メイン コンテンツに進む
 • すばやく簡単に注文します
 • 注文を表示して配送状況を追跡します
 • 製品リストの作成とアクセス
 • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

Co je nástroj Dell Display Manager

概要: Získejte informace o funkcích softwaru Dell Display Manager (DDM). Zjistěte, jak nainstalovat nástroj DDM pro monitory Dell a spravovat možnosti zobrazení, jako je rozlišení, jas, přichycení více aplikací, nastavení sdílení klávesnice, obraz a myš a mnoho dalšího. ...

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


現象

Nástroj Dell Display Manager (DDM) zlepšuje každodenní produktivitu prostřednictvím komplexních nástrojů pro správu, které vám přináší optimální práci s obrazovkou, možnost efektivní správy displejů a snadný a jednoduchý multitasking.

POZNÁMKA: Dell Display Manager je software určený pro monitory Dell a nelze jej použít pro notebooky.

Obsah:

 1. Jak stáhnout nástroj Dell Display Manager (DDM)
 2. Připojení monitoru
 3. Funkce nástroje Dell Display Manager
 4. Modely displejů (monitorů) Dell podporované nástrojem Dell Display Manager
 5. Často kladené dotazy
原因

Jak stáhnout nástroj Dell Display Manager

Podívejte se na seznam monitorů Dell, které podporují nástroj Dell Display Manager. Pokud váš monitor podporuje nástroje DDM 1.x i DDM 2.x, doporučujeme stáhnout a používat nástroj Dell Display Manager 2.x.

V konfiguraci více monitorů lze současně nainstalovat do počítače nástroje DDM 1.x i DDM 2.x. Důrazně však doporučujeme odinstalovat nástroj Dell Display Manager 1.x a používat pouze nástroj Dell Display Manager 2.x, pokud podporuje všechny vaše monitory.

Stažení a instalace nástroje Dell Display Manager pro monitor Dell:

 1. Přejděte na stránku Ovladače a soubory Dell ke stažení.
 2. Určete model svého monitoru Dell.
  1. Zadejte výrobní číslo nebo číslo modelu monitoru Dell a klikněte na tlačítko Hledat.
  2. Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů a vyberte monitor Dell z katalogu.
 3. Vyberte operační systém, který je nainstalován v počítači.
 4. Klikněte na tlačítko Stáhnout vedle položky Dell Display Manager.

  V seznamu monitorů Dell, které podporují nástroj Dell Display Manager, najdete podporovanou verzi nástroje Dell Display Manager.

 5. Pomocí Průzkumníka souborů (také označovaného jako Průzkumník Windows) otevřete umístění, kam byl stažený soubor uložen.
 6. Dvakrát klikněte na stažený instalační soubor ovladače s příponou .exe a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
 7. Po dokončení instalace restartujte počítač.

Software si také můžete stáhnout z webu www.dell.com/support/ddm.


Zpět na začátek


Připojení monitoru

Připojte monitor k počítači podle pokynů v uživatelské příručce k monitoru.

Ilustrace pro připojení monitoru ke stolnímu počítači
Obrázek 1: Připojení monitoru ke stolnímu počítači

Ilustrace pro připojení monitoru k notebooku
Obrázek 2: Připojení monitoru k notebooku

POZNÁMKA: Diagramy konektivity jsou pouze ilustrativní. Úplné informace naleznete v uživatelské příručce k monitoru.

Spuštění nástroje Dell Display Manager

Před spuštěním nástroje Dell Display Manager přejděte v nabídce On-Screen Display monitoru na položku Others a ujistěte se, že je povolena funkce DDC/CI.

Obrázek zachycuje, jak povolit funkci DDC/CI v nabídce OSD monitoru Dell před použitím nástroje DDM 2.0
Obrázek 3: Povolení funkce DDC/CI v nabídce OSD monitoru Dell před použitím nástroje DDM 2.x


Zpět na začátek


Funkce nástroje Dell Display Manager

Funkce nástroje Dell Display Manager 2.x

Tato část obsahuje stručné informace o funkcích nástroje DDM 2.x. Kompletní seznam funkcí a další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k nástroji DDM 2.x v dokumentaci k nástroji Dell Display Manager 2.x.

POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být pro váš model monitoru k dispozici. Informace o dostupných funkcích naleznete v uživatelské příručce k monitoru.

Easy Arrange

Nabídka Easy Arrange zjednodušuje organizaci oken aplikací na monitoru. Pokud ji chcete používat:

 • Vyberte některé z předem definovaných rozvržení, která prakticky rozdělí obrazovku do několika zón.
 • Přetáhněte aplikaci do vybrané zóny. Aplikace se v zóně přichytí.

Rozložení Easy Arrange
Obrázek 4: Rozložení Easy Arrange

Můžete také vytvořit vlastní rozložení. Najeďte myší na požadované rozložení a po zobrazení klikněte na ikonu pera. Přetažením dělicí čáry si přizpůsobte rozložení podle svých představ. Vlastní rozložení si také můžete uložit a používat je v budoucnu.

Easy Arrange pro nastavení osobních předvoleb
Obrázek 5: Vlastní rozložení

Easy Arrange Memory

Tato funkce umožňuje přiřadit aplikace nebo dokonce soubory k oddílům Easy Arrange, uložit rozložení, vytvořit profil a poté profil obnovit.

Přiřazení aplikací nebo dokumentů k oknům
Obrázek 6: Přiřazení aplikací nebo dokumentů k oknům

Můžete dokonce přiřadit čas, kdy se profily mají spustit, a funkce Easy Arrange Memory v té době automaticky spustí aplikace v definovaném rozložení.

Možnost spuštění
Obrázek 7: Možnost spuštění

Poznámka: Možnosti funkce Easy Arrange Memory se mohou lišit podle typu aplikace a chování spouštění. Funkce Easy Memory funguje s běžnými aplikacemi pro produktivitu, jako jsou Microsoft Office, Adobe, webové prohlížeče a další.

Funkce Easy Memory nemusí při spuštění rozdělit okno, pokud dojde k některé z následujících akcí:

 • Aplikace při spuštění zobrazí dialogové okno (např. přihlašovací obrazovka, dialogové okno s chybou nebo neuložené soubory).
 • Aplikace se spustí v režimu celé obrazovky.
 • Soubory se otevřou v aplikaci jako jednotlivé karty.
 • Překrývající se rozložení Easy Arrange.

Easy Arrange pro nastavení osobních předvoleb
Obrázek 8: Easy Arrange pro nastavení osobních předvoleb

Zpět na začátek

 

Application Windows Snap

Application Windows Snap pomáhá rychle umístit program na libovolnou obrazovku. Je-li tato funkce v nástroji Dell Display Manager 2.x povolena, přetažením okna aplikace se spustí plovoucí nabídka obsahující nedávno použitá rozložení Easy Arrange. Okno můžete umístit přetažením aplikace do některého z uvedených rozložení.

Povolení funkce Application Windows Snap pomocí ikony nástroje DDM na stavovém řádku
Obrázek 9: Povolení nebo zakázání funkce Application Windows Snap pomocí ikony nástroje DDM na stavovém řádku

POZNÁMKA: Funkci Application Windows Snap můžete zakázat, pokud chcete použít roztáhnutí přes více monitorů.


Zpět na začátek

Herní nastavení

Můžete konfigurovat nabídku herních nastavení Gaming, která je k dispozici pouze na herních monitorech Alienware a Dell. Další informace naleznete v uživatelské příručce k nástroji DDM 2.x.

Nabídka Gaming – Obecná nastavení
Obrázek 10: Nabídka Gaming – Obecná nastavení

Nabídka Gaming – Nastavení Vision Engine
Obrázek 11: Nabídka Gaming – Nastavení Vision Engine

POZNÁMKA: Možnost Vision Engine je k dispozici pouze u vybraných herních monitorů Dell.


Zpět na začátek

KVM

Tato funkce umožňuje sdílet klávesnici a myš mezi více počítači. Funkci KVM lze snadno nastavit pomocí průvodce USB KVM.

Funkce KVM je k dispozici, když ji podporují připojené monitory. Nástroj DDM 2.x komunikuje s monitorem i v případě, že monitor zobrazuje obraz z jiného počítače.

Nastavení USB KVM
Obrázek 12: Nastavení USB KVM

Informace o nastavení funkce KVM naleznete v části Nastavení funkce KVM v uživatelské příručce, která je k dispozici na stránce Dell Display Manager 2.x | Příručky a dokumenty.


Zpět na začátek

Aktualizace firmwaru a softwaru

Díky nástroji DDM 2.x můžete dostávat automatická upozornění na nové aktualizace firmwaru a softwaru monitoru.

Aktualizace firmwaru a softwaru pomocí nástroje DDM 2.0
Obrázek 13: Aktualizace firmwaru a softwaru


Zpět na začátek

Color Management

Nástroj DDM 2.x umožňuje synchronizovat barevný prostor monitoru s přidruženým profilem International Color Consortium (ICC).

Funkce Color Management v nástroji DDM 2.x
Obrázek 14: Color Management


Zpět na začátek

Vzdálená správa a řízení (pouze pro správce IT)

Nástroj DDM 2.1 se dodává s příkazy CLI pro následující úkony:

 1. Správa majetku – Dotazování na protokoly inventáře monitorů.
 2. Informací o zobrazení a ovládání monitoru – Dotazování na aktuální nastavení monitoru a nastavení základních parametrů monitoru, jako je jas, předvolba barev, hlasitost, rozlišení a mnoho dalšího.
 3. Export a import nastavení – Příkaz k exportování nastavení zapíše všechna nastavení nástroje DDM pro všechny aktuálně aktivní monitory do určeného souboru. Příkaz k importování nastavení načte všechna nastavení zaznamenaná v určeném souboru a přiřadí je ostatním monitorům stejného modelu.
 4. Aktualizace firmwaru – Nasazení aktualizací firmwaru na všechna zařízení.

Příkazy rozhraní příkazového řádku jsou určeny pouze pro správce IT. Více informací získáte od svého obchodního zástupce společnosti Dell.


Zpět na začátek


POZNÁMKA: Kompletní seznam podporovaných prvků a funkcí naleznete v uživatelské příručce k nástroji DDM 2.xdokumentaci k produktu Dell vašeho monitoru Dell.

 


Zpět na začátek

Funkce nástroje Dell Display Manager 1.x

Přístup k funkcím nástroje Dell Display Manager (DDM) a nejnovějším rozvržením Easy Arrange je snazší než kdy dříve. Stačí zadat přednastavené klávesové zkratky a jediným stisknutím klávesy vyvoláte uživatelské rozhraní Dell Display Manager (DDM). Můžete také snadno přepínat mezi oblíbenými rozvrženími a šablonami Easy Arrange.

Tabulka 1: Klávesové zkratky pro nástroj Dell Display Manager
Funkce Klávesové zkratky
Rychlá klávesa pro povolení uživatelského rozhraní nástroje Dell Display Manager (DDM) Ctrl + Shift + D
(přizpůsobitelné uživatelem)
Přepínání mezi rozloženími Easy Arrange. Posun o stránku nahoru nebo dolů
nebo
Přesun mezi rozvrženími kliknutím na ikonu >.
Přístup k 5 naposledy použitým rozložením Ctrl + Shift + Home
(přizpůsobitelné uživatelem)

Intuitivnější způsob konfigurace nastavení monitoru. Jednoduše přetáhněte nabídku uživatelského rozhraní Dell Display Manager z jednoho monitoru na druhý. Umožňuje uživatelům snadno ovládat a měnit nastavení monitoru v konfiguraci s více monitory.

Konfigurace obrazovky nastavení v nástroji Dell Display Manager
Obrázek 15: Konfigurace obrazovky nastavení v nástroji Dell Display Manager

Více možností přizpůsobení pro zobrazení dat na základě individuálních preferencí. Uživatelé si nyní mohou snadno přizpůsobit až 48 zón a příslušně je přiřadit.

Obrazovka přizpůsobení zón v nástroji Dell Display Manager
Obrázek 16: Obrazovka přizpůsobení zón v nástroji Dell Display Manager

Pojmenujte rozložení obrazovky v nástroji Dell Display Manager.
Obrázek 17: Pojmenujte rozložení obrazovky v nástroji Dell Display Manager.

Místní okno názvu
Obrázek 18: Pole Rename Custom Layout

Nyní je možné zobrazit a používat nástroj Dell Display Manager (DDM) v režimu na výšku. Šablony Easy Arrange nástroje Dell Display Manager (DDM) se při svislém otočení monitoru automaticky přepnou do režimu na výšku.

Obrazovka v režimu na výšku v nástroji Dell Display Manager
Obrázek 19: Obrazovka v režimu na výšku v nástroji Dell Display Manager

Průvodce KVM pro zjednodušení nastavení KVM. Postupujte podle oken podrobného průvodce po kliknutí na ikonu průvodce KVM v uživatelském rozhraní Dell Display Manager (DDM). (k dispozici pouze u vybraných monitorů Dell s funkcí KVM.)

Funkce Input Manager v nástroji Dell Display Manager
Obrázek 20: Funkce Input Manager v nástroji Dell Display Manager

Vzdálená správa a řízení (pouze pro správce IT)

 • Správci IT mohou prostřednictvím příkazového řádku zadávat konkrétní pokyny nástroji Dell Display Manager (DDM) pro provádění úloh v určitou dobu pro jednotlivé monitory nebo celou skupinu zařízení.
 • Možnosti vzdáleného ovládání (zahrnuje zapnutí a vypnutí napájení, obnovení továrních výchozích nastavení, změna nastavení přední strany monitoru, optimální rozlišení, režimy zobrazení, zakázání přístupu k nabídce OSD, přepínání vstupů).
 • Možnosti správy majetku (zahrnuje monitorování sledování inventáře monitorů, generování diagnostických sestav o hodinách používání).


Zpět na začátek


Ukázka nástroje Dell Display Manager

POZNÁMKA: Některé funkce jsou založeny na konkrétní funkci monitoru Dell.

Dell Display Manager 1.x

Délka: 6:45
Titulky: Pouze v angličtině


Zpět na začátek


Více způsobů multitaskingu

Až 38 rozvržení: Pomocí funkce Easy Arrange nástroje Dell Display Manager můžete na obrazovce organizovat několik aplikací a pracovat s nimi v šabloně dle vlastní volby, což umožňuje snadný a jednoduchý multitasking.

Nedávno použité šablony v nástroji Dell Display Manager
Obrázek 21: Nedávno použité šablony v nástroji Dell Display Manager

Funkci Easy Arrange lze také použít k přizpůsobení dvou monitorů vedle sebe nebo k rozšíření plochy přes 2 monitory.

Dva monitory v nástroji Dell Display Manager
Obrázek 22: Dva monitory v nástroji Dell Display Manager

Uspořádání zobrazení dvou monitorů v nástroji Dell Display Manager
Obrázek 23: Uspořádání zobrazení dvou monitorů v nástroji Dell Display Manager

Plynulé přechody: Tato funkce vám při opětovném připojení pomocí automatického obnovení umožní rychle obnovit okna posledních aplikací, takže ihned vidíte, kde jste skončili.

Ikona obnovení na hlavním panelu systému.
Obrázek 24: Ikona obnovení na hlavním panelu systému.

Automatické obnovení rozložení oken v nabídce na hlavním panelu systému
Obrázek 25: Automatické obnovení rozložení oken v nabídce na hlavním panelu systému

Input Manager:

 • Umožňuje snadno přepínat mezi několika vstupy
 • Uživatel může ke každému vstupu přiřadit název a nastavit klávesovou zkratku, díky čemuž získá snadný přístup k několika připojeným zařízením – to je užitečné zejména pro programátory a hráče.

Použití více vstupů v nástroji Dell Display Manager
Obrázek 26: Použití více vstupů v nástroji Dell Display Manager


Zpět na začátek


Optimální práce s obrazovkou

Vytvořte si nejlepší pracovní prostředí: Upravujte jas, kontrast a rozlišení přímo prostřednictvím softwaru pro optimální práci s obrazovkou.

Optimální rozlišení obrazovky v nástroji Dell Display Manager
Obrázek 27: Optimální rozlišení obrazovky v nástroji Dell Display Manager

Snadná optimalizace obrazovky: Automatický režim během multitaskingu snadno aktivuje vaše přednastavené nastavení obrazovky.

Přednastavené předvolby podle aplikace v nástroji Dell Display Manager
Obrázek 28: Přednastavené předvolby podle aplikace v nástroji Dell Display Manager


Zpět na začátek


Efektivní správa

Vytvoření zprávy o majetku: Umožňuje správci IT ukládat a dokumentovat informace o položkách monitoru.

Vytvoření zprávy o majetku
Obrázek 29: Vytvoření zprávy o majetku

Vytvoření zprávy o inventáři monitoru:

 1. Podržte stisknutou klávesu Shift a pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu Dell Display Manager na hlavním panelu.
 2. Vyberte možnost Save monitor asset report a uložte soubor MIF.
 3. Po uložení souboru jej můžete otevřít pomocí aplikace Poznámkového bloku.

Například protokol z monitoru C2722DE obsahoval následující informace:
Name = "ModelName" - "Dell C2722DE"
Name = "SerialNumber" - "Service Tag-xxxxxxxxxx"
Name = "UsageTime" - Value = "xxx hours"
Name = "OptimalResolution" - Value = "2560x1440 at 60 Hz"

PowerNap: Spravujte spotřebu energie pomocí nastavení řízení spotřeby.


Zpět na začátek

Modely displejů (monitorů) Dell podporované nástrojem Dell Display Manager

Modely displejů (monitorů) Dell podporované nástrojem Dell Display Manager (operační systém Windows)

Nástroj Dell Display Manager 2.x vyžaduje systém Windows 11 nebo Windows 10, sestavení 17763 nebo novější.

Tabulka 2: Seznam modelů displejů kompatibilních s nástrojem DDM 2.x a DDM 1.x
Model Podporuje nástroj DDM 2.x Podporuje pouze nástroj DDM 1.x
Monitory
Alienware
AW2521HF
AW2521HFA
AW2521HFL
AW2521HFLA
AW2523HF
AW2720HF
AW2720HFA
AW2723DF
AW5520QF
AW3423DWF
AW2518HF
Herní monitory
Dell
G2422HS
G2722HS
G2723H
G2723HN
G3223D
G3223Q
 
Displeje
Dell řady C
C2422HE
C2423H
C2722DE
C2723H
C3422WE
C5519Q
C5519QA
C5522QT
C6522QT
C7520QT
C8621QT
C5517H
C5518QT
C7016H
C7017T
C8618QT
Displeje
Dell řady SE
SE2219H
SE2219HX
SE2222H
SE2222HV
SE2419H
SE2419HR
SE2419HX
SE2422H
SE2422HM
SE2422HR
SE2422HX
SE2423DS
SE2719H
SE2719HR
SE2722H
SE2722HR
SE2722HX
SE2723DS
SE3223Q
SE1918HV
SE2018HL
SE2018HR
SE2018HV
SE2216H
SE2216HM
SE2216HV
SE2218HL
SE2218HV
SE2416H
SE2416HM
SE2416HX
SE2417GR
SE2417HG
SE2417HGR
SE2417HGX
SE2716H
SE2717H
SE2717HR
SE3218H
SP2318H
SP2418H
Displeje
Dell řady P
P1917S
P2219H
P2219HC
P2222H
P2223HC
P2319H
P2418HT
P2419H
P2419HC
P2421
P2421D
P2421DC
P2422H
P2422HE
P2423
P2423D
P2423DE
P2719H
P2719HC
P2720D
P2720DC
P2721Q
P2722H
P2722HE
P2723D
P2723DE
P2723QE
P3221D
P3222QE
P3223DE
P3223QE
P3421W
P1913
P1913B
P1914S
P1917SWH
P2014H
P2016
P2017H
P2018H
P2213F
P2214H
P2217
P2217H
P2217WH
P2314H
P2314T
P2317H
P2317HWH
P2414H
P2415Q
P2416D
P2417H
P2418D
P2418HZ
P2418HZM
P2714T
P2715Q
P2717H
P2815Q
P3418HW
P4317Q
Displeje
Dell řady S
S2319H
S2319HN
S2319HS
S2319NX
S2419H
S2419HGF
S2419HM
S2419HN
S2419NX
S2421H
S2421HGF
S2421HN
S2421HS
S2421HSX
S2421NX
S2422HG
S2422HZ
S2522HG
S2719DC
S2719DGF
S2719DM
S2719H
S2719HN
S2719HS
S2719NX
S2721D
S2721DGF
S2721DGFA
S2721DS
S2721H
S2721HGF
S2721HN
S2721HS
S2721HSX
S2721NX
S2721Q
S2721QS/S2721QSA
S2722DC
S2722DGM
S2722DZ
S2722QC
S2723HC
S3219D
S3220DGF
S3221QS/S3221QSA
S3222DGM
S3222HG
S3222HN
S3222HS
S3422DW
S3422DWG
S3423DWC
S2422HGFA
S2216H
S2216M
S2218H
S2218M
S2316H
S2316M
S2317HJ
S2317HWI
S2318H
S2318HN
S2318HX
S2318M
S2318NX
S2415H
S2418H
S2418HN
S2418HX
S2418NX
S2715H
S2718D
S2718H
S2718HN
S2718HN
S2718HX
S2817Q
Displeje
Dell řady E
E1715S
E1916HV
E1920H
E2016HV
E2020H
E2219HN
E2220H
E2221HN
E2222H
E2222HS
E2223HN
E2223HV
E2420H
E2420HS
E2421HN
E2422H
E2422HN
E2422HS
E2423H
E2423HN
E2720H
E2720HS
E2722H
E2722HS
E2723H
E2723HN
E1713S
E1913
E1913S
E1914H
E1916H
E1916HE
E1916HL
E1916HM
E2013H
E2014H
E2014T
E2015HV
E2016
E2016H
E2016HL
E2016HM
E2213
E2213H
E2214H
E2214HV
E2215HV
E2216H
E2216HV
E2218HN
E2313H
E2314H
E2318H
E2318HN
E2318HR
E2318HX
E2416H
E2417H
E2418HN
E2715H
E2715HM
E5515H
Displeje řady
Dell UltraSharp (U)
U2419H
U2419HC
U2419HS
U2419HX
U2421E
U2421HE
U2422H
U2422HE
U2422HX
U2520D
U2520DR
U2719D
U2719DC
U2719DS
U2719DX
U2720Q
U2720QM
U2721DE
U2722D
U2722DE
U2722DX
U2723QE
U2723QX
U3023E
U3219Q
U3223QE
U3223QZ
U3419W
U3421WE
U3423WE
U3821DW
U4021QW
U4320Q
U4323QE
U4919DW
U2412M
U2413
U2414H
U2415
U2417H
U2417HA
U2417HJ
U2417HWI
U2515H
U2518D
U2518DA
U2713H
U2713HM
U2715H
U2717D
U2717DA
U2718Q
U2718QM
U2913WM
U2917W
U3014
U3415W
U3417W
U3818DW
UZ2215H
UZ2315H
UZ2715H
Displeje řady
Dell UltraSharp PremierColor (UP)
UP2720Q/UP2720QA
UP3218K/UP3218KA
UP3221Q
UP2414Q
UP2516D
UP2715K
UP2716D
UP2716DA
UP2718Q
UP3017
UP3017A
UP3017Q
UP3214Q
UP3216Q


Zpět na začátek


Modely displejů (monitorů) Dell podporované nástrojem Dell Display and Peripheral Manager (macOS)

Uživatelé systému macOS mají u vybraných modelů k dispozici podporu nástroje Dell Display and Peripheral Manager. Další informace naleznete v článku Nástroj Dell Display and Peripheral Manager pro systém macOS.


Zpět na začátek

解決方法

Často kladené dotazy

Nástroj DDM 2.x funguje s operačním systémem Microsoft Windows (Windows 11 a Windows 10, sestavení 17763 a vyšší).
Nástroj DDM 1.x funguje s operačním systémem Microsoft Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 nebo 8, Windows 7).

V případě systému macOS si stáhněte nástroj Dell Display and Peripheral Manager. Další informace naleznete v článku Nástroj Dell Display and Peripheral Manager pro systém macOS.

 

Nástroj Dell Display Manager (DDM) funguje pouze s vybranými monitory Dell. Podrobnosti naleznete v seznamu níže.

 

Ne. Nástroje DDM 1.x i 2.x jsou stejné pro všechny modely. Nabízené funkce se však mohou u jednotlivých modelů lišit.

 

Ano. Podporuje až 16 monitorů (některé výkonné grafické karty podporují až 4 externí monitory, se 4 takovými kartami může nástroj DDM podporovat až 16 monitorů).

 

Ano, aby monitory Dell fungovaly s nástrojem Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) pro počítače Mac, je nutné aktualizovat firmware na nejnovější verzi. Postup aktualizace firmwaru displeje:

 1. Přejděte na stránku Ovladače a soubory Dell ke stažení.
 2. Určete model svého monitoru Dell.
  1. Zadejte výrobní číslo nebo číslo modelu monitoru Dell a klikněte na tlačítko Hledat.
  2. Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů a vyberte monitor Dell z katalogu.
 3. Vyberte operační systém Apple macOS (jak je znázorněno na obrázku 24, pouze v angličtině) a stáhněte si balíček firmwaru.
 4. Připojte kabel USB-C nebo Thunderbolt k monitoru, spusťte balíček firmwaru a dokončete aktualizaci firmwaru monitoru podle pokynů na obrazovce.

Výběr systému Apple OS v rozevírací nabídce na webu Dell.com/support/drivers.
Obrázek 27: Výběr systému Apple OS v rozevírací nabídce na webu s ovladači Dell.

POZNÁMKA: Dokončení aktualizace firmwaru může trvat několik minut. Při aktualizaci firmwaru monitoru zakažte na počítači Mac režim spánku.
 

Nástroj Dell Display Manager (DDM) není podporován ani testován na stolním počítači VDI.

 

Nástroj Dell Display Manager (DDM) je kompatibilní se všemi grafickými kartami od předních dodavatelů jako NVIDIA, AMD a Intel.

 • Umožňuje snadno přepínat mezi několika vstupy.
 • Uživatelé mohou ke každému vstupu přiřadit název a nastavit klávesovou zkratku, díky čemuž získají snadný přístup k několika připojeným zařízením, což je užitečné pro programátory a hráče.
 

Informace o tom, jak odinstalovat programy, naleznete v článku znalostní databáze Microsoft Odinstalace nebo odebrání aplikací a programů v systému Windows Externí odkaz.

POZNÁMKA: Program je uveden jako Dell Display Manager.
 

Ne, v počítačích můžete používat různé verze nástroje Dell Display Manager. Společnost Dell však důrazně doporučuje používat nejnovější verzi nástroje Dell Display Manager, abyste mohli získat aktuální opravy, vylepšení a povolit nová zařízení.

 

Ne, v nástroji Dell Display Manager je možné nakonfigurovat různá nastavení. Nastavení se nemusí shodovat a je na vás, která z nich použijete.

POZNÁMKA: Pro snadné uspořádání si můžete vybrat rozložení, které se nejlépe hodí pro každý ze vstupních zdrojů, a zvýšit tak produktivitu. Z hlediska klávesových zkratek a dalších nastavení může být snazší zachovat nastavení stejná, takže můžete spravovat oba vstupní zdroje konzistentním způsobem.
 

Použití kláves s diakritikou, jako jsou â, ê, î, ôû, může zobrazovat znaky ^^a, ^^e, ^^i, ^^o^^u.
Tento problém byl vyřešen. Stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi nástroje DDM (verze 2.1.0.45 nebo novější).

文書のプロパティ


影響を受ける製品

Alienware and Dell Gaming Monitors, C Series, E Series, P Series, S Series, SE Series, UltraSharp Premier (UP) Series, UltraSharp (U) Series, Dell Display Manager 2.0, Dell Webcam WB7022

最後に公開された日付

19 1 2023

バージョン

38

文書の種類

Solution