Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Créer une liste de vos produits et y accéder
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Stöd för iDRAC7 (integrated Dell Remote Access Controller 7)

Résumé: Med Dell iDRAC7 (integrated Dell Remote Access Controller 7) får du omfattande och inbäddad hantering för alla PowerEdge-seriens servrar, automatisering som gör att organisationen kanVoir plus

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes

SLN311149_en_US__1iDRAC-web-banner-1600x500

Stöd för integrated Dell Remote Access Controller 7

 • Agentfri inbäddad hantering av lokal och fjärransluten server
 • Automatisera med RESTFul-API med Redfish-stöd
 • Driftsätt, uppdatera, övervaka och underhåll servern

Med iDRAC får du omfattande och inbäddad hantering för alla PowerEdge-seriens servrar, automatisering som gör att organisationen kan växa och säkerhet som ger sinnesfrid. Med de många olika verktygen och typerna av teknik i OpenManage-portföljen kan du skapa en hanteringslösning som passar dina behov, och genom att utnyttja iDRAC får du optimal serverhantering.

iDRAC7 har nått slutet på försäljningen från och med februari 2017 och slutet på programunderhållet från och med februari 2020. Den senaste versionen av fast iDRAC7-programvara är 2.65.65.65. Mer information >
 

Dell EMC iDRAC7

Fördelar med iDRAC7

Ökad tillgänglighet: Tidiga meddelanden om potentiella eller faktiska fel som bidrar till att förhindra serverfel eller förkorta återställningstiden efter fel.
Förbättrad produktivitet och lägre total ägandekostnad: Genom att utöka administratörers räckvidd till ett större antal avlägsna servrar kan IT-personalen bli mer produktiv samtidigt som driftkostnaderna minskar, till exempel för resor.
Säker miljö: Genom att tillhandahålla säker åtkomst till fjärrservrar kan administratörer utföra viktiga hanteringsfunktioner samtidigt som server- och nätverkssäkerheten bibehålls.
Förbättrad inbyggd hantering via Lifecycle Controller: Lifecycle Controller möjliggör distribution och förenklad service via det grafiska Lifecycle Controller-gränssnittet för lokal distribution och gränssnitt för fjärrtjänster (WS-Management) för fjärrdriftsättning som är integrerad med Dell OpenManage Essentials och partnerkonsoler.
 
 

Dell EMC iDRAC7

Licensiering för iDRAC7

Vilka iDRAC7-funktioner som finns beror på typen av licens. Du hittar en fullständig lista över de licensierade funktionerna genom att expandera följande lista:

Licensierade funktioner för iDRAC7

Funktion iDRAC7 Basic iDRAC7 Express iDRAC7 Express för bladservrar iDRAC7 Enterprise
Gränssnitt/standarder
IPMI 2.0 Ja Ja Ja Ja
DCMI 1.5 No No No No
Webbaserat grafiskt användargränssnitt No Ja Ja Ja
RACADM-kommandorad (lokalt/fjärranslutet) No Ja Ja Ja
Redfish Ja Ja Ja Ja
SMASH-CLP (endast SSH) No Ja Ja Ja
Telnet No Ja Ja Ja
SSH No Ja Ja Ja
WSMAN Ja Ja Ja Ja
Network Time Protocol No Ja Ja Ja
Anslutningsinställningar
Delat nätverkskort (LOM) Ja Ja Ej tillämpligt Ja
Dedikerat nätverkskort1 No No Ja Ja
VLAN-märkning Ja Ja Ja Ja
IPv4 Ja Ja Ja Ja
IPv6 No Ja Ja Ja
DHCP No No No No
Dynamisk DNS No Ja Ja Ja
OS-vidarekoppling No No No No
USB på framsidan No No No No
Säkerhet
Rollbaserad behörighet Ja Ja Ja Ja
Lokala användare Ja Ja Ja Ja
SSL-kryptering Ja Ja Ja Ja
IP-blockering No No No No
Katalogtjänster (AD, LDAP) No No No Ja
Tvåfaktorsautentisering (smartkort) No No No Ja
Enkel inloggning (Kerberos) No No No Ja
PK-autentisering (för SSH) No No No No
Fjärrnärvaro
Strömkontroll Ja4 Ja Ja Ja
Startstyrning No No No No
Serial-over-LAN Ja Ja Ja Ja
Virtuella medier No No Ja Ja
Virtuella mappar No No No Ja
Filresurs på fjärrplats No No No Ja
Virtuell konsol No No En användare Ja
VNC-anslutning till OS No No No Ja
Kvalitet/bandbreddskontroll No No No No
Samarbete via virtuell konsol (upp till sex användare samtidigt) No No No No
Virtuell konsolchatt No No No Ja
Virtuella flashpartitioner No No No Ja

Ström och värme

Automatisk start efter avbrott No No No No
Energimätning i realtid Ja Ja Ja Ja
Strömtröskelvärden och varningar (inklusive marginaler) No No No No
Energidiagram i realtid No Ja Ja Ja
Räknare för strömförbrukningshistorik Ja Ja Ja Ja
Energibegränsning No No No Ja
Power Center-integrering No No No No
Temperaturövervakning No No No No
Temperaturdiagram No No No No

Hälsoövervakning

Fullständig agentfri övervakning No No No No
Övervakning av förutsägbara fel No No No No
SNMPv1, v2 och v3 (traps och gets) No Ja Ja Ja
E-postavisering No Ja Ja Ja
Konfigurerbara tröskelvärden No No No No
Fläktövervakning Ja Ja Ja Ja
Övervakning av strömförsörjning No Ja Ja Ja
Minnesövervakning No No No No
Processorövervakning No No No No
RAID-övervakning No No No No
Nätverkskortsövervakning No No No No
HD-övervakning (kapsling) No No No No
Övervakning av out-of-band-prestanda No No No No

Uppdatera

Agentfria fjärruppdateringar Ja3 Ja Ja Ja
Inbäddade uppdateringsverktyg No No No No
Synkronisering med datalager (schemalagda uppdateringar) No No No Ja
Automatiska uppdateringar No No No No

Driftsättning och konfigurering

Inbyggda verktyg för OS-distribution No No No No
Inbyggda konfigurationsverktyg (iDRAC-inställningsverktyg) No No No No
Inbyggda konfigurationsguider (Lifecycle Controller-guider) No No No No
Automatisk identifiering No Ja Ja Ja
Fjärrdistribution av operativsystem No No No No
Inbyggt drivrutinspaket No No No No
Fullständig konfigurationsinventering No No No No
Inventeringsexport No No No No
Fjärrkonfiguration No Ja Ja Ja
Beröringsfri konfiguration No No No No
Ta system ur drift/återanvända system No No No No
Diagnostik, tjänst och loggning
Inbyggda diagnostikverktyg Ja Ja Ja Ja
Byte av reservdel No Ja Ja Ja
Säkerhetskopiering av serverkonfiguration No No No Ja
Återställning av serverkonfiguration No No No Ja
Enkel återställning (systemkonfiguration) No No No No
LED-lampa/LCD för hälsa No No No No
iDRAC Service Module (iSM) No Ja Ja Ja
SupportAssist Collection (inbyggt) No Ja Ja Ja
Kraschskärmsbild5 No Ja Ja Ja
Krashvideoinspelning5 No No No Ja
Startskärmbild No No No Ja
Manuell återställning för iDRAC No No No No
Virtuell NMI No No No No
Watchdog för OS No No No No
Inbyggd hälsorapport No No No No
Systemhändelselogg No Ja Ja Ja
Livscykelloggfil No No No No
Arbetsanteckningar No No No No
Fjärrsyslog No No No Ja
Licenshantering No No No No
[1] vFlash-SD-kortmedia krävs.
[2] För rack- och tornservrar i 500-serien och lägre krävs ett maskinvarukort för att det ska gå att aktivera den här funktionen. Maskinvaran erbjuds till extra kostnad.
[3] Funktionen för agentfri fjärruppdatering är endast tillgänglig med IPMI.
[4] Endast tillgängligt med IPMI.
[5] OMSA-agent på målservern krävs.
iDRAC-licenser/servermodell 200- till 500-serien – rackservrar/tornservrar/modulservrar 600+ rackservrar/tornservrar/modulära servrar
Basic: Grundläggande funktioner med iDRAC-webbgränssnitt. Det här är den standardlicens som medföljer rack- och tornservrar i 200- till 500-serien. Standard Ej tillämpligt
Express: Alla funktioner i Basic och utökade funktioner för fjärrhantering och serverlivscykel. Det här är den standardlicens som medföljer rackservrar, tornservrar och modulservrar i 600+-serien. Uppgradera Standard
Enterprise: Alla funktioner i Express samt tillkommande funktioner för fjärrnärvaro med avancerade hanteringsfunktioner i företagsklass. Uppgradera Uppgradera

En iDRAC-licens är en löpande licens som gäller under hela serverns livstid och som kan bindas till service tag-numret för en server åt gången. En uppgraderad iDRAC-licens kan ingå vid köpet av servern eller köpas separat och laddas ner från Dell Digital Locker.

Utvärderingslicens:
 • Det finns en Enterprise-utvärderingsversion på 30 dagar om du vill prova och undersöka alla funktioner innan du fattar beslut om inköp. Mer information och ladda ner >
Uppgradera licens:
 • Om du vill uppgradera en iDRAC-licens kontaktar du din lokala Dell EMC-säljare.
Ladda ner en uppgraderad licens eller ersätta en förlorad licens:
 • iDRAC-licensen kan laddas ner från Dell Digital Locker. Licensnycklar lagras online och kan laddas ned vid behov. Om en befintlig licensnyckel inte finns i Dell Digital Locker eller om det föreligger ett problem med en licensnyckel kontaktar du Dell EMC:s tekniska support eller kundtjänst.

Hantera iDRAC-licenser

iDRAC-licenser kan hanteras på en enskild server eller via Dell EMC-licenshanteraren som är en en-till-många-licens och ett distributionsverktyg.
 • Enskild server
  Använd iDRAC för att hantera licensen för en enskild server. iDRAC-webbgränssnittets licensflik kan användas för import och export av licenser eller så kan RACADM CLI-licenskommando användas för att hantera licenser enligt beskrivningen i RACADM CLI-guiden.
 • Grupp av servrar
  Dell EMC-licenshanteraren är ett en-till-många-licensdistributions- och rapportverktyg för OpenManage Enterprise-, iDRAC- och CMC-licenser. Genom att använda licenshanteraren kan du ladda ner, binda, installera, inventera och säkerhetskopiera avancerade OpenManage Enterprise-licenser samt iDRAC-, CMC- och lagringsslädslicenser. Det här verktyget kan även inventera licensierbara system för att rapportera licensieringsstatus och funktioner för den aktuella aktiverade hanteringsstyrenheten.
 
 

Dell EMC iDRAC7

Uppdatera till den senaste fasta iDRAC7-programvaran

iDRAC7 har nått slutet på försäljningen från och med februari 2017 och slutet på programunderhållet från och med februari 2020. Den senaste versionen av fast iDRAC7-programvara är 2.65.65.65.  
 • Datum för slut på försäljning
  • Det sista datumet då du kan köpa en Dell EMC OEM PowerEdge-server med fast iDRAC-programvara via Dell EMC.
  • Efter detta datum finns det ingen mer planerad funktionsversion.
  • Säkerhetsuppdateringar och felkorrigeringar hanteras vid behov.
 • Datum för slut på programunderhåll
  • Det sista datumet då Dell EMC:s iDRAC-tekniker släpper programunderhållsversioner eller felkorrigeringar.
  • Efter det datumet är iDRAC-tekniker inte längre skyldiga att underhålla eller reparera den fasta programvaran.
  • Det planerade datumet för slut på programunderhåll är tre år efter datumet för slut på försäljning.
 • Support för maskinvara kontra fast iDRAC-programvara
  • iDRAC-maskinvara omfattas av avtalet om servermaskinvara.
  • Aktiva supportavtal för maskinvara erhåller även fortsättningsvis maskinvarusupport under avtalets hela livslängd.
  • Support för fast iDRAC-programvara är inte knuten till supportavtalet för maskinvara.
  • Släppta uppdateringar av fast iDRAC-programvara är tillgängliga oavsett supportavtal.

Dell EMC rekommenderar att du ser till att systemet är uppdaterat till den senaste versionen av den fasta iDRAC7-programvaran som är tillgänglig. Det säkerställer bästa prestanda och att du har de senaste säkerhetsuppdateringarna och felkorrigeringarna. När iDRAC uppdateras krävs ingen omstart hos värden vilket gör att uppdateringen kan göras lokalt. Versionen för fast programvara för iDRAC7 kan variera mellan olika servermodeller med iDRAC7. Så här laddar du ner den senaste versionen av fast programvara för iDRAC7 för systemet:

 • Gå till Dell.com/support och välj servermodellen eller ange service tag-numret.
 • Välj fliken Drivrutiner och hämtningsbara filer
 • Välj kategorin iDRAC med Lifecycle Controller
 • Du kan även välja operativsystem för systemet
 • Ladda ner den senaste versionen av fast programvara för iDRAC med Lifecycle Controller
 
 
 

Resurser för iDRAC7

Community

Delta i Systems Management-forumet för:

 • anslagstavlor för att publicera frågor och svar
 • bloggar för att läsa och kommentera artiklar
 • idéutbyten där du förbättra produkter och rösta på idéer som andra gruppmedlemmar har publicerat
 • och mycket mer ...

Dokumentation

Välj den aktuella versionen av fast programvara för iDRAC7 och välj sedan fliken Dokumentation för versionsspecifik dokumentation.

Informationsdokument och SCP-filer (Server Configuration Profiles)

SNMP-varningar för in-band-iDRAC med iDRAC-servicemodul


Januari 2017
Informationsdokument, 14 sidor
Det här informationsdokumentet innehåller information om användning, konfiguration och felsökning av in-band-iDRAC SNMP-varningar i iDRAC-servicemodul version 2.3 och senare.

Läs informationsdokumentet

iDRAC-servicemodul – iDRAC-åtkomst via värdoperativsystem


Januari 2017
Informationsdokument, 17 sidor
I det här informationsdokumentet finns information om användning och felsökning av iDRAC-åtkomst via funktionen för värdoperativsystem i iDRAC-servicemodul version 2.3 och senare.

Läs informationsdokumentet

Hård återställning av iDRAC-processor med iDRAC-servicemodul (från version 2.3.0)


Juli 2016
Informationsdokument, 8 sidor
Det här informationsdokumentet innehåller information om användning och felsökning av funktionen för hård återställning av iDRAC-processor i iDRAC-servicemodul version 2.3 och senare.

Läs informationsdokumentet

SNMP-varningar för in-band-iDRAC med iDRAC-servicemodul


Juli 2016
Informationsdokument, 13 sidor
Det här informationsdokumentet innehåller information om användning och felsökning av SNMP-varningar för in-band-iDRAC i iDRAC-servicemodul version 2.3 och senare.

Läs informationsdokumentet

iDRAC-servicemodul – iDRAC-åtkomst via värdoperativsystem


Juli 2016
Informationsdokument, 18 sidor
I det här informationsdokumentet finns information om användning och felsökning av iDRAC-åtkomst via funktionen för värdoperativsystem i iDRAC-servicemodul version 2.3 och senare.

Läs informationsdokumentet

iDRAC-servicemodul 2.1 eller senare på Linux-operativsystemen Ubuntu och Debian


September 2015
Informationsdokument, 19 sidor
I det här informationsdokumentet finns information om användning och felsökning av iDRAC-servicemodul version 2.1 eller senare på de Linuxbaserade operativsystemen Ubuntu och Debian.

Läs informationsdokumentet

iDRAC-servicemodul – Windows Management Instrumentation


April 2015
Informationsdokument, 17 sidor
I det här informationsdokumentet beskrivs hur du använder iDRAC Service Module för att övervaka olika maskinvaruprofiler via Windows Management Instrumentation-klientgränssnittet (WMI), till exempel Windows PowerShell, Windows Management Instrumentation Command-Line, Windows Remote Management Client (WINRM) och WBEMTEST.

Läs informationsdokumentet

Videor

Spellista med videor om iDRAC7 Lifecycle Controller

 

Spellista med videor om iDRAC7 med Lifecycle Controller

Anslut till iDRAC7 och ändra standardlösenord

 

Se till att du ändrar standardlösenordet för utrustningen till ett säkert lösenord. Ansluta till iDRAC7 och ändra lösenordet antingen vid den första körkommandoprompten, från webbgränssnittet eller från kommandoraden.

April 2020

Cause

Dell EMC

Résolution

Dell Technologies 2021

Propriétés de l’article


Produit concerné

iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.43.43.43, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.21.21.21, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.30.30.30, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.41.40.40iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.43.43.43, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.21.21.21, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.30.30.30, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.41.40.40, iDRAC7/8 with Lifecycle Controller Version 2.50.50.50, iDRAC7/8 with Lifecycle Controller Version 2.60.60.60, iDRAC7/8 with Lifecycle Controller Version 2.62.60.60, iDRAC7/8 with Lifecycle Controller Version 2.65.65.65, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.10.10.10, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.20.20.20, iDRAC7 Version 1.10.10, iDRAC7 Version 1.20.20, iDRAC7 Version 1.30.30, iDRAC7 Version 1.35.35, iDRAC7 Version 1.50.50, iDRAC7 Version 1.51.51, iDRAC7 Version 1.56.55, iDRAC7 Version 1.57.57, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge R220, PowerEdge R320, PowerEdge R420, PowerEdge R420xr, PowerEdge R520, PowerEdge R620, PowerEdge R720, PowerEdge R720xd, PowerEdge R820, PowerEdge R920, PowerEdge T320, PowerEdge T420, PowerEdge T620Voir plus

Dernière date de publication

07 juin 2021

Version

17

Type d’article

Solution

Noter cet article


Précis
Utile
Facile à comprendre
Avez-vous trouvé cet article utile ?

0/3000 caractères