Narzędzia diagnostyczne firmy Dell do diagnozowania i rozwiązywania problemów ze sprzętem w komputerach, tabletach i serwerach firmy Dell

概要: Dowiedz się, jak diagnozować problemy ze sprzętem i naprawić je za pomocą wbudowanych narzędzi diagnostycznych firmy Dell (diagnostyka 32-bitowa, PSA i ePSA). Uzyskaj dostęp do różnych詳細を表示する

文書の内容


現象


Jeśli Twój komputer, monitor lub tablet firmy Dell nie pracuje prawidłowo, możesz skorzystać z dostępnych narzędzi diagnostycznych, aby znaleźć przyczynę i rozwiązać problem, wykonując wskazane czynności.

Komputery stacjonarne i tablety firmy Dell są wyposażone w funkcję diagnostyki przed uruchomieniem (o nazwie Diagnostyka 32-bitowa, PSA lub ePSA), a w nowszych komputerach zainstalowano także aplikację Dell SupportAssist ułatwiającą diagnozowanie problemów ze sprzętem.


原因

Zaleca się najpierw wykonać test diagnostyczny, aby sprawdzić najczęstsze błędy związane z osprzętem komputera, monitora lub tabletu. Na komputerze lub tablecie firmy Dell można przeprowadzić szybki test, pełny test lub test wybranych urządzeń (test niestandardowy).

Jeśli test diagnostyczny zidentyfikuje problem po stronie sprzętu, możesz sprawdzić wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu, zarejestrować kody błędów pomocne w naprawie urządzenia lub zamówić części zamienne bez konieczności kontaktu z pomocą techniczną.

Uwaga: Uwaga: zgłoszenia online dotyczące części zamiennych można przesyłać tylko po uruchomieniu diagnostyki online firmy Dell. Wnioski internetowe o części zamienne są zależne od zakresu gwarancji na komputer i regionu. Aby dowiedzieć się, jak uruchomić diagnostykę online firmy Dell, zapoznaj się z poniższą sekcją Narzędzia diagnostyczne dla komputerów i tabletów firmy Dell.

Diagnostyka online firmy Dell pomaga rozwiązać problem, uzyskać zautomatyzowane poprawki i zamówić części zamienne. Diagnostyka online instaluje narzędzie SupportAssist firmy Dell pomocne podczas rozwiązywania problemów z komputerem firmy Dell.

Uwaga: Uwaga: zgłoszenia online dotyczące części zamiennych można przesyłać tylko po uruchomieniu diagnostyki online firmy Dell. Wnioski internetowe o części zamienne są zależne od zakresu gwarancji na komputer i regionu.

Szybki test

Uruchom szybki test, aby sprawdzić typowe błędy procesora, dysku twardego, pamięci i napędu optycznego (CD/DVD/Blu-Ray) na komputerze lub tablecie z systemem Windows. W przypadku wykrycia błędu zostanie on automatycznie naprawiony, zostaną zalecone czynności rozwiązywania problemów lub dalsze testy oraz będzie można uzyskać pomoc w nabyciu odpowiednich części zamiennych. Przeprowadzenie tego testu zajmie około 10 minut. Uruchom szybki test lub Uruchom test obciążenia.

Test niestandardowy (test określonego urządzenia)

Wykonaj test określonego urządzenia lub wybierz kilka urządzeń, które należy przetestować. Połączymy wybrane elementy w jeden test do uruchomienia. Przeprowadzenie tego testu zajmie około 20 minut lub więcej, w zależności od wybranych urządzeń.

Pełny test

Uruchom pełny test, aby przeprowadzić szczegółową analizę komputera lub tabletu firmy Dell. Ten test obejmuje test obciążeniowy wszystkich podzespołów komputera lub tabletu firmy Dell. Przeprowadzenie tego testu zajmie co najmniej 40 minut. Uruchom pełny test.

Uruchamianie diagnostyki online na komputerze firmy Dell

 1. Przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Dell.
 2. Kliknij przycisk Wykryj mój produkt lub wprowadź kod Service Tag i kliknij przycisk Prześlij.
 3. Kliknij kartę Diagnostyka.
 4. Wybierz jeden z dostępnych testów diagnostycznych:
  • Aby uruchomić szybki test, kliknij przycisk Quick Test (Szybki test)
  • Aby uruchomić pełny test, kliknij przycisk Full Test (Pełny test).
  • Aby uruchomić niestandardowy test podzespołów, zaznacz urządzenia, które chcesz przetestować, i kliknij przycisk Test Selected Devices (Testuj wybrane urządzenia).
  • Aby uruchomić test obciążenia, kliknij przycisk Custom Component Test (Niestandardowy test podzespołów) i zaznacz pole System stress (Obciążenie systemu) w sekcji Performance (Wydajność), a następnie kliknij przycisk Run your test (Uruchom test).
Uwaga: Uwaga: do identyfikacji urządzenia firmy Dell i uruchomienia diagnostyki są wymagane aplikacja Dell SupportAssist (dawniej Dell System Detect) oraz Dell SupportAssis. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby pobrać i zainstalować aplikację Dell SupportAssist oraz Dell SupportAssist.
 
Uwaga: Niektóre testy diagnostyczne mogą wyświetlać graficzne wzory testujące kartę graficzną i wyświetlacz lub okno dialogowe stanu, które może wymagać Twojej reakcji. Wyniki testów diagnostycznych mogą być wyświetlane nieprawidłowo, jeśli odpowiedź nie zostanie udzielona, gdy będzie potrzebna.

Komputery stacjonarne, tablety i monitory firmy Dell są dostarczane z zainstalowaną diagnostyką przedrozruchową lub wbudowanymi narzędziami diagnostycznymi umożliwiającymi zdiagnozowanie problemów ze sprzętem i rejestrowanie kodów błędów. Diagnostyka wbudowana i diagnostyka przedrozruchowa są włączane przed uruchomieniem systemu operacyjnego na komputerze. Uruchomienie diagnostyki wbudowanej lub przedrozruchowej nie wymaga połączenia komputera z internetem.

Uruchamianie diagnostyki Dell Pre-boot System Assessment lub Enhanced Pre-boot System Assessment (Dell PSA lub ePSA)

Diagnostyki Dell ePSA lub PSA są dostępne na laptopach, komputerach stacjonarnych, serwerach i tabletach firmy Dell z systemem Windows.

 1. Ponowne uruchom komputer firmy Dell.
 2. Gdy zostanie wyświetlony ekran z logo firmy Dell, naciśnij klawisz F12, aby przejść do menu jednorazowego rozruchu.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Diagnostics (Diagnostyka), a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
 4. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie i odpowiednio udzielaj odpowiedzi, aby przeprowadzić diagnostyką.
  Jeśli test się nie powiedzie, zanotuj kod błędu oraz kod weryfikacji.

Jeśli diagnostyka nie przyniesie rozwiązania, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu wbudowanej diagnostyki i diagnostyki online (kody błędów SupportAssist ePSA, ePSA lub PSA), aby uzyskać informacje na temat wyszukania kodu błędu w celu uzyskania dodatkowej pomocy.
Alternatywnie możesz odwiedzić stronę Przedrozruchowy test działania urządzenia SupportAssist, aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów diagnostycznych PSA lub ePSA.

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagnostyki ePSA lub PSA firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu wbudowanej diagnostyki i diagnostyki online (kody błędów ePSA lub PSA).

Uwaga: Niektóre testy diagnostyczne mogą wyświetlać graficzne wzory testujące kartę graficzną i wyświetlacz lub okno dialogowe stanu, które może wymagać Twojej reakcji. Wyniki testów diagnostycznych mogą być wyświetlane nieprawidłowo, jeśli odpowiedź nie zostanie udzielona, gdy będzie potrzebna.

Film (tylko w języku angielskim) — Diagnostyka ePSA — ocena systemu przed uruchomieniem komputera (oficjalne materiały działu pomocy technicznej firmy Dell)


Uruchamianie wbudowanej diagnostyki na monitorze firmy Dell

Monitory firmy Dell zostały wyposażone we wbudowane narzędzie diagnostyczne, które pomaga ustalić, czy odbiegające od normy działanie ekranu jest wynikiem problemu z monitorem Dell, czy też ustawieniami karty graficznej (GPU) i komputera.

Aby dowiedzieć się, jak uruchomić diagnostykę wbudowaną monitora firmy Dell, przeczytaj artykuł bazy wiedzy firmy Dell Jak uruchomić diagnostykę monitora firmy Dell?


Uruchamianie wbudowanego testu ekranu LCD na laptopie firmy Dell

Laptopy firmy Dell posiadają wbudowane narzędzie diagnostyczne, które pomaga ustalić, czy odbiegające od normy działanie ekranu jest wynikiem problemu z ekranem LCD laptopa, czy też ustawieniami karty graficznej (GPU) i komputera.

Aby uruchomić diagnostykę ekranu notebooka firmy Dell, patrz artykuł bazy wiedzy firmy Dell Jak uruchomić diagnostykę ekranu notebooka firmy Dell?

Aplikacja Dell SupportAssist aktywnie monitoruje stan podzespołów i oprogramowania komputera. W przypadku wykrycia problemów aplikacja SupportAssist wyświetla powiadomienie. Aplikacja SupportAssist jest wstępnie zainstalowana na wszystkich nowych domowych komputerach stacjonarnych i tabletach firmy Dell. Jeśli urządzenie ma mniej niż rok, wyszukaj na nim „SupportAssist” i uruchom aplikację. Jeśli aplikacja SupportAssist nie jest wstępnie zainstalowana na urządzeniu lub chcesz zainstalować ją ponownie, upewnij się, że urządzenie spełnia minimalne wymagania systemowe i pobierz aplikację SupportAssist dla komputerów i tabletów.

Sprawdzanie działania sprzętu w narzędziu Dell SupportAssist:

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows.
 2. Otwórz aplikację Dell SupportAssist.
 3. Kliknij kafelek Hardware Checkup (Diagnostyka sprzętowa).
 4. Wybierz typ testu diagnostycznego, który chcesz uruchomić:
  • Default (Domyślny) — przeprowadzenie tego testu zajmie około 10 minut.
  • Stress (Obciążenie) — przeprowadzenie tego testu zajmie około 15 minut.
  • Scan a Specific Device (Skanuj konkretne urządzenie) — ta opcja umożliwia uruchomienie testu diagnostycznego dla określonego urządzenia w komputerze.

Aby dowiedzieć się więcej o narzędziu Dell SupportAssist, odwiedź stronę Aplikacja Dell SupportAssist dla komputerów i tabletów.

Starsze komputery Dell są wyposażone fabrycznie w partycję narzędziową na dysku twardym. Umieszczono tam starsze narzędzie 32-bit Dell Diagnostics umożliwiające określenie wszelkich problemów sprzętowych.

Uwaga: Uwaga: w przypadku komputerów zakupionych po 1 stycznia 2009 roku informacje można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu wbudowanej diagnostyki i diagnostyki online (kody błędów ePSA lub PSA).

Aby uruchomić wbudowaną diagnostykę 32-bitową, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Podczas uruchamiania komputera naciśnij klawisz F12, gdy zostanie wyświetlony ekran powitalny firmy Dell.
 3. Gdy pojawi się menu Boot (Menu startowe), podświetl opcję Boot to Utility Partition (Uruchom z partycji narzędziowej) lub opcję Diagnostics (Diagnostyka), a następnie naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić starszy program 32-bit Dell Diagnostics
 4. Naciśnij klawisz Tab w celu podświetlenia opcji Test System (Testuj system), a następnie naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować starszą wersję diagnostyki 32-bitowej.
  Uwaga: Uwaga: W niektórych przypadkach w pierwszej kolejności zostanie uruchomiona diagnostyka PSA. Jeśli podczas diagnostyki PSA pojawi się błąd, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu wbudowanej diagnostyki i diagnostyki online (kody błędów ePSA lub PSA). Zostanie wyświetlona opcja przejścia do 32-bitowej diagnostyki. Wciśnij klawisz N (nie) lub Y (tak), aby wskazać, czy chcesz przejść do starszej 32-bitowej diagnostyki, gdy pojawi się monit o kontynuowanie testów pamięci.
  • Zostanie przeprowadzony ekspresowy test (Express Test) wszystkich urządzeń w komputerze. Zwykle trwa on od 10 do 20 minut.
  • Szczegółowe sprawdzenie komputera odbywa się w ramach rozszerzonego testu (Extended Test). Zwykle trwa on co najmniej godzinę.
  • Custom Test (Test niestandardowy) służy do testowania konkretnych urządzeń lub konfigurowania testów do wykonania. Polecenie Exit to MS-DOS (Zakończ i przejdź do systemu MS-DOS) zamyka diagnostykę i uruchamia wiersz poleceń.
  • Drzewo objawów (Symptom Tree). W ramach tej opcji dostępna jest lista najczęściej występujących objawów, na podstawie których użytkownik może wybrać odpowiednie testy.
   Uwaga: Uwaga: jedynym testem, którego przeprowadzenie nie wymaga udziału użytkownika, jest test ekspresowy (Express Test).

Uwaga: Uwaga: jeśli podczas diagnostyki wystąpi błąd, należy zapisać kod błędu (treść komunikatu) i skontaktować się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszej pomocy.
Aplikacja Dell SupportAssist dla przedsiębiorstw (serwery, pamięć masowa i sieć)

Aplikacja SupportAssist Enterprise jest kompleksowa, łatwa w użyciu, proaktywna i intuicyjna, a także zapewnia automatyczne wsparcie. Aplikacja SupportAssist automatycznie wykrywa usterki sprzętowe, tworzy odpowiednie przypadki i nawiązuje kontakt pomiędzy Dell EMC a klientem.

Aplikacja SupportAssist Enterprise monitoruje do 15 000 serwerów, urządzeń pamięci masowych i urządzeń sieciowych. Może być stosowana jako samodzielna aplikacja lub z oprogramowaniem OpenManage Essentials (OME) lub System Center Operations Manager (SCOM) firmy Microsoft. Aplikację SupportAssist Enterprise można pobrać na serwer zarządzania z systemem Windows lub Linux.

Dokumentacje techniczną, filmy i odpowiedzi na pytania można znaleźć w na stronie społeczności SupportAssist pod adresem Dell.com/SupportAssistGroup.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat różnych narzędzi diagnostycznych dostępnych dla serwerów, pamięci masowych i produktów sieciowych, odwiedź naszą bibliotekę pomocy Serwery, pamięci masowe i sieci.

解決方法


 
Brak wsparcia gwarancyjnego  Brak gwarancji? Żaden problem. Kliknij tutaj, wprowadź kod Service Tag i zapoznaj się z naszymi ofertami. 
Obecnie oferty są dostępne tylko dla właścicieli komputerów z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Francji. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

文書のプロパティ


影響を受ける製品

G Series, G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Thin Clients, Fixed Workstations, Dell Thunderbolt Dock TB16, Dell G7 15 7588, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIOG Series, G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Thin Clients, Fixed Workstations, Dell Thunderbolt Dock TB16, Dell G7 15 7588, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIO, Inspiron 3265, Inspiron 3452 AIO, Inspiron 3455, Inspiron 24 3464, Inspiron 3475, Inspiron 24 5488, Inspiron 27 7775, Inspiron 3252, Inspiron 3655, Latitude 5290 2-in-1, Latitude 5290, Latitude 7290, Latitude 3390 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 3490, Latitude 5490, Latitude 5491, Latitude 7490, Latitude 3590, Latitude 5590, Latitude 5591, OptiPlex 3050 All-In-One, OptiPlex 3050, OptiPlex 3060, OptiPlex 5050, OptiPlex 5060, OptiPlex 5250 All-In-One, OptiPlex 7050, OptiPlex 7060, OptiPlex 7450 All-In-One, OptiPlex 7460 All-In-One, OptiPlex 7760 All-In-One, Vostro 5370, Vostro 14 3468, Vostro 5471, Vostro 15 3568, Vostro 3578, Vostro 15 5568, Vostro 3470, Vostro 3670, XPS 27 7760, XPS 8920詳細を表示する

最後に公開された日付

29 3月 2021

バージョン

6

文書の種類

Solution

この文書を評価


正確
有益
わかりやすさ
この記事は役に立ちましたか?

0/3000 文字