メイン コンテンツに進む
 • すばやく簡単にご注文が可能
 • 注文内容の表示、配送状況をトラック
 • 会員限定の特典や割引のご利用
 • 製品リストの作成とアクセスが可能
 • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

Příručka pro párování klávesnice a myši Bluetooth Dell a odstraňování problémů s nimi spojenými

概要: Párování klávesnice a myši Dell Bluetooth, která má tlačítka pro připojení.

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


現象

Obsah:

 1. Přehled párování
 2. Připojení pomocí tlačítek synchronizace
 3. Odstraňování problémů s párováním
 4. Bezdrátová klávesnice a myš Bluetooth se po restartu zablokuje
 5. Odstraňování problémů a často kladené dotazy

1. Přehled párování

Bezdrátové připojení a připojení Bluetooth® probíhá mezi zařízením nebo adaptérem hardwarového klíče připojeného k osobnímu počítači. Pokud by k tomuto procesu nedošlo, zařízení by s počítačem nemohlo správně fungovat.

Snadný způsob, jak si zapamatovat, jaký adaptér vyžaduje jaký typ párování:

 • Adaptéry Bluetooth lze spárovat pouze v rámci operačního systému.

 • Externí adaptéry (hardwarový klíč USB) budou v závislosti na jejich konfiguraci spárovány mimo operační systém nebo v rámci systému.

  POZNÁMKA: Informace o klávesnici a myších uvedených v tabulce 1 naleznete v článku databáze znalostí Dell Používání a odstraňování problémů s nástrojem Dell Peripheral Manager, jak spárovat, zrušit párování a konfigurovat klávesnici nebo myš.
  POZNÁMKA: Software Dell Peripheral Manager může také pomoci určit, jaký model klávesnice nebo myši máte, pokud podporuje daný hardware.
  • Bezdrátová myš Dell Mobile – MS3320W
  • Kabelová laserová myš Dell – MS3220
  • Bezdrátová myš Dell Mobile Pro – MS5120W
  • Bezdrátová myš Dell MultiDevice – MS5320W
  • Sada bezdrátové klávesnice a myši Dell pro více zařízení – KM7120W (KB7120W, MS5320W)
  • Bezdrátová klávesnice a myš Dell Premier pro více zařízení – KM7321W (KB7221W + MS5320W)
  • Bezdrátová klávesnice a myš Dell Pro – KM5221W (KB3121W + MS3121W)
  • Bezdrátová dobíjecí myš Dell Premier – MS7421W
  • Bezdrátová klávesnice a myš Dell – KM714
  • Bezdrátová klávesnice a myš Dell – KM636
  • Bezdrátová laserová myš Dell – WM514
  • Bezdrátová myš Dell – WM326
  • Bezdrátová myš Dell – WM126
  • Bezdrátová klávesnice a myš Dell Premier – KM717
  • Bezdrátová myš Dell Premier – WM527

  Tabulka 1: Klávesnice a myši podporované nástrojem Dell Peripheral Manager

Zpět na začátek


2. Připojení pomocí tlačítek synchronizace

POZNÁMKA: Obecné pokyny ke spárování zařízení Bluetooth naleznete v následujících článcích databáze znalostí Dell.

Klávesnice a myš Bluetooth Dell musí být spárovány mimo operační systém i po jeho načtení. Níže jsou uvedeny pokyny pro připojení klávesnice a myši mimo operační systém. Tento postup funguje, i když jste klávesnici nebo myš připojili dříve a ani jedna z nich již není spárována.

POZNÁMKA: Pokud se objeví potíže s párováním myši nebo klávesnice před dokončením načítání systému Windows, zkuste vytvořit heslo pro uživatelský účet. Tímto způsobem se operační systém nenačte, dokud uživatel nezadá heslo. Tak získáte více času na spárování klávesnice a myši mimo operační systém.
  Párování klávesnice a myši Bluetooth Dell
   1.

Vložte baterie do klávesnice. Přihrádka pro baterie je umístěna na spodní straně klávesnice. Klávesnice vyžaduje dvě baterie AA.

 

 baterie

2.

Vložte baterie do myši. Přihrádka pro baterie je umístěna na spodní straně myši. Myš vyžaduje dvě baterie AA.

 

baterie myši

3.

Zapněte klávesnici a myš pomocí vypínače umístěného na dolní straně každého zařízení.
Zapnutí a vypnutí klávesnice 
Zapnutí a vypnutí myši

4.

Stiskněte tlačítko pro připojení v dolní části klávesnice. Kontrolka LED Bluetooth v horní části klávesnice začne blikat.

POZNÁMKA: Po zapnutí počítače máte velmi málo času na stisknutí tlačítka pro připojení v dolní části klávesnice. Před zapnutím počítače nezapomeňte uvést klávesnici do režimu zjišťování.
tlačítko pro připojení
5.

Stisknutím tlačítka napájení zapněte počítač.

Tlačítko napájení stolního počítače

6.

Stiskněte tlačítko napájení přijímače USB. Po navázání připojení přestane kontrolka LED Bluetooth na klávesnici blikat a zůstane nějakou dobu svítit. To znamená, že připojení mezi klávesnicí a počítačem bylo navázáno. Kontrolka LED Bluetooth na klávesnici se poté vypne a zůstane zhasnutá.

 

tlačítko pro připojení hardwarového klíče

7.

Stiskněte tlačítko pro připojení v dolní části myši. Kontrolka LED Bluetooth v horní části myši začne blikat.

 

tlačítko pro připojení myši

8.

Stiskněte tlačítko napájení přijímače USB. Po navázání připojení přestane kontrolka LED technologie Bluetooth na myši blikat a zůstane nějakou dobu svítit. To znamená, že připojení mezi myší a počítačem bylo navázáno. Kontrolka LED Bluetooth na myši poté zhasne a zůstane zhasnutá. Dongle

9.

Klávesnice a myš Bluetooth Dell jsou nyní připraveny k použití. Po příštím restartování počítače se klávesnice a myš připojí automaticky.

POZNÁMKA: Pokud se klávesnice nebo myš při příštím spuštění počítače nepřipojí, několikrát stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici nebo pohněte myší, abyste připojení obnovili. Pokud tento postup nefunguje, proveďte výše uvedené kroky pro spárování klávesnice a myši mimo operační systém Windows.
POZNÁMKA: Po spárování klávesnice a myši mimo operační systém Windows je po jeho načtení nutné klávesnici a myš znovu spárovat. Pokud nespárujete klávesnici a myš v systému Windows, může dojít k zamrznutí a klávesnice a myš nemusí fungovat správně.
Zpět na začátek

3. Odstraňování problémů s párováním

 • Proveďte běžné kroky pro odstraňování problémů, jako je kontrola baterií klávesnice a myši. Pokud je to možné, vyměňte baterie za nové.
 • Vypněte počítač. Vyčkejte několik sekund. Znovu počítač zapněte.
 • Zapněte klávesnici a myš.
 • Spárujte zařízení mimo operační systém. Přečtěte si část Připojení pomocí tlačítek synchronizace.
 • Pokud myš Bluetooth není k dispozici, připojte k počítači myš USB.

Jak spustit poradce při potížích s připojením Bluetooth

Délka: 0:35
Titulky: Pouze v angličtině

Zpět na začátek


4. Klávesnice a myš Bluetooth se po restartu zablokují

Po restartu počítače v důsledku aktualizace systému Windows nebo z jiných příčin není bezdrátová klávesnice a myš Bluetooth po načtení operačního systému spárovaná, zablokuje se nebo není k dispozici.

Pokuste se problém vyřešit pomocí níže uvedených kroků pro odstraňování problémů.

POZNÁMKA: Pro zahájení postupu odstraňování problémů budete potřebovat kabelovou klávesnici a myš.

Zpět na začátek

5. Odstraňování problémů a často kladené dotazy

Ovladač Bluetooth
Pokud máte problémy s připojením zařízení Bluetooth, aktualizujte ovladač Bluetooth. Informace o stažení a instalaci ovladačů naleznete v článku databáze znalostí Dell Často kladené dotazy týkající se ovladačů a souborů ke stažení .

Poznámka: Podrobné informace najdete v části „Jak stáhnu a nainstaluji ovladač zařízení?“.


Další kroky odstraňování problémů:

 1. Zkontrolujte, že jsou baterie nové a správně vložené a zda jsou myš a klávesnice zapnuté.

 2. Vyjměte a znovu vložte přijímač.

 3. Pokud problémy s připojením přetrvávají, restartujte počítač.

 4. Stiskněte a uvolněte tlačítko Bluetooth® na myši a přijímači.

 5. Vyčkejte alespoň 20 sekund.

 6. Stiskněte a uvolněte tlačítko Bluetooth na klávesnici a přijímači.

 7. Zkontrolujte, zda je v systému BIOS povolena funkce Bluetooth ( <při spuštění stiskněte klávesu F2> po zobrazení loga Dell.

Viz také článek znalostní databáze Dell Průvodce používáním a odstraňováním problémů s funkcí Bluetooth.

Zpět na začátek

原因

Není k dispozici

解決方法

Není k dispozici

その他の情報

Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell Připojení Bluetooth a spárování bezdrátové klávesnice a myši Dell pro více zařízení s osobním počítačem.

Postup připojení Bluetooth v počítači Dell se systémem Windows 10

Délka: 01:31
Je-li k dispozici, lze nastavení jazyka titulků (titulky) vybrat pomocí ikony Settings nebo CC v tomto přehrávači videa.


Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.

文書のプロパティ


影響を受ける製品

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, PC & Tablet Accessories, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations, Mobile Workstations

最後に公開された日付

27 5月 2024

バージョン

14

文書の種類

Solution