Passer au contenu principal
  • Passer des commandes rapidement et facilement
  • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
  • Profitez de récompenses et de remises réservées aux membres
  • Créez et accédez à une liste de vos produits
  • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Vad är Dataexekveringsskydd (DEP)?

Résumé: Här får du information om hur det här säkerhetsprogrammet används, med stegvisa anvisningar som vägleder dig genom systeminställningarna i Windows.

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes

Den här artikeln innehåller information om Windows-funktionen Dataexekveringsskydd.


 

Dataexekveringsskydd (DEP) är en säkerhetsfunktion som kan förhindra att datorn skadas av virus och andra säkerhetshot. Skadliga program kan försöka attackera Windows genom att försöka köra (även kallat exekvera) kod från systemminnesplatserna som är reserverade för Windows och andra behöriga program. Dessa typer av attacker kan skada program och filer.

DEP kan skydda datorn genom att övervaka programmen och se till att de använder systemminnet på ett säkert sätt. Om DEP upptäcker att ett program på datorn använder minnet på ett felaktigt sätt så stängs programmet och du får ett meddelande.

Om du vill avaktivera DEP för ett program som du litar på bör du först kontrollera om programvaruutgivaren har skapat en DEP-kompatibel version av programmet eller gjort en uppdatering tillgänglig innan du ändrar några DEP-inställningar. Om en uppdatering eller DEP-kompatibel version är tillgänglig rekommenderar vi att du installerar den och låter DEP vara aktiverat för att dra nytta av dess skydd. Men om utgivaren inte har publicerat en uppdaterad, DEP-kompatibel version av programmet kan du avaktivera DEP för det programmet. I så fall går programmet att använda, men det kan vara sårbart för attacker som kan spridas till andra program och filer.

1.       Öppna System genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och klicka på Egenskaper.

2.       Klicka på Avancerade systeminställningar. Om du ombeds att ange administratörslösenordet eller bekräfta skriver du lösenordet eller ger en bekräftelse.

3.       Klicka på Inställningar under Prestanda.

 

SLN288643_sv__11391152885822.prop

4.      Klicka på fliken Dataexekveringsskydd och på Aktivera dataexekveringsskydd för alla program och tjänster, förutom de jag anger:

 

SLN288643_sv__21391152932516.DEP

5.      Du avaktiverar DEP för ett enskilt program genom att välja kryssrutan bredvid det program som DEP ska avaktiveras för och klicka på OK.

Klicka på Lägg till om du inte hittar programmet i listan. Bläddra till mappen Program, hitta den körbara filen för programmet (den har filnamnstillägget .exe) och klicka på Öppna.

6.       Klicka på OK i dialogrutan Systemegenskaper om den visas och på OK igen. Du kanske behöver starta om datorn för att ändringarna ska börja gälla.

Propriétés de l’article


Produit concerné

Desktops & All-in-Ones, Laptops

Dernière date de publication

21 févr. 2021

Version

3

Type d’article

Solution