Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Så här konfigurerar och använder du en USB-enhet med Dell Recovery & Restore

Résumé: De här instruktionerna visar hur du konfigurerar en USB-enhet för Dell Recovery & Restore och hur du sedan använder den för att återställa operativsystemet på en dator eller surfplatta som inte fungerar. ...

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes
Cause

Steg 1: Konfigurera USB-enheten för Dell Recovery & Restore på en fungerande dator

Innan du börjar:

Obs! USB-verktyget Dell Recovery and Restore används endast för Windows-operativsystem. För ominstallation av Linux-operativsystem använder du återställningsavbildningen för Dell Linux för att återställa operativsystemet till fabriksinställningarna.

Påbörja proceduren med att skapa en Dell Recovery and Restore USB-enhet genom att ladda ner programvaran Dell Recovery & Restore från följande länk: Dell Recovery & Restore. När du installerar Dell Recovery & Restore-programvaran på USB-enheten formateras enheten om och eventuella data som redan finns på den raderas. Säkerhetskopiera därför alla filer och data som du sparat på USB-enheten.

Installera Dell Recovery & Restore-programvaran på en fungerande dator

 1. När filen har hämtats till webbläsarens aktivitetsfält eller mappen Hämtade filer måste du packa upp .zip-filen. För att göra det går du till platsen där hämtningen finns, högerklickar på filen och väljer Extrahera Alla.
  Obs! Om filen inte extraheras på rätt sätt, kan hämtningen vara skadad eller sakna rätt filtillägg. Ändra filen till en .zip--filtyp och försök sedan att extrahera filerna.
 2. Klicka på eller kör Dell Direct-tangenten eller setup.exe-filen för att starta installationsprogrammet. Installationsguiden för Dell Recovery & Restore visas på skärmen.
 3. I installationsguiden för Dell Recovery & Restore klickar du på Nästa och sedan på Installera.
 4. När installationsguiden är klar klickar du på Slutför.

Öppna Dell Recovery & Restore för att föra över programmet till USB-enheten

 1. Öppna programmet genom att klicka på SLN298442_en_US__3direct-key-icon3ikonen Dell Key Creator på skrivbordet.
 2. Anslut en 16 GB eller större USB enhet till en tillgänglig USB port.
 3. I programfönstret för Dell Recovery & Restore väljer du USB-enheten som det medium som du vill använda. Programmet bör upptäcka USB-enheten. Om den inte gör det klickar du på ikonen Refresh (uppdatera) bredvid listrutan.
 4. Klicka på Start när du vill överföra Dell Recovery & Restore-programvaran till USB-enheten.
 5. Om en dialogruta med ett meddelande om att formatera en disk visas, ignorerar du meddelandet och stänger det genom att klicka på X i det övre högra hörnet.
 6. När processen är klar visas meddelandet "Operation done" (åtgärden är klar). Klicka på OK.

Överst på sidan


Steg 2: Starta eller starta om datorn som inte fungerar från USB-enheten för Dell Recovery & Restore

För Windows 10 och Windows 8.1

Obs! Windows 10 och Windows 8.1 har en säkerhetsfunktion som kallas Säker start. Den ser till att ditt system endast startas med godkänd programvara. Om du vill ge systemet tillåtelse att starta från USB-enheten med Dell Recovery & Restore, måste Säker start tillfälligt inaktiveras. När återställningsprocessen är klar följer du anvisningarna för att återaktivera Säker start.
Så här inaktiverar du Säker start
 1. Slå på eller starta om datorn som du reparerar.
 2. När Dells logotyp visas trycker du på F2 flera gånger så att UEFI-menyn öppnas. Du kan även hålla ned Skift-tangenten och välja Starta om från Windows. Gå till Troubleshoot > Advanced Options: UEFI Firmware Settings.
 3. Navigera till fliken Boot på UEFI-menyn med hjälp av piltangenterna.
 4. Välj sedan Secure Boot (säker start) och tryck på Enter. Ändra sedan statusen till Disabled (inaktiverad) med hjälp av tangenten + eller - och tryck på Enter. Om du uppmanas att tillåta ändringarna väljer du Yes (ja).
 5. Välj Boot List Option (alternativ för startlista) och tryck på Enter och välj sedan Legacy (äldre) på alternativmenyn och tryck på Enter.
 6. Anslut USB-enheten med Dell Recovery & Restore till en ledig USB-port.
 7. Navigera till fliken Exit (avsluta) i fönstret System Setup (systeminställningar) med hjälp av piltangenterna. Välj sedan Save och Exit (spara och avsluta). Systemet startas om automatiskt.
Så här startar du från USB-enheten med Dell Recovery & Repair
 1. När Dells logotyp visas trycker du på F12 flera gånger så att systeminställningsskärmen öppnas.
 2. Välj USB storage device (USB-lagringsenhet) och tryck på Enter.
 3. Datorn startar programmet Dell Recovery & Restore på USB-enheten.
 4. I fönstret Recovery & Restore (återställning) väljer du önskat språk för programmet.
 5. Läs och godkänn licensvillkoren och avtalet och klicka på Continue (fortsätt).

För Windows 7

 1. Stäng av datorn som du reparerar.
 2. Anslut USB-enheten med Dell Recovery & Restore till en ledig USB-port.
 3. Starta datorn.
 4. När Dells logotyp visas trycker du på F12 flera gånger så att systeminställningsskärmen öppnas.
 5. Markera USB storage device (USB-lagringsenhet) med hjälp av piltangenterna och tryck på Enter. Datorn startar programmet Dell Recovery & Restore på USB-enheten.
 6. I fönstret Recovery & Restore (återställning) väljer du önskat språk för programmet.
 7. Läs och godkänn licensvillkoren och avtalet och klicka på Continue (fortsätt).

Överst på sidan


Steg 3: Dell Recovery & Restore vägleder dig genom alternativen för reparation, återställning eller ominstallation.

Video: Återställ datorn med en USB-återställningsnyckel för Dell Windows 8 eller Windows 10

Obs! Nycklen i molnet hämtar inte någon operativsystemavbildning, och fungerar inte för återställning med en tom hårddisk. Funktionerna för nyckeln i molnet visas här:
60 sekunders genomsökning av programvarureparationen för HDD SMART (Smart-reparationsfunktionen kan användas för att lösa följande problem)
MBR (Main Boot Record)
Problem med BCD (Boot Configuration Data)
Partitionsproblem
Processen för säkerhetskopiering av data
Starta återställningsprocessen för avbildning från den dolda partitionen

Smart Repair

Smart Repair kontrollerar automatiskt och försöker reparera de vanligaste och mest grundläggande startproblemen i Windows:

 • Problem med Main Boot Record
 • Problem med konfiguration
 • Problem med partitionstabell
 • Filsystemfel på hårddisken

Om Smart Repair lyckas hitta och åtgärda problemet visas en sammanfattningsskärm och du ombeds avsluta programmet Dell Recovery & Restore och starta om datorn. Dina data har inte påverkats och det finns ingen risk för dataförlust.

Om Smart Repair inte lyckas åtgärda problemet fortsätter Dell Recovery & Restore till nästa steg i processen.

Data and User-Settings Backup (säkerhetskopiering av data och användarinställningar)

Dell Recovery & Restore uppmanar dig att fortsätta för att installera om operativsystemet. När du klickar på "Continue" (fortsätt) visas skärmen Backup (säkerhetskopiering) och du kan välja att säkerhetskopiera dina personliga filer och inställningar.

Obs! Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar dina data innan du fortsätter. Om du klickar på "Skip" (hoppa över) kommer du att förlora alla data och inställningar när Windows installeras om.

Du har följande alternativ för säkerhetskopiering:

 • Default Backup (standardsäkerhetskopiering). Om du klickar på Continue säkerhetskopieras allt som har sparats i mappen Den här datorn (exempel: Mina dokument, Min musik, Mina filmer, Mina bilder).
 • Customized Backup (anpassad säkerhetskopiering). När du klickar på Select More (välj mer) öppnas skärmen Customized Backup (anpassad säkerhetskopiering). Med det här alternativet kan du välja enskilda filer som du vill säkerhetskopiera.
 • No Backup (ingen säkerhetskopiering). Om du klickar på Skip (hoppa över) avbryts säkerhetskopieringen. Du kommer då att förlora dina personliga filer och inställningar.

När du har valt önskat alternativ för säkerhetskopiering blir du antingen uppmanad att ansluta en extern hårddisk och/eller fortsätta till nästa steg i processen.

Image Recovery and Reinstall (återställning och ominstallation av avbildning)

 • När säkerhetskopieringen är klar utför Dell Recovery & Restore återställningen av avbildningen med hjälp av den befintliga dolda systemavbildningen på datorn.
 • När återställningen av avbildningen är klar kommer systemet att startas om ett antal gånger och du blir uppmanad att koppla från och återansluta den externa hårddisken tills säkerhetskopieringen är klar.
 • När ominstallationen är klar startas Windows normalt och skrivbordet visas.
 • Programfönstret för Dell Recovery & Restore öppnas. Klicka på knappen Restart (starta om) när du uppmanas att göra det.
 • När systemet startats om uppmanar programmet Dell Recovery & Restore dig att ansluta den externa hårddisken (om du väljer att säkerhetskopiera dina data) och sedan klicka på Continue (fortsätt).
 • När ominstallationen av operativsystemet är klar ombeds du starta om systemet en gång till för att slutföra installationen. Klicka på Starta om.
 • Om du har operativsystemet Windows 8.1 måste du se till att slutföra steg 4 för att återaktivera Säker start.

Överst på sidan


Steg 4: Återaktivera Säker start på den återställda datorn (endast Windows 10 och Windows 8.1)

 1. Starta om den återställda datorn.
 2. När Dells logotyp visas trycker du på F2 flera gånger så att UEFI-menyn öppnas. Du kan även hålla ned Skift-tangenten och välja Starta om från Windows. Gå till Troubleshoot > Advanced Options: UEFI Firmware Settings.
 3. Navigera till fliken Boot på UEFI-menyn med hjälp av piltangenterna.
 4. Välj sedan Secure Boot (Säker start) och tryck på Enter och ändra sedan statusen till Enabled (aktiverad) med hjälp av tangenten + eller - och tryck på Enter. Om du uppmanas att tillåta ändringarna väljer du Yes (ja).
 5. Välj Boot List Option (alternativ för startlista) och tryck på Enter och välj sedan UEFI (äldre) på alternativmenyn och tryck på Enter.

Överst på sidan


Användbara länkar

Överst på sidan

Résolution

Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

OBS! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kina som köper en persondator. Det här gäller inte servrar och lagring.

Propriétés de l’article


Produit concerné

Desktops & All-in-Ones, Alienware, Inspiron, Retired Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Laptops, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Workstations, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Dernière date de publication

17 juin 2021

Version

8

Type d’article

Solution