メイン コンテンツに進む
 • すばやく簡単にご注文が可能
 • 注文内容の表示、配送状況をトラック
 • 会員限定の特典や割引のご利用
 • 製品リストの作成とアクセスが可能
 • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

System Microsoft Windows Vista ulega awarii, uruchamia się ponownie lub pojawia się niebieski ekran

概要: Diagnozowanie i rozwiązywanie błędów niebieskiego ekranu na komputerze z systemem Windows Vista.

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


現象

SLN129734_pl__1icon Od dnia 11 kwietnia 2017 r. użytkownicy systemu Windows Vista nie otrzymują już od firmy Microsoft nowych aktualizacji zabezpieczeń, poprawek innych niż poprawki bezpieczeństwa, bezpłatnej lub płatnej pomocy technicznej ani aktualizacji zawartości technicznej online. Artykuł ten nie będzie już aktualizowany i pozostaje jedynie do celów informacyjnych. Odwiedź witrynę Microsoft w celu zapoznania się z informacją o zakończeniu wsparcia.

Spis treści:

 1. Co to jest błąd niebieskiego ekranu?
 2. Rozwiązywanie typowych błędów niebieskiego ekranu
  1. 0x000000ED i 0x0000007B
  2. 0x00000024
  3. 0x0000007E i 0x0000008E
  4. 0x00000050
  5. 0x000000D1
  6. 0x000000EA
 3. Używanie Debuggera systemu Windows

 


Niniejszy artykuł opisuje błędy niebieskiego ekranu — czym są, co powoduje ich występowania, jak je rozpoznać i jak rozwiązywać najpowszechniejsze z nich.


Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Windows 7.
Kliknij poniżej, aby zmienić system operacyjny.

 

Firma Dell poleca:

Jak naprawiać błędy niebieskiego ekranu (STOP) powodujące nieoczekiwane zamykanie i ponowne uruchamianie systemu Windows Vista

 


 

Co to jest błąd niebieskiego ekranu?

W momencie napotkania pewnych sytuacji system Windows zatrzymuje się, a na ekranie pojawia się niebieski ekran, na którym są wyświetlane odpowiednie informacje diagnostyczne. Właśnie z uwagi na tło ekranu błędy te zostały nazwane „niebieskim ekranem" lub „niebieskim ekranem śmierci".

Niebieski ekran pojawia się, gdy:

 • system Windows napotka błąd, którego nie może naprawić bez utraty danych;
 • system Windows wykryje uszkodzenie danych krytycznych dla systemu operacyjnego;
 • system Windows wykryje awarię sprzętu, której nie może naprawić.
 • Tekst wyświetlany na niebieskim ekranie zmieniał się od potężnej ilości danych w systemie Windows NT 4.0 do względnie krótkiego tekstu w nowszych wersjach systemu Windows.

 


 

Rozwiązywanie typowych błędów niebieskiego ekranu

Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME)
Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)

Oba błędy mają podobne przyczyny, a ich rozwiązanie przebiega w ten sam sposób. Oba błędy pojawiają się podczas uruchamiania systemu. Jeśli pojawił się jeden z nich, oznacza to, że:
 1. System wykonał test POST (Power-On Self-Test).
   
 2. System załadował NTLDR i przeniósł sterowanie procesem uruchamiania na NTOSKRNL (jądro).
   
 3. NTOSKRNL jest zdezorientowany. Nie może znaleźć swojej reszty lub nie może odczytać systemu plików z lokalizacji, w której szuka.
  Rozwiązanie tych problemów polega na znalezieniu i usunięciu przyczyny dezorientacji jądra systemu Windows.
Procedura sprawdzająca
 • Konfiguracja kontrolera SATA w systemie BIOS Jeśli kontroler SATA przełącza się z trybu ATA do AHCI (lub w drugą stronę), system Windows nie nawiąże komunikacji z kontrolerem SATA, ponieważ oba tryby korzystają z różnych sterowników. Spróbuj zmienić tryb kontrolera SATA w systemie BIOS.
 • Ustawienia RAID Komunikat ten może pojawić się, jeśli były zmieniane ustawienia kontrolera RAID. Spróbuj zmienić ustawienia RAID na Autodetect (Automatyczne wykrywanie) (zwykle działa).
 • Nieprawidłowe lub zbyt słabe podłączenie przewodów Spróbuj ponownie podłączyć przewody łączące dyski i ich kontrolery (na obu końcach).
 • Dysk twardy Uruchom wbudowane narzędzie diagnostyczne i wykonaj badanie dysku twardego. Pamiętaj: Kod 7 oznacza uszkodzenie danych, które można naprawić, a nie awarię dysku.
 • Uszkodzenie systemu plików Uruchom konsolę odzyskiwania z dysku instalacyjnego systemu Windows i uruchom polecenie chkdsk /f /r.
 • Nieprawidłowo skonfigurowany plik BOOT.INI (Windows Vista). Kod błędu 0x7B może pojawić się, jeśli plik boot.ini został usunięty lub zmieniony. Uruchom konsolę odzyskiwania z dysku instalacyjnego systemu Windows i uruchom polecenie BOOTCFG /REBUILD

 


STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM)

Ten komunikat o błędzie oznacza, że sterownik systemu plików NTFS napotkał sytuację, z którą nie może sobie poradzić, a która ma zawsze jedną z trzech poniższych przyczyn:
 • Uszkodzenie danych na dysku
 • Uszkodzenie danych w pamięci
 • Całkowity brak pamięci (zwykle w przypadku bardzo obciążonych serwerów)
Procedura sprawdzająca
 1. Ponownie zamontować kości pamięci i podłączyć kable danych łączące dyski w celu wyeliminowania problemów uszkodzenia danych spowodowanych źle lub niedostatecznie zamontowanym sprzętem.
   
 2. Uruchomić kompleksowy test pamięci i dysku twardego. Szybki test jest w tym wypadku wystarczający. Należy przeprowadzić kompletną diagnostykę systemu.
   
 3. Jeśli badania diagnostyczne zakończą się pomyślnie, należy przeprowadzić kompleksowy test systemu plików, korzystając z konsoli przywracania (chkdsk /f /r) w celu wykrycia i naprawienia potencjalnych uszkodzeń danych.
   
 4. Jeśli żaden z powyższych sposobów nie zadziała, należy zainstalować ponownie system Windows.
   
 5. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy wymienić dysk twardy.

   


STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED)
STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)

Te dwa komunikaty oznaczają, że program działający w jądrze napotkał sytuację, której nie może odwrócić. Oba błędy mają to samo rozwiązanie i kroki postępowania, a do określenia, co powoduje błąd, niezbędny będzie Debugger systemu Windows.
Procedura sprawdzająca
 • Jeśli na niebieskim ekranie pojawi się nazwa sterownika lub plik biblioteki, należy ustalić z jakiej aplikacji pochodzi, a następnie zaktualizować lub wyłączyć tę aplikację.
 • Zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji.
 • Odinstalować ostatnio zainstalowane programy i przywrócić poprzednie wersje sterowników.
 • Wykonać diagnostykę pamięci operacyjnej komputera.
 

STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA)

Ten komunikat oznacza, że system próbował uzyskać dostęp do nieistniejącej pamięci. Błąd prawie zawsze jest powodowany przez:

 • sterownik próbujący uzyskać dostęp do strony pamięci, której nie ma;
 • usługę systemową (np. skaner antywirusowy), która ma awarię na skutek wyjątku;
 • nieprawidłowo zamontowaną pamięć;
 • uszkodzone dane na dysku twardym.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o przyczynie błędu, należy użyć Debuggera systemu Windows.
Procedura sprawdzająca
 1. Jeśli na niebieskim ekranie znajduje się nazwa sterownika lub pliku biblioteki, należy ustalić z jakiej aplikacji pochodzi i zaktualizować ją do najnowszej wersji lub odinstalować sterownik lub aplikację.
   
 2. Jeśli błąd pojawia się podczas uruchamiania systemu, należy spróbować uruchomić komputer w trybie Ostatniej znanej dobrej konfiguracji.
   
 3. Jeśli błąd zaczął pojawiać się po zainstalowaniu programu lub sterownika, należy odinstalować program lub sterownik.
   
 4. Wykonać kompleksową diagnostykę dysku twardego i pamięci (po ponownym zamontowaniu pamięci i podłączeniu przewodów danych dysku twardego).

 

STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO)

Ten kod oznacza, że sterownik próbował uzyskać dostęp do części pamięci, do której nie powinien, co z kolei oznacza, że sterownik jest wadliwy. Rozwiązaniem tego problemu jest znalezienie i usunięcie bądź zamiana danego sterownika. W celu rozwiązania tego problemu należy użyć Debuggera systemu Windows.
Bez pomocy debuggera można jedynie odinstalować/zaktualizować/przywrócić poprzednią wersję sterownika, który został podany na niebieskim ekranie.

 


 

STOP 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER)

Ten niebieski ekran oznacza, że sterownik urządzenia — prawie zawsze sterownik karty graficznej — zawiesił się, oczekując na określone zdarzenie (zwykle na zadziałanie sprzętu). W większości tych komunikatów pojawia się nazwa pliku nv4_disp.sys.
Procedura sprawdzająca:
 1. Zaktualizować sterowniki wideo do najnowszej wersji firmy Dell.
   
 2. Sprawdzić, czy wersja systemu BIOS jest aktualna.
   
 3. Jeśli sterownik wideo i system BIOS są aktualne, należy skontaktować się z producentem i zapytać, czy ostatnio nie pojawiła się nowsza wersja.
   
 4. W ostateczności należy wymienić kartę graficzną.

Ponowna instalacja systemu Windows prawdopodobnie nie spowoduje rozwiązania tego problemu.

 

Używanie Debuggera systemu Windows

Debugger systemu Windows to podstawowe, szeroko dostępne narzędzie używane przez programistów i pracowników obsługi technicznej firmy Microsoft do analizy i rozwiązywania problemów, które kończą się zrzutem pamięci.

Debugger systemu Windows to potężne narzędzie o wielu zastosowaniach, ale w niniejszym artykule opiszemy tylko funkcję analizy zrzutów pamięci w celu określenia przyczyny niebieskiego ekranu.

Przed rozpoczęciem korzystania z tego narzędzia należy pamiętać, że:

 • Debugger systemu Windows nie jest własnym narzędziem systemu Windows. Musisz pobrać i zainstalować tę aplikację (15 MB) z witryny Microsoft. Instalację narzędzia musi przeprowadzić osoba mająca uprawnienia administratora.
 • Debugger wymaga pewnej personalizacji przed użyciem.
 • Pełna analiza zrzutu pamięci za pomocą Debuggera może potrwać od 30 sekund do 2 minut.
Aby użyć narzędzia, wykonaj następujące czynności:
 1. Pobierz i zainstaluj Debugger systemu Windows z witryny Microsoft

   

  Strona domowa narzędzia Debugger systemu Windows pojawi się jako pierwsza po wpisaniu frazy „debugger windows" w wyszukiwarce Google.

   

 2. Po zakończeniu instalacji kliknij kolejno pozycje Start, Wszystkie programy, Debugging Tools for WindowsWinDbg, aby otworzyć narzędzie Windows Debugger.

   

 3. Skonfiguruj ścieżkę symbolu użytą przez debuggera tak, aby zamienić adresy w zrzucie pamięci w nazwy lokalizacji: rozwiń menu Plik, wybierz Ścieżka pliku symboli, wpisz „SRV*c:\debug_symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols" w oknie dialogowym i kliknij OK.

   

 4. Otwieranie mini zrzutu: rozwiń menu Plik, wybierz opcję Otwórz zrzut, wybierz odpowiedni plik i kliknij przycisk Otwórz.

   

  Zazwyczaj system przechowuje pliki zrzutu w jednej z poniższych lokalizacji: C:\WINNT\Minidump\ lub C:\Windows\Minidump\. Pliki mają nazwy miniMMDDRR-NN.dmp, gdzie MM oznacza miesiąc, DD dzień, a RR rok utworzenia pliku zrzutu. NN oznacza numer pliku utworzonego danego dnia, jeśli utworzono więcej niż jeden plik (pierwszy plik danego dnia będzie miał numer 01, drugi 02 itd.).

   

 5. Debugger otworzy plik zrzutu i poda krótki opis przyczyny awarii. (Rysunek 2)

   

  Podczas pierwszego uruchomienia Debuggera, przed wyświetleniem zawartości pliku zrzutu narzędzie będzie przez kilka minut pobierać w tle informacje dotyczące symboli.

  SLN129734_pl__2W_cat_dump1_cc_v1
  Rysunek 2: Debugger systemu Windows

  SLN129734_pl__3W_cat_Caption1_cc_v1 Proponowane polecenie dla wiersza poleceń Debuggera

  SLN129734_pl__4W_cat_Caption2_cc_v1 Kod stop z niebieskiego ekranu (1000007F oznacza to samo co 0x7F)

  SLN129734_pl__5W_cat_Caption3_cc_v1 Plik, który według systemu spowodował awarię (w tym przykładzie atapi.sys; czasami pojawiają się informacje typu memory_corruption

   

 6. Po przedstawieniu wstępnej analizy Debugger poda informacje dotyczące dalszego postępowania. W wierszu poleceń (kd>) u dołu ekranu wpisz „!analyze -v" i naciśnij klawisz Enter, aby WinDbg przeprowadził szczegółową analizę pliku.

   

  Wyświetlone rezultaty będą obszerne i może zaistnieć konieczność przewijania zawartości okna Debuggera w celu uzyskania wszystkich istotnych informacji.

  SLN129734_pl__6W_cat_dump2_cc_v1
  Rysunek 3: Analiza wyników

  SLN129734_pl__3W_cat_Caption1_cc_v1 Szczegółowy opis kodu stop (w tym przykładzie widać, że jądro napotkało błąd EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8) lub napotkało błąd podczas przetwarzania błędu)

  SLN129734_pl__8W_cat_dump3_cc_v1
  Rysunek 4: Dalsza analiza wyników

  SLN129734_pl__3W_cat_Caption1_cc_v1 Kod kontroli błędu (warto zauważyć, że w tym przypadku występuje liczba 8, oznaczająca podwójny błąd)

  SLN129734_pl__4W_cat_Caption2_cc_v1 Liczba awarii spowodowanych przez dany błąd (zwykle 1)

  SLN129734_pl__5W_cat_Caption3_cc_v1 Kategoria danej awarii przypisana przez system Windows

  SLN129734_pl__12W_cat_Caption4_cc_v1 Ślad stosu w momencie awarii, z najpóźniej przywołaną procedurą u góry (w przykładzie widać, ze awaria nastąpiła, gdy system przetwarzał żądanie kontrolera IDE)

  SLN129734_pl__13W_cat_dump4_cc_v1
  Rysunek 5: Analiza dodatkowa

  SLN129734_pl__3W_cat_Caption1_cc_v1 Nazwa modułu, w którym znajdował się system w momencie awarii. W działającym systemie nazwa modułu stanowi łącze, po kliknięciu którego można uzyskać informacje dotyczące modułu, jego twórców, daty utworzenia itp.

 

文書のプロパティ


最後に公開された日付

21 2月 2021

バージョン

4

文書の種類

Solution