Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Jak stáhnout a používat bitovou kopii Dell pro obnovení operačního systému

Résumé: Zjistěte, jak stáhnout bitovou kopii pro počítač Dell a použít ji k obnovení operačního systému Windows.

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes
Poznámka: Systém Windows 11 je podporován POUZEmožností „Automated by SupportAssist“.

Chcete přeinstalovat operační systém z důvodu selhání počítače, výměny pevného disku nebo jiného vážného problému se softwarem v počítači Dell?

Společnost Dell Technologies doporučuje používat v podporovaných počítačích nástroj Dell SupportAssist OS Recovery s možností „Automated by SupportAssist“ pro dosažení prvotřídních výsledků obnovení. Úplný seznam počítačů, které podporují nástroj SupportAssist OS Recovery, naleznete v matici podpory nástroje Dell SupportAssist OS Recovery. Další informace o používání nástroje SupportAssist OS Recovery naleznete v článku Obnovení počítače pomocí nástroje SupportAssist OS Recovery.

Pokud váš počítač nepodporuje aplikaci Dell SupportAssist OS Recovery, společnost Dell poskytuje bitovou kopii pro obnovení operačního systému Windows, Ubuntu nebo Linux, která byla do počítače nainstalována ve výrobě. Můžete si stáhnout a použít bitovou kopii společnosti Dell pro obnovení operačního systému k provedení čisté instalace nebo přeinstalace systému Windows, Ubuntu nebo Linux v počítači Dell. Nástroj Dell pro obnovení operačního systému poskytuje rozhraní pro rychlé stažení a vytvoření spouštěcí jednotky USB pro přeinstalaci operačního systému.

Poznámka: Bitová kopie společnosti Dell pro obnovení operačního systému je k dispozici pro originální operační systém, který byl dodán s počítačem Dell.

Co potřebujete:

 • Štítek s výrobním číslem počítače Dell, do kterého chcete nainstalovat operační systém.
 • Stáhněte si a nainstalujte nástroj Dell Operating System Recovery Tool (funguje pouze v systému Microsoft Windows).
 • Prázdný USB flash disk s kapacitou alespoň 16 GB.
 • Microsoft .Net Framework 4.5.2 nebo vyšší verze.
 • Oprávnění správce a alespoň 16 GB volného místa na pevném disku pro stažení bitové kopie společnosti Dell pro obnovení operačního systému.
 • Pro dosažení stability sítě je upřednostňováno kabelové připojení k síti a také zakázání veškerého antivirového softwaru během stahování.
Cause

Přizpůsobení bitové kopie Dell pro obnovení operačního systému zahrnuje operační systém Windows, Ubuntu a Linux a všechny ovladače zařízení nainstalované ve výrobě pro danou platformu.

Poznámka: Bitovou kopii Dell pro obnovení operačního systému je nutné používat pouze v počítačích Dell. Není určena ani testována pro použití v počítačích jiné značky než Dell.

Informace o stažení bitové kopie pro obnovení operačního systému pomocí počítače se systémem jiným než Windows naleznete v článku znalostní databáze Dell Jak stáhnout a používat bitovou kopii Dell pro obnovení operačního systému Ubuntu či Linux.

Résolution

Použití nástroje Dell Operating System Recovery Tool k vytvoření média USB pro obnovení v počítači se systémem Windows:

Nástroj Dell Operating System Recovery Tool vám pomůže stáhnout bitovou kopii pro obnovení operačního systému přizpůsobenou pro váš počítač Dell a vytvořit jednotku USB pro obnovení. Nástroj Dell Operating System Recovery Tool vám umožní stáhnout bitovou kopii pro obnovení operačního systému Microsoft Windows, Ubuntu nebo Linux, který byl na vašem počítači Dell předinstalován.

Krok 1: Stáhněte si a nainstalujte nástroj Dell Operating System Recovery Tool.

 1. Přejděte na adresu https://www.dell.com/support/osrecovery.
 2. U nástroje pro obnovení operačního systému klikněte na možnost „Download“ a uložte soubor do počítače (obrázek 1 [pouze v angličtině]).
 3. Přejděte do složky, kde je uložen stažený soubor.
 4. Dvakrát klikněte na stažený soubor a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
  Stránka pro stažení nástroje Dell OS Recovery Tool
  Obrázek 1: Přeinstalace nástroje pro obnovení operačního systému Microsoft Windows.

Krok 2: Vytvoření média s nástrojem Dell Operating System Recovery Tool

 1. Spusťte nástroj pro obnovení operačního systému (obrázek 2 [pouze v angličtině]).
 2. Pomocí výrobního čísla určete počítač, který vyžaduje médium pro obnovení.
 3. Pokud stahujete bitovou kopii pro obnovení pomocí stejného počítače Dell, vyberte možnost „For this computer“, klikněte na tlačítko NEXT a přejděte ke kroku 7 dané části.
  OS Recovery Tool
  Obrázek 2: Nástroj Operating System Recovery Tool
 4. Pokud k vytvoření média pro obnovení používáte jiný funkční počítač, vyberte možnost „For another computer“, zadejte výrobní číslo počítače, pro který chcete vytvořit médium pro obnovení, a kliknutím na ikonu lupy vyhledejte ID počítače (obrázek 3 [pouze v angličtině]).
  Poznámka: Pokud není výrobní číslo počítače Dell rozpoznáno, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.
  Vyberte, zda nástroj OS Recovery Tool používáte pro tento, nebo jiný počítač
  Obrázek 3: Vyberte, zda nástroj Operating System Recovery Tool používáte pro tento, nebo jiný počítač.
 5. Po určení počítače klikněte na tlačítko Next (obrázek 4 [pouze v angličtině]).
  Určení a výběr počítače
  Obrázek 4: Určení a výběr počítače
 6. Zobrazí se bitové kopie pro obnovení dostupné pro počítač.
  Poznámka: Nástroj Dell Operating System Recovery Tool rozpozná původní operační systém, který byl předinstalovaný na počítači Dell. Nástroj Dell Operating System Recovery Tool neposkytuje ke stažení alternativní operační systémy. Ve výchozím nastavení bude vybrána bitová kopie pro obnovení Automated by SupportAssist. Možnost bitové kopie pro obnovení „Automated by SupportAssist“ není k dispozici pro systémy Linux / Ubuntu.
 7. Vyberte bitovou kopii „Non-Automated by SupportAssist“ a klikněte na tlačítko DOWNLOAD (obrázek 5 [pouze v angličtině]).
  Stažení bitové kopie Non-Automated by SupportAssist
  Obrázek 5: Stažení bitové kopie Non-Automated by SupportAssist
  Varování: Společnost Dell Technologie důrazně doporučuje zálohovat všechna důležitá data z jednotky USB flash. Nástroj Dell Operating System Recovery Tool naformátuje jednotku USB a veškerá data na ní budou trvale ztracena.
 8. Odpojte všechny jednotky USB připojené k počítači.
 9. Připojte jednotku USB s alespoň 16 GB volného místa. Tato jednotka USB se naformátuje a použije k vytvoření média USB pro obnovení.
 10. 1. V části „USB drive“ zvolte jednotku USB flash, kterou chcete použít jako médium USB pro obnovení.
 11. Klikněte na zaškrtávací pole vedle věty „I understand that the selected drive will be reformatted, and existing data are deleted“.
 12. Klikněte na tlačítko Download (obrázek 6 [pouze v angličtině]).
  Klikněte na tlačítko Download
  Obrázek 6: Klikněte na tlačítko Download
 13. Dojde ke stažení a ověření bitové kopie pro obnovení operačního systému.
 14. Bitová kopie pro obnovení je připojena k jednotce USB.
 15. Po úspěšném vytvoření média USB pro obnovení se zobrazí souhrnná obrazovka.
 16. Klikněte na tlačítko Close.
 17. Vytvoření média pro obnovení se dokončí (obrázky 7, 8, 8, 10 [pouze v angličtině]).
  Stažení dat
  Obrázek 7: Stažení dat
  Formát jednotky USB
  Obrázek 8: Formát jednotky USB
  Extrahování souborů
  Obrázek 9: Extrahování souborů
  Dokončení vytvoření bitové kopie
  Obrázek 10: Dokončení vytvoření bitové kopie

Krok 3: Instalace operačního systému pomocí média USB pro obnovení

Instalace systému Microsoft Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10

 1. Připojte jednotku USB pro obnovení k počítači Dell, do kterého chcete nainstalovat systém Microsoft Windows 8.1 nebo 7.
 2. Restartujte počítač.
 3. Po zobrazení obrazovky s logem Dell opakovaně stiskněte klávesu F12, dokud se v pravém horním rohu obrazovky nezobrazí zpráva Preparing one time boot menu.
 4. V části UEFI Boot ve spouštěcí nabídce vyberte jednotku USB pro obnovení a stiskněte Enter.
 5. Když se zobrazí okno Nastavení systému Windows, vyberte jazyk a předvolby klávesnice.
 6. V dialogovém okně Instalace systému Windows klikněte na možnost Instalovat.
 7. Přečtěte si podmínky licenční smlouvy a pokračujte v instalaci výběrem možnosti Souhlasím s licenčními podmínkami.
 8. V okně „Jaký typ instalace požadujete?“ klikněte na možnost Vlastní (upřesnit).
 9. 9. V okně Kam chcete systém Windows nainstalovat? zvolte jako Primární oddíl největší interní disk a klikněte na tlačítko Další.
  Je-li na Primárním oddílu 0 GB volného místa, zvolte možnost Nepřiřazené místo a klikněte na tlačítko Další.
 10. Instalační program systému Windows automaticky vytvoří oddíl, zformátuje ho a poté zahájí instalaci systému Windows.
 11. Proces instalace bude nějakou dobu trvat a počítač se v jeho průběhu může několikrát restartovat.

Instalace systému Ubuntu nebo Linux

 1. Připojte jednotku USB pro obnovení k počítači Dell, do kterého chcete nainstalovat systém Microsoft Ubuntu nebo Linux.
 2. Restartujte počítač.
 3. Po zobrazení obrazovky s logem Dell opakovaně stiskněte klávesu F12, dokud se v pravém horním rohu obrazovky nezobrazí zpráva Preparing one time boot menu.
 4. V části UEFI Boot ve spouštěcí nabídce vyberte jednotku USB pro obnovení a stiskněte Enter.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces instalace. Proces instalace bude nějakou dobu trvat a počítač se v jeho průběhu může několikrát restartovat.
Informations supplémentaires

Často kladené dotazy

Ano. Možnost Advanced Mode v nástroji Dell Operating System Recovery Tool vám umožňuje vytvořit jednotku USB pro obnovení pomocí souboru bitové kopie operačního systému (formát souboru ISO). To je užitečné, pokud jste si stáhli bitovou kopii pro obnovení operačního systému pomocí zařízení se systémem Linux, Mac nebo Android.

Vytvoření média USB pro obnovení pomocí bitové kopie ISO

 1. Stáhněte si a nainstalujte nástroj Dell Operating System Recovery Tool do počítače se systémem Windows.
 2. Klikněte na tlačítko Start a spusťte aplikaci Dell Operating System Recovery Tool.
  POZNÁMKA: Po zobrazení výzvy Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Ano. K instalaci nástroje Dell Operating System Recovery Tool musí mít uživatelský účet systému Windows oprávnění správce.
 3. Klikněte na možnost Search (ikona lupy).
 4. V otevřeném okně vyhledejte umístění složky, do které jste uložili soubor bitové kopie ISO operačního systému.
 5. Vyberte soubor .iso a klikněte na možnost Open.
 6. Klikněte na tlačítko Next.
 7. Připojte k počítači USB flash disk s alespoň 16 GB volného místa. Tato jednotka USB flash se naformátuje a použije k vytvoření média USB pro obnovení.
 8. V části USB drive vyberte jednotku USB flash, kterou chcete použít k vytvoření média USB pro obnovení a zaškrtněte pole „I understand that the selected drive will be reformatted and existing data will be deleted“.
  VAROVÁNÍ: Společnost Dell Technologies důrazně doporučuje zálohovat všechna důležitá data z jednotky USB flash. Nástroj Dell Operating System Recovery Tool naformátuje jednotku USB flash a veškerá data na ní budou trvale ztracena.
 9. V části Partition Style vyberte styl oddílu.
  • GPT – Windows 10 a Windows 11.
  • MBR – Pro libovolný jiný operační systém.
 10. Kliknutím na tlačítko Burn Operating System začnete vytvářet médium USB pro obnovení.
 11. Po dokončení procesu se vrátíte na hlavní obrazovku Advanced Mode (Obrazovka 11 [pouze v angličtině]).
Vytvoření média USB pro obnovení pomocí bitové kopie ISO v aplikaci Dell OS Recovery Tool
Obrázek 11: Vytvoření média USB pro obnovení pomocí bitové kopie ISO v nástroji Dell Operating System Recovery Tool (obrázek v angličtině)

Bitová kopie pro obnovení systému Windows 10 nebo Windows 11 umožňuje naformátovat pevný disk a nainstalovat do počítače novou kopii systému Windows. Velikost souboru této bitové kopie pro obnovení je výrazně větší než v případě bitové kopie Windows 10 nebo Windows 11 Automated by SupportAssist.

Bitová kopie pro obnovení s názvem Windows 10 nebo Windows 11 Automated by SupportAssist umožňuje vytvořit médium USB pro obnovení počítačů Dell s podporou aplikace SupportAssist OS Recovery (obrázek 12 [pouze v angličtině]).
Rozdíl mezi bitovými kopiemi „Windows 10 Automated by SupportAssist“ a „Windows 10“.
Obrázek 12: Rozdíl mezi bitovými kopiemi „Windows 10 nebo Windows 11 Automated by SupportAssist“ a „Windows 10“ nebo „Windows 11“ (obrázek v angličtině).

Aplikace SupportAssist OS Recovery je podporována na vybraných počítačích Dell, které využívají operační systém Microsoft Windows 10 nebo Windows 11 nainstalovaný ve výrobě Dell.

Hlavní funkce aplikace SupportAssist OS Recovery:

 • Scan Hardware – Provede diagnostickou kontrolu počítače s cílem zjistit problémy s hardwarem.
 • Repair System – Odstraňuje běžné problémy, ke kterým může na počítači dojít před spuštěním operačního systému. Díky této možnosti se můžete vyhnout nutnosti obnovovat tovární nastavení počítače.
 • Back Up Files – Vytvoří kopii osobních souborů na externím úložném zařízení.
 • Restore System – Obnoví operační systém a výchozí aplikace do stavu, ve kterém byly při dodání počítače z výroby společnosti Dell.
 • Cloud Image Restore – Stáhne a nainstaluje na počítač nový operační systém, výchozí ovladače a aplikace.

Další informace o aplikaci SupportAssist OS Recovery naleznete v článku znalostní databáze Dell Jak používat aplikaci Dell SupportAssist OS Recovery

Aplikace Dell SupportAssist OS Recovery zajišťuje prostředí pro obnovu systému s nástroji umožňujícími diagnostiku a odstraňování problémů, ke kterým může dojít při spouštění operačního systému. Když se počítači nedaří spustit operační systém ani po opakování pokusu, automaticky se spustí aplikace SupportAssist OS Recovery. Prostředí obnovy umožňuje diagnostikovat problémy s hardwarem, opravit počítač, zálohovat soubory nebo obnovit počítač do továrního nastavení.

Aplikace SupportAssist OS Recovery je podporována na vybraných počítačích Dell, které využívají operační systém Microsoft Windows 10 nainstalovaný ve výrobě Dell. Seznam počítačů, ve kterých je aplikace SupportAssist OS Recovery dostupná, najdete v matici podpory aplikace Dell SupportAssist OS Recovery na stránce Dokumentace podpory k aplikaci SupportAssist OS Recovery.

Poznámka: Pokud byly oddíly na pevném disku nějak pozměněny (čistá instalace systému Windows nebo jiného operačního systému), oddíl SupportAssist OS Recovery již nemusí být dostupný.

Bitovou kopii Dell pro obnovení operačního systému lze stáhnout pomocí počítače jiného výrobce než Dell.

 • V počítači se systémem Windows: společnost Dell Technologies doporučuje použít nástroj Dell Operating System Recovery Tool ke stažení bitové kopie pro obnovení operačního systému a vytvoření média USB pro obnovení. Viz část Používání nástroje Dell Operating System Recovery Tool v tomto článku.
 • V počítači se systémem Ubuntu nebo Linux: přečtěte si článek znalostní databáze Dell Jak stáhnout a používat bitovou kopii Dell pro obnovení operačního systému Ubuntu nebo Linux.
 • Na zařízení se systémem Mac nebo Android
  1. Přejděte na web Bitová kopie Dell pro obnovení.
  2. Zadejte výrobní číslo svého počítače Dell a ověřovací kód a klikněte na tlačítko Zkontrolovat dostupnost.
  3. Vyberte verzi operačního systému Windows, Ubuntu nebo Linux a klikněte na tlačítko Stáhnout vybrané soubory.
  4. Přečtěte si smluvní podmínky a kliknutím na tlačítko Pokračovat stáhněte soubor.
  5. Uložte soubor s bitovou kopií pro obnovení operačního systému (formát souboru ISO).
  6. K vytvoření média USB pro obnovení použijte počítač se systémem Windows nebo Linux.
Poznámka: Nástroj Disk Utility integrovaný v počítačích se systémem Mac nepodporuje formátování jednotky pomocí systému souborů NTFS. Soubor install.wim operačního systému Windows je větší než 4 GB a může při pokusu o vytvoření klíče USB pro obnovení způsobovat chyby. Společnost Dell Technologies doporučuje k vytvoření jednotky USB pro obnovení použít počítač se systémem Windows nebo Linux.
Poznámka: Nástroj terminálu nemusí být dostupný na všech zařízeních se systémem Android. Zařízení se systémem Android mohou také pro připojení jednotek USB k zařízení vyžadovat speciální adaptér USB OTG. Společnost Dell Technologies doporučuje k vytvoření jednotky USB pro obnovení použít počítač se systémem Windows nebo Linux.

Nástroj Dell Operating System Recovery Tool funguje pouze na počítačích s operačním systémem Windows.

Bitovou kopii Dell pro obnovení operačního systému lze stáhnout pomocí libovolného zařízení se systémem Windows, Ubuntu, Linux, Mac nebo Android.

 • V počítači se systémem Windows: společnost Dell Technologies doporučuje použít nástroj Dell Operating System Recovery Tool ke stažení bitové kopie pro obnovení operačního systému a vytvoření média USB pro obnovení. Viz část Používání nástroje Dell Operating System Recovery Tool v tomto článku.
 • V počítači se systémem Ubuntu nebo Linux: přečtěte si článek znalostní databáze Dell Jak stáhnout a používat bitovou kopii Dell pro obnovení operačního systému Ubuntu nebo Linux.
 • Na zařízení se systémem Mac nebo Android
  1. Přejděte na web Bitová kopie Dell pro obnovení.
  2. Zadejte výrobní číslo svého počítače Dell a ověřovací kód a klikněte na tlačítko Zkontrolovat dostupnost.
  3. Vyberte verzi operačního systému Windows, Ubuntu nebo Linux a klikněte na tlačítko Stáhnout vybrané soubory.
  4. Přečtěte si smluvní podmínky a kliknutím na tlačítko Pokračovat stáhněte soubor.
  5. Uložte soubor s bitovou kopií pro obnovení operačního systému (formát souboru ISO).
  6. K vytvoření média USB pro obnovení použijte počítač se systémem Windows nebo Linux.
Poznámka: Nástroj Disk Utility integrovaný v počítačích se systémem Mac nepodporuje formátování jednotky pomocí systému souborů NTFS. Soubor install.wim operačního systému Windows je větší než 4 GB a může při pokusu o vytvoření klíče USB pro obnovení způsobovat chyby. Společnost Dell Technologies doporučuje k vytvoření jednotky USB pro obnovení použít počítač se systémem Windows nebo Linux.
Poznámka: Nástroj terminálu nemusí být dostupný na všech zařízeních se systémem Android. Zařízení se systémem Android mohou také pro připojení jednotek USB k zařízení vyžadovat speciální adaptér USB OTG. Společnost Dell Technologies doporučuje k vytvoření jednotky USB pro obnovení použít počítač se systémem Windows nebo Linux.

Bitová kopie Dell pro obnovení systému Windows je dostupná pouze pro 64bitové operační systémy Microsoft Windows. Verze pro 32bitový systém Windows není k dispozici ke stažení.

Nástroj Dell Operating System Recovery Tool umožňuje v případě problému se síťovým připojením pozastavit a obnovit stahování souboru. Po obnovení síťového připojení se stahování obnoví.

Typické soubory bitových kopií pro obnovení operačního systému ve formátu souboru ISO mají velikost 5–16 GB (velikost souboru se liší podle jednotlivých operačních systémů). Po stažení souboru a před vytvořením jednotky USB pro obnovení nástroj Dell Operating System Recovery Tool ověří integritu souboru. Doba stažení a ověření integrity souboru se může lišit podle rychlosti sítě a velikosti souboru.

Postup úspěšného spuštění systému z média USB pro obnovení za účelem instalace systému Microsoft Windows 7 do počítače Dell:

 1. Restartujte počítač.
 2. Po zobrazení obrazovky s logem Dell opakovaně stiskněte klávesu F12, dokud se v pravém horním rohu obrazovky nezobrazí zpráva Preparing one time boot menu.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku BIOS nebo System Set Up a stiskněte klávesu Enter.
 4. Vypněte funkci Secure Boot.
 5. Zapněte funkci Legacy Boot v systému BIOS.
 6. Uložte nastavení systému BIOS a restartujte počítač.
Poznámka: Specifické pokyny pro povolení či zakázání funkcí Secure BootLegacy Boot v systému BIOS naleznete v uživatelské příručce k počítači Dell.

Pokud stahujete velký soubor prostřednictvím online aplikace společnosti Dell (jako je například nástroj Dell Operating System Recovery Tool), může se zobrazit chyba „Not enough space on drive“. To je způsobeno omezením volného místa na pevném disku, kam jsou soubory ukládány. Některé bitové kopie pro obnovení operačního systému mohou mít velikost souboru až 16 GB.

K nápravě této chyby uvolněte další místo na pevném disku. Informace o uvolňování místa na disku v systému Microsoft Windows naleznete v článku znalostní databáze Dell Jak uvolnit místo na disku v systému Microsoft Windows.

Pokud máte k dispozici externí pevný disk nebo sekundární pevný disk s větším množstvím volného místa, stačí k uložení souborů vybrat tento disk.

Můžete vyzkoušet jinou značku jednotky USB. Některé značky jednotek USB mohou způsobovat tento problém.

Bitová kopie pro obnovení operačního systému nemusí obsahovat nejnovější ovladače zařízení pro váš počítač Dell. Nejnovější ovladače zařízení jsou k dispozici na stránce Dell.com/support/drivers. Po instalaci operačního systému společnost Dell Technologies doporučuje stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladače zařízení.

Další informace o stahování a instalaci ovladačů zařízení naleznete v článku znalostní databáze Dell Postup stažení a instalace ovladačů Dell.

 • Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 nebo Windows 8 – Počítače Dell dodané se systémem Microsoft Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 nebo Windows 8 mají kód Product Key integrovaný na základní desce počítače. Proces aktivace automaticky načte kód Product Key ze základní desky. U počítačů Dell dodávaných se systémem Windows 10 budou aktivační informace propojené s účtem Microsoft použitým k nastavení počítače.
 • Windows 7 – U počítačů Dell dodaných se systémem Microsoft Windows 7 je kód Product Key systému Microsoft Windows 7 umístěný na štítku na horní straně stolních počítačů Dell nebo na spodní straně notebooků Dell.

Další informace ohledně aktivace systému Windows najdete v článku znalostní databáze Dell Často kladené dotazy týkající se kódu Product Key systému Windows.

Bitová kopie pro obnovení operačního systému neobsahuje software, který byl předinstalovaný na počítači Dell.

Další informace o stahování a instalaci softwaru nainstalovaného ve výrobě společnosti Dell najdete v článku znalostní databáze Dell Kde lze stáhnout ovladače a software instalovaný společností Dell pro můj počítač Dell.

Pokud se nástroj Dell Operating System Recovery po instalaci nespustí nebo pokud instalační program nespustí proces instalace, dočasně zakažte antivirový nebo antimalwarový software, který je nainstalovaný v systému, a zkuste aplikaci nebo instalační program spustit znovu.

Pokud nástroj Dell Operating System Recovery Tool zobrazí tuto chybu nebo nemůže rozpoznat výrobní číslo počítače Dell, požádejte o pomoc technickou podporu společnosti Dell.


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

Poznámka: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, Německa, ČínyJaponska. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Propriétés de l’article


Produit concerné

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Dernière date de publication

30 déc. 2022

Version

23

Type d’article

Solution