メイン コンテンツに進む
 • すばやく簡単に注文します
 • 注文を表示して配送状況を追跡します
 • 製品リストの作成とアクセス
 • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

Turvonneen akun tiedot ja ohjeet

概要: Litiumpolymeeriakut on koteloitu joustavaan monikerroksiseen pussiin, joka voi joskus turvota monista syistä.

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


現象

Litiumpolymeeritekniikka:

Akun turpoaminen on litiumpolymeeriakkuihin liittyvä vikatila. Litiumpolymeeriakut ovat kasvattaneet viime vuosina suosiotaan ohuen ja mukautettavan muotonsa sekä pidemmän käyttöikänsä ansiosta. Litiumpolymeeriakut on koteloitu joustavaan monikerroksiseen pussiin, joka voi joskus turvota monista syistä, esimerkiksi akun ikä ja käyttötavat sekä ympäristön olosuhteet.

Vanhoissa kannettavissa tietokoneissa puolestaan käytettiin lieriömäisiä litiumionikennoja, joissa oli metallikotelo ja jotka eivät turvonneet.

Akun turpoamisriski on vähäinen, ja se on ominaista litiumpolymeerikennotekniikalle, jota käytetään yleisesti tekniikan alalla (ei ainoastaan Dellin tuotteissa tai tietokoneissa). Ongelma koskee kaikkia kannettavien tietokoneiden valmistajia.

Turpoaminen ja turvallisuus:

Turvonnut akku voi heikentää kannettavan suorituskykyä ja joissain tapauksissa vaurioittaa tuotteen koteloa. Vaikka turvonnut akku Dell-tuotteessa ei ole vaarallinen, turvonnut akku kannattaa vaihtaa heti, kun se havaitaan. On tärkeää hankkia aina alkuperäisiä vara-akkuja Delliltä.

Turvonneisiin litiumioniakkuihin liittyvä tuoteturvallisuuslausunto on osoitteessa www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/safety. (Vain englanniksi)

Onko akkuni turvonnut?

Jos jokin seuraavista tuntomerkeistä täsmää, akku saattaa olla turvonnut. Selvitä Dellin teknisen tuen avulla, mitä ongelmalle voi tehdä (paikallisen tukipalvelun tai teknisen tuen käytännön tai menettelytavan lisäksi):

 • Kosketuslevy tai näppäimistö on koholla.
 • Järjestelmä keinuu tasaisella alustalla (ei liity rikkinäisiin tai puuttuviin jalkoihin)
 • Epätasaiset saumat kohdissa, joissa kotelon tai kuoren osat kohtaavat (kotelo rakoilee).
 • Turvonnut akku saattaa aiheuttaa vaurioita tuotteen koteloon. Vaurioituneet järjestelmän osat on korjattava tai vaihdettava turvonneen akun vaihtamisen yhteydessä ennen järjestelmän käytön jatkamista.

Dell-tietokoneiden litiumioniakkujen käsittelyohjeet

Turvonneita akkuja ei saa käyttää. Ne on vaihdettava ja hävitettävä asianmukaisesti. Kaikkien litiumpolymeeriakkujen, myös turvonneiden, käsittely ja vaihto on tehtävä varovasti ja alla olevien käsittelyohjeiden mukaisesti. Ohjeet ovat myös kunkin tuotteen Dokumentaatio (Oppaat ja asiakirjat) -osiossa osoitteessa www.dell.com/support tai www.dell.com/support/manuals/dell/swollenbattery.

 • Tyhjennä akku, ennen kuin irrotat akun järjestelmästä. Tyhjennä akku irrottamalla verkkomuuntaja järjestelmästä ja käyttämällä järjestelmää pelkästään akkuvirralla. Akku on täysin tyhjä, kun järjestelmä ei enää käynnisty virtapainikkeesta.
 • Älä murskaa, pudota tai runtele akkua äläkä lävistä sitä vierailla esineillä.
 • Älä altista akkua korkeille lämpötiloille äläkä pura akkuja tai kennoja.
 • Älä paina akun pintaa.
 • Älä taivuta akkua.
 • Älä käytä akun irrottamiseen työkaluja äläkä käsittele niillä akun pintaa.
 • Jos akku juuttuu laitteeseen, älä yritä irrottaa sitä. Jos yrität irrottaa akun väkisin, se saattaa rikkoutua, taipua tai murskaantua. Kysy lisäohjeita Dellin teknisestä tuesta.
 • Älä yritä asettaa vahingoittunutta tai turvonnutta akkua takaisin kannettavaan tietokoneeseen.
 • Jos akku on turvonnut, se on palautettava Dellille hyväksytyssä (Dellin toimittamassa) ja kuljetusmääräysten mukaisessa kuljetuslaatikossa tai hävitettävä valtuutetussa kierrätyskeskuksessa.
 • Yhteensopimattoman akun tai muun kuin Dellin akun käyttö voi lisätä tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Vaihda akku vain Delliltä hankittuun yhteensopivaan akkuun, joka on suunniteltu toimimaan Dell-tietokoneen kanssa. Älä käytä toisen tietokoneen akkua omassa tietokoneessasi. Osta aina aitoja akkuja osoitteesta www.dell.com tai muutoin suoraan Delliltä.

Takuun alainen vaihto:

Jos tarvitset lisätietoja korjauksesta tai vaihtamisesta, ota yhteys tekniseen tukeen.

文書のプロパティ


最後に公開された日付

10 4 2021

バージョン

3

文書の種類

Solution