Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Profitez de récompenses et de remises réservées aux membres
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.
Certains numéros d’article ont peut-être changé. Si ce n’est pas ce que vous recherchez, essayez de faire une recherche sur tous les articles. Rechercher des articles

Rozwiązywanie problemu wysokiego wykorzystania dysku twardego i procesora podczas skanowania przy użyciu programu Windows Defender

Résumé: Poniższy artykuł dotyczy rozwiązywania problemu z blokowaniem się komputera. Skanowanie przy użyciu programu Windows Defender wymusza nawet 100% wykorzystania dysku twardego (dysku twardego) i procesora komputera. ...

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes

Cause

Czy komputer blokuje się podczas skanowania przy użyciu programu Windows Defender?

 

Czy komputer zawiesza się podczas skanowania przy użyciu programu Windows Defender?

Czy po sprawdzeniu wydajności systemu w aplikacji, takiej jak Eksplorator procesów, program MsMpEng.exe wykazuje nadmierne wykorzystanie zasobów komputerów?

Czy zajmuje to od 80% do 100% zasobów komputerów, co powoduje, że komputer działa powoli lub zawiesza się?

Jeśli którekolwiek z powyższych instrukcji są prawdziwe, należy zapoznać się z poniższą sekcją tego artykułu.

Résolution

Dlaczego tak się dzieje?

 

W poniższych sekcjach przedstawiono metody, które firma Microsoft zaleca, aby plik MxMpEng.exe nie powodł wysokiego wykorzystania dysku twardego i procesora w komputerze.

 • MsMpEng.exe to podstawowy proces aplikacji chroniącej przed złośliwym oprogramowaniem Windows Defender.
 • Program Windows Defender jest fabrycznie zainstalowany w systemach Windows 11 i Windows 10, ale jest dostępny do pobrania w starszych systemach operacyjnych, takich jak Windows 7 i 8.
 • Ten problem z procesem MsMpEng.exe, który zajmuje 100% dysku twardego i procesora, zwykle występuje, gdy program Windows Defender skanuje komputer w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Skanowanie przy użyciu programu Windows Defender zawiesza się przy kilku plikach podczas poszukiwania złośliwego oprogramowania. Gdy tak się dzieje, należy je ograniczyć/wyłączyć, aby przywrócić normalne działanie systemu.


Powrót do góry


 

Metoda I: Upewnienie się, że żadne inne oprogramowanie Adware, chroniące przed złośliwym oprogramowaniem lub program antywirusowy nie zostało zainstalowane lub nie zostało całkowicie usunięte

 

MsMpEng.exe — rolą procesu jest skanowanie plików pod kątem wykrycia oprogramowania szpiegującego, poddania ich kwarantannie albo usunięcia z systemu, jeśli są podejrzane. Skanuje również komputer pod kątem znanych robaków, szkodliwego oprogramowania, wirusów i innych takich programów.

Uwaga: Najlepszą praktyką jest posiadanie jednocześnie tylko jednego programu antywirusowego lub chroniącego przed oprogramowaniem szpiegującym. Nie wolno uruchamiać lub instalować wielu programów jednocześnie. Programy te powodują konflikty i poddają kwarantannie lub usuwają swoje pliki.
 

Program Windows Defender jest domyślnie instalowany w systemach Windows 11 i Windows 10.

Oznacza to, że wszelkie dodatkowe oprogramowanie jest instalowane po zainstalowaniu programu Windows Defender — program Windows Defender uniemożliwia jego instalację lub działanie.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Start i wybierz z menu pozycję Panel sterowania .

 2. Przejdź do karty Programy i funkcje i usuń wszelkie tego typu programy, które są wymienione tutaj.

Program Windows Defender nie jest dostarczany z systemami Windows 8 i Windows 7.

Po zainstalowaniu programu Windows Defender program Windows Defender uniemożliwia prawidłową instalację lub działanie nowego oprogramowania.

Jeśli program Windows Defender został zainstalowany po tych innych typach oprogramowania, programy te uniemożliwiają prawidłową instalację programu Windows Defender.

 1. Otwórz Panel sterowania w menu Start.

 2. Przejdź do karty Programy i funkcje i usuń wszelkie tego typu programy, które są tam wymienione, w tym program Windows Defender.

 3. Zainstaluj program, którego chcesz używać w przyszłości.


Powrót do góry


 

Metoda II: Zapobieganie skanowaniu określonego folderu na komputerze przez program Windows Defender

 

Jedną z przyczyn dużego obciążenia jest plik MsMpEng.exe skanujący jego folder. Jeśli na komputerze znajduje się znany folder powodujący problem z programem Windows Defender, program Windows Defender może go zignorować.

 
 1. Kliknij ikonę Start i wpisz program Windows Defender. Kliknij dwukrotnie ikonę, gdy pojawi się na liście wyszukiwania.

 2. Kliknij opcję Ustawienia i wybierz opcję Dodaj wykluczenie w dolnej części okna.

 3. Wybierz opcję Wyklucz folder i wprowadź ścieżkę pożądanego katalogu. W takim przypadku: C:\program files\windows defender

wykluczenie msmpeng— program Windows Defender

(Rysunek 1. Dodawanie wyjątku w oknie Ustawienia)

 1. Otwórz narzędzie Windows Defender. Otwórz sekcje Narzędzia i opcje zaawansowane.

 2. Otwórz wyłączone pliki i lokalizacje.

 3. Wprowadź ścieżkę pożądanego katalogu. W takim przypadku: C:\program files\windows defender


Powrót do góry


 

Metoda III: Spowolnij skanowanie, obniżając ustawioną koligację programu Windows Defender na komputerze

 

Plik MsMpEng.exe można ustawić tak, aby używał określonego procesora w komputerze, aby uniknąć wysokiego wykorzystania procesora. Zmniejsza to jednak szybkość skanowania przy użyciu programu Windows Defender, a wentylator działa wolniej niż zwykle. Czy niska szybkość skanowania jest lepsza niż wysokie użycie procesora? Wykonaj następujące kroki, aby ustawić koligację w trybie ograniczonym.

 
 1. Otwórz Menedżer zadań:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz pozycję Menedżer zadań.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Start i wybierz pozycję Menedżer zadań.

  • Kliknij ikonę Start i wpisz Menedżer zadań, a następnie kliknij ikonę Menedżera zadań w wynikach wyszukiwania.

 2. Przejdź do karty Szczegóły .

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę procesu msmpeng.exe i wybierz opcję Ustaw koligację.

msmpeng affinities task-manager

(Rysunek 2. Ustawianie koligacji w oknie Menedżer zadań)

 1. Wybierz limit procesora, który zezwala na korzystanie z tego procesu.

 1. Otwórz Menedżer zadań:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz pozycję Menedżer zadań.

  • Naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl/Alt/Del powoduje wyświetlenie menu ekranowego i wybranie menedżera zadań.

  • Wyszukaj Menedżera zadań i kliknij ikonę w wynikach wyszukiwania.

 2. Przejdź do karty Procesy .

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy proces msmpeng.exe i wybierz opcję Ustaw koligację.

 4. Wybierz rdzenie procesora, które umożliwiają korzystanie z tego procesu.

Uwaga: W przypadku normalnego wykorzystania procesora wybierz 50% dla programu MsMpEng.exe (jest to jeden rdzeń dwurdzeniowego procesora, dwa rdzenie procesora czterordzeniowego itd.)


Powrót do góry


 

Metoda IV: Wyłączanie programu Windows Defender za pomocą zasad grupy na komputerze

 

Wyłączenie programu Windows Defender rozwiąże problem związany z wysokim wykorzystaniem procesora.

Uwaga: Problemy z ochroną komputerów są narażone na problemy z oprogramowaniem antywirusowym. Jeśli wyłączysz program Windows Defender, upewnij się, że zainstalowano inną aplikację chroniącą przed złośliwym oprogramowaniem. Może to być darmowy lub płatny program, ale upewnij się, że zainstalowano program Windows Defender.
 1. Otwórz okno Uruchom i wpisz polecenie gpedit.msc:

  • Naciśnij równocześnie klawisz R oraz klawisz z symbolem systemu Windows.

  • Otwórz menu Start i wybierz polecenie Uruchom.

 2. Zostanie otwarty Edytor zasad grupy. (Ta opcja jest dostępna tylko w wersjach Pro i Enterprise. Istnieją sposoby pozwalające zainstalować narzędzie w wersjach Home, lecz ten artykuł nie obejmuje tego procesu).

msmpeng group-policy windows defender

(Rysunek 3. Edytor zasad grupy)

 1. Przewiń w dół strukturę drzewa bocznego po lewej stronie, aż dojdziesz do konfiguracji komputera. Otwórz go i przejdź do szablonów administracyjnych, a następnie składników systemu Windows. Odszukaj program antywirusowy Windows Defender.

 2. W okienku po prawej stronie kliknij dwukrotnie opcję Wyłącz program antywirusowy Windows Defender.

 3. Otworzy się okno Właściwości , wybierz opcję Enabled (Włączone), kliknij przycisk Apply( Zastosuj), ok, aby zapisać zmianę, a następnie zamknij wszystkie okna.


Powrót do góry

Propriétés de l’article


Dernière date de publication

24 nov. 2023

Version

5

Type d’article

Solution