Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Opprette en Dell Recovery & Restore-USB-stasjon

Résumé: Disse instruksjonene viser hvordan du oppretter en USB-stasjon for Dell Recovery & Restore, og hvordan du kan bruke stasjonen til å gjenopprette operativsystemet på en datamaskin eller et nettbrett som ikke fungerer. ...

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes
Cause

Trinn 1: Opprette en Dell Recovery & Restore-USB-stasjon på en fungerende datamaskin

Før du begynner:

Merk: Dell Recovery and Restore USB-verktøyet er kun for Windows-operativsystemer. Bruk Dell Linux-gjenopprettingsimaget til å gjenopprette operativsystemet til fabrikkinnstillingene for å installere Linux OS på nytt.

Når du skal starte prosessen med å opprette en USB-stasjon for Dell Recovery and Restore, laster du ned Dell Recovery Restore-programvaren fra følgende kobling: Dell Recovery & Restore. Når du installerer Dell Recovery & Restore-programvaren på en USB-stasjon, formateres stasjonen på nytt, og data som ligger på den, slettes. Sikkerhetskopier eventuelle filer eller data som er lagret på USB-stasjonen.

Installere Dell Recovery & Restore-programvaren på den fungerende datamaskinen

 1. Når filen er lastet ned til oppgavelinjen i nettleseren eller Nedlastinger-mappen, må du pakke ut ZIP-filen. Dette gjør du ved å gå til nedlastingsplasseringen, høyreklikke på filen og velge Pakk ut alle.
  Merk: Hvis filen ikke pakkes ut på riktig måte, kan nedlastingen være skadet eller ikke ha den riktige filtypen. Endre filen til en ZIP-fil, og forsøk deretter å pakke ut filene.
 2. Klikk på eller kjør Dell Direct Key- eller setup.exe-filen for å starte installasjonsprogrammet. Dell Recovery & Restore-installasjonsveiviseren vises på skjermen.
 3. Klikk Neste og deretter Installer i Dell Recovery & Restore installasjonsveiviseren.
 4. Når installasjonsveiviseren er fullført, klikker du på Fullfør.

Åpne Dell Recovery & Restore for å overføre programvaren til USB-stasjonen

 1. Klikk på Dell Key Creator-ikonet SLN298442_en_US__3direct-key-icon3på skrivebordet for å åpne applikasjonen.
 2. Koble en 16 GB eller større USB-stasjon til en hvilken som helst tilgjengelig USB port.
 3. I applikasjonsvinduet til Dell Recovery & Restore velger du USB-stasjonen som mediet som du vil bruke. Programvaren skal oppdage USB-stasjonen. Hvis den ikke oppdages, klikker du på Oppdater-ikonet ved siden av rullegardinmenyen.
 4. Klikk på Start for å overføre Dell Recovery & Restore-programvaren til USB-stasjonen.
 5. Hvis det vises en dialogboks om formatering av disk, ignorerer du meldingen og lukker den ved å klikke på X øverst i høyre hjørne.
 6. Når prosessen er fullført, ser du meldingen Operation done (Operasjonen er fullført). Klikk på OK.

Tilbake til toppen


Trinn 2: Starte opp datamaskinen som ikke fungerer, fra Dell Recovery & Restore-USB-stasjonen

For Windows 10 og Windows 8.1

Merk: Windows 10 og Windows 8.1 har en sikkerhetsfunksjon kalt Sikker oppstart som gjør at systemet bare starter opp med klarert programvare. Sikker oppstart må midlertidig deaktiveres for å gi systemet tillatelse til å starte opp med Dell Recovery & Restore-USB-stasjonen Når gjenopprettingen er fullført, følger du instruksjonene for å aktivere Sikker oppstart på nytt.
Deaktivere Sikker oppstart
 1. Slå på eller Start data maskinen på nytt som du reparerer.
 2. Når Dell-logoen vises, trykker du på F2 på tastaturet flere ganger for å åpne UEFI-menyen. Du kan også holde nede Skift-tasten mens du velger Start på nytt i Windows. Gå til Troubleshoot (Feilsøking) > Advanced Options (Avanserte alternativer): UEFI Firmware Settings (Innstillinger for UEFI-fastvare).
 3. Bruk piltastene til å gå til Boot-fanen (Oppstart-fanen) i UEFI-menyen.
 4. Velg deretter Secure Boot (Sikker oppstart) og trykk på Enter, og bruk deretter pluss (+) og minus (-) til å endre statusen til Disabled (Deaktivert), og trykk på Enter. Hvis du blir spurt om du vil tillate endringene, velger du Yes (Ja).
 5. Velg Boot List Option (Alternativ for oppstartsliste) og trykk på Enter, og velg deretter Legacy (Eldre) på alternativmenyen og trykk på Enter.
 6. Koble USB-stasjonen med Dell Recovery & Restore til en tilgjengelig USB-port.
 7. Bruk piltastene til å gå til Exit tab (Avslutt fane) i System Setup-vinduet (Systemoppsett). Velg deretter Save (Lagre) og Exit (Avslutt). Systemet starter på nytt automatisk.
Starte opp fra Dell Recovery & Repair-USB-stasjonen
 1. Når Dell-logoen vises, trykker du på F12 på tastaturet flere ganger for å komme til skjermen for systemoppstart.
 2. Velg USB storage device (USB-lagringsenhet) og trykk på Enter.
 3. PC-en starter med Dell Recovery & Restore-programvaren på USB-stasjonen.
 4. Velg foretrukket språk for programmet under preferred language (foretrukket språk) i Recovery & Restore-vinduet.
 5. Les og godta lisensvilkårene og avtalen, og klikk deretter på Fortsett.

Windows 7

 1. Slå av data maskinen du reparerer.
 2. Koble USB-stasjonen med Dell Recovery & Restore til en tilgjengelig USB-port.
 3. Slå på datamaskinen.
 4. Når Dell-logoen vises, trykker du på F12 på tastaturet flere ganger for å komme til skjermen for systemoppstart.
 5. Bruk piltastene til å velge USB Storage Device og trykk på Enter. PC-en starter med Dell Recovery & Restore-programvaren på USB-stasjonen.
 6. Velg foretrukket språk for programmet under preferred language (foretrukket språk) i Recovery & Restore-vinduet.
 7. Les og godta lisensvilkårene og avtalen, og klikk deretter på Fortsett.

Tilbake til toppen


Trinn 3: Dell Recovery & Restore veileder deg gjennom alternativene for reparasjon, gjenoppretting eller ny installasjon.

Video – Gjenopprett datamaskinen din med en Dell Windows 8 eller Windows 10 USB-nøkkel for systemgjenoppretting

Merk: Key in the Cloud laster ikke ned noen operativsystemavbildning og fungerer ikke for gjenoppretting med en tom harddisk. Funksjonene til Key in The Cloud er oppgitt nedenfor:
60 sek skanning av HDD SMART-programvarereparasjonen (den smarte reparasjonsfunksjonen kan brukes til å løse følgende problem)
MBR (Main Boot Record)
BCD (Boot Configuration Data)
Partisjonsproblem
Prosess for sikkerhetskopiering av data
Starte gjenopprettingsprosess for image fra den skjulte partisjonen

Smart Repair

Smart Repair sjekker og prøver å reparere de mest vanlige og grunnleggende Windows-oppstartsproblemene automatisk:

 • Problemer med Main Boot Record (MBR)
 • Problemer med konfigurasjonsdata for oppstart
 • Problemer med partisjonstabell
 • Filsystemfeil på harddisken

Hvis Smart Repair klarer å finne og løse problemet, får du se en skjerm med et sammendrag, og deretter blir du bedt om å avslutte Dell Recovery & Restore-programmet og starte datamaskinen på nytt. Dataene er ikke blitt rørt, og det er ikke fare for tap av data.

Hvis Smart Repair ikke kan løse problemet. fortsetter Dell Recovery & Repair til neste trinn i prosessen.

Sikkerhetskopi av data og brukerinnstillinger

Dell Recovery & Repair spør deg om å fortsette å installere operativsystemet på nytt. Når du klikker på Continue (Fortsett), vises Backup-skjermen (Sikkerhetskopi), og du får muligheten til å sikkerhetskopiere de personlige filene og innstillingene dine.

Merk: Vi anbefaler på det sterkeste at du sikkerhetskopierer dataene dine. Hvis du klikker på Skip (Hopp over), mister du alle data og innstillinger når Windows installeres på nytt.

Alternativene for sikkerhetskopi er:

 • Standard sikkerhetskopiering. Klikk på Continue (Fortsett) for å sikkerhetskopiere alt som er lagret i My Computer-mappen (eksempel: My Documents, My Music, My Video, My Pictures).
 • Tilpasset sikkerhetskopiering. Hvis du klikker på Select More (Velg mer), åpnes skjermbildet for tilpasset sikkerhetskopiering. Med dette alternativet kan du velge de enkelte filene du vil sikkerhetskopiere.
 • Ingen sikkerhetskopi. Hvis du klikker på Skip (Hopp over), avbryter du sikkerhetskopieringen. De personlige filene og innstillingene dine går tapt.

Når du har valgt et alternativ for sikkerhetskopiering, blir du bedt om å enten koble en ekstern harddisk og/eller fortsette til neste trinn i prosessen.

Gjenoppretting og ny installasjon fra image

 • Når sikkerhetskopieringen er fullført, utfører Dell Recovery & Restore gjenoppretting fra image ved hjelp av et eksisterende, skjult systemimage på datamaskinen.
 • Når gjenoppretting fra image er fullført, starter systemet på nytt et par ganger og ber deg om å koble fra og koble til den eksterne harddisken frem til sikkerhetskopien er lastet inn.
 • Når hele prosessen er fullført, starter Windows som normalt, og skrivebordet vises.
 • Programvinduet for Dell Recovery & Restore åpnes. Klikk på Restart (Start på nytt) når du blir bedt om det.
 • Når systemet har startet på nytt, ber Dell Recovery & Restore-programmet deg om å koble en ekstern harddisk (hvis du valgte å sikkerhetskopiere data) og deretter klikke på Continue (Fortsett).
 • Når operativsystemet er ferdig installert, blir du bedt om å starte systemet på nytt en gang til for å avslutte installeringen. Klikk på Restart (Start på nytt).
 • Hvis du bruker Windows 8.1, må du sørge for at du fullfører trinn 4 for å aktivere Sikker oppstart på nytt.

Tilbake til toppen


Trinn 4: Aktivere Sikker oppstart på den gjenopprettede datamaskinen på nytt (bare Windows 10 og Windows 8.1)

 1. Start den gjen opprettede data maskinen på nytt.
 2. Når Dell-logoen vises, trykker du på F2 på tastaturet flere ganger for å åpne UEFI-menyen. Du kan også holde nede Skift-tasten mens du velger Start på nytt i Windows. Gå til Troubleshoot (Feilsøking) > Advanced Options (Avanserte alternativer): UEFI Firmware Settings (Innstillinger for UEFI-fastvare).
 3. Bruk piltastene til å gå til Boot-fanen (Oppstart-fanen) i UEFI-menyen.
 4. Velg deretter Secure Boot (Sikker oppstart) og trykk på Enter, og bruk deretter pluss (+) og minus (-) til å endre statusen til Enabled (Aktivert), og trykk på Enter. Hvis du blir spurt om du vil tillate endringene, velger du Yes (Ja).
 5. Velg Boot List Option (Alternativ for oppstartsliste), trykk på Enter, velg UEFI på alternativmenyen og trykk på Enter.

Tilbake til toppen


Nyttige koblinger

Tilbake til toppen

Résolution

Støtte ved utløpt service Utløpt service? Ikke noe problem. Gå til nettstedet Dell.com/support, skriv inn service-ID-en din og se tilbudene våre.

MERK: Tilbudene er bare tilgjengelige for PC-kunder i USA, Canada, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Kina. Server og lagring er ikke aktuelt.

Propriétés de l’article


Produit concerné

Desktops & All-in-Ones, Alienware, Inspiron, Retired Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Laptops, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Workstations, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Dernière date de publication

17 juin 2021

Version

8

Type d’article

Solution