Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

System Windows 10 nie wyłącza się całkowicie

Résumé: Kroki wymuszające na systemie Windows 10 wywołanie procesu zamykania.

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes

Brak informacji o objawach.

Cause

Brak informacji o przyczynie.

Résolution

Zamknięcie systemu Windows

Od wersji Windows 8.1 po Windows 10 w systemach operacyjnych Microsoft dostępna jest funkcja szybkiego uruchamiania. Funkcja ta służy do przyspieszenia procesu uruchamiania systemu operacyjnego, będąc czymś pomiędzy zamknięciem systemu a hibernacją.

Szybkie uruchamianie w systemie Windows zamyka wszystkie otwarte programy i pliki (tak jak w przypadku tradycyjnego wyłączania), ale zapisuje stan jądra systemu Windows na dysku twardym (jak w trybie hibernacji). Więcej informacji można znaleźć w poniższej lokalizacji: Odróżnianie szybkiego uruchamiania od funkcji wybudzania z trybu hibernacji Łącze zewnętrzne


Pełne wyłączenie i ponowne uruchomienie

Jeśli podczas rozwiązywania problemów z oprogramowaniem Windows konieczne jest wyłączenie systemu, należy zastosować poniższe metody.

 • Jeśli konieczne jest wyłączenie systemu, należy wybrać opcję Uruchom ponownie. System Windows wykonuje pełne wyłączenie komputera podczas ponownego uruchamiania (Rysunek 1).
  Opcje ponownego uruchamiania / wyłączania systemu Windows 10
  Rysunek 1— Opcje ponownego uruchamiania / wyłączania systemu Windows 10
   
 • Następną opcją jest użycie wiersza poleceń.
  W poniższym artykule wyjaśniono, jak otworzyć wiersz poleceń w systemie Windows: Wiersz poleceń: Co to jest i jak z niego korzystać na komputerze firmy Dell

  W wierszu poleceń wpisz: shutdown /s /f /t 0
  Następnie naciśnij klawisz Enter (Rysunek 2).
  Polecenie w wierszu poleceń Windows z opcją Shutdown /s /f /t 0
  Rysunek 2 — Polecenie w wierszu poleceń z opcją Shutdown /s /f /t 0
 • Następną opcją jest wyłączenie funkcji Szybkie uruchamiania.
  Uwaga: Tej opcji należy używać w ostateczności, ponieważ może wydłużyć czas rozruchu komputera.
   
  1. Wyszukaj i otwórz pozycję „Opcje zasilania” w menu Start.
  2. Kliknij przycisk „Wybierz działanie przycisków zasilania” po lewej stronie okna (Rysunek 3).
   Opcje zasilania systemu Windows
   Rysunek 3 — Opcje zasilania systemu Windows
    
  3. W sekcji „Ustawienia zamykania” upewnij się, że nie zaznaczono opcji „Włącz szybkie uruchamianie” (Rysunek 4).
   Ustawienia systemowe Windows
   Rysunek 4 — Ustawienia systemu Windows
    

Powrót do góry

Propriétés de l’article


Dernière date de publication

14 nov. 2022

Version

4

Type d’article

Solution