メイン コンテンツに進む
 • すばやく簡単にご注文が可能
 • 注文内容の表示、配送状況をトラック
 • 会員限定の特典や割引のご利用
 • 製品リストの作成とアクセスが可能
 • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

Porozumění právům na downgrade systému Microsoft Windows a rovněž procesu downgradu ze systému 8, 8.1 a 10

概要: Tento článek pojednává o postoji společnosti Microsoft k právům na downgrade v případě způsobilých operačních systémů společnosti Microsoft

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


現象

 


V tomto článku jsou uvedeny informace o právech na downgrade systému Microsoft Windows a postup downgradu ze systému Windows 8, 8.1 a 10 v počítačích Dell.


Obsah:

 1. Co jsou práva na downgrade?
 2. Porozumění právům na downgrade systému Microsoft Windows
 3. Průvodce downgradem

 

Co jsou práva na downgrade?

 

Práva na downgrade znamenají, že koncoví uživatelé, kteří si zakoupili nejnovější verzi určitého softwaru, mohou používat dřívější verzi dotyčného softwaru, dokud nebudou připraveni přejít na novější verzi softwaru/technologie.

Ve většině nových verzí operačního systému Windows není k dispozici možnost vrátit se na předchozí verzi. Znalost vašich práv v této otázce tak může být užitečná.

SLN294589_en_US__1icon Poznámka: Po downgradu můžete systém Windows 8, 8.1 nebo 10 kdykoliv přeinstalovat.


Zpět na začátek


 

Porozumění právům na downgrade systému Microsoft Windows

 

Porozumění právům na downgrade

SLN294589_en_US__1icon Poznámka: Informace na této stránce jsou určeny výrobcům počítačů a jejich zákazníkům. Pokud jste zákazníkem přímého výrobce OEM, kontaktujte jej a on vám sdělí další informace o právech na downgrade. Pokud jste přímý výrobce OEM, kontaktujte obchodního zástupce společnosti Microsoft.

Práva na downgrade představují právo koncového uživatele, které společnost Microsoft nabízí svým zákazníkům na určité produkty OEM, jež splňují technické požadavky na downgrade softwaru Microsoft. Práva na downgrade jsou zdokumentována v licenčních podmínkách pro software společnosti Microsoft, které zákazníci přijímají po prvním spuštění softwaru Windows a Windows Server. Díky právům na downgrade můžete v případě zakoupení novější verze softwaru (např. Windows 10 Pro) používat dřívější verzi softwaru (např. Windows 8.1 Pro), dokud nebudete připraveni na přechod na novější verzi.

Pokud produkt zahrnuje práva na downgrade, licenční podmínky pro daný produkt budou uvádět, které dřívější verze softwaru lze používat.

Práva na downgrade pro software Windows

Pro práva na downgrade jsou způsobilé následující verze OEM softwaru Windows.

Windows 10 Windows 8.1 Windows 7
Systém Windows 10 Pro zahrnuje práva na downgrade na:
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 7 Professional
Systém Windows 8.1 Pro zahrnuje práva na downgrade na:
 • Windows 7 Professional
 • Windows Vista Business
Systémy Windows 7 Professional a Windows 7 Ultimate zahrnují práva na downgrade na:
 • Windows Vista Business a Windows Vista Ultimate
 • Windows XP Professional, Windows XP Tablet PC Edition nebo Windows XP x64 Edition
   
SLN294589_en_US__1icon Poznámka: Ostatní verze OEM systému Windows 7 (například Windows 7 Home Basic a Windows 7 Home Premium) nezahrnují práva na downgrade.

Postup downgradu softwaru Windows pro koncového uživatele

Chcete-li software Windows 10 nebo Windows 8.1 downgradovat, je nutné:

 1. Zakoupit počítač s nainstalovaným softwarem Windows.

 2. Přijmout licenční podmínky pro software společnosti Microsoft.

 3. Provést downgrade na způsobilý produkt downgradu pomocí média/klíče z originálního, dříve licencovaného produktu OEM nebo maloobchodního produktu.

Proces downgradu

Chcete-li provést downgrade na dřívější verzi softwaru Windows, postupujte následovně:

 1. Použijte originální médium se systémem Windows a odpovídající kód Product Key pro verzi systému Windows, která je způsobilá pro downgrade. Médium/klíč by měl pocházet z dříve licencovaného produktu od výrobce OEM nebo maloobchodníka.

 2. Pokud máte samostatnou licenci prostřednictvím multilicence od společnosti Microsoft (VL), můžete své médium VL a klíč poskytnout výrobci počítače, což usnadní downgrade ve vašich vlastních systémech.

 3. Vložte médium s verzí systému Windows způsobilou k downgradu a postupujte podle pokynů k instalaci.

 4. Zadejte kód Product Key (pokud nepoužíváte médium OEM).

 5. Pokud byl již software dříve aktivován, nelze jej aktivovat online. V takovém případě se zobrazí příslušné telefonní číslo na podporu při aktivaci. Zavolejte na číslo a vysvětlete okolnosti. Po ověření, že máte způsobilou licenci k systému Windows, vám zástupce zákaznického servisu poskytne jednorázový aktivační kód k aktivaci softwaru. Upozorňujeme, že společnost Microsoft v tomto případě neposkytuje celý kód Product Key.

 6. Aktivujte software.

 7. V případě scénářů, které zahrnují velké množství downgradů, doporučujeme zvážit multilicenci, která poskytuje výhody práv na opětovné vytvoření bitové kopie a hromadnou aktivaci, což proces downgradu značně usnadňuje.

Autorizace třetí strany k uplatnění práv na downgrade vaším jménem

Jelikož se práva na downgrade vztahují na koncové uživatele, nejsou určena pro uplatnění prostřednictvím třetích stran, což přináší řadu komplikací. Tato autorizace také není vhodná pro provádění procesu ve velkém měřítku.

SLN294589_en_US__1icon Poznámka: Pokud hledáte další informace o právech na downgrade společnosti Microsoft nebo se zajímáte o jiné operační systémy, přejděte na stránku s přehledy licencí společnosti Microsoft na svých webových stránkách a vyhledejte odkaz na práva na downgrade.


Zpět na začátek


 

Průvodce downgradem

 

SLN294589_en_US__1icon Poznámka: Vzorovými postupy před použitím kterékoli z následujících částí je pravidelně zálohovat data, software a pravidelně si poznačovat sériová čísla softwaru, zejména však před jakoukoli prací v operačním systému. Pokud se v kteroukoliv dobu něco nepodaří a bude vyžadována čistá instalace, přijdete o všechno, co jste si nezálohovali.

Přechod ze systému Windows 10 na systém Windows 8.1

Provedli jste upgrade na systém Windows 10 ze systému Windows 8.1 a chcete přejít zpět na systém Windows 8.1?

Pokud jste neodstranili dočasné soubory, které jste vytvořili při upgradu na systém Windows 10 ve vašem počítači, stačí v zásadě přejít na starší verzi systému Windows.

V systému Windows 10 přejděte do nabídky Nastavení:

 1. V hlavní nabídce klikněte na možnost Obnovení.

 2. Klikněte na možnost Přejít zpátky k Windows 8.1

 3. Od tohoto okamžiku postupujte podle pokynů na obrazovce

SLN294589_en_US__1icon Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze první měsíc po upgradu a je kompatibilní pouze se systémem Windows 8.1.

Pokud již dočasné soubory vytvořené během procesu upgradu nemáte nebo již uplynul měsíc od upgradu, tuto možnost využít nelze. Místo toho proveďte níže uvedený postup pro downgrade v počítači zakoupeném se systémem Windows 10.

Zakoupili jste zařízení se systémem Windows 10 a chcete místo toho používat systém Windows 8.1?

V takovém případě bude nutné nahradit systém Windows 10 novou instalací systému Windows 8.1 pomocí originálního instalačního média.

SLN294589_en_US__1icon Poznámka: Budete potřebovat originální 25místný sériový kód pro instalační média systému Windows 8.1. (To je váš kód Product Key.)
 1. Proveďte spuštění z instalačního média (DVD nebo USB.).

 2. Po výběru možností Language (Jazyk), Location (Poloha) a Keyboard Locality (Jazyk klávesnice) klikněte na možnost Install Now (Instalovat).

 3. Na obrazovce je třeba ze dvou možností vybrat Custom (Vlastní).

 4. Proveďte formátování a instalaci na vybraný oddíl.

 5. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko Finish (Dokončit).

V tuto chvíli je třeba nakonfigurovat systém pomocí instalací záloh, softwaru a správných ovladačů.

Přechod ze systému Windows 8.1 na systém Windows 8

Provedli jste upgrade na systém Windows 8.1 ze systému Windows 8 a chcete přejít zpět na systém Windows 8?

V systému Windows 8.1 nelze používat bitovou kopii systému Windows 8. Je to proto, že se po upgradu jedná o odlišný operační systém.

Proto se v tomto případě nejedná o downgrade, ale o dlouhé obnovení systému.

Nejdříve je nutné nahradit systém Windows 8.1 novou instalací systému Windows 8 pomocí originálního instalačního média nebo média, k jehož vytvoření jste byli vyzváni před upgradem.

Po instalaci systému Windows 8 použijte disk pro obnovení systému Windows 8 nebo v nabídce napájení restartujte zařízení do možností obnovy.

Podržte levou klávesu SHIFT a výběrem položky Restart (Restartovat) zvolte prostředí Recovery Environment.

SLN294589_en_US__8Restart_Recovery_Windows8_BK_01

V rámci prostředí pro obnovení přejděte do části Troubleshoot (Odstraňování problémů), Advanced Options (Upřesnit možnosti) a nakonec do části System Image Recovery (Obnovení z bitové kopie systému).

Je třeba vybrat cílový operační systém, zvolte Windows 8.

Připojte jednotku obsahující příslušnou bitovou kopii pro obnovu systému, k jejímuž vytvoření jste byli vyzváni před upgradem, vyberte bitovou kopii, ze které chcete provést obnovení, pokračujete do dalšího okna, kde klikněte na tlačítko Finish (Dokončit) a poté potvrďte, že chcete pokračovat.

Systém Windows by měl nyní přeinstalovat počítač. To může nějakou dobu trvat.

Zakoupili jste zařízení se systémem Windows 8.1 a chcete místo toho používat systém Windows 8?

Společnost Microsoft nepodporuje přechod ze systému Windows 8.1 na systém Windows 8. Systém Windows 8.1 je považován za aktualizaci/upgrade systému Windows 8, nikoliv za nový operační systém.

Společnost Microsoft podporuje přechod na systém Windows 7 nebo Windows Vista podle procesu downgradu ve výše uvedené části.

Pokud máte legální kopii instalačního média systému Windows 8 a klíč, stačí v systému provést čistou instalaci. Pokud jsou však zapnuty aktualizace, budete v určitou dobu vyzváni k aktualizaci na systém Windows 8.1.

SLN294589_en_US__1icon Poznámka: Společnost Microsoft nebude podporovat práva na downgrade z kopie upgradu média se systémem Windows 8.1.

Přechod ze systému Windows 8 na systém Windows 7

SLN294589_en_US__1icon Poznámka: Před pokusem o downgrade je třeba zkontrolovat a provést několik věcí.
 • Zkontrolujte, zda počítač skutečně podporuje systém Windows 7. Na webu podpory společnosti Dell vyhledejte ovladače systému Windows 7 pro váš počítač.
 • Vytvořte jednotku pro obnovení, která bude obsahovat kopii oddílu pro obnovení vašeho nového počítače. To vám umožní obnovit originální systém Windows 8, pokud oddíl pro obnovení vymažete.

Postup přechodu ze systému Windows 8 Pro na systém Windows 7 Professional

Nejdříve v počítači v systému BIOS otevřete obrazovku s nastavením UEFI a zapněte možnost Legacy Boot (Starší způsob spouštění), nikoliv UEFI boot (Spouštění přes rozhraní UEFI). Chcete-li spustit systém BIOS, opakovaně tiskněte klávesu F2 při spouštění počítače.

Budete potřebovat instalační disk systému Windows 7 Professional a platný licenční klíč.

Vložte médium do počítače a restartujte počítač do instalačního programu systému Windows 7. Při spouštění systému opakovaně tiskněte klávesu F12 a v nabídce na obrazovce vyberte správnou možnost média, abyste spustili instalační program.

Po dokončení instalace systému Windows 7 se nezdaří online instalace, protože kód Product Key je již používán. Pokud se nezobrazí zpráva Aktivace se nezdařila, stiskněte tlačítko Start, napište Aktivovat a klikněte na položku Aktivovat systém Windows. Aktivaci je třeba provést po telefonu. Zavolejte na číslo zobrazené v okně aktivace a vysvětlete, že uplatňujete svá práva na downgrade systému Windows 8 Pro. Připravte si klíč pro systém Windows 8 Pro, budete jej potřebovat k prokázání práv vašeho počítače na downgrade.

Obdržíte jednorázový aktivační kód. Aktivační kód zadejte do okna a instalace systému Windows 7 Professional se aktivuje.

SLN294589_en_US__11Activation_Successfull_Windows7_BK_01

Chcete-li provést downgrade několika počítačů, můžete použít stejný instalační disk a kód Product Key systému Windows 7. Pokaždé však budete muset zavolat do společnosti Microsoft a získat aktivační klíč.


Zpět na začátek


原因

Není vyžadováno

解決方法

Viz výše

文書のプロパティ


影響を受ける製品

Desktops & All-in-Ones, Laptops, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Tablets, Fixed Workstations

最後に公開された日付

08 1月 2024

バージョン

5

文書の種類

Solution