Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Profitez de récompenses et de remises réservées aux membres
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Slik oppretter og bruker du Dell Recovery and Restore USB-stasjonen

Résumé: Disse instruksjonene viser hvordan du oppretter en USB-stasjon for Dell Recovery & Restore, og hvordan du kan bruke stasjonen til å gjenopprette operativsystemet på en datamaskin eller et nettbrett som ikke fungerer. ...

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes

Cause

Trinn 1: Opprett Dell Recovery and Restore USB-stasjonen på den fungerende datamaskinen.

Før du begynner:

Merk: Dell Recovery and Restore USB-verktøyet er kun for Windows-operativsystemer. For ny installasjon av Linux-operativsystemet bruker du Dell Linux-gjenopprettingsimaget til å gjenopprette operativsystemet til fabrikkinnstillingene.

Når du skal starte prosessen med å opprette en USB-stasjon for Dell Recovery and Restore, laster du ned Dell Recovery Restore-programvaren fra følgende kobling: Dell Recovery & Restore. Når du installerer Dell Recovery & Restore-programvaren på en USB-stasjon, formateres stasjonen på nytt, og data som ligger på den, slettes. Sikkerhetskopier eventuelle filer eller data som er lagret på USB-enheten.

Installer Dell Recovery &Restore-programvaren på den fungerende datamaskinen.

 1. Når filen er lastet ned til oppgavelinjen i nettleseren eller Nedlastinger-mappen, må du pakke ut ZIP-filen. Hvis du vil gjøre dette, blar du gjennom nedlastingsplasseringen, høyreklikker på filen og velger Pakk ut alle.
  Merk: Hvis filen ikke pakkes ut på riktig måte, kan nedlastingen være skadet eller ikke ha den riktige filtypen. Endre filen til en ZIP-fil, og forsøk deretter å pakke ut filene.
 2. Klikk på eller kjør Dell Direct Key- eller setup.exe-filen for å starte installasjonsprogrammet. Dell Recovery & Restore-installasjonsveiviseren vises på skjermen.
 3. Klikk Neste og deretter Installer i Dell Recovery & Restore installasjonsveiviseren.
 4. Når installasjonsveiviseren er fullført, klikker du på Fullfør.

Åpne Dell Recovery & Restore for å overføre programvaren til USB-stasjonen

 1. Klikk på Dell Key Creator-ikonet SLN298442_en_US__3direct-key-icon3på skrivebordet for å åpne applikasjonen.
 2. Koble en 16 GB eller større USB-stasjon til en tilgjengelig USB-port.
 3. I applikasjonsvinduet til Dell Recovery & Restore velger du USB-stasjonen som mediet som du vil bruke. Programvaren skal oppdage USB-stasjonen. Hvis den ikke oppdages, klikker du på Oppdater-ikonet ved siden av rullegardinmenyen.
 4. Klikk på Start for å overføre Dell Recovery & Restore-programvaren til USB-stasjonen.
 5. Hvis det vises en dialogboks om formatering av disk, ignorerer du meldingen og lukker den ved å klikke på X øverst i høyre hjørne.
 6. Når prosessen er fullført, ser du meldingen Operation done (Operasjonen er fullført). Klikk på OK.

Tilbake til toppen


Trinn 2: Starte opp datamaskinen som ikke fungerer, fra Dell Recovery & Restore-USB-stasjonen

For Windows 10 og Windows 8.1

Merk: Windows 10 og Windows 8.1 inkluderer en sikkerhetsfunksjon som kalles sikker oppstart som sikrer at datamaskinen bare starter opp med klarert programvare. Hvis du vil gi datamaskinen tillatelse til å starte opp med Dell Recovery &Restore USB-stasjonen, må sikker oppstart deaktiveres midlertidig. Når gjenopprettingsprosessen er fullført, følger du instruksjonene for å aktivere sikker oppstart på nytt.
Deaktivere Sikker oppstart
 1. Slå på datamaskinen du reparerer, eller start den på nytt.
 2. Når Dell-logoen vises, trykker du på F2 på tastaturet flere ganger for å åpne UEFI-menyen. Du kan også holde nede Skift-tasten mens du velger Start på nytt i Windows. Gå til Troubleshoot (Feilsøking) > Advanced Options (Avanserte alternativer): UEFI Firmware Settings (Innstillinger for UEFI-fastvare).
 3. Bla gjennom oppstart-fanen på UEFI-menyen ved hjelp av piltastene.
 4. Velg deretter Secure Boot (Sikker oppstart) og trykk på Enter, og bruk deretter pluss (+) og minus (-) til å endre statusen til Disabled (Deaktivert), og trykk på Enter. Hvis du blir spurt om du vil tillate endringene, velger du Yes (Ja).
 5. Velg Boot List Option (Alternativ for oppstartsliste) og trykk på Enter, og velg deretter Legacy (Eldre) på alternativmenyen og trykk på Enter.
 6. Koble USB-stasjonen med Dell Recovery & Restore til en tilgjengelig USB-port.
 7. Bruk piltastene til å bla gjennom fanen Exit (Avslutt ) i vinduet System Setup (Systemoppsett). Velg deretter Save (Lagre) og Exit (Avslutt). Datamaskinen starter automatisk på nytt.
Starte opp fra Dell Recovery & Repair-USB-stasjonen
 1. Når Dell-logoen vises, trykker du på F12 på tastaturet flere ganger for å åpne skjermbildet for datamaskinoppsett.
 2. Velg USB storage device (USB-lagringsenhet) og trykk på Enter.
 3. Den personlige datamaskinen starter Dell Recovery &Restore-programvaren på USB-stasjonen.
 4. Velg foretrukket språk for programmet under preferred language (foretrukket språk) i Recovery & Restore-vinduet.
 5. Les og godta lisensvilkårene og avtalen, og klikk deretter på Fortsett.

Windows 7

 1. Slå av datamaskinen du reparerer.
 2. Koble USB-stasjonen med Dell Recovery & Restore til en tilgjengelig USB-port.
 3. Slå på datamaskinen.
 4. Når Dell-logoen vises, trykker du på F12 på tastaturet flere ganger for å åpne skjermbildet for datamaskinoppsett.
 5. Bruk piltastene til å velge USB Storage Device og trykk på Enter. Den personlige datamaskinen starter Dell Recovery &Restore-programvaren på USB-stasjonen.
 6. Velg foretrukket språk for programmet under preferred language (foretrukket språk) i Recovery & Restore-vinduet.
 7. Les og godta lisensvilkårene og avtalen, og klikk deretter på Fortsett.

Tilbake til toppen


Trinn 3: Dell Recovery & Restore veileder deg gjennom alternativene for reparasjon, gjenoppretting eller ny installasjon.

Video – Gjenopprett datamaskinen din med en Dell Windows 8 eller Windows 10 USB-nøkkel for systemgjenoppretting

Merk: Key in the Cloud laster ikke ned noen operativsystemavbildning og fungerer ikke for gjenoppretting med en tom harddisk. Funksjonene til Key in The Cloud er oppført nedenfor:
60-sekunders skanning av reparasjon av SMART-programvaren for harddisken (smartreparasjonsfunksjonen kan brukes til å løse følgende problem)
MBR (Main Boot Record)
Issue BCD (Boot Configuration Data)
Issue Partition Issue Partition issue
Data back up process
Trigger image restore process from the hidden partition

Smart Repair

Smart Repair sjekker og prøver å reparere de mest vanlige og grunnleggende Windows-oppstartsproblemene automatisk:

 • Problemer med Main Boot Record (MBR)
 • Problemer med konfigurasjonsdata for oppstart
 • Problemer med partisjonstabell
 • Fildatamaskinfeil på harddisken.

Hvis Smart Repair kan finne og løse problemet, vil du se et sammendragsbilde og deretter bli bedt om å avslutte Dell Recovery &Restore-applikasjonen og starte datamaskinen på nytt. Dataene dine er ikke blitt berørt, og det er ingen fare for tap av data.

Hvis Smart Repair ikke kan løse problemet. fortsetter Dell Recovery & Repair til neste trinn i prosessen.

Sikkerhetskopi av data og brukerinnstillinger

Dell Recovery & Repair spør deg om å fortsette å installere operativsystemet på nytt. Når du klikker på Continue (Fortsett), vises Backup-skjermen (Sikkerhetskopi), og du får muligheten til å sikkerhetskopiere de personlige filene og innstillingene dine.

Merk: Vi anbefaler på det sterkeste at du sikkerhetskopierer dataene dine. Hvis du klikker på Skip (Hopp over), mister du alle data og innstillinger når Windows installeres på nytt.

Alternativene for sikkerhetskopi er:

 • Standard sikkerhetskopiering. Hvis du klikker på Fortsett , sikkerhetskopieres alt som er lagret under Mappen Min datamaskin (for eksempel: My Documents, My Music, My Video, My Pictures).
 • Tilpasset sikkerhetskopiering. Hvis du klikker på Select More (Velg mer), åpnes skjermbildet for tilpasset sikkerhetskopiering. Med dette alternativet kan du velge de enkelte filene du vil sikkerhetskopiere.
 • Ingen sikkerhetskopi. Hvis du klikker på Skip (Hopp over ), avbrytes sikkerhetskopieringen. De personlige filene og innstillingene dine går tapt.

Når du har valgt et alternativ for sikkerhetskopiering, blir du bedt om å enten koble en ekstern harddisk og/eller fortsette til neste trinn i prosessen.

Gjenoppretting og ny installasjon fra image

 • Når sikkerhetskopieringen er fullført, utfører Dell Recovery &Restore imagegjenoppretting ved hjelp av det eksisterende skjulte datamaskinimaget på datamaskinen.
 • Når imagegjenopprettingen er fullført, starter datamaskinen på nytt et par ganger, og du blir bedt om å koble fra og koble til den eksterne harddisken til sikkerhetskopieringen er fullført.
 • Når hele prosessen er fullført, starter Windows som normalt, og skrivebordet vises.
 • Programvinduet for Dell Recovery & Restore åpnes. Klikk på Restart (Start på nytt) når du blir bedt om det.
 • Når datamaskinen har startet på nytt, vil Dell Recovery &Restore-applikasjonen be deg om å koble til den eksterne harddisken (hvis du valgte å sikkerhetskopiere dataene dine), og deretter klikke på Fortsett.
 • Når operativsystemet er ferdig installert på nytt, blir du bedt om å starte datamaskinen på nytt én gang til for å fullføre installasjonen. Klikk på Restart (Start på nytt).
 • Hvis du bruker Windows 8.1, må du sørge for å fullføre trinn 4 for å aktivere sikker oppstart på nytt.

Tilbake til toppen


Trinn 4: Reaktiverbar sikker oppstart på den gjenopprettede datamaskinen (bare Windows 10 og Windows 8.1)

 1. Start den gjenopprettede datamaskinen på nytt.
 2. Når Dell-logoen vises, trykker du på F2 på tastaturet flere ganger for å åpne UEFI-menyen. Du kan også holde nede Skift-tasten mens du velger Start på nytt i Windows. Gå til Troubleshoot (Feilsøking) > Advanced Options (Avanserte alternativer): UEFI Firmware Settings (Innstillinger for UEFI-fastvare).
 3. Bla gjennom oppstart-fanen på UEFI-menyen ved hjelp av piltastene.
 4. Velg deretter Secure Boot (Sikker oppstart) og trykk på Enter, og bruk deretter pluss (+) og minus (-) til å endre statusen til Enabled (Aktivert), og trykk på Enter. Hvis du blir spurt om du vil tillate endringene, velger du Yes (Ja).
 5. Velg Boot List Option (Alternativ for oppstartsliste), trykk på Enter, velg UEFI på alternativmenyen og trykk på Enter.

Tilbake til toppen


 

Résolution


Støtte ved utløpt service Utløpt service? Ikke noe problem. Gå til nettstedet Dell.com/support, skriv inn service-ID-en din og se tilbudene våre.

MERK: Tilbudene er bare tilgjengelige for PC-kunder i USA, Canada, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Kina og Japan. Server og lagring er ikke aktuelt.

Informations supplémentaires

Propriétés de l’article


Produit concerné

Desktops & All-in-Ones, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Laptops, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Workstations, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Dernière date de publication

28 févr. 2023

Version

9

Type d’article

Solution