Vägledning för att hålla utrustningen från Dell Technologies ren

Riepilogo: Information om hur du rengör din Dell-utrustning.

È possibile che questo articolo sia stato tradotto automaticamente. Se desideri fornire un riscontro sulla sua qualità, contattaci utilizzando il modulo in fondo a questa pagina.

Contenuto dell'articolo


Risoluzione


Hjälpa kunderna med problem hemma och på jobbet


Dells kommentarer om användning av UV-C för rengöring av Dell-utrustning:

Dell har för närvarande ingen kännedom om resultat från exponering för UV-C-ljus för några av Dells produkter. Även om vi är medvetna om att det finns produkter på marknaden där UV-C används för rengöring av enheter som mobiltelefoner har vi inte några oberoende data eller information om användning av eller effekt eller problem som kan uppstå med sådana produkter. Vi har inte kunnat hitta några tester vad gäller produktåldrande som är specifika för branschen och som uteslutande gäller exponering för UV-C. För närvarande kan Dell inte ge några rekommendationer om användning av UV-C-ljus på grund av bristen på tillräckliga och standardiserade testdata. Dells godkända rengöringsrekommendationer visas även i fortsättningen på den här sidan.Klientsystem

Vi förstår att kunderna kan ha frågor om rengöring och desinficering av sina Dell-produkter. Nedanstående vägledning gäller för alla Dell-märkta datorer, skärmar eller displayer, dockningsstationer, tangentbord och möss.

 1. Vi rekommenderar att du använder engångshandskar när du rengör och desinficerar ytorna.
 2. Stäng av enheten innan du rengör den, och stäng av strömmen. Ta även ur batterier från föremål som trådlösa tangentbord. Rengör aldrig en produkt när den är påslagen eller ansluten.
 3. Koppla bort alla externa enheter.
 4. Spruta aldrig några vätskor direkt mot produkten.
 5. Fukta en mikrofiberduk med en blandning av 70 % isopropylalkohol/30 % vatten. Duken ska vara fuktig, inte blöt. Krama ur duken om den är blöt innan du torkar av produkten. Om något annat material än en mikrofiberduk används kan produkten skadas.
 6. Torka försiktigt av ytorna med den fuktiga duken. Låt inte fukt droppa in i tangentbord, bildskärmar osv. Fukt på insidan av en elprodukt kan orsaka skada. Överdriven avtorkning kan leda till att vissa ytor skadas.
 7. När du rengör en skärm ska du torka försiktigt i en riktning, uppifrån och ner.
 8. Ytorna måste få lufttorka helt innan enheten slås på efter rengöringen. Ingen fukt ska synas på produktens ytor innan den slås på eller ansluts igen.
 9. När du har rengjort eller desinficerat en glasyta kan den rengöras igen med glasrengöring som är utformad för skärmar enligt det specifika rengöringsmedlets anvisningar. Vi rekommenderar att du undviker glasrengöringsprodukter som innehåller ammoniak.
 10. Kasta de använda engångshandskarna efter varje rengöring. Rengör händerna omedelbart efter att du tagit av och kastat handskarna.

Kunderna kan uppleva att ytfinishen förändras något med tiden på grund av den rengöringsprocess som beskrivs ovan. Andra rengöringskemikalier är mycket hårda och skadar ytorna. Undvik att använda någon av följande kemikalier eller produkter som innehåller dessa kemikalier:

 • Alla klorinbaserade rengöringsmedel, blekmedel
 • Peroxider (inklusive väteperoxider)
 • Lösningsmedel som aceton, förtunningsmedel, bensen, metylenklorid eller toluen
 • Ammoniak
 • Etanol

Om du använder någon av de kemikalier som anges ovan orsakas permanent skada på vissa ytor. Genom att följa stegen som beskrivs i det här dokumentet kan du minimera risken för skador.
 

Rengöra datorn


Företagssystem

Vi är medvetna om att du kan ha frågor om hur du rengör och desinficerar lagrings-, nätverks-, HCI- och serverprodukter från Dell. Du kan använda vägledningen nedan till att göra det.

SLN308919_en_US__1icon Med tanke på att Dell Technologies-datacenterprodukter inte är produkter som du vanligtvis behöver ta i och att datacenter normalt har en renrumspolicy som innebär att alla måste tvätta händerna innan de går in i dem bör du inte behöva sterilisera några ytor som ingen vanligtvis vidrör. Om du ändå måste sterilisera dem bör du anlita ett rengöringsföretag som är specialiserat på sterilisering av datacenterutrustning. Om du inte har möjlighet att anlita ett rengöringsföretag som är specialiserat på sterilisering av datacenterutrustning bör du vara mycket försiktig när du steriliserar och desinficerar dina lagrings-, nätverks- HCI- och serverprodukter från Dell. 
 1. All personal som utför rengöring och desinficering bör använda engångshandskar när de desinficerar ytor.
 2. Om du måste stänga av utrustningen innan du rengör de externa ytorna måste du följa de procedurer för säker avstängning av datacenterprodukter som har publicerats av Dell Technologies för att se till att du inte förlorar några data.
 3. Om du måste använda utrustningen när du rengör de externa ytorna ska du vara mycket försiktig så att det inte kommer in någon fukt i strömsatt utrustning och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs när du tar i strömsatt utrustning som har utsatts för fukt.
 4. Du ska endast rengöra externa ytor som handtag och andra vanliga kontaktpunkter. Du får inte öppna några skåp eller chassidörrar och rengöra interna komponenter.
 5. På grund av ökad risk att skräp tränger in ska fiberoptik inte avlägsnas före allmän rengöring.
 6. Spruta aldrig vätskor på eller i produkter. Utsätt inte några interna komponenter i Dell Technologies-datacenterprodukter för fukt.
 7. Om du vill rengöra externa ytor som handtag och skåp fuktar du en mikrofiberduk med en blandning innehållande 70 % isopropylalkohol. Duken ska vara fuktig, inte blöt. Om duken är för fuktig måste du avlägsna den extra fukten innan du torkar av utsidan och handtagen på produkten. Se till att du inte kommer i kontakt med några strömförande ledningar. Om något annat material än en mikrofiberduk används kan produkten skadas.
 8. Torka försiktigt av ytorna med den fuktiga duken. Se till att det inte droppar in fukt i tangentbord, bildskärmar, ventiler osv. Om det kommer in fukt på insidan av elprodukter kan de skadas. Överdriven avtorkning kan leda till att vissa ytor skadas.
 9. När du rengör skärmar torkar du försiktigt i en riktning, uppifrån och ner.
 10. Om du har stängt av utrustningen måste alla ytor vara fullständigt torra innan du slår på den igen. Det får inte finnas någon synlig fukt på utrustningen när du slår på eller ansluter den igen.
 11. Kasta de använda engångshandskarna efter varje rengöring. Rengör händerna omedelbart efter att du tagit av och kastat handskarna.

Kunderna kan uppleva att ytfinishen förändras något med tiden på grund av den rengöringsprocess som beskrivs ovan. Andra rengöringskemikalier är mycket hårda och skadar ytorna. Undvik att använda någon av följande kemikalier eller produkter som innehåller dessa kemikalier:

 • Alla klorinbaserade rengöringsmedel, blekmedel
 • Peroxider (inklusive väteperoxider)
 • Lösningsmedel som aceton, förtunningsmedel, bensen, metylenklorid eller toluen
 • Ammoniak
 • Etanol

Om du använder någon av de kemikalier som anges ovan orsakas permanent skada på vissa ytor. Genom att följa stegen som beskrivs i det här dokumentet kan du minimera risken för skador.

 

 

Proprietà articolo


Prodotto interessato

Converged Systems, Hybrid Cloud Platforms, Hyper-converged Systems, Network Adapters, Rack Infrastructure, Storage Adapters & Controllers, Desktops & All-in-Ones, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Gateways & Embedded PCsConverged Systems, Hybrid Cloud Platforms, Hyper-converged Systems, Network Adapters, Rack Infrastructure, Storage Adapters & Controllers, Desktops & All-in-Ones, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Gateways & Embedded PCs, Electronics & Accessories, PC & Tablet Accessories, Laptops, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Datacenter Scalable Solutions, PowerEdge, Legacy Server Models, Enterprise Storage, Atmos, CloudArray, Disk Library, ECS, Isilon, PowerMax, ScaleIO, Symmetrix, VMAX, VPLEX, XtremIO, Entry Level & Midrange, Compellent (SC, SCv & FS Series), Software Defined Storage, EqualLogic (PS Series), PowerVault, Dell EMC Unity, VNX/VNXe, Legacy Storage Models, Storage Software, Thin Clients, Workstations, Fixed Workstations, Mobile Workstations, Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189, Chromebook 13 3380, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 5289 2-in-1, Latitude 5290 2-in-1, Latitude 5290, Latitude 7280, Latitude 13 3379 2-in-1, Latitude 13 3380, Latitude 3390 2-in-1, Latitude 7380, Latitude 7389 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 5414 Rugged, Latitude 5490, Latitude 7480, Latitude 3590, Latitude 5580, Latitude 5590, Latitude 3480 mobile thin client, Latitude 5280 mobile thin client, XPS 13 9365 2-in-1, XPS 13 9370Ulteriori informazioni

Ultima data di pubblicazione

21 feb 2021

Versione

3

Tipo di articolo

Solution