Passa al contenuto principale
 • Effettua gli ordini in modo rapido e semplice
 • Visualizza gli ordini e monitora lo stato della spedizione
 • Crea e accedi a un elenco dei tuoi prodotti
 • Gestisci i siti, i prodotti e i contatti per livello di prodotto di Dell EMC tramite l'amministrazione della società.

Veiledning til å holde utstyr fra Dell Technologies rent

Riepilogo: Finn informasjon om hvordan du rengjør Dell-utstyret ditt.

È possibile che questo articolo sia stato tradotto automaticamente. Se desideri fornire un riscontro sulla sua qualità, contattaci utilizzando il modulo in fondo a questa pagina.

Contenuto dell'articolo


Risoluzione


Slik hjelper du kundene å løse problemer hjemme og på jobb


Kommentarer fra Dell om bruk av UV-C for rengjøring av Dell-utstyr:

Dell har for tiden ikke kjennskap til resultater fra eksponering av UV-C-lampe når det gjelder Dell-produkter. Selv om vi er klar over at det finnes produkter på markedet som bruker UV-C til å rense apparater, for eksempel mobiltelefoner, har vi ingen uavhengige data eller opplysninger om bruken av det, hvor effektive de er, eller hvilke problemer som kan oppstå. Vi har ikke kunnet finne noen aldringsprøver spesifikke for bransjen som gjelder eksklusivt for eksponering av UV-C. På det nåværende tidspunkt kan ikke Dell gi noen anbefaling rundt bruken av UV-C-lamper på grunn av mangel på tilstrekkelige og standardiserte testdata. De andre rensemetodene som er oppført på denne siden, er fortsatt de metodene som Dell anbefaler.Klientsystemer

Vi forstår at kunder har spørsmål om rengjørings- og desinfiseringsalternativer for Dell-produktene sine. Veiledningene nedenfor gjelder for alle Dell-merkede PC-er, skjermer eller display, dokkingstasjoner, tastaturer og mus.

 1. Vi anbefaler at du bruker engangshansker når du rengjør og desinfiserer overflater.
 2. Slå av enheten du har tenkt å rengjøre, og koble fra strømforsyningen. Fjern også batterier fra enheter som trådløse tastaturer. Rens aldri et produkt mens det er slått på eller tilkoblet.
 3. Koble fra alle eksterne enheter.
 4. Du må aldri spraye væske direkte på produktet.
 5. Fukt en mikrofiberklut med en blanding av 70 % isopropylalkohol / 30 % vann. Kluten skal være fuktig, men ikke dryppvåt. Hvis det drypper av kluten, må du vri den opp før du tørker over produktet. Hvis du bruker annet materiale enn en mikrofiberklut, kan det føre til skade på produktet.
 6. Tørk forsiktig med den fuktede kluten på overflatene som skal rengjøres. Du må ikke la væske dryppe ned i på tastaturer, skjermer osv. Fuktighet som kommer inn i et elektronisk produkt, kan skade produktet. Overdreven vasking kan medføre skade på enkelte overflater.
 7. Når du skal rengjøre en skjerm, må du tørke forsiktig i én retning og bevege deg fra øverst til nederst på skjermen.
 8. Overflatene må være helt tørre før du slår enheten på igjen etter at du har rengjort den. Ingen fuktighet må være synlig på produktets overflate før du slår det på eller kobler det til.
 9. Etter at du har rengjort eller desinfisert en glassflate, kan den rengjøres igjen ved hjelp av et rengjøringsmiddel for skjermflater av glass. Følg bruksanvisningen for det spesifikke rengjøringsmiddelet. Vi anbefaler at du unngår glassrens som inneholder ammoniakk.
 10. Kast engangshanskene du har brukt, etter hver rengjøring. Rengjør hendene umiddelbart etter at hanskene er tatt av og kastet.

Kundene kan oppleve noen synlige kosmetiske endringer på noen overflater over tid som et resultat av rengjøringsprosessen som er beskrevet ovenfor. Andre kjemikalier kan være svært harde og vil skade overflatene. Unngå å bruke følgende kjemikalier eller produkter som inneholder disse kjemikaliene:

 • Ethvert klorbasert rengjøringsmiddel, for eksempel klorin
 • Peroksider (inkludert hydrogenperoksid)
 • Løsemidler som aceton, malingstynner, benzen, metylenklorid eller toluen
 • Ammoniakk (f.eks. Windex)
 • Etylalkohol

Hvis du bruker noen av kjemikaliene som er nevnt ovenfor, vil det føre til permanent skade på enkelte produktoverflater. Følger du fremgangsmåten i dette dokumentet, kan du redusere risikoen for skade.
 

Slik rengjør du datamaskinen


Enterprise-systemer

Vi vet at kunder har spørsmål om rengjørings- og desinfiseringsalternativer for Dell-produktene sine for lagring, nettverk, HCI og servere. Veiledningen nedenfor gir deg svarene på spørsmålene dine.

SLN308919_en_US__1icon Siden Dell Technologies-produkter for datasentre ikke berøres ofte og datasentre skal ha en retningslinje der det er nødvendig at ansatte vasker hendene før de går inn i datasenteret, bør det ikke være nødvendig å sterilisere overflater som vanligvis ikke blir berørt. Hvis imidlertid bedriften har krav om sterilisering som et ekstra sikkerhetstiltak, anbefaler Dell Technologies på det sterkeste at oppdraget gis til et profesjonelt rengjøringsselskap som spesialiserer seg i sterilisering av datasenterutstyr. Hvis det ikke er mulig å bruke et profesjonelt rengjøringsselskap som spesialiserer seg på sterilisering av datasenterutstyr, anbefaler Dell Technologies at kundene er svært forsiktige når de steriliserer og desinfiserer Dell-produkter for lagring, nettverk, HCI og servere. 
 1. Vi anbefaler at alt personell som utfører rengjøring og desinfeksjon, bruker engangshansker når de desinfiserer alle overflater.
 2. Hvis datasenterrutinene dine krever at du slår av strømmen før du rengjør eksterne overflater, kan du følge Dell Technologies’ publiserte prosedyrer for sikker bruk av datasenterutstyr, for å sikre dataintegriteten.
 3. Hvis utstyret må forbli i drift mens eksterne overflater rengjøres, må du være svært forsiktig når du eksponerer påskrudd utstyr for fuktighet og ta alle nødvendige forholdsregler når du håndterer påskrudd utstyr som har blitt eksponert for fuktighet.
 4. Rengjøringen må begrenses til eksterne overflater, for eksempel håndtak og andre vanlige berøringspunkter. Du må ikke åpne kabinettdører eller forsøke å rengjøre interne komponenter.
 5. Fiberoptikk bør ikke fjernes for generell rengjøring, ettersom det øker risikoen for at den blir forurenset av rusk.
 6. Du må aldri spraye væske direkte på eller inni noe produkt. Du må ikke eksponere noen interne komponenter av Dell Technologies-datasenterprodukter for fuktighet.
 7. Hvis du vil rengjøre eksterne overflater, for eksempel håndtak og kabinetter, kan du fukte en mikrofiberklut med en endelig konsentrasjon på 70 % isopropylalkohol etter volum. Kluten skal være fuktig, men ikke dryppende våt. Du bør vri kluten hvis kluten er dryppende våt før du tørker av den eksterne overflaten og håndtaket til produktet, samtidig som du unngår strømtilførselen og permanente kabler. Hvis du bruker annet materiale enn en mikrofiberklut, kan det føre til skade på produktet.
 8. Tørk forsiktig med den fuktede kluten på overflatene som skal rengjøres. Du må ikke la væske dryppe ned og inni tastaturer, skjermer, luftinntak osv. Fuktighet som kommer inn i et elektronisk produkt, kan skade produktet. Overdreven vasking kan medføre skade på enkelte overflater.
 9. Når du skal rengjøre en skjerm, må du tørke forsiktig i én retning og bevege deg fra øverst til nederst på skjermen.
 10. Hvis utstyret ble slått av, må alle overflatene være ferdig lufttørket før du slår på utstyret etter at du har rengjort. Ingen fuktighet må være synlig på utstyrets overflate før du slår det på eller kobler det til.
 11. Kast engangshanskene du har brukt, etter hver rengjøring. Vask hendene umiddelbart etter at hanskene er tatt av og kastet.

Kundene kan oppleve noen synlige kosmetiske endringer på noen overflater over tid som et resultat av rengjøringsprosessen som er beskrevet ovenfor. Andre kjemikalier kan være svært harde og vil skade overflatene. Unngå å bruke følgende kjemikalier eller produkter som inneholder disse kjemikaliene:

 • Ethvert klorbasert rengjøringsmiddel, for eksempel klorin
 • Peroksider (inkludert hydrogenperoksid)
 • Løsemidler som aceton, malingstynner, benzen, metylenklorid eller toluen
 • Ammoniakk (f.eks. Windex)
 • Etylalkohol

Hvis du bruker noen av kjemikaliene som er nevnt ovenfor, vil det føre til permanent skade på enkelte produktoverflater. Følger du fremgangsmåten i dette dokumentet, kan du redusere risikoen for skade.

 

 

Proprietà articolo


Prodotto interessato

Converged Systems, Hybrid Cloud Platforms, Hyper-converged Systems, Network Adapters, Rack Infrastructure, Storage Adapters & Controllers, Desktops & All-in-Ones, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Gateways & Embedded PCsConverged Systems, Hybrid Cloud Platforms, Hyper-converged Systems, Network Adapters, Rack Infrastructure, Storage Adapters & Controllers, Desktops & All-in-Ones, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Gateways & Embedded PCs, Electronics & Accessories, PC & Tablet Accessories, Laptops, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Datacenter Scalable Solutions, PowerEdge, Legacy Server Models, Enterprise Storage, Atmos, CloudArray, Disk Library, ECS, Isilon, PowerMax, ScaleIO, Symmetrix, VMAX, VPLEX, XtremIO, Entry Level & Midrange, Compellent (SC, SCv & FS Series), Software Defined Storage, EqualLogic (PS Series), PowerVault, Dell EMC Unity, VNX/VNXe, Legacy Storage Models, Storage Software, Thin Clients, Workstations, Fixed Workstations, Mobile Workstations, Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189, Chromebook 13 3380, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 5289 2-in-1, Latitude 5290 2-in-1, Latitude 5290, Latitude 7280, Latitude 13 3379 2-in-1, Latitude 13 3380, Latitude 3390 2-in-1, Latitude 7380, Latitude 7389 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 5414 Rugged, Latitude 5490, Latitude 7480, Latitude 3590, Latitude 5580, Latitude 5590, Latitude 3480 mobile thin client, Latitude 5280 mobile thin client, XPS 13 9365 2-in-1, XPS 13 9370Ulteriori informazioni

Ultima data di pubblicazione

21 feb 2021

Versione

3

Tipo di articolo

Solution