Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Sådan oprettes og bruges Dell Recovery & Restore USB-drev

Résumé: Disse instruktioner viser, hvordan du opretter Dell Recovery & Restore USB-drevet, og derefter hvordan du bruger drevet til at gendanne operativsystemet på en computer eller tablet, der ikke fungerer. ...

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes
Cause

Trin 1: Opret Dell Recovery & Restore USB-drevet på din fungerende computer

Inden du går i gang:

Bemærk: Dell Recovery and Restore USB-værktøjet er kun til Windows-operativsystemer. Til geninstallation af Linux-operativsystemet skal du bruge Dell Linux Recovery Image for at gendanne dit operativsystem til fabriksstandarden.

For at starte processen med at oprette et Dell Recovery and Restore USB-drev skal du downloade Dell Recovery Restore-softwaren fra følgende link: Dell Recovery & Restore. Installation af softwaren Dell Recovery & Restore på dit USB-drev formaterer harddisken og sletter dine eksisterende data. Du kan sikkerhedskopiere alle filer eller data, der er gemt på dit USB-drev.

Installer softwaren Dell Recovery & Restore på din computer

 1. Når filen er downloadet til din browsers værktøjslinje eller mappen Overførsler, skal du udpakke .zip-filen. For at gøre dette skal du navigere til placeringen for overførslen, højreklikke på filen og vælge Udpak alle.
  Bemærk: Hvis filen ikke kan udpakkes, kan downloadfilen være beskadiget, eller kan være den forkerte filtype. Skift filtypen for filen til .zip, og prøv at udpakke filerne.
 2. Klik på eller kør Dell Direct Key eller filen setup.exe for at starte installationen. Installationsguiden til Dell Recovery & Restore vises på skærmen.
 3. På installationsguiden til Dell Recovery & Restore skal du klikke på Next og derefter Install.
 4. Når installationsguiden er fuldført, skal du klikke på Finish.

Åbn Dell Recovery & Restore for at overføre softwaren til dit USB-drev

 1. På skrivebordet skal du klikke på ikonet Dell Key Creator SLN298442_en_US__3direct-key-icon3 for at åbne programmet.
 2. Tilslut et 16 GB eller større USB drev til en hvilken som helst tilgængelig USB-port.
 3. I programvinduet Dell Recovery & Restore skal du vælge USB-drevet som det medie, du vil bruge. Softwaren bør registrere USB-drevet. Hvis det ikke er registreret, skal du klikke på ikonet Update ved siden af rullelisten.
 4. Klik på Start for at overføre softwaren Dell Recovery & Restore til dit USB-drev.
 5. Hvis en dialogboks om formatering af en disk vises, skal du ignorere meddelelsen og lukke den ved at klikke på X i øverste højre hjørne.
 6. Når processen er fuldført, får du vist meddelelsen "Operation done". Klik på OK.

Tilbage til toppen


Trin 2: Start eller genstart den ikke-fungerende computer fra Dell Recovery & Restore USB-drevet

Windows 10 og Windows 8.1

Bemærk: Windows 10 og Windows 8.1 indeholder en sikkerhedsfunktion kaldet Secure Boot (Sikker opstart), der sørger for, at dit system alene starter op sammen med pålidelig software. Før du kan starte dit system op med USB-drevet med Dell Recovery & Restore, skal Sikker opstart deaktiveres midlertidigt. Når gendannelsen er fuldført, skal du følge anvisningerne for at aktivere Secure Boot.
Sådan deaktiveres Secure Boot
 1. Tænd eller genstart den computer, du er ved at reparere.
 2. Når Dell-logoet vises, skal du trykke på F2 på tastaturet flere gange for at åbne UEFI-menuen. Fra Windows skal du holde Shift-tasten nede, mens du vælger Genstart. Gå til Fejlfinding > Avancerede indstillinger: Indstillinger for UEFI-firmware.
 3. Naviger ved hjælp af piletasterne til fanen Boot i UEFI-menuen.
 4. Derefter skal du vælge Secure Boot og trykke på Enter og derefter bruge tasten + eller – til at ændre status til Disabled. Tryk på Enter. Hvis du bliver bedt om at tillade ændringerne, skal du vælge Yes.
 5. Vælg Boot List Option og tryk på Enter. Vælg derefter Legacy i indstillingsmenuen, og tryk på Enter.
 6. Slut USB-drevet med Dell Recovery & Restore til en ledig USB-port.
 7. Brug piletasterne til at navigere til fanen Exit i vinduet System Setup Vælg derefter Save og Exit. Systemet genstarter automatisk.
Sådan genstarter du fra USB-drevet med Dell Recovery & Reparation
 1. Når Dell-logoet vises, skal du trykke på F12 på tastaturet flere gange for at gå til skærmbilledet med systemindstillinger.
 2. Vælg USB storage device, og tryk på Enter.
 3. Pc'en starter softwaren Dell Recovery & Restore på dit USB-drev.
 4. Vælg dit foretrukne sprog for programmet på skærmbilledet til gendannelse og restaurering.
 5. Læs og accepter licensbetingelserne og aftalen, og klik derefter på Continue.

For Windows 7

 1. Sluk for den computer, du vil reparere.
 2. Slut USB-drevet med Dell Recovery & Restore til en ledig USB-port.
 3. Tænd computeren.
 4. Når Dell-logoet vises, skal du trykke på F12 på tastaturet flere gange for at gå til skærmbilledet med systemindstillinger.
 5. Brug piletasterne til at vælge USB Storage Device, og tryk på Enter. Pc'en starter softwaren Dell Recovery & Restore på dit USB-drev.
 6. Vælg dit foretrukne sprog for programmet på skærmbilledet til gendannelse og restaurering.
 7. Læs og accepter licensbetingelserne og aftalen, og klik derefter på Continue.

Tilbage til toppen


Trin 3: Dell Recovery & Restore guider dig gennem reparationen, gendannelsen eller geninstallationen.

Video – Gendan din computer med en Dell USB-gendannelsesnøgle til Windows 8 eller Windows 10

Bemærk: Key In Cloud downloader ikke et operativsystembillede og kan ikke bruges til gendannelse med en tom harddisk. Skyens primære funktioner er angivet herunder:
60 sek. scanning af HDD SMART-softwarereparationen (smartreparationsfunktionen kan bruges til at løse følgende problemer) 
MBR (Main Boot Record)
Problemer med BCD (opstartskonfigurationsdata)
Problem med partitioner
Processen til sikkerhedskopiering af data
Udløsning af billedgendannelsesprocessen fra den skjulte partition

Smart Repair

Smart Repair kontrollerer og forsøger automatisk at reparere de mest almindelige og grundlæggende problemer ved opstart af Windows:

 • Problemer med Main Boot Record
 • Problemer med data tilhørende opstartskonfiguration
 • Problemer med partitionstabeller
 • Filsystemfejl på harddisken

Hvis Smart Repair er i stand til at finde og løse problemet, får du vist en oversigt på skærmen, hvorefter du bliver bedt om at afslutte programmet Dell Recovery & Restore og genstarte computeren. Dine data er ikke blevet rørt, og der er ingen risiko for datatab.

Hvis Smart Repair ikke er i stand til at løse problemet, vil Dell Recovery & Repair fortsætte til næste trin i processen.

Sikkerhedskopiering af data og brugerindstillinger

Dell Recovery & Repair beder dig om at fortsætte med at geninstallere dit operativsystem. Når du klikker på "Continue", vises skærmbilledet for sikkerhedskopiering, og du får mulighed for at sikkerhedskopiere dine personlige filer og indstillinger.

Bemærk: Vi anbefaler kraftigt, at du sikkerhedskopierer dine data. Hvis du klikker på "Skip", mister du alle dine data og indstillinger, når Windows er blevet geninstalleret.

Dine muligheder for sikkerhedskopiering:

 • Standardsikkerhedskopiering. Hvis du klikker på Continue, sikkerhedskopieres alt under mappen Denne computer (f.eks. Mine dokumenter, Min musik, Mine videoer, Mine billeder)).
 • Brugerdefineret sikkerhedskopiering. Klik på Vælg mere for at åbne skærmbilledet for tilpasset sikkerhedskopiering. Denne indstilling lader dig vælge individuelle filer, som du vil sikkerhedskopiere.
 • Ingen sikkerhedskopiering. Klik på Skip for at annullere sikkerhedskopieringen. Dine personlige filer og indstillinger går tabt.

Når du har valgt den ønskede indstilling for sikkerhedskopiering, bliver du enten bedt om at tilslutte en ekstern harddisk og/eller fortsætte til næste trin i processen.

Billedgendannelse og geninstallation

 • Når sikkerhedskopieringen er afsluttet, udfører Dell Recovery & Restore billedgendannelse ved hjælp af det eksisterende skjulte systembillede på din computer.
 • Når billedgendannelsen er afsluttet, genstarter systemet et par gange, og bliver bedt om at afbryde og tilslutte den eksterne harddisk, indtil sikkerhedskopieringen er færdig.
 • Når hele processen er gennemført, starter Windows normalt, og skrivebordet vises.
 • Programvinduet Dell Recovery & Restore vises. Når du bliver bedt om det, skal du klikke på knappen Restart.
 • Når systemet er genstartet, beder programmet Dell Recovery & Restore dig om at tilslutte den eksterne harddisk (hvis du har valgt at sikkerhedskopiere dine data). Klik derefter på Continue.
 • Når operativsystemet er færdig med at geninstallere, bliver du bedt om at genstarte systemet én gang til for at færdiggøre installationen. Klik på knappen Restart.
 • Hvis dit operativsystem er Windows 8.1, skal du sørge for at fuldføre trin 4 for at genaktivere Secure Boot.

Tilbage til toppen


Trin 4: Genaktiver Sikker opstart på din gendannede computer (kun Windows 10 og Windows 8.1)

 1. Genstart din gendannede computer.
 2. Når Dell-logoet vises, skal du trykke på F2 på tastaturet flere gange for at åbne UEFI-menuen. Fra Windows skal du holde Shift-tasten nede, mens du vælger Genstart. Gå til Fejlfinding > Avancerede indstillinger: Indstillinger for UEFI-firmware.
 3. Naviger ved hjælp af piletasterne til fanen Boot i UEFI-menuen.
 4. Vælg derefter Secure Boot, og tryk på Enter. Brug nu tasten + eller – til at ændre status til Enabled, og tryk på Enter. Hvis du bliver bedt om at tillade ændringerne, skal du vælge Yes.
 5. Vælg Boot List Option , og tryk på Enter, og vælg derefter UEFI i indstillingsmenuen, og tryk på Enter.

Tilbage til toppen


Nyttige links

Tilbage til toppen

Résolution

Support uden for garantien Er garantien udløbet? Intet problem. Gå til webstedet Dell.com/support, og indtast din Dell-servicekode for at se vores tilbud.

BEMÆRK: Tilbud er kun tilgængelige for pc-kunder i USA, Canada, Storbritannien og Nordirland, Frankrig, Tyskland og Kina. Server og storage er ikke omfattet.

Propriétés de l’article


Produit concerné

Desktops & All-in-Ones, Alienware, Inspiron, Retired Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Laptops, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Workstations, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Dernière date de publication

17 juin 2021

Version

8

Type d’article

Solution