Ręczne stosowanie opcji wiersza rozruchu jądra „nomodeset” przy rozruchu systemu Linux

Summary: Instrukcje ręcznego stosowania opcji „nomodeset" w wierszu rozruchu przy rozruchu systemu Linux.

Article Content


Symptoms

Ten artykuł zawiera informacje o ręcznym ustawianiu opcji nomodeset dla uruchomienia systemu Linux.


Ręczne stosowanie opcji „nomodeset” sterownika Intel przy rozruchu systemu Linux

Ogólne nośniki Ubuntu firmy Canonical (niektóre nośniki OEM firmy Dell) lub inne nośniki z systemem Linux nie uruchamiają się w środowisku Live lub w instalatorze w typowy sposób, a zamiast tego system zawiesza się lub blokuje.

Pierwszym krokiem, który może rozwiązać problem z rozruchem i umożliwić instalację systemu Ubuntu, jest wyłączenie funkcji graficznych Intel poprzez zastosowanie przed rozruchem opcji „nomodeset”.

Można ją ustawić jednorazowo, jak pokazano w części I* lub na stałe, jak pokazano w części II**.

SLN306327_pl__1icon Uwaga:
* Ten sposób sprawdza się w przypadku rozruchu z nośnika USB/instalacyjnego.
**Ten sposób sprawdza się, jeśli system operacyjny ulega awarii lub zawiesza się po zainstalowaniu.
 

Rozwiązanie I i II

Rozwiązanie — część I

 1. Podłącz nośnik i włącz komputer.
 2. Poczekaj, aż wyświetli się ekran rozruchowy „GNU GRUB”.
 3. Gdy pojawi się opcja Ubuntu, jak na obrazku poniżej, naciśnij na klawiaturze klawisz E (Rysunek 1).

  SLN306327_pl__2nomodeset_Linux_HC_ASM_01
  Rysunek 1
   
 4. Będąc w edytorze, użyj klawiszy strzałek, aby przejść na koniec wiersza zaczynającego się od „linux/ boot/vmlinuz***” (każdy program ładujący może wyświetlać w tym wierszu trochę inną treść). (Rysunek 2)

  SLN306327_pl__3nomodeset_Linux_HC_ASM_02
  Rysunek 2
   
 5. Wpisz polecenie „nomodeset” na końcu wiersza. (Rysunek 3)

  SLN306327_pl__4nomodeset_Linux_HC_ASM_03
  Rysunek 3
   
 6. Teraz naciśnij klawisze CTRL + X — system powinien uruchomić się w normalnym instalatorze lub normalnie w środowisku Live.

Rozwiązanie ‒ część II (włączenie opcji „nomodeset” na stałe)

 1. Otwórz okno programu Terminal i wpisz polecenie „sudo gedit /etc/default/grub
 2. Wprowadź hasło, jeśli pojawi się monit.
 3. Przesuń kursor do wiersza, który wygląda następująco (Rysunek 4):
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash”

  SLN306327_pl__5nomodeset_Linux_HC_ASM_04
  Rysunek 4
   
 4. Zmień treść wiersza na następującą (Rysunek 5):
  (Aby rozwiązać problem z rozruchem można również usunąć zmienną „quiet” i/lub „splash”).
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash nomodeset”

  SLN306327_pl__6nomodeset_Linux_HC_ASM_05
  Rysunek 5
   
 5. Kliknij „Zapisz”.
 6. Zamknij okno.
 7. W oknie programu Terminal wpisz polecenie „sudo update-grub2” i naciśnij klawisz Enter.
 8. Po zakończeniu tego procesu ponownie uruchom komputer z wprowadzoną zmianą.

Jeśli masz pytania na temat tego artykułu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.


Resolution
 
SLN306327_pl__7image(13480)Brak gwarancji? Żaden problem. Kliknij tutaj, wprowadź kod Service Tag i zapoznaj się z naszymi ofertami. 
 
SLN306327_pl__8icon Obecnie oferty są dostępne tylko dla właścicieli komputerów z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Francji. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

 


Article Properties


Last Published Date

10 ápr. 2021

Version

3

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters