メイン コンテンツに進む
  • すばやく簡単に注文します
  • 注文を表示して配送状況を追跡します
  • 製品リストの作成とアクセス
  • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

Hur raderar jag data från hårddisken?

概要: Artikelsammanfattning: Den här artikeln innehåller information om hur jag raderar data från hårddisken.

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


現象

I enlighet med villkoren i garantiavtalet kommer Dell att reparera eller byta hårddiskar som köpts från Dell och som visar sig vara felaktiga i material eller utförande. Besök Dells webbplats för garantier för att se villkoren i din garanti.

Om dina data

Dell ansvarar inte för eventuella data som du lagrar på en hårddisk som du returnerar till Dell. Däremot strävar Dell alltid efter att skriva över befintliga data eller, i vissa fall, förstöra hårddisken.

OBS! Obs! Det finns inga processer för databorttagning som rensar en hårddisk eller dator helt från restdata så att den blir lika ren som en ny produkt. Dell gör inga rekommendationer angående dina säkerhetsbehov eller uttalanden om effektiviteten hos en metod för databorttagning jämfört med en annan.
 
OBS! Obs! Du ansvarar själv för dina data. Säkerhetskopiera alla data på hårddisken och på alla andra lagringsenheter i produkten innan du skickar den till oss. Ta bort all konfidentiell och personlig information samt information som du har äganderätten till. Ta bort eventuella löstagbara lagringsenheter och media, såsom disketter, CD-skivor, PC-kort, USB-lagringsenheter och andra löstagbara lagringsenheter. Om Dell av misstag skulle ta emot en bandenhet (eller annan löstagbar lagringsenhet) är vår praxis att i god tro antingen returnera bandenheten till kunden eller förstöra bandenheten, även om Dell inte har någon skyldighet att ta bort data. Dell bär inget ansvar för konfidentiell eller personlig information, eller information som du har äganderätten till, förlorade eller förstörda data, eller skadade eller förlorade löstagbara medier.

Radera data från hårddisken

För att radera data måste de skrivas över. Detta kallas vanligtvis för radering eller utplåning av data. Den metod som används för att radera data på ett säkert sätt måste mätas mot känsligheten av data och sannolikheten för ett försök att återställa data.
När du har bestämt hur mycket skydd du behöver, är du redo att välja det program som ska utföra rensningen. Det finns många program som är tillgängliga i form av gratisprogram, spridningsprogram eller kommersiellt tillgänglig programvara. Dell rekommenderar inte något särskilt program och garanterar inte några resultat. Se till att jämföra funktionerna med dina behov.

OBS! Obs! Dell har inte gett behörighet till eller testat de här programmen separat. Vi rekommenderar dem inte och tar heller inget ansvar i samband med användning av dem. Dell tillhandahåller länkar till dem endast som en service för våra kunder.

Nivåer av radering

Den första nivån av dataradering är att radera filen. Detta inbegriper att köra fdisk eller format på enheten. Radering av filen tar inte bort data helt och hållet från enheten. Data kan återskapas med hjälp av vissa program. Detta är den vanligaste tekniken för dataradering.

Nästa nivå av dataradering är överskrivning, som vanligtvis kallas Level 2 wipe (radering på nivå 2). Ett program skriver över den del av disken där filen tidigare lagrades. Denna nivå av dataradering kan ge en högre trygghetsnivå för hem och mindre kontor där kunden eller finansiella data utgör ett orosmoment. En rensning på nivå 2 kräver avancerade verktyg för att återställa data och återställningen är inte säker.
Dessutom kan vissa användare behöva uppfylla de krav som tidigare försvars avdelningen standard 5220,22-M. kommersiell program vara finns tillgänglig som uppfyller kraven i denna standard.

OBS! Obs! Det finns inga processer för databorttagning som rensar en hårddisk eller dator helt från restdata så att den blir lika ren som en ny produkt. Dell gör inga rekommendationer angående kundens säkerhetsbehov eller uttalanden om effektiviteten hos en metod för databorttagning jämfört med en annan.

 

原因

.

解決方法

.

文書のプロパティ


最後に公開された日付

04 5 2021

バージョン

5

文書の種類

Solution