Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Créer une liste de vos produits et y accéder
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Obsługa kontrolera iDRAC7 (Integrated Dell Remote Access Controller 7)

Résumé: Kontroler Integrated Remote Access Controller 7 firmy Dell, kontroler iDRAC7, zapewnia kompleksowy i wbudowany system zarządzania serwerami z rodziny PowerEdge, możliwośćVoir plus

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes

SLN311149_en_US__1iDRAC-web-banner-1600x500

Obsługa kontrolera Integrated Dell Remote Access Controller 7

 • Lokalne i zdalne zarządzanie serwerami wbudowanymi bez agentów
 • Automatyzacja za pomocą interfejsu API RESTFul z obsługą protokołu Redfish
 • Wdrażanie, aktualizacja, monitorowanie i konserwacja serwera

Kontroler iDRAC zapewnia kompleksowy i wbudowany system zarządzania serwerami z rodziny PowerEdge, możliwość automatyzacji, która pozwala na rozwój firmy, oraz bezpieczeństwo, które gwarantuje spokój ducha. Korzystając z różnorodnych narzędzi i technologii z portfolio OpenManage, możesz zbudować rozwiązanie do zarządzania na miarę swoich potrzeb, a wykorzystując kontroler iDRAC, zapewniasz sobie optymalny sposób zarządzania serwerem.

Kontroler iDRAC7 osiągnął koniec sprzedaży w lutym 2017 r. oraz koniec konserwacji oprogramowania w lutym 2020 r. Ostatnią wersją oprogramowania wewnętrznego kontrolera iDRAC7 jest wersja 2.65.65.65. Dowiedz się więcej >
 

Dell EMC iDRAC7

Zalety kontrolera iDRAC7

Zwiększona dostępność: wczesne powiadamianie o potencjalnych lub faktycznych awariach, które pomaga zapobiegać awariom serwera lub skracać czas odzyskiwania systemu po awarii.
Większa wydajność i niższy całkowity koszt użytkowania: zwiększenie dostępu administratorów do większej liczby odległych serwerów może spowodować wzrost wydajności personelu IT przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacyjnych, takich jak koszty podróży.
Bezpieczne środowisko: dzięki zapewnieniu bezpiecznego dostępu do serwerów zdalnych administratorzy mogą pełnić kluczowe role w zakresie zarządzania, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo serwera i sieci.
Udoskonalone wbudowane zarządzanie za pomocą kontrolera cyklu eksportacji: kontroler cyklu eksploatacji (LC) umożliwia wdrożenie i uproszczone serwisowanie za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika kontrolera cyklu eksploatacji (LC) do wdrażania lokalnego i interfejsów usług zdalnych (WS-Management) do zdalnego wdrażania zintegrowanych z konsolą Dell OpenManage Essentials i konsolami partnerów.
 
 

Dell EMC iDRAC7

Licencjonowanie kontrolera iDRAC7

Dostępność funkcji kontrolera iDRAC7 zależy od rodzaju licencji. Aby zapoznać się z pełnym wykazem licencjonowanych funkcji, należy rozwinąć poniższą listę funkcji:

Licencjonowane funkcje kontrolera iDRAC7

Funkcja Kontrolery iDRAC7 Basic Kontrolery iDRAC7 Express Kontrolery iDRAC7 Express dla serwerów kasetowych Kontrolery iDRAC7 Enterprise
Interfejsy/standardy
IPMI 2.0 Tak Tak Tak Tak
DCMI 1.5 Nie Nie Nie Nie
Internetowy interfejs graficzny użytkownika Nie Tak Tak Tak
Wiersz polecenia RACADM (lokalny/zdalny) Nie Tak Tak Tak
Redfish Tak Tak Tak Tak
SMASH-CLP (tylko poprzez protokół SSH) Nie Tak Tak Tak
Telnet Nie Tak Tak Tak
SSH Nie Tak Tak Tak
WSMAN Tak Tak Tak Tak
Protokół Network Time Protocol Nie Tak Tak Tak
Podłączanie
Współdzielona karta sieciowa (LOM) Tak Tak Nie dotyczy Tak
Dedykowana karta sieciowa1 Nie Nie Tak Tak
Oznaczanie pakietów w sieci VLAN Tak Tak Tak Tak
IPv4 Tak Tak Tak Tak
IPv6 Nie Tak Tak Tak
DHCP Nie Nie Nie Nie
Dynamiczny DNS Nie Tak Tak Tak
Przekazywanie OS Nie Nie Nie Nie
Złącza USB na panelu przednim Nie Nie Nie Nie
Bezpieczeństwo
Uprawnienia oparte na rolach Tak Tak Tak Tak
Użytkownicy lokalni Tak Tak Tak Tak
Szyfrowanie SSL Tak Tak Tak Tak
Blokowanie adresów IP Nie Nie Nie Nie
Usługi katalogowe (AD, LDAP) Nie Nie Nie Tak
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (karta inteligentna) Nie Nie Nie Tak
Jednokrotne logowanie (kerberos) Nie Nie Nie Tak
Uwierzytelnianie klucza podstawowego (dla protokołu SSH) Nie Nie Nie Nie
Obecność zdalna
Sterowanie zasilaniem Tak4 Tak Tak Tak
Sterowanie rozruchem Nie Nie Nie Nie
Serial over LAN Tak Tak Tak Tak
Wirtualny nośnik Nie Nie Tak Tak
Foldery wirtualne Nie Nie Nie Tak
Zdalne udostępnianie plików Nie Nie Nie Tak
Konsola wirtualna Nie Nie Pojedynczy użytkownik Tak
Połączenie VNC z systemem operacyjnym Nie Nie Nie Tak
Kontrola jakości/przepustowości Nie Nie Nie Nie
Współpraca z konsolą wirtualną (maksymalnie sześciu użytkowników jednocześnie) Nie Nie Nie Nie
Czat w konsoli wirtualnej Nie Nie Nie Tak
Wirtualne partycje Flash Nie Nie Nie Tak

Zarządzanie mocą i temperaturą

Automatyczne włączanie po utracie Nie Nie Nie Nie
Miernik energii działający w czasie rzeczywistym Tak Tak Tak Tak
Progi mocy i alerty (z rezerwą) Nie Nie Nie Nie
Wykresy zasilania w czasie rzeczywistym Nie Tak Tak Tak
Historyczne liczniki zasilania Tak Tak Tak Tak
Limit zasilania Nie Nie Nie Tak
Integracja z programem Power Center Nie Nie Nie Nie
Monitorowanie temperatury Nie Nie Nie Nie
Wykresy temperatury Nie Nie Nie Nie

Monitorowanie stanu

Pełne monitorowanie bez użycia agenta Nie Nie Nie Nie
Predykcyjne monitorowanie awarii Nie Nie Nie Nie
Protokoły SNMPv1, v2 i v3 (komunikaty trap i get) Nie Tak Tak Tak
Alerty e-mail Nie Tak Tak Tak
Konfigurowalne progi Nie Nie Nie Nie
Monitorowanie pracy wentylatorów Tak Tak Tak Tak
Monitorowanie pracy zasilacza Nie Tak Tak Tak
Monitorowanie modułów pamięci Nie Nie Nie Nie
Monitorowanie procesora Nie Nie Nie Nie
Monitorowanie macierzy RAID Nie Nie Nie Nie
Monitorowanie karty sieciowej Nie Nie Nie Nie
Monitorowanie HD (obudowa) Nie Nie Nie Nie
Monitorowanie wydajności poza pasmem Nie Nie Nie Nie

Aktualizuj

Zdalna aktualizacja bez użycia agentów Tak3 Tak Tak Tak
Wbudowane narzędzia do aktualizacji Nie Nie Nie Nie
Synchronizacja z repozytorium (zaplanowane aktualizacje) Nie Nie Nie Tak
Automatyczna aktualizacja Nie Nie Nie Nie

Wdrożenie i konfiguracja

Wbudowane narzędzia do wdrażania systemu operacyjnego Nie Nie Nie Nie
Wbudowane narzędzia konfiguracyjne (narzędzie iDRAC Settings Utility) Nie Nie Nie Nie
Wbudowane kreatory konfiguracji (kreatory kontrolera cyklu eksploatacji (LC)) Nie Nie Nie Nie
Automatyczne wykrywanie Nie Tak Tak Tak
Zdalne wdrażanie systemu operacyjnego Nie Nie Nie Nie
Wbudowany pakiet sterowników Nie Nie Nie Nie
Pełna ewidencja konfiguracji Nie Nie Nie Nie
Eksportowanie ewidencji Nie Nie Nie Nie
Konfiguracja zdalna Nie Tak Tak Tak
Konfiguracja bezobsługowa Nie Nie Nie Nie
Wycofywanie/zmiana przeznaczenia systemów Nie Nie Nie Nie
Diagnostyka, usługi i rejestrowanie
Wbudowane narzędzia diagnostyczne Tak Tak Tak Tak
Wymiana podzespołów Nie Tak Tak Tak
Kopia zapasowa konfiguracji serwera Nie Nie Nie Tak
Przywracanie konfiguracji serwera Nie Nie Nie Tak
Łatwe przywracanie (konfiguracja systemu) Nie Nie Nie Nie
Dioda LED / ekran LCD informujący o stanie Nie Nie Nie Nie
Moduł serwisowy iDRAC (iSM) Nie Tak Tak Tak
Zbiór SupportAssist (wbudowany) Nie Tak Tak Tak
Zrzut ekranu po wystąpieniu awarii5 Nie Tak Tak Tak
Zrzut nagrania wideo po wystąpieniu awarii5 Nie Nie Nie Tak
Rejestracja rozruchu Nie Nie Nie Tak
Ręczne resetowanie kontrolera iDRAC Nie Nie Nie Nie
Wirtualne wywołanie NMI Nie Nie Nie Nie
Licznik alarmowy systemu operacyjnego Nie Nie Nie Nie
Wbudowany raport o stanie Nie Nie Nie Nie
Dziennik zdarzeń systemu Nie Tak Tak Tak
Dziennik cyklu eksploatacji Nie Nie Nie Nie
Notatki robocze Nie Nie Nie Nie
Zdalny dziennik systemu Nie Nie Nie Tak
Zarządzanie licencjami Nie Nie Nie Nie
[1] Wymaga nośnika karty vFlash SD.
[2] Serwery do szaf serwerowych i w obudowie typu tower serii 500 i niższych wymagają użycia karty sprzętowej w celu włączenia tej funkcji; ten sprzęt jest oferowany za dodatkową opłatą.
[3] Funkcja zdalnej aktualizacji bez użycia agentów jest dostępna tylko w IPMI.
[4] Dostępne tylko za pomocą IPMI.
[5] Wymaga agenta OMSA na serwerze docelowym.
Licencje iDRAC/model serwera Szafa serwerowa/modularna/wieża z serii 200-500 Szafa serwerowa/wieża/urządzenie modułowe 600+
Podstawowa: podstawowa instrumentacja z internetowym interfejsem GUI kontrolera iDRAC. Jest to domyślna licencja dołączana do szaf serwerowych i wież z serii 200-500. Standardowa Nie dotyczy
Express: zawiera wszystkie funkcje z licencji podstawowej i rozszerzone funkcje zdalnego zarządzania, a także funkcje cyklu życia serwera. To domyślna licencja dołączana do szaf serwerowych, wież i serwerów modułowych serii 600+. Uaktualnienie Standardowa
Enterprise: zawiera wszystkie funkcje z licencji Express i dodatkowe funkcje zdalnej obecności z zaawansowanymi możliwościami zarządzania klasy Enterprise. Uaktualnienie Uaktualnienie

Licencja iDRAC jest licencją wieczystą, która jest ważna przez cały czas eksploatacji serwera, i może być powiązana z kodem Service Tag tylko jednego serwera. Ulepszona licencja kontrolera iDRAC może zostać dołączona w momencie zakupu serwera lub zakupiona oddzielnie i pobrana z serwisu Dell Digital Locker.

Licencja na wersje próbne:
Licencja na uaktualnienia:
 • Aby uaktualnić licencję iDRAC, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym Dell EMC.
Pobieranie uaktualnionej lub zastępczej licencji:
 • Licencję iDRAC można pobrać z serwisu Dell Digital Locker. Klucze licencyjne są przechowywane online i można je w razie potrzeby pobrać. Jeśli istniejący klucz licencyjny nie jest niedostępny w serwisie Dell Digital Locker lub jeśli wystąpił z nim problem, skontaktuj się z działem pomocy technicznej lub działem obsługi klienta Dell EMC.

Zarządzanie licencjami iDRAC

Licencjami iDRAC można zarządzać zarówno dla pojedynczych serwerów, jak i za pośrednictwem programu Dell EMC License Manager, czyli narzędzia licencjonowania i wdrażania typu „jeden-do-wielu”.
 • Serwer indywidualny
  Można wykorzystać kontroler iDRAC w celu zarządzania licencjami dla indywidualnego serwera. Karta License w interfejsie internetowym kontrolera iDRAC umożliwia importowanie i eksportowanie licencji. Można też użyć polecenia License interfejsu CLI RACADM do zarządzania licencjami, jak opisano w podręczniku interfejsu CLI RACADM.
 • Grupa serwerów
  Dell EMC License Manager to narzędzie do wdrażania licencji i raportowania typu jeden-do-wielu dla licencji OpenManage Enterprise Advanced, iDRAC i CMC. Za pomocą programu License Manager można pobierać, wiązać, wdrażać, inwentaryzować i tworzyć kopie zapasowe licencji OpenManage Enterprise Advanced, a także iDRAC, CMC i kieszeni magazynowych. Narzędzie może również inwentaryzować systemy podlegające licencji w celu raportowania stanu licencji i funkcji aktualnie włączonego kontrolera zarządzania.
 
 

Dell EMC iDRAC7

Aktualizacja do najnowszego oprogramowania wewnętrznego kontrolera iDRAC7

Kontroler iDRAC7 osiągnął koniec sprzedaży w lutym 2017 r. oraz koniec konserwacji oprogramowania w lutym 2020 r. Ostatnią wersją oprogramowania wewnętrznego kontrolera iDRAC7 jest wersja 2.65.65.65.  
 • Data końca sprzedaży
  • Ostatni dzień, w którym będzie można kupić serwer Dell EMC OEM PowerEdge z oprogramowaniem wewnętrznym iDRAC od firmy Dell EMC.
  • Po tym terminie nie planuje się dalszej sprzedaży w przyszłości.
  • Aktualizacje zabezpieczeń i poprawki błędów będą udostępniane w razie potrzeby.
 • Data końca konserwacji oprogramowania
  • Ostatni dzień, w którym kiedy inżynierowie iDRAC Dell EMC mogą opublikować nowe wersje oprogramowania lub poprawki błędów.
  • Po tym dniu inżynierowie iDRAC nie będą już zobowiązani do utrzymywania lub naprawiania oprogramowania wewnętrznego.
  • Planowana data końca konserwacji oprogramowania to 3 lata po dacie zakończenia sprzedaży.
 • Obsługa sprzętu i oprogramowania wewnętrznego iDRAC
  • Sprzęt iDRAC jest objęty umową sprzętową serwera.
  • Aktywne umowy dotyczące pomocy technicznej dla sprzętu nadal będą umożliwiały uzyskanie pomocy technicznej przez okres obowiązywania umowy.
  • Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania wewnętrznego iDRAC nie jest powiązana z umową o świadczenie usług pomocy technicznej dotyczącej sprzętu.
  • Opublikowane aktualizacje oprogramowania wewnętrznego iDRAC są dostępne niezależnie od umowy o świadczenie usług pomocy technicznej.

Firma Dell EMC zaleca aktualizowanie komputera do najnowszego oprogramowania wewnętrznego kontrolera iDRAC7. Zapewnia to najlepszą wydajność, a także najnowsze aktualizacje zabezpieczeń i poprawki. Aktualizacje kontrolera iDRAC nie wymagają ponownego uruchomienia hosta, dzięki czemu możliwe są aktualizacje na miejscu. Wersja oprogramowania wewnętrznego kontrolera iDRAC7 dla modelu serwera może różnić się od innych modeli serwera z kontrolerem iDRAC7. Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania wewnętrznego kontrolera iDRAC7 dla komputera:

 • Przejdź na stronę Dell.com/support i wybierz model serwera lub wprowadź kod Service Tag.
 • Wybierz kartę Sterowniki i pliki do pobrania
 • Wybierz kategorię iDRAC z kontrolerem cyklu eksploatacji
 • Możesz też wybrać System operacyjny Twojego komputera
 • Pobierz najnowszą wersję oprogramowania wewnętrznego dla kontrolera iDRAC z kontrolerem cyklu eksploatacji
 
 
 

Zasoby dotyczące kontrolera iDRAC7

Społeczność

Zaangażuj się w społeczność zarządzania systemami, aby odkryć:

 • Fora do publikowania pytań i odpowiedzi
 • Blogi do czytania i komentowania artykułów
 • Miejsca wymiany idei, umożliwiające usprawnianie produktów i głosowanie na temat pomysłów opublikowanych przez innych członków społeczności
 • I nie tylko...

Dokumentacja

Wybierz wersję oprogramowania wewnętrznego kontrolera iDRAC7, a następnie kartę Dokumentacja, w której znajdziesz dokumentację danej wersji.

Oficjalna dokumentacja i pliki profilów konfiguracji serwera (SCP)

Wewnątrzpasmowe alerty SNMP kontrolera iDRAC wykorzystujące program iDRAC Service Module


Styczeń 2017 r.
14-stronicowe opracowanie
Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat korzystania z wewnątrzpasmowych alertów SNMP kontrolera iDRAC w programie iDRAC Service Module w wersji 2.3 lub nowszej, ich konfiguracji i rozwiązywania problemów z nimi związanych.

Przeczytaj opracowanie

iDRAC Service Module — dostęp do kontrolera iDRAC przez system operacyjny hosta


Styczeń 2017 r
17-stronicowe opracowanie
Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat korzystania z funkcji dostępu do kontrolera iDRAC przy użyciu funkcji systemu operacyjnego hosta w programie iDRAC Service Module w wersji 2.3 lub nowszej i rozwiązywania problemów z związanych z tą funkcją.

Przeczytaj opracowanie

Twardy reset procesora iDRAC przy użyciu programu iDRAC Service Module (przynajmniej w wersji 2.3.0)


Lipiec 2016 r.
8-stronicowe opracowanie
Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat korzystania z funkcji twardego resetu procesora iDRAC w programie iDRAC Service Module w wersji 2.3 lub nowszej i rozwiązywania problemów z nią związanych.

Przeczytaj opracowanie

Wewnątrzpasmowe alerty SNMP kontrolera iDRAC wykorzystujące program iDRAC Service Module


Lipiec 2016 r.
13-stronicowe opracowanie
Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat korzystania z wewnątrzpasmowych alertów SNMP kontrolera iDRAC w programie iDRAC Service Module w wersji 2.3 lub nowszej i rozwiązywania problemów z nimi związanych.

Przeczytaj opracowanie

iDRAC Service Module — dostęp do kontrolera iDRAC przez system operacyjny hosta


Lipiec 2016 r.
18-stronicowe opracowanie
Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat korzystania z funkcji dostępu do kontrolera iDRAC przy użyciu funkcji systemu operacyjnego hosta w programie iDRAC Service Module w wersji 2.3 lub nowszej i rozwiązywania problemów z związanych z tą funkcją.

Przeczytaj opracowanie

iDRAC Service Module 2.1 lub nowszy w systemie operacyjnym Ubuntu lub Debian Linux


Wrzesień 2015 r.
19-stronicowe opracowanie
Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat korzystania z programu iDRAC Service Module w wersji 2.1 lub nowszej w systemach operacyjnych Ubuntu i Debian Linux, jak również rozwiązywania problemów z nim związanych.

Przeczytaj opracowanie

iDRAC Service Module — instrumentacja zarządzania Windows


Kwiecień 2015 r.
17-stronicowe opracowanie
Niniejsze opracowanie dotyczy wykorzystania modułu iDRAC Service Module do monitorowania różnych profili sprzętowych poprzez interfejsy klienta Windows Management Instrumentation (WMI), takie jak Windows PowerShell, Windows Management Instrumentation Command-line, Windows Remote Management Client (WINRM), WBEMTEST.

Przeczytaj opracowanie

Filmy

Lista odtwarzania z filmami na temat kontrolera iDRAC7 i kontrolera cyklu eksploatacji

 

Lista odtwarzania z filmami na temat kontrolera iDRAC7 i kontrolera cyklu eksploatacji

Łączenie z kontrolerem iDRAC7 i zmiana domyślnego hasła

 

Pamiętaj, aby zmienić domyślne hasło sprzętu, aby było ono bezpieczne. Nawiązywanie połączenia z kontrolerem iDRAC7 i zmiana hasła w monicie wyświetlany przy pierwszym uruchomieniu poprzez interfejs użytkownika w przeglądarce internetowej lub wiersz poleceń.

Kwiecień 2020

Cause

Dell EMC

Résolution

Dell Technologies 2021

Propriétés de l’article


Produit concerné

iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.43.43.43, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.21.21.21, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.30.30.30, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.41.40.40iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.43.43.43, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.21.21.21, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.30.30.30, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.41.40.40, iDRAC7/8 with Lifecycle Controller Version 2.50.50.50, iDRAC7/8 with Lifecycle Controller Version 2.60.60.60, iDRAC7/8 with Lifecycle Controller Version 2.62.60.60, iDRAC7/8 with Lifecycle Controller Version 2.65.65.65, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.10.10.10, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.20.20.20, iDRAC7 Version 1.10.10, iDRAC7 Version 1.20.20, iDRAC7 Version 1.30.30, iDRAC7 Version 1.35.35, iDRAC7 Version 1.50.50, iDRAC7 Version 1.51.51, iDRAC7 Version 1.56.55, iDRAC7 Version 1.57.57, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge R220, PowerEdge R320, PowerEdge R420, PowerEdge R420xr, PowerEdge R520, PowerEdge R620, PowerEdge R720, PowerEdge R720xd, PowerEdge R820, PowerEdge R920, PowerEdge T320, PowerEdge T420, PowerEdge T620Voir plus

Dernière date de publication

07 juin 2021

Version

17

Type d’article

Solution

Noter cet article


Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?

0/3000 caractères