メイン コンテンツに進む
 • すばやく簡単に注文します
 • 注文を表示して配送状況を追跡します
 • 製品リストの作成とアクセス
 • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

Vad är Dell Display Manager?

概要: Läs mer om funktionerna i programvaran Dell Display Manager (DDM). Lär dig hur du installerar DDM för Dell-skärmar och hanterar dina skärmsbehov, till exempel upplösning, ljusstyrka, snapin-modul flera program, konfigurering av tangentbord, video och mus och mycket mer. ...

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


現象

Med Dell Display Manager (DDM) kan du höja den dagliga produktiviteten med hjälp av omfattande hanteringsverktyg som ger dig en optimal skärmanvisning, effektiv skärmhantering och enkel och smidig multikörning.

Obs! Dell Display Manager är en programvara för Dell-skärmar och gäller inte för bärbara datorer.

Innehållsförteckning:

 1. Hämta Dell Display Manager (DDM)
 2. Ansluta skärmen
 3. Dell Display Manager – funktioner
 4. Dell-skärmmodeller som stöds av Dell Display Manager
 5. Vanliga frågor och svar
原因

Hämta Dell Display Manager

Se listan över Dell-skärmar som har stöd för Dell Display Manager. Om skärmen stöds av både DDM 1.x och DDM 2.x rekommenderar vi att du hämtar och använder Dell Display Manager 2.x.

I en multimonitor-konfiguration kan både DDM 1.x och DDM 2.x installeras på en dator samtidigt. Vi rekommenderar dock starkt att du avinstallerar Dell Display Manager 1.x och endast använder Dell Display Manager 2.x om alla skärmar stöds av Dell Display Manager 2.x.

Så här laddar du ner och installerar Dell Display Manager för din Dell-skärm:

 1. Gå till Dells drivrutiner och hämtningsbara filer.
 2. Identifiera din Dell-skärm.
  1. Ange Service Tag-numret eller modellnumret för Dell-skärmen och klicka på Sök.
  2. Du kan också klicka på Bläddra bland alla produkter för att välja Dell-skärmen manuellt i katalogen.
 3. Välj det operativsystem som är installerat på datorn.
 4. Klicka på knappen Hämta bredvid Dell Display Manager.

  Se listan över Dell-skärmar som har stöd för Dell Display Manager för att hitta den version av Dell Display Manager som stöds.

 5. Med hjälp av Utforskaren går du till den plats där du sparade den nedladdade filen.
 6. Dubbelklicka på .exe-installationsfilen för drivrutinen som du laddat ner och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationsprocessen.
 7. När installationen är klar startar du om datorn.

Alternativt kan du gå till www.dell.com/support/ddm och hämta programvaran därifrån.


Överst på sidan


Ansluta skärmen

Anslut bildskärmen till datorn enligt beskrivningen i användarhandboken för bildskärmen.

Illustration för att ansluta bildskärmen till en stationär dator
Bild 1: Ansluta skärmen till en stationär dator

Illustration för anslutning av bildskärm till bärbar dator
Bild 2: Ansluta skärmen till en bärbar dator

Obs! Anslutningsdiagrammen visas endast i illustrationssyfte. Fullständig information finns i användarhandboken för skärmen.

Starta Dell Display Manager

Innan du startar Dell Display Manager går du till Others (övrigt ) i skärmens skärmmeny och kontrollerar att DDC/CI-funktionen är aktiverad.

Bilden visar hur du aktiverar DDC/CI i OSD-menyn på Dell-skärmen innan du använder DDM2.0
Bild 3: Aktivera DDC/CI i OSD-menyn på Dell-skärmen innan du använder DDM2.x


Överst på sidan


Dell Display Manager – funktioner

Dell Display Manager 2.x-funktioner

Det här avsnittet innehåller kort information om funktionerna i DDM 2.x. En fullständig lista över funktioner och mer information finns i DDM 2.x-användarhandboken på Dell Display Manager 2.x-dokumentationen.

Obs! Vissa funktioner kanske inte gäller för din skärmmodell. Se skärmens användarhandbok för information om tillgängliga funktioner.

Enkel sortering

Menyn Enkel sortering förenklar organisationen av programfönstret på skärmen. Så här använder du den:

 • Välj någon av de fördefinierade layouterna för att praktiskt taget dela upp skärmen i flera zoner.
 • Dra programmet till den valda zonen för att placera programmet i zonen. Programmet fäster till den valda zonen.

Enkel sorteringslayout
Bild 4: Enkel sorteringslayout

Du kan även skapa anpassade layouter. Det gör du genom att hålla musen över önskad layout och klicka på pennikonen när den visas. Klicka och dra partitionsraden tills layouten har anpassats enligt dina önskemål. Du kan även spara dina anpassade layouter och använda dem i framtiden.

Inställningar för enkel sortering för personliga inställningar
Bild 5: Anpassad layout

Enkelt ordna minne

Med den här funktionen kan du tilldela program eller filer till partitionerna för enkel sortering, spara layouten för att skapa en profil och sedan återställa profilen.

Tilldela program eller dokument till Windows
Bild 6: Tilldela program eller dokument till Windows

Du kan till och med tilldela en tid när du vill att profilerna ska starta och programmet med enkel sorteringsminne startas programmen automatiskt i den definierade layouten vid den tidpunkten.

Startalternativ
Bild 7: Startalternativ

Obs! Funktionen För enkel sortering av minne kan variera beroende på programtyp och startbeteende. Enkelt minne fungerar med allmänna produktivitetsappar som Microsoft Office, Adobe, webbläsare och mycket mer.

Easy Memory kanske inte kan utföra en fönsterpartition vid start om något av följande sker:

 • Appen visar en dialogruta vid start (dvs. inloggningsskärm, feldialogruta eller osparade filer)
 • Appen startas i helskärmsläge
 • Filer öppnas som enskilda flikar i appen
 • Överlappande layouter för enkel sortering

Inställningar för enkel sortering för personliga inställningar
Bild 8: Inställningar för enkel sortering för personliga inställningar

Överst på sidan

 

Windows-snapprogram

Med applikationen Windows Snap kan du snabbt placera ett program på valfri skärm. När funktionen är aktiverad i Dell Display Manager 2.x utlöses en flytande meny med nyligen använda layouter för enkel sortering genom att dra i programfönstret. Du kan släppa programmet till någon av de listade layouterna för att utföra fönsterplacering.

Aktivera Application Windows Snap från DDM-ikonen på statusfältet
Bild 9: Aktivera eller avaktivera program-Windows Snap från DDM-ikonen i statusfältet

Obs! Du kan avaktivera Windows Snap-funktionen när du vill använda Span (sträck över flera skärmar).


Överst på sidan

Spelinställningar

Du kan konfigurera spelmenyn som endast är tillgänglig på Alienware- och Dell Gaming-skärmar. Mer information finns i användarhandboken för DDM 2.x.

Spelmeny – allmänna inställningar
Bild 10: Spelmeny – allmänna inställningar

Spelmeny – Vision Engine-inställningar
Bild 11: Spelmeny – Vision Engine-inställningar

Obs! Vision Engine finns endast på utvalda Dell Gaming-skärmar.


Överst på sidan

KVM

Med den här funktionen kan du dela tangentbord och mus mellan flera datorer. Du kan enkelt konfigurera KVM med EN USB KVM-guide.

KVM-funktionen är tillgänglig när anslutna skärmar har stöd för KVM-funktioner. DDM 2.x kommunicerar med skärmen även när skärmen visar video från en annan dator.

KVM-inställningar för USB
Bild 12: KVM-inställningar för USB

Information om hur du konfigurerar KVM finns i avsnittet Inställning av KVM i användarhandboken som finns på Dell Display Manager 2.x | Handböcker och dokument.


Överst på sidan

Uppdateringar av fast programvara och programvara

Med DDM 2.x kan du få automatiska aviseringar för nya uppdateringar av skärmens fasta programvara och programvara.

Uppdateringar av fast programvara och programvara för DDM2.0
Bild 13: Uppdateringar av fast programvara och programvara


Överst på sidan

Färghantering

Med DDM 2.x kan du synkronisera färgrymden på skärmen med den associerade ICC-profilen (International Color Consortium).

DDM 2.x färghantering
Bild 14: Färghantering


Överst på sidan

Fjärrhantering och fjärrstyrning (endast för IT-chefer)

DDM 2.1 levereras med CLI-kommandon för följande:

 1. Tillgångshantering – Fråga efter övervakarinventeringsloggar
 2. Visa information och skärmkontroll – Fråga de aktuella bildskärmsinställningarna och för att ställa in grundläggande bildskärmsinställningar som ljusstyrka, förinställning av färg, volym, upplösning och mycket mer.
 3. Exportera och importera inställningar – Kommandot Export Settings skriver alla DDM-inställningar för alla för närvarande aktiva skärmar till den angivna filen. Kommandot Import Settings läser alla inställningar som har registrerats i det angivna filnamnet och tilldelar dem till andra skärmar av samma modell.
 4. Uppdateringar av fast programvara – Driftsätt uppdateringar av fast programvara för en flotta

CLI-kommandon är endast begränsade för IT-chefer. Kontakta Dells säljare om du vill ha mer information.


Överst på sidan


Obs! En fullständig lista över funktioner som stöds finns i användarhandboken för DDM 2.xDell Product Documentation för din Dell-skärm.

 


Överst på sidan

Dell Display Manager (1.x) – funktioner

Det är enklare än någonsin att komma åt funktionerna i Dell Display Manager (DDM) och de senaste layouterna för enkel sortering. Du behöver bara ange förinställda snabbtangenter för att öppna dell Display Manager-användargränssnittet (DDM) när du trycker på tangentbordet. Du kan även enkelt växla mellan dina favoritlayouter och mallar för enkel sortering.

Tabell 1: Snabbtangenter för Dell Display Manager
Funktion Snabbtangenter
Snabbtangent för att aktivera användargränssnittet för Dell Display Manager (DDM) Ctrl + Skift + D
(kan anpassas av användaren)
Växla mellan layouter för enkel sortering. Sida upp eller sida ner
eller
klicka på ikonen > för att gå över layouter.
Åtkomst till fem senast använda layouter Ctrl + Skift + Home
(kan anpassas av användaren)

Ett mer intuitivt sätt att konfigurera skärminställningar. Dra och släpp användargränssnittsmenyn för Dell Display Manager från en bildskärm till en annan. Gör det enkelt för användare att styra och ändra skärminställningar i en konfiguration med flera skärmar.

Konfigurera inställningsskärmen i Dell Display Manager
Bild 15: Konfigurera inställningsskärmen i Dell Display Manager

Fler anpassningsalternativ för visning av data baserat på enskilda inställningar. Användare kan nu enkelt anpassa upp till 48 maximala zoner och tilldela dem därefter.

Skärmen för zonanpassning i Dell Display Manager
Bild 16: Skärmen för zonanpassning i Dell Display Manager

Ge skärmlayouten ett namn i Dell Display Manager
Bild 17: Ge skärmlayouten ett namn i Dell Display Manager

Namnruta
Bild 18: Byt namn på den anpassade layoutrutan

Det går nu att visa och använda Dell Display Manager (DDM) i stående läge. Dell Display Manager (DDM) – Mallar för enkel sortering växlar automatiskt till stående läge när skärmorienteringen vrids vertikalt.

Stående lägesskärm i Dell Display Manager
Bild 19: Stående lägesskärm i Dell Display Manager

KVM-guide som förenklar KVM-konfigurationen. Följ den stegvisa guiden för popup-fönster när du klickar på ikonen för KVM-guiden i Dell Display Manager-användargränssnittet (DDM). (finns endast för utvalda Dell-skärmar med KVM-funktion.)

Input Manager i Dell Display Manager
Bild 20: Input Manager i Dell Display Manage

Fjärrhantering och fjärrstyrning (endast för IT-chefer)

 • IT-ansvariga kan utfärda specifika instruktioner med hjälp av kommandorader till Dell Display Manager (DDM) för att utföra uppgifter inom specifika tider för enskilda skärmar eller en hel enhetspark
 • Fjärrkontrollens funktioner (omfattar påslagning/avstängning, återställning av fabriksinställningarna, ändring av skärminställningar på framsidan av skärmen, optimal upplösning, bildskärmslägen, inaktivering av OSD-menyåtkomst, ingångsväxling).
 • Tillgångshanteringsfunktioner (omfattar övervakning av inventarieinventering och generering av diagnostiska rapporter om användningstider).


Överst på sidan


Demonstration av Dell Display Manager

Obs! Vissa funktioner baseras på den specifika funktionen för Dell-skärmar.

Dell Display Manager 1.x

Längd: 06:45
Undertext: Endast på engelska


Överst på sidan


Fler multikörningsalternativ

Upp till 38 layouter: Med Dell Display Manager-funktionen för enkel sortering kan du enkelt ordna flera program på skärmen och fästa dem i valfri mall, vilket gör det enkelt och smidigt att utföra multikörningar.

Nyligen använda mallar i Dell Display Manager
Bild 21: Nyligen använda mallar i Dell Display Manager

Funktionen för enkel sortering kan även användas för anpassning med två skärmar sida vid sida eller utökat skrivbordsutrymme som täcker två skärmar.

Dubbla bildskärmar i Dell Display Manager
Bild 22: Dubbla bildskärmar i Dell Display Manager

Ordna visning av dubbla skärmar i Dell Display Manager
Bild 23: Ordna visning av dubbla skärmar i Dell Display Manager

Smidiga övergångar: Återställ tidigare programfönster snabbt när du återansluter med funktionen för automatisk återställning som kommer ihåg var du slutade.

Ikonen Återställ i systemfältet
Bild 24: Ikonen Återställ i systemfältet

Fönsterlayout för automatisk återställning i systemfältets meny
Bild 25: Fönsterlayout för automatisk återställning i systemfältets meny

Inmatningshanterare:

 • Gör det enkelt att växla mellan flera inmatningar
 • Användaren kan tilldela namn till varje inmatning och definiera ett kortkommando för snabb och enkel åtkomst till flera anslutna enheter – användbart för programmerare och spelare.

Använda flera inmatningar i Dell Display Manager
Bild 26: Använda flera inmatningar i Dell Display Manager


Överst på sidan


Optimal skärmanvändarupplevelse

Arbeta så bra som möjligt: Justera ljusstyrka, kontrast och upplösning direkt i programvaran så att du får optimal skärmupplevelse.

Optimal skärmupplösning i Dell Display Manager
Bild 27: Optimal skärmupplösning i Dell Display Manager

Optimera enkelt din vy: Med AutoMode konfigureras skärmen enkelt enligt dina förinställda skärminställningar medan du växlar mellan olika aktiviteter.

Förinställd inställning efter program i Dell Display Manager
Bild 28: Förinställd inställning efter program i Dell Display Manager


Överst på sidan


Effektiv hanterbarhet

Skapa inventarierapport: Låter IT-ansvariga spara och dokumentera skärmtillgångsinformation.

Skapa tillgångsrapport
Bild 29: Skapa tillgångsrapport

Så här genererar du en skärmtillgångsrapport:

 1. Håll ned Skift-tangenten och högerklicka på Dell Display Manager-ikonen i aktivitetsfältet.
 2. Välj Save monitor asset report och spara MIF-filen .
 3. När du har sparat filen kan du öppna den med appen Anteckningar .

Loggen från C2722DE innehöll till exempel följande information:
Name = "ModelName" - "Dell C2722DE"
Name = "SerialNumber" - "Service Tag-xxxxxxxxxx"
Name = "UsageTime" - Value = "xxx hours"
Name = "OptimalResolution" - Value = "2560x1440 at 60 Hz"

PowerNap: Hantera energiförbrukning med energisparinställningar.


Överst på sidan

Dell-skärmmodeller som stöds av Dell Display Manager

Dell-skärmmodeller som stöds av Dell Display Manager (Windows operativsystem)

Dell Display Manager 2.x kräver Windows 11 eller Windows 10 bygge 17763 eller senare.

Tabell 2: Kompatibilitetslista för DDM 2.x- och DDM 1.x-skärmmodeller
Modell Stöd för DDM 2.x Stöder endast DDM 1.x
Alienware-skärmar
AW2521HF
AW2521HFA
AW2521HFL
AW2521HFLA
AW2523HF
AW2720HF
AW2720HFA
AW2723DF
AW5520QF
AW3423DWF
AW2518HF
Dell Gaming-skärm
G2422HS
G2722HS
G2723H
G2723HN
G3223D
G3223Q
 
Skärmar i Dell C-serien
C2422HE
C2423H
C2722DE
C2723H
C3422WE
C5519Q
C5519UTTER
C5522QT
C6522QT
C7520QT
C8621QT
C5517H
C5518QT
C7016H
C7017T
C8618QT
Skärmar i Dell SE-serien
SE2219H
SE2219HX
SE2222H
SE222HV
SE2419H
SE2419HR
SE2419HX
SE2422H
SE2422HM
SE2422HR
SE2422HX
SE2423DS
SE2719H
SE2719HR
SE2722H
SE2722HR
SE2722HX
SE2723DS
SE3223Q
SE1918HV
SE2018HL
SE2018HR
SE2018HV
SE2216H
SE2216HM SE2216HV

SE2218HL
SE2218HV
SE2416H
SE2416HM
SE2416HX
SE2417GR
SE2417HG
SE2417HGR
SE2417HGX
SE2716H
SE2717H
SE2717HR
SE3218H
SP2318H
SP2418H
Skärmar i Dell P-serien
P1917S
P2219H
P2219HC
P2222H
P2223HC
P2319H
P2418HT
P2419H
P2419HC
P2421
P2421D
P2421DC
P2422H
P2422HE
P2423
P2423D
P24 23DE
P2719H
P2719HC
P2720D
P2720DC
P2721Q
P2722H
P2722HE
P2723D
P2723DE
P2723QE
P3221D
P3222QE
P3223DE
P3223QE
P3421W
P1913
P1913B
P1914S
P1917SWH
P2014H
P2016
P2017H
P2018H
P2213F
P2214H
P2217
P2217H
P2217WH
P2314H
P2314T
P2317H
P2317HWH
P2414H
P2415Q
P2416D
P2417H
P2418D
P2418HZ P2418HZM

P2714T
P2715Q
P2717H
P2815Q
P3418HW
P4317Q
Skärmar i Dell S-serien
S2319H
S2319HN
S2319HS
S2319NX
S2419H
S2419HGF
S2419HM
S2419HN
S2419NX
S2421H
S2421HGF
S2421HN
S2421HS
S2421HSX
S2421NX
S2422HG
S2 S2522HG

S2719DC
S2719DGF
S2719DM
S2719H
S2719HN
S2719HS
S2719NX
S2721D
S2721DGF
S2721DGFA S2721DGFA
S2721DS
S2721H
S2721HGF
S2721HN
S2721HS
S2721HSX
S2721NX
S2721Q
S2721QS/S2721QSA
S2722DC
S2722DGM
S2722DZ
S2722QC
S2723HC
S3219D
S3220DGF
S3221QS/S3221QSA
S3222DGM
S3222HG
S3222HN
S3222HS
S3422DW
S3422DWG
S3423DWC
S2422HGFA
S2216H
S2216M
S2218H
S2218M
S2316H
S2316M
S2317HJ
S2317HWI
S2318H
S2318HN
S2318HX
S2318M S2318M
S2318NX
S2415H
S2418H
S2418HN
S2418HX
S2418NX
S2715H
S2718D
S2718H
S2718HN
S2718HN
S2718HX
S2817Q
Skärmar i Dell E-serien
E1715S
E1916HV
E1920H
E2016HV
E2020H
E2219HN
E2220H
E2221HN
E2222H
E2222HS
E2223HN
E2223HV
E2420H
E2420HS
E2421HN
E2422H
E2422HN
E2422HS
E2423H
E2423HN
E2720H
E2720HS
E2722H
E2722HS
E2723H
E2723HN
E1713S
E1913
E1913S
E1914H
E1916H
E1916HE
E1916HL
E1916HM
E2013H
E2014H
E2014T
E2015HV
E2016
E2016H
E2016HL
E2016HM
E2213
E2213H
E2214H
E2214HV
E2215HV
E2216H
E2216HV
E2218HN
E2313H
E2314H
E2318H
E2318HN
E2318HR
E2318HX
E2416H
E2417H
E2418HN
E2715H
E2715HM
E5515H
Skärmar i Dell UltraSharp-serien (U)
U2419H
U2419HC
U2419HS
U2419HX
U2421E
U2421HE
U2422H
U2422HE
U2422HX
U2520D
U2520DR
U2719D
U2719DC
U2719DS
U2719DX
U2720Q
U2720QM
U2721DE
U2722D
U2722DE
U2722DX
U2723QE
U2723QX
U3023E
U3219Q
U3223QE
U3223QZ
U3419W
U3421WE
U3423WE
U3821DW
U4021QW
U4320Q
U4323QE
U4919DW
U2412M
U2413
U2414H
U2415
U2417H
U2417HA
U2417HJ
U2417HWI
U2515H
U2518D
U2518DA
U2713H
U2713HM
U2715H
U2717D
U2717DA
U2718Q
U2718QM
U2913WM
U2917W
U3014
U3415W
U3417W
U3818DW
UZ2215H
UZ2315H
UZ2715H
Skärmar i Dell Ultrasharp Premier Color-serien (UP)
UP2720Q/UP2720KOP
UP3218K/UP3218KA
UP3221Q
UP2414Q
UP2516D
UP2715K
UP2716D
UP2716DA
UP2718Q
UP3017
UP3017A
UP3017Q
UP3214Q
UP3216Q


Överst på sidan


Dell-skärmmodeller som stöds av Dell Display and Peripheral Manager (för macOS)

MacOS-användare stöds via Dell Display och Peripheral Manager för utvalda modeller. Mer information finns i Dell Display and Peripheral Manager för macOS.


Överst på sidan

解決方法

Vanliga frågor och svar

DDM 2.x fungerar med Microsoft Windows operativsystem (Windows 11 och Windows 10 bygge 17763 och senare).
DDM 1.x fungerar med operativsystemet Microsoft Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 eller 8, Windows 7).

För macOS laddar du ner Dell Display and Peripheral Manager. Mer information finns i Dell Display and Peripheral Manager för macOS.

 

Dell Display Manager (DDM) fungerar endast med utvalda Dell-skärmar. Se listan nedan för mer information.

 

Nej. Både DDM 1.x och 2.x är desamma i alla modeller. De funktioner som erbjuds kan dock variera från modell till modell.

 

Ja. Den har stöd för upp till 16 skärmar (vissa avancerade grafikkort har stöd för upp till fyra externa bildskärmar, med fyra sådana kort. Dell Display Manager (DDM) har stöd för upp till 16 skärmar).

 

Ja, dina Dell-skärmar måste uppdateras till den senaste versionen av den fasta programvaran för att fungera med Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) för Mac. Så här uppdaterar du skärmens fasta programvara:

 1. Gå till Dells drivrutiner och hämtningsbara filer.
 2. Identifiera din Dell-skärm.
  1. Ange Service Tag-numret eller modellnumret för Dell-skärmen och klicka på Sök.
  2. Du kan också klicka på Bläddra bland alla produkter för att välja Dell-skärmen manuellt i katalogen.
 3. Välj operativsystemet som Apple macOS (som visas på bild 24 [endast på engelska]) och hämta paketet med fast programvara.
 4. Anslut USB-C- eller Thunderbolt-kabeln till skärmen, kör paketet med fast programvara och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra uppdateringen av den fasta programvaran för skärmen.

Välja Ditt Apple OS i listrutan på Dell.com/support/drivers webbplats
Bild 27: Välja Ditt Apple OS i listrutan på sidan Dells drivrutiner

Obs! Uppdateringen av den fasta programvaran kan ta flera minuter att slutföra. Avaktivera viloläge på din Mac när du uppdaterar den fasta programvaran för skärmen.
 

Dell Display Manager (DDM) stöds inte eller testas på VDI Desktop.

 

Dell Display Manager (DDM) är kompatibel med alla grafikkort från större grafikkortsleverantörer som NVIDIA, AMD och Intel.

 • Gör det enkelt att växla mellan flera inmatningar.
 • Användare kan tilldela namn till varje inmatning och definiera ett kortkommando för snabb och enkel åtkomst till flera anslutna enheter – användbart för programmerare och spel.
 

Mer information om hur du avinstallerar program finns i följande artikel i Microsofts kunskapsbank: Avinstallera eller ta bort appar och program i WindowsExtern länk .

Obs! Programmet anges som Dell Display Manager.
 

Nej, du kan ha olika Dell Display Manager-versioner som körs på datorerna. Dell rekommenderar dock starkt att du kör den senaste versionen av Dell Display Manager så att du får uppdaterade korrigeringar, förbättringar och aktivering av nya enheter.

 

Nej, det finns olika inställningar i Dell Display Manager som du kan konfigurera. Det behöver inte vara samma inställningar, och det är upp till dig vilka inställningar du ska använda.

Obs! För en enkel layout kan du välja den layout som passar bäst för varje ingångskälla för att förbättra deras produktivitet. För snabbtangenter och andra inställningar kan det vara enklare att hålla inställningarna desamma så att du kan hantera båda ingångskällorna på ett konsekvent sätt.
 

Om du använder accenttangenter som +, 1, 1, 1 och 1 kan det leda till ^^a, ^^e, ^^i, ^^o och ^^u istället.
Problemet har åtgärdats. Hämta och installera den senaste DDM-versionen (version 2.1.0.45 eller senare).

文書のプロパティ


影響を受ける製品

Alienware and Dell Gaming Monitors, C Series, E Series, P Series, S Series, SE Series, UltraSharp Premier (UP) Series, UltraSharp (U) Series, Dell Display Manager 2.0, Dell Webcam WB7022

最後に公開された日付

19 1 2023

バージョン

38

文書の種類

Solution