Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Profitez de récompenses et de remises réservées aux membres
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Jak používat tiskárny jiných dodavatelů a jak řešit potíže s nimi spojené

Résumé: Tento článek obsahuje postupy a odkazy pro odstraňování problémů s tiskárnami jiných dodavatelů, než je společnost Dell.

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Instructions

Postupy pro odstraňování problémů s tiskárnou

Poznámka: Následující kroky se vztahují na tiskárny všech značek.
 1. V případě připojení pomocí USB kabelu oba konce kabelu mezi počítačem a tiskárnou znovu zapojte.
 2. Restartujte počítač.
 3. Vypněte tiskárnu.
 4. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky nebo přepěťového chrániče (zdroje UPS) a vyčkejte alespoň 30 sekund.
 5. Zapojte napájecí kabel tiskárny zpět do zásuvky nebo přepěťového chrániče.
 6. Znovu zapněte tiskárnu.
 7. Vytiskněte zkušební stránku. Pokyny k vytištění zkušební stránky ze systému Windows získáte kliknutím na níže odkaz odpovídající operačnímu systému nainstalovanému v počítači.
 8. Po úspěšném vytištění stránky nejsou vyžadovány žádné další akce.

 • Ověřte, zda je požadovaná tiskárna nastavena jako výchozí.
  1. Stiskněte a podržte klávesu Windows SLN183146_en_US__1iC_Windows_Key_BD_v4 a poté stiskněte klávesu r.
  2. Do pole Spustit zadejte příkaz shell:PrintersFolder a poté klepněte nebo klikněte na tlačítko OK.
  3. Klepnutím nebo kliknutím zvýrazněte požadovanou tiskárnu.
  4. Klepněte a přidržte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou tiskárnu.
  5. Klepněte nebo klikněte na možnost Nastavit jako výchozí tiskárnu.
   Poznámka: Pokud není možnost Set as default printer nastavena, tiskárna je obvykle již nastavena jako výchozí tiskárna a obvykle je u ní zatržítko.

 • Spusťte poradce při potížích s tiskárnou, aby diagnostikoval a automaticky opravil veškeré problémy se službou zařazování tisku. Další informace najdete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base nazvaném Řešení chyb služby zařazování tisku.
 • Vytiskněte zkušební stránku.
  Viz pokyny podrobně popsané výše.

Zpět na začátek


Ovladače, příručky a podpora pro tiskárny od jiných společností než Dell

Potřebujete-li další podporu, ovladače a příručky pro tiskárny jiných výrobců, obraťte se na výrobce tiskárny.

Informations supplémentaires

Propriétés de l’article


Produit concerné

Printers & Accessories

Produit

Desktops & All-in-Ones, Laptops

Dernière date de publication

03 janv. 2024

Version

8

Type d’article

How To