メイン コンテンツに進む
 • すばやく簡単にご注文が可能
 • 注文内容の表示、配送状況をトラック
 • 会員限定の特典や割引のご利用
 • 製品リストの作成とアクセスが可能
 • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

Dojde k selhání systému Microsoft Windows Vista, který se pak restartuje, nebo se objeví modrá obrazovka

概要: Zjistěte, jak diagnostikovat a řešit chyby s modrou obrazovkou v počítači se systémem Windows Vista.

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


現象

SLN129734_cs__1icon Od 11. dubna 2017 již zákazníci se systémem Windows Vista od společnosti Microsoft nedostávají nové bezpečnostní aktualizace, opravy hotfix netýkající se zabezpečení, bezplatné nebo placené funkce podpory s asistencí ani online aktualizace technického obsahu. Tento článek již nebude aktualizován a bude sloužit pouze pro informaci. Úplné prohlášení o ukončení podpory naleznete na webových stránkách společnosti Microsoft.

Obsah:

 1. Co je chybové hlášení na modré obrazovce?
 2. Odstraňování problémů s běžnými chybovými hlášeními na modré obrazovce
  1. 0x000000ED a 0x0000007B
  2. 0x00000024
  3. 0x0000007E a 0x0000008E
  4. 0x00000050
  5. 0x000000D1
  6. 0x000000EA
 3. Používání ladicího programu systému Windows

 


Tento článek vysvětluje, co jsou chybová hlášení na modré obrazovce, proč k nim dochází, jak je poznat a jak vyřešit některé z nejběžnějších chybových zpráv.


Tento článek se týká konkrétně operačního systému Microsoft Windows 7.
Operační systém změníte kliknutím níže.

 

Společnost Dell doporučuje:

Oprava chyb s modrou obrazovkou (STOP), jež způsobují nečekané vypínání nebo restartování systému Windows Vista SLN129734_cs__2smextlink

 


 

Co je chybové hlášení na modré obrazovce?

Když se systém Windows setká s určitými situacemi, zastaví se a na modré obrazovce se objeví bílý text výsledné diagnostické informace. Na základě zobrazení těchto chyb se vžil pojem „modrá obrazovka“ nebo „modrá obrazovka smrti“.

K chybovým hlášením na modré obrazovce dochází v těchto situacích:

 • Systém Windows zjistí chybu, kterou nelze odstranit bez ztráty dat
 • Systém Windows zjistí, že jsou poškozena kritická data operačního systému
 • Systém Windows zjistí neobnovitelné selhání hardwaru
 • Přesné znění zobrazeného textu se během let změnilo z hustě popsané obrazovky s informacemi v systému Windows NT 4.0 po poměrně strohou zprávu moderních verzí systému Windows.

 


 

Odstraňování problémů s běžnými chybovými hlášeními na modré obrazovce

Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME)
Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)

Tyto dvě chyby mají podobné příčiny a lze je vyřešit pomocí stejného postupu odstraňování problémů. Tyto kódy chyby Stop se vždy objevují při procesu spuštění. Pokud se setkáte s jedním z těchto chybových kódů Stop, došlo k této situaci:
 1. Systém dokončil test POST (Power-On Self-Test).
   
 2. Systém načetl soubor NTLDR a řízení procesu spuštění přenesl na soubor NTOSKRNL (jádro).
   
 3. Soubor NTOSKRNL není v pořádku. Buď nemůže najít zbývající části souboru, nebo nemůže načíst systém souborů v umístění, kde má být uložen.
  Při odstraňování této chyby je vaším úkolem zjistit, proč je jádro systému Windows zmatené, a jeho zmatení napravit.
Zkontrolujte:
 • Konfiguraci řadiče SATA v systému BIOS Dojde-li k přepnutí řadiče SATA z režimu ATA do režimu AHCI (nebo naopak), systém Windows nemůže s řadičem SATA komunikovat, protože různé režimy vyžadují různé ovladače. Zkuste přepnout režim řadiče SATA v systému BIOS.
 • Nastavení RAID K této chybě může docházet, pokud jste se pokoušeli změnit nastavení řadiče RAID. Zkuste vrátit nastavení RAID zpět na hodnotu Autodetect (obvykle je správná).
 • Nesprávně nebo málo upevněné kabely Zkuste znovu upevnit oba konce kabelů spojujících jednotku s ovladačem.
 • Selhání pevného disku Spusťte vestavěnou diagnostiku pevného disku. Nezapomeňte: Kód 7 označuje opravitelné poškození dat, nikoli selhání disku.
 • Poškození systému souborů Spusťte konzolu pro zotavení z instalačního disku systému Windows a poté příkaz chkdsk /f /r.
 • Nesprávně nakonfigurovaný soubor BOOT.INI (Windows Vista) Pokud jste nedopatřením smazali nebo pozměnili soubor boot.ini, při procesu spuštění se může zobrazovat kód chyby Stop 0x7B. Spusťte konzolu pro zotavení z instalačního disku systému Windows a příkaz BOOTCFG /REBUILD

 


STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM)

Tento kód chyby Stop znamená, že ovladač systému souborů NTFS se setkal se situací, kterou nemohl zvládnout. Příčinou jsou nejčastěji tyto 3 věci:
 • Poškození dat na disku
 • Poškození dat v paměti
 • Systém má naprostý nedostatek paměti (k tomu obvykle dochází u vytížených serverů)
Zkontrolujte:
 1. Znovu upevněte paměť a všechny datové kabely jednotky, a eliminujte tak poškození dat způsobené málo nebo nesprávně upevněným hardwarem.
   
 2. Spusťte úplnou diagnostiku paměti a pevného disku. Rychlý test v tomto případě nestačí. Bude nutné provést kompletní diagnostiku systému.
   
 3. Pokud diagnostika proběhne úspěšně, spuštěním kontroly celého systému souborů z Konzoly pro zotavení (chkdsk /f /r) zjistíte a (případně) opravíte poškozená data.
   
 4. Pokud ani jeden z výše uvedených postupů problém nevyřeší, přeinstalujte systém Windows.
   
 5. Pokud tím problém nevyřešíte, vyměňte pevný disk.

   


STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED)
STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)

Tato dvě chybová hlášení oznamují, že program spuštěný v jádru paměti se setkal s nečekanými podmínkami, ze kterých se neumí zotavit. Odstraňují se pomocí stejných kroků pro odstraňování a řešení problémů a ke zjištění příčiny chyby budete zřejmě potřebovat ladicí program systému Windows (Windows Debugger).
Zkontrolujte:
 • Je-li v chybovém hlášení na modré obrazovce zmíněn soubor ovladače nebo knihovny, zjistěte, ke kterému ovladači nebo aplikaci soubor patří, a aktualizujte jej nebo zakažte.
 • Aktualizujte systém BIOS na nejnovější dostupnou revizi.
 • Odinstalujte nedávno nainstalované programy a obnovte všechny nedávno nainstalované ovladače.
 • Spusťte diagnostiku paměti počítače.
 

STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA)

Tento chybový kód Stop znamená, že se systém pokusil o přístup k neexistující části paměti. Příčinou je nejčastěji:

 • Snaha ovladače o přístup k neexistující stránce paměti
 • Neobvyklé selhání systémové služby (např. antivirového programu)
 • Vadná nebo nesprávně upevněná paměť
 • Poškození dat na pevném disku
Ke zjištění přesné příčiny těchto chyb použijte ladicí program systému Windows.
Zkontrolujte:
 1. Je-li v chybovém hlášení na modré obrazovce zmíněn soubor ovladače nebo knihovny, zjistěte, ke kterému ovladači nebo programu patří, a buď je aktualizujte na nejnovější verzi, nebo ovladač či program odinstalujte.
   
 2. Dojde-li k chybě při procesu spuštění, pokuste se spustit poslední konfiguraci považovanou za funkční.
   
 3. Pokud se chyba začala zobrazovat po instalaci programu nebo ovladače, program nebo ovladač odinstalujte.
   
 4. Po upevnění datových kabelů paměti a pevného disku zkuste spustit kompletní diagnostiku pevného disku a paměti.

 

STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO)

Tento chybový kód Stop znamená, že ovladač se pokusil o přístup k určité oblasti paměti v nesprávný okamžik, což znamená, že v samotném ovladači je chyba. Cílem odstraňování problémů je najít tento ovladač a buď jej zakázat, nebo vyměnit. K odstranění této chyby použijte ladicí program systému Windows.
Bez něj lze ovladač obsahující soubor ovladače zmíněný na modré obrazovce pouze odinstalovat/aktualizovat/obnovit.

 


 

STOP 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER)

Toto chybové hlášení na modré obrazovce oznamuje, že ovladač zařízení – nejčastěji ovladač grafické karty – je zablokován, protože na něco čeká (obvykle na hardwarovou operaci). Většina z vás v souvislosti s touto modrou obrazovkou nejspíše viděla soubor nv4_disp.sys.
Zkontrolujte:
 1. Zkontrolujte, zda jsou ovladače grafické karty aktualizovány na nejnovější verzi společnosti Dell.
   
 2. Systém BIOS je plně aktualizován.
   
 3. Je-li ovladač grafické karty i systém BIOS plně aktualizován, požádejte výrobce o nejnovější aktualizace ovladače.
   
 4. Poslední možností je výměna grafické karty.

Přeinstalace systému Windows tuto chybu pravděpodobně neodstraní.

 

Používání ladicího programu systému Windows

Ladicí program systému Windows je jedním z primárních nástrojů, které vývojáři softwaru a pracovníci podpory společnosti Microsoft používají k analýze a řešení chyb, jež se zobrazí ve výpisech paměti. Tento nástroj je nyní k dispozici i vám.

Ladicí program systému Windows je všestranný nástroj s řadou užitečných funkcí. V tomto článku se však zajímáme pouze o jeho schopnost analyzovat soubory výpisů paměti, jež generují chybová hlášení na modré obrazovce a umožňují tak zjistit příčinu chyby.

Před použitím nástroje nezapomeňte:

 • Ladicí program systému Windows není nativní nástroj systému Windows. Aplikaci (15 MB) je nutné stáhnout a nainstalovat z webového serveru společnosti Microsoft. K instalaci nástroje jsou zapotřebí přístupová práva správce.
 • Ladicí program vyžaduje před použitím několik menších úprav.
 • Úplná analýza výpisu paměti ladicím programem může trvat 30 sekund až dvě minuty.
Chcete-li nástroj použít, postupujte takto:
 1. Stáhněte si a nainstalujte ladicí program systému Windows z webu společnosti Microsoft SLN129734_cs__2smextlink.

   

  Při vyhledávání fráze „windows debugger“ pomocí vyhledávače Google se jako první odkaz zobrazí domovská stránka ladicího programu systému Windows.

   

 2. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko Start, poté na položky Všechny programy a Debugging Tools for Windows a kliknutím na položku WinDbg otevřete nástroj Windows Debugger.

   

 3. Nakonfigurujte cestu symbolů použitou ladicím programem tak, aby adresy v souboru výpisu paměti změnila na smysluplné názvy umístění: rozbalte nabídku File (Soubor), zvolte položku Symbol File Path (Cesta k souboru symbolů), do dialogového okna zadejte „SRV*c:\debug_symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols“ a klikněte na tlačítko OK.

   

 4. Otevřete soubor minivýpisu: rozbalte nabídku File (Soubor), zvolte možnost Open Crash Dump (Otevřít výpis stavu systému), zvolte požadovaný soubor výpisu a klikněte na možnost Open (Otevřít).

   

  Systém soubory minivýpisů obvykle ukládá do těchto umístění: C:\WINNT\Minidump\ nebo C:\Windows\Minidump\. Soubory budou mít název miniMMDDYY-NN.dmp, kde MM je měsíc, DD den a YY rok, kdy byl soubor výpisu vytvořen. NN je pořadí, v jakém byly soubory výpisů vytvořeny, pokud bylo téhož dne vytvořeno více výpisů (první výpis chyby v daný den bude mít číslo 01, druhý 02 atd.).

   

 5. Ladicí program otevře soubor výpisu a poskytne stručný popis příčiny chyby systému. (Obrázek 2)

   

  Při prvním použití ladicího programu k otevření souboru výpisu v systému bude stažení informací o symbolu na pozadí trvat několik minut.

  SLN129734_cs__4W_cat_dump1_cc_v1
  Obrázek 2: Ladicí program systému Windows

  SLN129734_cs__5W_cat_Caption1_cc_v1 Navrhovaný příkaz pro příkazový řádek ladicího programu

  SLN129734_cs__6W_cat_Caption2_cc_v1 Chybový kód Stop z modré obrazovky (1000007F je stejný jako 0x7F)

  SLN129734_cs__7W_cat_Caption3_cc_v1 Co podle systému Windows chybu způsobilo (v tomto případě atapi.sys, někdy uvidíte názvy jako memory_corruption)

   

 6. Po této předběžné analýze vám ladicí program řekne, jak hledat dál. Do pole příkazového řádku (kd>) v dolní části okna zadejte příkaz „!analyze -v“ a stiskněte klávesu Enter. Aplikace WinDbg provede podrobnou analýzu daného souboru.

   

  Seznam výsledků bude rozsáhlý a k nalezení všech relevantních informací budete možná muset procházet vertikálně oknem ladicího programu.

  SLN129734_cs__8W_cat_dump2_cc_v1
  Obrázek 3: Analýza výsledků

  SLN129734_cs__5W_cat_Caption1_cc_v1 Podrobné vysvětlení chybového kódu Stop (v uvedeném příkladu vidíte, že jádro narazilo na chybu EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8) nebo na chybu při pokusu o zpracování chyby)

  SLN129734_cs__10W_cat_dump3_cc_v1
  Obrázek 4: Další analýza výsledků

  SLN129734_cs__5W_cat_Caption1_cc_v1 Kód kontroly chyb (všimněte si, že příklad zahrnuje číslo 8, označující dvojitou chybu)

  SLN129734_cs__6W_cat_Caption2_cc_v1 Počet selhání systému s touto konkrétní chybou (obvykle 1)

  SLN129734_cs__7W_cat_Caption3_cc_v1 Sada, do které systém Windows selhání zařadil

  SLN129734_cs__14W_cat_Caption4_cc_v1 Trasování zásobníku v době selhání systému s posledně volanou procedurou nahoře (v příkladu vidíte selhání systému při zpracování požadavku řadiče IDE)

  SLN129734_cs__15W_cat_dump4_cc_v1
  Obrázek 5: Doplňková analýza

  SLN129734_cs__5W_cat_Caption1_cc_v1 Název modulu, v němž se systém nacházel v okamžiku selhání. U vlastního systému je název modulu odkaz. Kliknutím na něj lze získat užitečné informace o modulu, jeho tvůrci, stáří atd.

 

文書のプロパティ


最後に公開された日付

21 2月 2021

バージョン

4

文書の種類

Solution