Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Profitez de récompenses et de remises réservées aux membres
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Hämta drivrutiner som inte finns på Dells supportwebbplats

Résumé: Om de drivrutiner du söker inte finns på Dells supportwebbplats kan du lära dig att ladda ner inbyggda drivrutiner i Microsoft Windows, Linux (Ubuntu, RedHat osv.) eller Chrome OS.

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Instructions

Uppdaterade drivrutiner är nödvändiga för att upprätthålla prestanda, säkerhet och ibland komma åt nya funktioner på maskinvara och enheter, t.ex. nätverksadaptrar, bildskärmar, skrivare och grafikkort.

Dells supportwebbplats erbjuder testade och validerade drivrutiner som är utvecklade för Dell-produkter. Dessa drivrutiner tillhandahålls för operativsystem som Dell validerar och stöder för varje produkt. Om Dell-datorn till exempel levererades med Windows 11 eller Windows 10 kan det hända att drivrutiner för Windows 8.1, 8 eller 7 inte är tillgängliga.

Drivrutiner för operativsystemen macOS och Linux är endast tillgängliga om produkten, som en Dell-skärm eller -skrivare, har testats för sådana operativsystem.

Drivrutiner för produkter från tredje part, t.ex. skrivare, webbkameror, dockningsstationer osv. som inte kommer från Dell, måste laddas ner från enhetstillverkarens webbplats.

Varning! Dell Technologies rekommenderar att du laddar ner drivrutiner för enheter från tredje part från enhetstillverkarens webbplats. Ladda inte ner drivrutiner från en webbplats som inte är betrodd och använd inte verktyg för drivrutinssökning från tredje part.
Varning! Dell Technologies rekommenderar att du laddar ner BIOS-uppdateringar för Dell-datorer från Dell.com/support/drivers-webbplatsen . Ladda inte ner BIOS-uppdateringar för din Dell-dator från moderkortets tillverkare eller från en tredjepartswebbplats.

Hur uppdaterar jag drivrutiner på min Dell-dator?

Operativsystem som Microsoft Windows, Linux och Chrome OS har en inbyggd uppdateringsfunktion för att ladda ner de senaste drivrutinerna och programvaran.

Kontrollera vilket operativsystem som är installerat på Dell-datorn och klicka på motsvarande avsnitt nedan. Där finns mer information.

Windows Update kan automatiskt ladda ner rekommenderade drivrutiner och detaljerad information för maskinvara och enheter. Windows Update kan automatiskt kontrollera om det finns tillgängliga drivrutiner för nya enheter som du ansluter till datorn. Det här är ett bra sätt att se till att all maskinvara och alla enheter fungerar.

Windows-uppdateringar kan stödja ditt Windows-operativsystem på många olika sätt. Windows-uppdateringar kan lösa specifika problem, skydda mot skadliga attacker eller till och med lägga till nya funktioner i operativsystemet.

Hur använder man Windows-uppdateringar i Microsoft Windows 11 eller Windows 10?

 1. I Windows 11 – välj Startinställningar>>Windows Update och välj sedan Sök efter uppdateringar. I Windows 10 – välj Startinställningar>>Uppdatering och säkerhet>Windows Update och välj sedan Sök efter uppdateringar.
 2. Starta om datorn när du uppmanas till det.

Hur använder man Windows-uppdateringar i Microsoft Windows 11 eller Windows 10?

 1. Svep in från skärmens högerkant och välj Inställningar>Ändra datorinställningar. Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren uppåt och väljer Inställningar>Ändra datorinställningar.
 2. Välj Uppdatering och återställning>Windows Update>Kontrollera nu.
 3. Om det finns uppdateringar väljer du Installera.
 4. Starta om datorn när du uppmanas till det.

Så använder du Windows-uppdateringar i Microsoft Windows 7

 1. Välj Start>Kontrollpanelen>System och säkerhet>Windows uppdateringoch välj sedan Sök efter uppdateringar.
 2. Starta om datorn när du uppmanas till det.

Drivrutiner för Linux finns i två varianter, öppna och stängda (tillverkarspecifika). Öppna drivrutiner har öppen källkod, medan stängda drivrutiner är tillverkarspecifika drivrutiner som tillhandahålls av enhetstillverkaren enbart för användning med deras enheter eller datorer.

Alla drivrutiner, öppna och stängda, som krävs för att köras i Linux (Ubuntu, RedHat m.fl.) är integrerade i det fabriksinstallerade Linux-operativsystemet.

Obs! Drivrutiner för enheter från tredje part kanske inte har kompatibla drivrutiner i det fabriksinstallerade Linux-operativsystemet på Dell-datorer. Enhetstillverkare tillhandahåller vanligtvis tillverkarspecifika drivrutiner på en CD, DVD eller USB-enhet som levereras med enheten eller finns på tillverkarens webbplats.

Hur använder man Software Update Center i Linux?

 1. Välj Dash Home-ikonen i startprogrammet och skriv Software and Updates.
 2. I inställningarna för programvara och uppdateringar väljer du alternativ enligt dina önskemål och slutför uppdateringsprocessen.
Obs! Dell Technologies rekommenderar att du aktiverar alternativet att automatiskt söka efter uppdateringar.

Hur uppdaterar man tillverkarspecifika drivrutiner?

 1. Tryck på Super-tangenten (kallas även Windows-tangenten) och skriv Additional drivers.
 2. När operativsystemet hittat tillgängliga drivrutiner väljer du en drivrutin i listan. Om flera tillverkarspecifika drivrutiner finns tillgängliga kan du installera drivrutiner för varje enhet.
 3. Välj Aktivera för att ladda ner, installera och konfigurera drivrutinerna.
 4. Starta om datorn för att läsa in de senaste drivrutinerna.

Drivrutiner för Chrome OS är inbäddade i operativsystemet. Det är inte nödvändigt att uppdatera drivrutinerna på Chromebooks. Dell Chromebook söker automatiskt efter och laddar ner uppdateringar när den är ansluten till internet via WiFi eller Ethernet.

Följ de här stegen om du vill uppdatera Chrome OS manuellt.

 1. Slå på din Dell Chromebook.
 2. Anslut Dell Chromebook till internet via WiFi eller Ethernet.
 3. Välj din kontobild.
 4. Välj menynInställningar OmChrome OS>Sök efter uppdateringar.
 5. Om Dell Chromebook hittar en programvaruuppdatering börjar den att ladda ner den automatiskt.

Hur hittar jag drivrutiner för enheter som inte kommer från Dell?

Varning! Dell Technologies rekommenderar att du laddar ner drivrutiner för enheter från tredje part från enhetstillverkarens webbplats. Ladda inte ner drivrutiner från en webbplats som inte är betrodd eller ett verktyg för drivrutinssökning.

Drivrutiner för enheter som inte kommer från Dell eller från tredje part som skrivare, webbkameror, dockningsstationer osv. måste laddas ner från enhetstillverkarens webbplats.


Hur installerar eller uppdaterar jag drivrutiner för en Dell-skrivare?

Drivrutiner för Dell-skrivare finns på https://www.dell.com/support/drivers. För skrivare som inte kommer från Dell laddar du ner drivrutinerna från enhetstillverkarens webbplats.

Obs! På webbplatsen Dell.com/support finns drivrutiner för Dell-skrivare som har testats och godkänts för operativsystem som stöds.

Mer information finns i följande artiklar i Dells kunskapsbas.


Hur hittar jag drivrutiner för uppgradering till Windows 11 eller Windows 10?

Dell tillhandahåller drivrutiner för datorer som har testats för Windows 11 eller Windows 10. Om du har uppgraderat operativsystemet till Windows 11 eller Windows 10 kan du läsa artikeln Dell-datorer som testats för uppgradering till Windows 11 eller Dell-datorer som testats för Windows 10-uppdateringen i november 2021 och tidigare versioner av Windows 10 för att kontrollera om datorn har testats för operativsystemet.

Microsoft tillhandahåller inbyggda eller integrerade drivrutiner i Windows 11 och Windows 10. Använd Windows-uppdateringar för att ladda ner och installera de senaste drivrutinerna och programvaran.

Om drivrutiner för Windows 11 eller Windows 10 inte är tillgängliga på webbplatsen Dell.com/support/drivers eller via Windows Update kanske din Dell-dator inte är kompatibel med uppgradering till Windows 11 eller Windows 10. Dell Technologies rekommenderar att du installerar det ursprungliga operativsystemet som levererades med datorn för att få bästa möjliga hårdvaruupplevelse.

Obs! Om du vill uppgradera operativsystemet till Windows 11 eller Windows 10 på en otestad Dell-dator går du till supportwebbplatsen för Microsoft Windows Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies. för mer information och support. Mer information finns i faktabladet Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.om Windows livscykel .

Hur hittar jag drivrutiner för en nedgradering av operativsystemet?

På webbplatsen Dell.com/support hittar du drivrutiner för tidigare versioner av operativsystemet om nedgraderingsalternativet tillhandahölls när du köpte datorn. När du till exempel köper en dator med Windows 10 eller Windows 8 (8.1) med nedgraderingsalternativ till Windows 7 finns drivrutiner för Windows 7 tillgängliga på webbplatsen Dell.com/support.

Obs! Nedgraderingsalternativet för operativsystem finns endast för utvalda Dell-datorer. Webbplatsen Dell.com/support tillhandahåller inte drivrutiner för operativsystem som inte är testade och validerade.

Vad är inbyggda eller integrerade drivrutiner?

Inbyggda eller integrerade drivrutiner är integrerade i operativsystemet och tillhandahåller funktioner för många enheter som stöder plug-and-play-teknik. Till exempel enheter som USB-, CD- eller DVD-enheter, inbyggd webbkamera, tangentbord, mus, styrplatta, pekskärm med mera.

Obs! Inbyggda eller integrerade enhetsdrivrutiner är inte tillgängliga för alla enheter. Du kan behöva vara ansluten till internet för att installera inbyggda eller integrerade enhetsdrivrutiner för vissa enheter t.ex. skrivare.

Informations supplémentaires

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar för dig.


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

Obs! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Kina och Japan som köper en persondator. Server och lagring berörs inte.
 

Propriétés de l’article


Produit concerné

Chromebox, Alienware, Inspiron, G Series, Dell Printers, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Fixed Workstations

Produit

Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, MultiFunction Printers, Legacy Printers, Smart Printers, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Mobile Workstations

Dernière date de publication

30 mai 2024

Version

16

Type d’article

How To