Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Pobieranie i używanie obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Dell

Résumé: Dowiedz się, jak pobrać obraz dla komputera firmy Dell i użyć tego obrazu do przywrócenia systemu operacyjnego Windows.

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes
Uwaga: System Windows 11 jest obsługiwany TYLKO z opcją Automated by SupportAssist.

Czy chcesz ponownie zainstalować system operacyjny z powodu awarii komputera, wymiany dysku twardego lub innego poważnego problemu z oprogramowaniem komputera firmy Dell?

Firma Dell Technologies zaleca, aby obsługiwane komputery korzystały z narzędzia Dell SupportAssist OS Recovery Automated by SupportAssist w celu zapewnienia najwyższej jakości przywracania. Pełną listę komputerów obsługujących program SupportAssist OS Recovery można znaleźć w dokumencie Matryca zgodności narzędzia SupportAssist OS Recovery firmy Dell. Więcej informacji na temat korzystania z programu SupportAssist OS Recovery można znaleźć w artykule „Przywracanie systemu za pomocą programu Dell SupportAssist OS Recovery”.

Jeśli komputer nie obsługuje programu Dell SupportAssist OS Recovery, firma Dell zapewnia obraz odzyskiwania systemu operacyjnego dla systemu Windows, Ubuntu lub Linux, który został fabrycznie zainstalowany na komputerze. Aby przeprowadzić czystą instalację lub ponownie zainstalować system Windows, Ubuntu lub Linux na komputerze firmy Dell, można pobrać i uruchomić obraz firmy Dell do odzyskiwania systemu operacyjnego. Narzędzie odzyskiwania systemu operacyjnego firmy Dell zapewnia interfejs umożliwiający szybkie pobranie i utworzenie rozruchowego dysku USB w celu ponownej instalacji systemu operacyjnego.

Uwaga: obraz firmy Dell do odzyskiwania systemu operacyjnego jest dostępny dla oryginalnego systemu operacyjnego, który został dostarczony z komputerem Dell.

Potrzebne elementy:

 • Kod Service Tag komputera Dell, na którym chcesz zainstalować system operacyjny.
 • Pobierz i zainstaluj narzędzie Dell Operating System Recovery Tool (działa tylko w systemie Microsoft Windows).
 • Pusty dysk flash USB z co najmniej 16 GB wolnego miejsca.
 • Microsoft.Net Framework w wersji 4.5.2 lub nowszej.
 • Dostęp do konta z uprawnieniami administratora oraz co najmniej 16 GB wolnego miejsca na dysku twardym w celu pobrania obrazu firmy Dell do przywracania systemu operacyjnego.
 • W celu zapewnienia stabilności sieci należy użyć przewodowego połączenia sieciowego, a także wyłączyć oprogramowanie antywirusowe na czas pobierania.
Cause

Dostosowywanie przez firmę Dell obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego obejmuje system operacyjny Windows, Ubuntu lub Linux oraz wszystkie fabrycznie zainstalowane sterowniki urządzeń dla tej konkretnej platformy.

Uwaga: obraz firmy Dell do odzyskiwania systemu operacyjnego może być używany tylko w komputerach Dell. Nie został on opracowany ani przetestowany pod kątem komputerów innych firm.

Aby dowiedzieć się więcej na temat pobierania obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego przy użyciu komputera z systemem operacyjnym innym niż Windows, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell: Jak pobrać i korzystać z obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego firmy Dell w systemie Ubuntu lub Linux.

Résolution

Korzystanie z narzędzia Dell Operating System Recovery Tool do utworzenia nośnika odzyskiwania USB na komputerze z systemem Windows:

Narzędzie Dell Operating System Recovery Tool pomaga pobrać obraz odzyskiwania systemu operacyjnego dostosowany do komputera firmy Dell i utworzyć nośnik odzyskiwania USB. Narzędzie Dell Operating System Recovery Tool umożliwia pobranie obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Microsoft Windows, Ubuntu lub Linux zainstalowanego fabrycznie na komputerze firmy Dell.

Krok 1: Pobierz i zainstaluj narzędzie Dell Operating System Recovery Tool.

 1. Przejdź do strony https://www.dell.com/support/osrecovery.
 2. Kliknij przycisk Pobierz Dell Operating System Recovery Tool i zapisz plik na komputerze (Rysunek 1 [tylko w języku angielskim]).
 3. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik sterownika.
 4. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces instalacji.
  Strona pobierania narzędzia Dell OS Recovery Tool
  Rysunek 1. Ponownie zainstaluj system Microsoft Windows. Pobierz narzędzie Dell Operating System Recovery Tool.

Krok 2: Tworzenie nośnika odzyskiwania systemu operacyjnego firmy Dell

 1. Uruchom aplikację Operating System Recovery Tool (Rysunek 2 [tylko w języku angielskim]).
 2. Zidentyfikuj komputer wymagający nośnika odzyskiwania przy użyciu kodu Service Tag.
 3. Jeśli pobierasz obraz odzyskiwania przy użyciu tego samego komputera firmy Dell, wybierz opcję Dla tego komputera, a następnie kliknij przycisk DALEJ i przejdź do kroku 7 tej sekcji.
  OS Recovery Tool
  Rysunek 2. Operating System Recovery Tool
 4. Jeśli używasz innego sprawnego komputera do utworzenia nośnika odzyskiwania, wybierz opcję Dla innego komputera, wprowadź kod Service Tag komputera, dla którego chcesz utworzyć nośnik odzyskiwania, a następnie kliknij ikonę Lupy, aby wyszukać tożsamość komputera (Rysunek 3 [tylko w języku angielskim]).
  Uwaga: jeśli kod Service Tag komputera firmy Dell nie zostanie rozpoznany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.
  Wybierz, czy używasz narzędzia OS Recovery Tool dla tego lub innego komputera
  Rysunek 3. Wybierz, czy używasz narzędzia Operating System Recovery Tool dla tego lub innego komputera.
 5. Po zidentyfikowaniu komputera kliknij przycisk Dalej (Rysunek 4 [tylko w języku angielskim]).
  Zidentyfikowano i wybrano komputer
  Rysunek 4. Zidentyfikowano i wybrano komputer
 6. Zostaną wyświetlone obrazy odzyskiwania dostępne dla komputera.
  Uwaga: narzędzie Dell Operating System Recovery Tool identyfikuje oryginalny system operacyjny, który został wstępnie zainstalowany na komputerze firmy Dell. Narzędzie Dell Operating System Recovery Tool nie udostępnia alternatywnych systemów operacyjnych do pobrania. Obraz odzyskiwania Automated by SupportAssist zostanie domyślnie wybrany. Opcja zautomatyzowania obrazu odzyskiwania Automated by SupportAssist nie jest dostępna w systemie Linux/Ubuntu.
 7. Wybierz obraz Non-Automated by SupportAssist i kliknij przycisk POBIERZ (Rysunek 5 [tylko w języku angielskim]).
  Pobieranie Non-Automated by SupportAssist
  Rysunek 5. Pobieranie Non-Automated by SupportAssist
  Ostrzeżenie: firma Dell Technologies zaleca tworzenie kopii zapasowych ważnych danych z dysku USB. Narzędzie Dell Operating System Recovery Tool sformatuje dysk USB, a wszystkie dane znajdujące się na tym dysku zostaną trwale usunięte.
 8. Odłącz wszystkie dyski USB podłączone do komputera.
 9. Podłącz dysk USB z co najmniej 16 GB wolnego miejsca. Ten dysk USB jest sformatowany w celu utworzenia nośnika odzyskiwania USB.
 10. 1 W obszarze Napęd USB wybierz napęd USB, który chcesz wykorzystać do utworzenia nośnika USB do odzyskiwania systemu.
 11. Zaznacz pola wyboru obok zdania: „Rozumiem, że wybrany dysk zostanie ponownie sformatowany, a istniejące dane zostaną usunięte”.
 12. Kliknij przycisk Pobierz (Rysunek 6 [tylko angielski]).
  Kliknij przycisk Pobierz.
  Rysunek 6. Kliknij przycisk Pobierz.
 13. Obraz odzyskiwania systemu operacyjnego został pobrany i zweryfikowany.
 14. Obraz odzyskiwania jest zamontowany na dysku USB.
 15. Po pomyślnym utworzeniu nośnika odzyskiwania USB zostanie wyświetlony ekran podsumowania.
 16. Kliknij przycisk Zamknij.
 17. Tworzenie nośnika odzyskiwania zostało zakończone (Rysunki 7, 8, 9, 10 [tylko w języku angielskim]).
  Pobieranie danych
  Rysunek 7. Pobieranie danych
  Format napędu USB
  Rysunek 8: Format napędu USB
  Rozpakowywanie plików
  Rysunek 9: Rozpakowywanie plików
  Tworzenie obrazu zakończone
  Rysunek 10: Tworzenie obrazu zakończone

Krok 3: Korzystanie z nośnika odzyskiwania USB w celu instalacji systemu operacyjnego

Instalowanie systemu Microsoft Windows 7, Windows 8.1 i Windows 10

 1. Podłącz nośnik odzyskiwania USB do komputera firmy Dell, na którym chcesz zainstalować system Microsoft Windows 8.1 lub 7.
 2. Uruchom ponownie komputer.
 3. Po pojawieniu się ekranu z logo Dell naciśnij kilkakrotnie klawisz F12 aż do wyświetlenia napisu Preparing one time boot menu w prawym górnym rogu ekranu.
 4. W menu rozruchowym UEFI wybierz dysk odzyskiwania USB i naciśnij klawisz Enter.
 5. Po wyświetleniu instalatora systemu Windows wybierz język i preferencje klawiatury.
 6. Kliknij Zainstaluj teraz w oknie instalacji Windows.
 7. Zapoznaj się z umową licencyjną i wybierz opcję Akceptuję warunki licencji, aby kontynuować instalację.
 8. W oknie z pytaniem „Jakiego typu instalację chcesz wykonać?” Kliknij przycisk Niestandardowa (zaawansowane).
 9. 9. Upewnij się, że w oknie Gdzie chcesz zainstalować system Windows jako partycja podstawowa jest wybrany największy dysk wewnętrzny i kliknij przycisk Dalej.
  Jeśli jako rozmiar wolnego miejsca na partycji podstawowej będzie podane 0 GB, wybierz opcję Nieprzydzielone miejsce i kliknij Dalej.
 10. Instalator systemu Windows automatycznie utworzy partycję, sformatuje ją i rozpocznie instalowanie systemu Windows.
 11. Proces instalacji może trochę potrwać, a komputer może być kilkukrotnie uruchamiany ponownie.

Instalowanie systemu Ubuntu lub Linux

 1. Podłącz nośnik odzyskiwania USB do komputera firmy Dell, na którym chcesz zainstalować system Microsoft, Ubuntu lub Linux.
 2. Uruchom ponownie komputer.
 3. Po pojawieniu się ekranu z logo Dell naciśnij kilkakrotnie klawisz F12 aż do wyświetlenia napisu Preparing one time boot menu w prawym górnym rogu ekranu.
 4. W menu rozruchowym UEFI wybierz dysk odzyskiwania USB i naciśnij klawisz Enter.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji. Proces instalacji może trochę potrwać, a komputer może być kilkukrotnie uruchamiany ponownie.
Informations supplémentaires

Często zadawane pytania

Tak. Tryb zaawansowany w narzędziu Dell Operating System Recovery Tool umożliwia utworzenie nośnika odzyskiwania USB przy użyciu pliku obrazu systemu operacyjnego w formacie ISO. Jest to przydatne w przypadku pobrania obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego na urządzeniu z systemem Linux, Mac lub Android.

Jak utworzyć nośnik odzyskiwania USB przy użyciu obrazu ISO

 1. Pobierz i zainstaluj narzędzie Dell Operating System Recovery Tool na komputerze z systemem Windows.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie otwórz aplikację Dell Operating System Recovery Tool.
  Uwaga: kliknij Tak po wyświetleniu monitu kontroli konta użytkownika. Aby zainstalować aplikację Dell Operating System Recovery Tool, konto użytkownika systemu Windows musi mieć uprawnienia administratora.
 3. Kliknij przycisk Szukaj (ikona lupy).
 4. W otwartym oknie przejdź do lokalizacji folderu, w którym został zapisany plik obrazu ISO systemu operacyjnego.
 5. Wybierz plik .iso i kliknij Otwórz.
 6. Kliknij przycisk Next.
 7. Podłącz do komputera dysk flash USB z co najmniej 16 GB wolnego miejsca. Ten dysk flash USB jest sformatowany w celu utworzenia nośnika odzyskiwania USB.
 8. W obszarze Dysk USB wybierz dysk flash USB, którego chcesz użyć do utworzenia nośnika odzyskiwania USB, i zaznacz opcję „Potwierdzam, że wybrany dysk zostanie ponownie sformatowany i zostaną usunięte istniejące dane”.
  OSTRZEŻENIE: Firma Dell Technologies zaleca tworzenie kopii zapasowych ważnych danych z dysku flash USB. Narzędzie Dell Operating System Recovery Tool sformatuje dysk flash USB, a wszystkie dane znajdujące się na tym dysku zostaną trwale usunięte.
 9. Wybierz Typ partycji.
  • GPT – Windows 10 i Windows 11.
  • MBR ‒ dla każdego innego systemu operacyjnego.
 10. Aby rozpocząć tworzenie nośnika USB do odzyskiwania systemu, kliknij przycisk Nagraj system operacyjny.
 11. Po zakończeniu tego procesu powrócisz do głównego ekranu trybu zaawansowanego (Rysunek 11 [tylko w języku angielskim]).
Tworzenie nośnika odzyskiwania USB przy użyciu obrazu ISO w narzędziu Dell OS Recovery Tool
Rysunek 11. Tworzenie nośnika odzyskiwania USB przy użyciu obrazu ISO w narzędziu Dell Operating System Recovery Tool (ilustracja w języku angielskim)

Obraz odzyskiwania Windows 10 lub Windows 11 umożliwia sformatowanie dysku twardego i zainstalowanie na komputerze nowej kopii systemu Windows 10. Rozmiar pliku tego obrazu odzyskiwania jest znacznie większy niż w przypadku Windows 10 / Windows 11 Automated by SupportAssist.

Obraz odzyskiwania o nazwie Windows 10 / Windows 11 Automated by SupportAssist umożliwia utworzenie nośnika odzyskiwania USB dla komputerów Dell obsługujących program SupportAssist OS Recovery (Rysunek 12 [tylko w języku angielskim]).
Różnica między obrazami Windows 10 Automated by SupportAssist i Windows 10
Rysunek 12: Różnica między obrazami Windows 10 / Windows 11 Automated by SupportAssist i Windows 10 lub Windows 11 (ilustracja w języku angielskim)

Program SupportAssist OS Recovery jest obsługiwany tylko na wybranych komputerach Dell z fabrycznie zainstalowanym systemem Microsoft Windows 10 lub Windows 11.

Najważniejsze funkcje programu SupportAssist OS Recovery:

 • Skanowanie sprzętu — przeprowadza skanowanie diagnostyczne na komputerze w celu wykrycia problemów ze sprzętem.
 • Naprawa systemu — rozwiązywanie typowych problemów, które mogą wystąpić przed uruchomieniem systemu operacyjnego przez komputer. Ta opcja pozwala uniknąć konieczności przywrócenia komputera do stanu fabrycznego.
 • Wykonaj kopię zapasową plików — tworzy kopię plików osobistych na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej.
 • Przywracanie systemu — przywraca system operacyjny i domyślne programy do stanu, w którym znajdowały się w chwili wysłania komputera z fabryki Dell.
 • Przywracanie z chmury — pobiera i instaluje na komputerze nowy system operacyjny wraz z domyślnym sterownikiem i aplikacjami.

Aby dowiedzieć się więcej na temat narzędzia SupportAssist OS Recovery, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak korzystać z narzędzia Dell SupportAssist OS Recovery

Program Dell SupportAssist OS Recovery zawiera środowisko odzyskiwania z narzędziami służącymi do diagnozowania i rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić przed uruchomieniem systemu operacyjnego przez komputer. Kiedy komputer nie może uruchomić systemu operacyjnego nawet po wielu próbach, automatycznie uruchomi się program SupportAssist OS Recovery. Środowisko odzyskiwania umożliwia diagnozowanie problemów ze sprzętem, naprawę komputera, wykonanie kopii zapasowej plików lub przywrócenie ustawień fabrycznych komputera.

Program SupportAssist OS Recovery jest obsługiwany tylko na wybranych komputerach Dell z fabrycznie zainstalowanym systemem Microsoft Windows 10. Aby zapoznać się z listą komputerów obsługujących program SupportAssist OS Recovery, zapoznaj się z matrycą zgodności Dell SupportAssist OS Recovery na stronie dokumentacji pomocy technicznej Dell SupportAssist OS Recovery.

Uwaga: jeśli w jakikolwiek sposób zmienia się partycja na dysku twardym (czysta instalacja systemu Windows lub innych systemów operacyjnych), partycja odzyskiwania SupportAssist OS Recovery może już nie być dostępna.

Obraz odzyskiwania systemu operacyjnego firmy Dell można pobrać za pomocą komputera firmy innej niż Dell.

 • W przypadku komputera z systemem Windows firma Dell Technologies zaleca użycie narzędzia Dell Operating System Recovery Tool do pobrania obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego i utworzenia nośnika odzyskiwania USB. Zapoznaj się z sekcją Korzystanie z narzędzia Dell Operating System Recovery Tool tego artykułu.
 • W przypadku komputera z systemem Ubuntu lub Linux zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i korzystać z obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego firmy Dell w systemie Ubuntu lub Linux.
 • Na komputerze Mac lub Android
  1. Odwiedź witrynę internetową Obraz odzyskiwania systemu dla komputera Dell.
  2. Wpisz kod Service Tag komputera firmy Dell i kod weryfikacji, a następnie kliknij opcję Sprawdź dostępność.
  3. Wybierz system operacyjny Windows, Ubuntu lub Linux i kliknij przycisk Pobierz zaznaczone pliki.
  4. Zapoznaj się z warunkami, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby pobrać plik.
  5. Zapisz plik obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego (format pliku ISO).
  6. Użyj komputera z systemem Windows lub Linux, aby utworzyć nośnik odzyskiwania USB.
Uwaga: narzędzie zintegrowanego dysku na komputerach Mac nie obsługuje formatowania dysku przy użyciu systemu plików NTFS. Plik install.wim systemu operacyjnego Windows jest większy niż 4 GB i może powodować błędy podczas próby utworzenia nośnika odzyskiwania USB. Firma Dell Technologies zaleca korzystanie z komputera z systemem Windows lub Linux w celu utworzenia dysku odzyskiwania USB.
Uwaga: narzędzie terminala może nie być dostępne na wszystkich urządzeniach z systemem Android. Urządzenia z systemem Android mogą również wymagać specjalnego adaptera USB OTG do podłączenia dysków USB do urządzenia. Firma Dell Technologies zaleca korzystanie z komputera z systemem Windows lub Linux w celu utworzenia dysku odzyskiwania USB.

Narzędzie Dell Operating System Recovery Tool działa wyłącznie na komputerach z systemem Windows.

Obraz odzyskiwania systemu operacyjnego firmy Dell można pobrać przy użyciu dowolnego urządzenia z systemem Windows, Ubuntu, Linux, Mac lub Android.

 • W przypadku komputera z systemem Windows firma Dell Technologies zaleca użycie narzędzia Dell Operating System Recovery Tool do pobrania obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego i utworzenia nośnika odzyskiwania USB. Zapoznaj się z sekcją Korzystanie z narzędzia Dell Operating System Recovery Tool tego artykułu.
 • W przypadku komputera z systemem Ubuntu lub Linux zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i korzystać z obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego firmy Dell w systemie Ubuntu lub Linux.
 • Na komputerze Mac lub Android
  1. Odwiedź witrynę internetową Obraz odzyskiwania systemu dla komputera Dell.
  2. Wpisz kod Service Tag komputera firmy Dell i kod weryfikacji, a następnie kliknij opcję Sprawdź dostępność.
  3. Wybierz system operacyjny Windows, Ubuntu lub Linux i kliknij przycisk Pobierz zaznaczone pliki.
  4. Zapoznaj się z warunkami, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby pobrać plik.
  5. Zapisz plik obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego (format pliku ISO).
  6. Użyj komputera z systemem Windows lub Linux, aby utworzyć nośnik odzyskiwania USB.
Uwaga: narzędzie zintegrowanego dysku na komputerach Mac nie obsługuje formatowania dysku przy użyciu systemu plików NTFS. Plik install.wim systemu operacyjnego Windows jest większy niż 4 GB i może powodować błędy podczas próby utworzenia nośnika odzyskiwania USB. Firma Dell Technologies zaleca korzystanie z komputera z systemem Windows lub Linux w celu utworzenia dysku odzyskiwania USB.
Uwaga: narzędzie terminala może nie być dostępne na wszystkich urządzeniach z systemem Android. Urządzenia z systemem Android mogą również wymagać specjalnego adaptera USB OTG do podłączenia dysków USB do urządzenia. Firma Dell Technologies zaleca korzystanie z komputera z systemem Windows lub Linux w celu utworzenia dysku odzyskiwania USB.

Obraz odzyskiwania systemu Windows firmy Dell jest dostępny do 64-bitowych systemów operacyjnych Microsoft Windows. 32-bitowa wersja systemu Windows nie jest dostępna do pobrania.

Narzędzie Dell Operating System Recovery Tool może wstrzymywać i wznawiać pobieranie w przypadku problemu z połączeniem sieciowym. Pobieranie zostanie wznowione po przywróceniu połączenia sieciowego.

Typowe pliki obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego w formacie ISO mają rozmiar od 5 do 16 GB (rozmiar plików różni się w zależności od systemu operacyjnego). Po pobraniu pliku narzędzie Dell Operating System Recovery Tool weryfikuje integralność pliku przed utworzeniem nośnika odzyskiwania USB. Czas pobierania i weryfikacji integralności pliku może się różnić w zależności od szybkości sieci i rozmiaru pliku.

Aby pomyślnie uruchomić komputer z nośnika odzyskiwania USB w celu zainstalowania systemu Microsoft Windows 7 na komputerze Dell:

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Po pojawieniu się ekranu z logo Dell naciśnij kilkakrotnie klawisz F12 aż do wyświetlenia napisu Preparing one time boot menu w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Przy użyciu klawiszy strzałek wybierz konfigurację BIOS lub systemu i naciśnij klawisz Enter.
 4. Wyłącz funkcję Secure Boot (Bezpieczny rozruch).
 5. Włącz funkcję Legacy Boot (Rozruch starszej wersji) w systemie BIOS.
 6. Zapisz ustawienia systemu BIOS i uruchom komputer ponownie.
Uwaga: więcej informacji na temat włączania i wyłączania funkcji Secure Boot lub Legacy Boot w systemie BIOS podano w podręczniku użytkownika komputera firmy Dell.

Jeśli pobierasz duży plik przez aplikację online firmy Dell (np. Dell Operating System Recovery Tool), może pojawić się komunikat „Brak miejsca na dysku”. Wynika to z ograniczonej ilości miejsca na dysku twardym, na którym zapisywane są pliki. Niektóre obrazy odzyskiwania systemu operacyjnego mogą mieć rozmiar do 16 GB.

Aby usunąć ten błąd, zwolnij miejsce na dysku twardym. Aby uzyskać informacje na temat zwalniania miejsca na dysku w systemie Microsoft Windows, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Zwalnianie miejsca na dysku w systemie Microsoft Windows.

Jeśli masz zewnętrzny lub dodatkowy dysk twardy, na którym jest więcej wolnego miejsca, wybierz ten dysk w celu zapisania plików.

Można spróbować rozwiązać ten problem za pomocą dysku USB innej marki. Ten problem mogą powodować niektóre marki dysków USB.

Obraz odzyskiwania systemu operacyjnego może nie zawierać najnowszych wersji sterowników urządzeń dla komputera firmy Dell. Najnowsze sterowniki urządzeń są dostępne na stronie dell.com/support/drivers. Po zainstalowaniu systemu operacyjnego firma Dell Technologies zaleca pobranie i zainstalowanie najnowszych sterowników urządzeń.

Więcej informacji na temat pobierania i instalowania sterowników urządzeń zawiera artykuł bazy wiedzy firmy Dell Pobieranie i instalowanie sterowników firmy Dell.

 • Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 8 — w przypadku komputerów Dell dostarczanych z systemem Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 8, klucz produktu Microsoft Windows jest osadzony w płycie głównej komputera. Podczas procesu aktywacji automatycznie pobierany jest klucz produktu z płyty systemowej. W przypadku komputerów Dell dostarczanych z systemem Windows 10 informacje dotyczące aktywacji są powiązane z kontem Microsoft użytym do konfigurowania komputera.
 • Windows 7 — w przypadku komputerów Dell dostarczanych z systemem Microsoft Windows 7 klucz produktu Microsoft Windows 7 znajduje się na etykiecie na górze komputera stacjonarnego Dell i na dolnym panelu notebooka Dell.

Aby dowiedzieć się więcej na temat aktywacji systemu Windows, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Klucz produktu systemu Windows ‒ często zadawane pytania (FAQ)

Obraz odzyskiwania systemu operacyjnego nie zawiera oprogramowania zainstalowanego fabrycznie na komputerze Dell.

Aby dowiedzieć się więcej na temat pobierania i instalowania oprogramowania do komputerów firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Skąd można pobrać sterowniki oraz oprogramowanie instalowane fabrycznie na komputerach firmy Dell.

Jeśli uruchomienie narzędzia Dell Operating System Recovery Tool nie powiedzie się po instalacji lub jeśli program instalacyjny nie uruchomi procesu instalacji, tymczasowo wyłącz wszystkie programy antywirusowe i chroniące przed złośliwym oprogramowaniem zainstalowane na komputerze, a następnie ponownie uruchom aplikację lub instalatora.

Jeśli narzędzie Dell Operating System Recovery Tool wyświetli ten błąd lub nie rozpoznaje kodu Service Tag komputera firmy Dell, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell w celu uzyskania dalszej pomocy.


Brak wsparcia gwarancyjnego Brak gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

Uwaga: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec, Chin i Japonii. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Propriétés de l’article


Produit concerné

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Dernière date de publication

30 déc. 2022

Version

23

Type d’article

Solution