Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Profitez de récompenses et de remises réservées aux membres
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.
Certains numéros d’article ont peut-être changé. Si ce n’est pas ce que vous recherchez, essayez de faire une recherche sur tous les articles. Rechercher des articles

Obsługa drukarek marek innych niż Dell i rozwiązywanie problemów z nimi

Résumé: W tym artykule przedstawiono ogólne procedury rozwiązywania problemów i odnośniki do informacji o drukarkach marek innych niż Dell.

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Instructions

Procedury rozwiązywania problemów dotyczących drukarek

Uwaga: Poniższe kroki mają zastosowanie do wszystkich marek drukarek.
 1. W przypadku połączenia za pomocą kabla USB umieść ponownie obydwa końce kabla łączącego komputer i drukarkę.
 2. Uruchom ponownie komputer.
 3. Wyłącz drukarkę.
 4. Odłącz przewód zasilający drukarki od gniazdka prądu zmiennego lub urządzenia przeciwprzepięciowego i odczekaj przynajmniej 30 sekund.
 5. Podłącz z powrotem przewód zasilający drukarki do gniazdka prądu zmiennego lub urządzenia przeciwprzepięciowego.
 6. Włącz ponownie drukarkę.
 7. Wydrukuj stronę testową. Aby uzyskać instrukcje dotyczące drukowania strony testowej z systemu Windows, kliknij poniższe łącze odpowiadające systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na komputerze.
 8. Pomyślne wydrukowanie strony nie wymaga dalszych działań.

 • Upewnij się, że drukarka jest ustawiona jako drukarka domyślna.
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows, a następnie naciśnij klawisz SLN183146_en_US__1iC_Windows_Key_BD_v4r.
  2. W oknie Uruchom wpisz shell:PrintersFolder, a następnie dotknij lub kliknij OK.
  3. Dotknij lub kliknij żądaną drukarkę, aby ją podświetlić.
  4. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną drukarkę.
  5. Dotknij lub kliknij polecenie Ustaw jako drukarkę domyślną.
   Uwaga: Jeśli nie można ustawić drukarki jako domyślnej, oznacza to, że drukarka jest już ustawiona jako drukarka domyślna i zazwyczaj znajduje się obok niej znacznik wyboru.

 • Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów, aby zdiagnozować i naprawić problemy związane z buforem drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak naprawiać błędy związane z buforem drukarki.
 • Wydrukuj stronę testową.
  Zapoznaj się z instrukcjami opisanymi powyżej.

Powrót do góry


Sterowniki, instrukcje obsługi i pomoc techniczna innych firm niż Dell

Aby uzyskać dodatkową pomoc techniczną, sterowniki i instrukcje obsługi drukarek innych producentów, należy skontaktować się z producentem drukarki.

Informations supplémentaires

Propriétés de l’article


Produit concerné

Printers & Accessories

Produit

Desktops & All-in-Ones, Laptops

Dernière date de publication

03 janv. 2024

Version

8

Type d’article

How To