB-återställningsmediet.
 8. Under USB-enheten väljer du den USB-flashenhet som du vill använda för att skapa USB-återställningsmediet och markerar knappen "I understand that the selected drive will be reformatted and existing data are deleted" (Jag förstår att den valda enheten kommer att formateras om och att befintliga data tas bort).
  Varning! Dell Technologies rekommenderar att du säkerhetskopierar alla viktiga data från USB-flashenheten. Återställningsverktyget för Dell-operativsystemet formaterar USB-flashenheten och alla data på USB-flashenheten raderas permanent.
 9. Välj partitionstyp.
  • GPT - Windows 10 och Windows 11.
  • MBR – för andra operativsystem.
 10. Klicka på Bränn operativsystem för att börja skapa USB-återställningsmediet.
 11. När processen är klar återgår du till huvudskärmen för Advanced Mode (bild 11 [endast engelska]).
Skapa ett USB-återställningsmedium med hjälp av en ISO-avbildning i Dell OS Recovery Tool
Bild 11: Skapa ett USB-återställningsmedium med hjälp av en ISO-avbildning i Återställningsverktyget för Dell-operativsystemet (avbildning på engelska)

Med en återställningsavbildning av Windows 10, Windows 11 eller Windows 11 kan du formatera hårddisken och installera en ny kopia av Windows 10 på datorn. Filstorleken för den här återställningsavbildningen är betydligt större än för Windows 10 eller Windows 11 Automated by SupportAssist.

Med återställningsbilden med namnet Windows 10 eller Windows 11 Automated by SupportAssist kan du skapa ett USB-återställningsmedium för Dell-datorer som har stöd för SupportAssist OS Recovery (bild 12 [endast på engelska]).
Skillnad mellan Windows 10 Automated by SupportAssist- och Windows 10-avbildningar
Bild 12: Skillnad mellan avbildningar av Windows 10 eller Windows 11 Automated by SupportAssist och avbildningar av Windows 10 eller Windows 11 (bildtext på engelska)

SupportAssist OS Recovery stöds på utvalda Dell-datorer där operativsystemet Microsoft Windows 10 eller Windows 11 är installerat på Dell-fabriken.

Viktiga funktioner i SupportAssist OS Recovery:

 • Scan Hardware – Kör en diagnostisk genomsökning av datorn för att identifiera maskinvaruproblem.
 • Repair System – Felsök vanliga problem som kan uppstå innan datorn startar operativsystemet. Med det här alternativet kan du undvika att behöva återställa fabriksinställningarna för datorn.
 • Back Up Files – Säkerhetskopiera personliga filer på ett externt lagringsmedium.
 • Restore System – Återställ operativsystemet och standardprogrammen till det tillstånd de var i när datorn skickades från Dell-fabriken.
 • Cloud Image Restore – Ladda ner och installera det nya operativsystemet på datorn tillsammans med standarddrivrutiner och -program.

Mer information om SupportAssist OS Recovery finns i Dells kunskapsbasartikel Använda Dell SupportAssist OS Recovery

Med Dell SupportAssist OS Recovery får du tillgång till en återställningsmiljö med verktyg för att diagnostisera och felsöka problem som kan uppstå innan datorn startar operativsystemet. Om datorn efter flera försök inte kan starta operativsystemet startas SupportAssist OS Recovery automatiskt. Den här återställningsmiljön gör det möjligt att diagnostisera hårdvaruproblem, reparera datorn, säkerhetskopiera filer och återställa datorn till fabriksinställningarna.

SupportAssist OS Recovery stöds på utvalda Dell-datorer där operativsystemet Microsoft Windows 10 är installerat på Dell-fabriken. En lista över datorer där SupportAssist OS Recovery är tillgängligt finns i Dell SupportAssist OS Recovery Support Matrix i stöddokumentationen för Dell SupportAssist OS Recovery.

Obs! Om partitionerna på hårddisken har ändrats på något sätt (ren installation av Windows eller andra operativsystem) kanske SupportAssist OS Recovery-partitionen inte längre är tillgänglig.

Återställningsavbildningen av ett operativsystem på en Dell-dator kan laddas ner med en dator som inte kommer från Dell.

 • På en Windows-baserad dator rekommenderar Dell Technologies att du använder Återställningsverktyget för operativsystemet från Dell för att hämta operativsystemsåterställningsbilden och skapa USB-återställningsmediet. Se avsnittet Använda Dells återställningsverktyg för operativsystem i den här artikeln.
 • På en Ubuntu- eller Linux-baserad dator – se Följande artikel i Dells kunskapsbank : Hämta och använda Dells återställningsbild för operativsystem i Ubuntu eller Linux.
 • På en Mac- eller Android-enhet
  1. Gå till Dell-webbplatsen Återställningsavbildning.
  2. Ange Service Tag för Dell-datorn, ange verifieringskoden och klicka sedan på Check Availability.
  3. Välj Windows-, Ubuntu-, eller Linux-operativsystemet och klicka på Download Selected Files.
  4. Granska villkoren och klicka Continue för att ladda ner filen.
  5. Spara återställningsavbildningsfilen av operativsystemet (ISO-filformat).
  6. Använd en Windows- eller Linux-baserad dator för att skapa USB-återställningsmediet.
Obs! Det integrerade diskverktyget på Mac-datorer har inte stöd för formatering av en enhet med NTFS-filsystemet. Filen install.wim i operativsystemet Windows är större än 4 GB och kan orsaka fel när du försöker skapa USB-återställningsnyckeln. Dell Technologies rekommenderar att du använder en Windows- eller Linux-baserad dator för att skapa USB-återställningsenheten.
Obs! Terminalverktyget är eventuellt inte tillgängligt på alla Android-enheter. På Android-enheter kan du också behöva använda särskild USB OTG-adapter för att ansluta USB-enheter till enheten. Dell Technologies rekommenderar att du använder en Windows- eller Linux-baserad dator för att skapa USB-återställningsenheten.

Återställningsverktyget för Dell-operativsystemet fungerar endast på Windows-baserade datorer.

Återställningsavbildningen av Dell-operativsystemet kan laddas ner med valfri Windows-, Ubuntu-, Linux-, Mac- eller Android-enhet.

 • På en Windows-baserad dator rekommenderar Dell Technologies att du använder Återställningsverktyget för operativsystemet från Dell för att hämta operativsystemsåterställningsbilden och skapa USB-återställningsmediet. Se avsnittet Använda Dells återställningsverktyg för operativsystem i den här artikeln.
 • På en Ubuntu- eller Linux-baserad dator – se Följande artikel i Dells kunskapsbank : Hämta och använda Dells återställningsbild för operativsystem i Ubuntu eller Linux.
 • På en Mac- eller Android-enhet
  1. Gå till Dell-webbplatsen Återställningsavbildning.
  2. Ange Service Tag för Dell-datorn, ange verifieringskoden och klicka sedan på Check Availability.
  3. Välj Windows-, Ubuntu-, eller Linux-operativsystemet och klicka på Download Selected Files.
  4. Granska villkoren och klicka Continue för att ladda ner filen.
  5. Spara återställningsavbildningsfilen av operativsystemet (ISO-filformat).
  6. Använd en Windows- eller Linux-baserad dator för att skapa USB-återställningsmediet.
Obs! Det integrerade diskverktyget på Mac-datorer har inte stöd för formatering av en enhet med NTFS-filsystemet. Filen install.wim i operativsystemet Windows är större än 4 GB och kan orsaka fel när du försöker skapa USB-återställningsnyckeln. Dell Technologies rekommenderar att du använder en Windows- eller Linux-baserad dator för att skapa USB-återställningsenheten.
Obs! Terminalverktyget är eventuellt inte tillgängligt på alla Android-enheter. På Android-enheter kan du också behöva använda särskild USB OTG-adapter för att ansluta USB-enheter till enheten. Dell Technologies rekommenderar att du använder en Windows- eller Linux-baserad dator för att skapa USB-återställningsenheten.

Dells återställningsavbildning av Windows finns tillgänglig för 64-bitarsversionen av Microsoft Windows-operativsystem. 32-bitarsversionen av Windows är inte tillgänglig för nedladdning.

Återställningsverktyget för Dells operativsystem kan pausa och återuppta nedladdningen om det finns ett problem med nätverksanslutningen. Nerladdningen återupptas när nätverksanslutningen återställs.

Vanliga återställningsavbildningsfiler för operativsystem i ISO-filformat är mellan 5–16 GB (filstorleken varierar mellan olika operativsystem). När du har hämtat filen verifierar Dells återställningsverktyg för operativsystemet filens integritet innan du skapar USB-återställningsmediet. Tiden det är dags att ladda ner och kontrollera att integriteten för filen kan variera beroende på nätverkshastighet och filstorlek.

Så här startar du i USB-återställningsmediet för att installera Microsoft Windows 7 på Dell-datorn:

 1. Starta om datorn.
 2. När skärmbilden med Dell-logotypen visas trycker du på tangenten F12 tills menyn Preparing one time boot visas längst upp till höger på skärmen.
 3. Använd piltangenterna för att välja BIOS eller System Set up och tryck på Retur .
 4. Avaktivera Secure Boot (säker start).
 5. Aktivera Legacy Boot (äldre start) i BIOS.
 6. Spara BIOS-inställningarna och starta om datorn.
Obs! Mer information om hur du aktiverar eller avaktiverar Secure Boot eller Legacy Boot i BIOS finns i användarhandboken för Dell-datorn.

Om du hämtar en stor fil via ett Dell-onlineprogram (t.ex. Återställningsverktyget för Dell-operativsystemet) kan det hända att ett felmeddelande om att det inte finns tillräckligt med utrymme på enheten visas. Det beror på en utrymmesbegränsning för den hårddisk där filerna sparas. Vissa återställningsavbildningar för operativsystem kan vara upp till 16 GB stora.

Frigör utrymme på hårddisken för att åtgärda felet. Information om hur du frigör diskutrymme i Microsoft Windows finns i Dells kunskapsbasartikel Frigöra diskutrymme i Microsoft Windows på engelska.

Om du har en extern hårddisk eller en andra hårddisk med mer diskutrymme kan du välja att spara filerna på den hårddisken.

Du kan försöka lösa problemet med hjälp av en USB-enhet av ett annat märke. USB-enheter av vissa märken kan orsaka det här problemet.

Operativsystemsåterställningsavbildningen innehåller eventuellt inte de senaste drivrutinerna för din Dell-dator. De senaste drivrutinerna finns på Dell.com/support/drivers. När operativsystemet har installerats rekommenderar Dell Technologies att du hämtar och installerar de senaste drivrutinerna.

Mer information om hur du laddar ner och installerar drivrutiner i Dells kunskapsbasartikel: Ladda ner och installera Dell-drivrutiner.

 • Windows 11, Windows 10 eller Windows 11, Windows 8.1 eller Windows 8 – På Dell-datorer som levereras med Microsoft Windows 11, Windows 10 eller Windows 11, Windows 8.1 eller Windows 8 är produktnyckeln för Microsoft Windows inbäddad på datorns moderkort. Aktiveringsprocessen hämtar automatiskt produktnyckeln från moderkortet. För Dell-datorer som levereras med Windows 10 är aktiveringsinformationen länkad till ditt Microsoft-konto som du använde när du konfigurerade datorn.
 • Windows 7 – Dell-datorer som levereras med Microsoft Windows 7 har produktnyckeln för Microsoft Windows 7 på en etikett på ovansidan av en stationär Dell-dator och på undersidan av en bärbar Dell-dator.

Mer information om Windows-aktivering finns i Dells kunskapsbas Vanliga frågor och svar om produktnycklar för Windows (FAQ)

I operativsystemsåterställningsavbildningen ingår inte den mjukvara som var förinstallerad på Dell-datorn.

Mer information om hur du laddar ner och installerar Dells fabriksinstallerade programvara finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Var kan jag hämta drivrutiner och Dell-installerade program för min Dell-dator?

Om det inte går att starta Återställningsverktyget för Dell-operativsystemet efter installationen eller om installationsprocessen inte startar när du kör installationsprogrammet avaktiverar du tillfälligt antivirusprogrammet eller programmet för skydd mot skadlig kod som kan vara installerat på datorn och sedan kör programmet eller installationsprogrammet igen.

Om återställningsverktyget för Dells operativsystem visar det här felet eller inte känner igen Service Tag-numret för din Dell-dator kontaktar du Dells tekniska support för ytterligare hjälp.


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

Obs! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Kina och Japan som köper en persondator. Det här gäller inte servrar och lagring.

Propriétés de l’article


Produit concerné

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Dernière date de publication

30 déc. 2022

Version

23

Type d’article

Solution