Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcje systemu Windows w systemie Windows 7?

Summary: Instrukcje ułatwiające włączanie i wyłączanie funkcji systemu Windows w systemie Windows 7

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Ten artykuł zawiera informacje na temat włączania i wyłączania funkcji systemu Windows.Niektóre programy i funkcje wchodzące w skład systemu Windows, takie jak Internet Information Services, muszą zostać włączone, zanim będzie można z nich korzystać. Niektóre inne funkcje są domyślnie włączone, ale można je wyłączyć, jeśli nie są one używane.

Aby wyłączyć funkcję we wcześniejszych wersjach systemu Windows, trzeba było całkowicie odinstalować ją z komputera. W tej wersji systemu Windows funkcje pozostają zapisane na dysku twardym, dzięki czemu można je w razie potrzeby ponownie włączyć. Wyłączenie funkcji nie odinstalowuje jej i nie zmniejsza ilości miejsca na dysku twardym wykorzystywanego przez funkcje systemu Windows.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcje systemu Windows, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

  1. Kliknij przycisk Start
  2. Kliknij Panel sterowania.
  3. Kliknij Programy.
  4. Kliknij Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows. 
  5. W przypadku wyświetlenia monitu o hasło administratora lub potwierdzenie, wprowadź hasło lub potwierdź.
  6. Aby włączyć funkcję Windows, zaznacz pole wyboru obok tej funkcji. Aby wyłączyć funkcję systemu Windows, usuń zaznaczenie pola wyboru. Kliknij przycisk OK.

  SLN288491_pl__11389870330168.feature

Niektóre funkcje systemu Windows są pogrupowane w foldery, a niektóre zawierają podfoldery z dodatkowymi funkcjami. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone częściowo lub jest przyciemnione, niektóre elementy wewnątrz folderu są włączone, a inne wyłączone. Aby wyświetlić zawartość folderu, kliknij dwukrotnie jego ikonę.

  

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution