Strømforsyningsenhedens (PSU) indbyggede selvtest (BIST) – stationær pc

概要: Sådan bruges strømforsyningens indbyggede selvtest.

文書の内容


現象


Følgende artikel indeholder oplysninger om den PSU BIST (indbygget selvtest), der findes på et stigende antal af Dells stationære pc'er.


Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er PSU BIST?
 2. Hvordan finder jeg BIST?
 3. Hvordan anvender jeg BIST?

 

Hvad er PSU BIST?

 

Alle stationære virksomhedskundesystemer (OptiPlex og Precision) har en strømforsyning med en indbygget selvtestfunktion (BIST), der understøtter nye fejlfindingstrin (stationære privatkundesystemer som f.eks. Inspiron og XPS understøtter i stigende grad også PSU BIST).

Du kan teste strømsystemets tilstand. Lysdioden lyser ved et signal i strømforsyningen. Hvis lysdioden for selvtesten ikke tændes, kan du teste yderligere ved at afmontere ledningsnettet i enheder, der ikke består denne test. Dermed kan du isolere fejlens årsag til en enhed, der er tilsluttet strømforsyningen.


Tilbage til toppen


 

Hvordan finder jeg BIST?

 

PSU BIST findes oftest på bagsiden af pc'en ved siden af strømkabelstikket (på visse typer med mindre kabinetter skal du muligvis afmontere systemdækslet for at se BIST på siden af PSU'en i stedet).

Der er to typer PSU BIST – den gamle og den nye.

 • PSU BIST med en testknap ved siden af lysdioden – gammel

  SLN308658_da__1Old_BIST_1 SLN308658_da__2Old_BIST_2
  SLN308658_da__3Old_BIST_3 SLN308658_da__4Old_BIST_4
 • PSU BIST uden en testknap ved siden af lysdioden – ny

  SLN308658_da__5New_BIST_1


Tilbage til toppen


解決方法

 

Hvordan anvender jeg BIST?

 

PSU BIST med trykknap

 1. Sluk for systemet, og sørg for, at strømkablet forbinder PSU'en til stikkontakten (en stikkontakt, som er kontrolleret som fungerende)

 2. Tryk på PSU BIST-knappen på strømforsyningen

  Dette er et afgørende punkt, om lysdioden tænder eller ikke tænder, hvilket indikerer Bestået eller Ikke bestået

  • Hvis lysdioden indikerer Bestået (lysdiode grøn), kan du antage, at PSU'en fungerer korrekt.

  • Hvis lysdioden indikerer Ikke bestået (lysdiode slukket), skal du foretage yderligere fejlfinding for at isolere problemet.

   1. Åbn systemet, og frakobl de interne strømkabler fra alle enheder, herunder bundkortet, og tryk på PSU BIST-knappen igen

    • Hvis lysdioden indikerer Bestået (lysdiode grøn) fungerer PSU'en på nuværende tidspunkt. Yderligere fejlfinding for at isolere fejlen

     1. Slut strømkablet(-kablerne) til bundkortet, og tryk på PSU BIST-knappen igen

      • Hvis lysdioden indikerer Bestået (lysdiode grøn), kan du antage, at PSU'en fungerer korrekt i denne konfiguration.

     2. Fortsæt med at slutte de interne strømkabler til yderligere enheder (harddisk, dvd osv.) igen, og test efter hver tilslutning for at isolere en defekt komponent

      • SLN308658_da__6icon Bemærk: Antallet af tilsluttede komponenter kan overstige PSU'ens strømkapacitet. Kontroller for eventuel yderligere hardware tilføjet systemet, som kan overstige PSU'ens udgangseffekt.
      • Hvis tilføjelsen af en bestemt enhed forårsager en fejl, frakobles strømmen fra en af de andre enheder, og testen udføres igen. Dette medvirker til at finde ud af, om enheden ikke er bestået, eller om antallet af enheder overstiger PSU'ens kapacitet

    • Hvis lysdioden indikerer Ikke bestået (lysdiode slukket), er PSU'en identificeret som den fejlbehæftede komponent

PSU BIST-lysdioden

Fejlfinding med BIST

 1. Sluk for systemet

 2. Tag strømledningen ud af PSU'en, og vent i 15 sekunder

 3. Efter 15 sekunder sluttes strømledningen til PSU'en igen

  • Hvis lysdioden forbliver tændt i 3 sekunder og slukker, betyder det, at PSU'en fungerer

  • Hvis lysdioden ikke tænder, indikerer det en hardwarefejl. Den defekte komponent kan være PSU'en, bundkortet eller en anden enhed

Trin for at få bekræftet, at PSU'en er defekt

 1. Tag strømledningen ud af PSU'en

SLN308658_da__6icon FORSIGTIG: Sørg for at træffe nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, før du tiltvinger dig adgang til interne komponenter i systemet. Se adskillelsesinstruktioner i servicehåndbogen vedrørende proceduren for adgang til PSU'en og kablerne.
 1. Kobl de interne PSU-kabler fra bundkortet og de enkelte interne enheder

 2. Slut strømledningen til PSU'en

  • Hvis lysdioden forbliver tændt i 3 sekunder og slukker, betyder det, at PSU'en fungerer. Fortsæt med fejlfindingstrinnene for andre enheder

   1. Kontroller, at du ikke har eventuel yderligere enheder sluttet til systemet, som kan overstige PSU'ens udgangseffekt

   2. Sæt bundkortet tilbage på plads, og test BIST, og hvis den består, fortsættes med trinnene

   3. Tilslut de enkelte enheder igen, én ad gangen, og test BIST efter hver tilslutning

   4. Hvis en enhed ikke består, skiftes strømkablet til en anden tilsluttet enhed, og problemet isoleres yderligere

  • Hvis lysdioden ikke tænder, indikerer det en PSU-fejl


Tilbage til toppen


文書のプロパティ


影響を受ける製品

Fixed Workstations

最後に公開された日付

21 2月 2021

バージョン

4

文書の種類

Solution

この文書を評価


正確
有益
わかりやすさ
この記事は役に立ちましたか?

0/3000 文字