Dells diagnostiske værktøjer til diagnosticering og løsning af hardwareproblemer på pc, tablet eller servere fra Dell

概要: Lær at diagnosticere hardwareproblemer og løse dem vha. Dells indbyggede diagnosticeringsværktøjer (kaldet 32-bit-diagnosticering, PSA og ePSA). Få adgang til forskellige詳細を表示する

文書の内容


現象


Hvis din pc, skærm eller tablet fra Dell ikke ser ud til at fungere korrekt, findes der diagnosticeringsværktøjer, som kan hjælpe dig med at identificere, hvad årsagen kan være, og angive fejlfindingstrin, som kan hjælpe med at løse problemet.

Dells pc'er og tablets leveres med pre-boot-diagnosticering (kaldet 32-bit-diagnosticering, PSA eller ePSA), og nyere computere har Dell SupportAssist-programmet installeret som hjælp til at diagnosticere hardwareproblemer.


原因

Det anbefales, at du først kører en diagnostisk test for at kontrollere for almindelige fejl med hardwareenhederne på din pc, skærm eller tablet. Du kan vælge at køre en hurtig test, fuld test eller endda en test af udvalgte hardwareenheder (brugerdefineret test) på din pc eller tablet fra Dell.

Hvis den diagnostiske test identificerer en hardwarefejl, kan du gennemgå forslag til fejlfinding, der kan hjælpe dig med at løse problemet, aflæse fejlkoder, som kan hjælpe dig med at udbedre fejl på din enhed eller få reservedele uden at ringe til teknisk support.

Bemærk: Bemærk: Online anmodning om reservedele kan kun foretages, når du kører Dells online diagnosticering. Online anmodning om reservedele afhænger af garantidækningen af din Dell-pc og varierer fra land til land. Hvis du vil lære at køre Dells online diagnosticering, skal du se afsnittene om diagnosticeringsværktøjerne til Dells pc'er og tablets nedenfor.

Dells onlinediagnosticering hjælper dig med at fejlfinde et problem, hente automatiske programrettelser og bestille reservedele. Onlinediagnosticeringen installerer Dell SupportAssist, som hjælper dig med at foretage fejlfinding i din Dell-pc.

Bemærk: Bemærk: Online anmodning om reservedele kan kun foretages, når du kører Dells online diagnosticering. Online anmodning om reservedele afhænger af garantidækningen af din Dell-pc og varierer fra land til land.

Quick Test (Hurtig test)

Kør en hurtig test for at kontrollere for almindelige fejl med processoren, harddisken, hukommelsen og det optiske drev (cd/dvd/Blu-Ray) på din Windows-baserede pc eller tablet. Hvis der registreres en fejl, repareres det automatisk. Du får også forslag til fejlfindingstrin, anbefalinger til yderligere undersøgelser eller hjælp til at skaffe kompatible reservedele. Denne test tager ca. 10 minutter at gennemføre. Kør hurtig test, eller kør stresstest.

Custom Test (Brugerdefineret specifik enhedstest)

Test en bestemt enhed, eller vælg flere hardwareenheder, der skal testes. Vi vil kombinere valgene i en enkelt testkørsel. Denne test tager ca. 20 minutter eller mere at gennemføre, afhængigt af de valgte hardwareenheder.

Full Test (Fuld test)

Kør en fuld test for at udføre en grundig analyse af din Dell-pc eller -tablet. Denne test kører en stresstest på alle hardwareenhederne på din Dell-pc eller -tablet. Denne test tager ca. 40 minutter at gennemføre. Kør fuld test.

Kørsel af onlinediagnosticering på en Dell-pc

 1. Gå til webstedet Dell Support.
 2. Klik på Registrer produkt, eller angiv servicekoden, og klik på Send.
 3. Klik på fanen Diagnosticering.
 4. Vælg en af de tilgængelige diagnosticeringstests:
  • Hvis du vil køre en hurtig test, skal du klikke på Quick Test (Hurtig test).
  • Hvis du vil køre en fuld test, skal du klikke på Fuld test.
  • Hvis du vil køre en brugerdefineret test, skal du vælge de enheder, du vil teste, og klikke på Run your test (Kør din test).
  • Hvis du vil køre en stresstest, skal du klikke på Custom Component Test (Brugerdefineret komponenttest) og markere feltet System stress under Performance (Ydeevne) og derefter klikke på Run your test (Kør din test).
Bemærk: Bemærk:Dell SupportAssist-app (tidligere Dell System Detect) og Dell SupportAssist kræves for at kunne identificere din Dell-enhed og køre en diagnosticeringstest. Følg anvisningerne på skærmen for at downloade og installere Dell SupportAssist-app og Dell SupportAssist.
 
Bemærk: Visse diagnosticeringstests kan vise grafiske mønstre for at teste billede eller skærm og evt. en statusdialogboks, som kan anmode om et svar. Diagnosticeringstestens resultater kan vises forkert, hvis der ikke svares på eventuelle anmodninger.

Dells pc'er, tablets og skærme leveres med pre-boot eller indbygget diagnosticering, som kan bruges til at diagnosticere hardwareproblemer og aflæse fejlkoder. Indbygget eller pre-boot diagnosticering køres, før pc'en starter i operativsystemet. Kørsel af en indbygget eller pre-boot diagnosticering kræver ikke, at din pc har internetforbindelse.

Foretag en Dell Pre-boot System Assessment eller Enhanced Pre-boot System Assessment (Dell PSA og ePSA)

Dells ePSA- og PSA-diagnosticering er tilgængelige på Dells bærbare computere, stationære computere, servere og Windows-baserede tablets.

 1. Genstart din Dell-pc.
 2. Når Dell-logoet vises, skal du trykke på F12 for at åbne menuen One-time Boot (enkelt start).
 3. Brug piletasterne til at vælge Diagnostics (diagnosticering), og tryk på tasten Enter på tastaturet.
 4. Følg anvisningerne på skærmen, og besvar dem korrekt for at udføre diagnosticeringen.
  Hvis testen mislykkes, skal du sørge for at notere fejlkoden og valideringskoden.

Hvis diagnosticeringen mislykkes, henvises til artiklen Afhjælpning af hardwareproblemer med indbygget og online diagnosticering (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-fejlkoder) i Dell Knowledge Base for at få oplysninger om, hvordan du finder fejlkoden for at få yderligere hjælp.
Du kan også gå til siden SupportAssist-ydeevnekontrol før opstart af systemet for at få flere oplysninger om ePSA- eller PSA-diagnosticeringsfejlkoder.

Få mere at vide om diagnosticering med Dell ePSA eller PSA i følgende artikel i Dell Knowledge Base Løsning af hardwareproblemer med indbygget og onlinediagnosticering (ePSA- eller PSA-koder).

Bemærk: Visse diagnosticeringstests kan vise grafiske mønstre for at teste billede eller skærm og evt. en statusdialogboks, som kan anmode om et svar. Diagnosticeringstestens resultater kan vises forkert, hvis der ikke svares på eventuelle anmodninger.

Video (kun på engelsk) – ePSA Pre-boot System Assessment (ePSA pre-boot-systemdiagnosticering) (Dells officielle tekniske support)


Kørsel af indbygget diagnosticering på en Dell-skærm

Dell-computerskærme er forsynet med et indbygget diagnosticeringsværktøj, som kan hjælpe med at bestemme, om den afvigelse på skærmen, som du oplever, er et internt problem i Dell-computerskærmen eller med videokortet (GPU) og pc-indstillingerne.

Du kan få mere at vide om indbygget diagnosticering af en Dell-skærm i Dell Knowledge Base-artiklen Hvordan kører jeg en diagnosticering på en Dell-skærm?


Kørsel af LCD-indbygget selvtest på en bærbar pc fra Dell

Bærbare Dell-pc'er er forsynet med et indbygget diagnosticeringsværktøj, som kan hjælpe dig med at bestemme, om den afvigelse på skærmen, som du oplever, er et internt problem i den bærbare Dell-pc eller med videokortet (GPU) og pc-indstillingerne.

Du kan få mere at vide om diagnosticering af en LCD-skærm på en bærbar pc fra Dell i Dell Knowledge Base-artiklen Hvordan foretager jeg en diagnosticering af en LCD-skærm på en bærbar pc fra Dell?

Dell SupportAssist kontrollerer proaktivt tilstanden af computerens hardware og software. Ved registrering af et problem giver SupportAssist dig besked. SupportAssist er forudinstalleret på alle nye Dell hjemme-pc'er og tablets. Hvis du har en enhed, som er under 1 år gammel, skal du bare søge efter "SupportAssist" på enheden og køre programmet. Hvis din enhed ikke har SupportAssist forudinstalleret, eller du vil geninstallere SupportAssist, skal du sikre, at din computer opfylder minimumkravene og downloade SupportAssist til pc og tablet.

Kørsel af hardwarekontrol i Dell SupportAssist:

 1. Klik på Start i Windows.
 2. Åbn Dell SupportAssist-programmet.
 3. Klik på feltet Hardwarekontrol.
 4. Vælg den type diagnostiske test, du vil køre:
  • Standard - Denne test tager ca. 10 minutter at gennemføre.
  • Stress - Denne test tager ca. 15 minutter at gennemføre.
  • Scan en bestemt enhed - Denne test kan bruges til at køre en diagnostisk test af en bestemt enhed i computeren.

For at få mere at vide om Dell SupportAssist skal du gå til siden Dell SupportAssist til pc'er og tablets.

Ældre (legacy) Dell-computere leveres med en partition på harddisken, der indeholder Legacy 32-bit hjælpeværktøjet Dell Diagnostic, der hjælper dig med at fastlægge eventuelle hardwareproblemer.

Bemærk: Bemærk: For personlige computere, der er købt efter 1. januar 2009, skal du se Dell Knowledge Base-artiklen Løsning af hardwareproblemer med indbygget og onlinediagnosticering (ePSA- eller PSA-koder).

For at starte den indbyggede 32-bit diagnosticering skal du udføre følgende trin:

 1. Genstart computeren.
 2. Under opstart af computeren skal du trykke på F12, når du får vist Dell-velkomstskærmbilledet.
 3. Når menuen Boot (Start) vises, skal du markere Boot to Utility Partition (Start fra partition med værktøjer) eller Diagnostics (Diagnosticering) og derefter trykke på Enter for at starte Legacy 32-bit Dell-diagnosticering
 4. Tryk på tabulatortasten for at markere Test System. Tryk på Enter for at fortsætte til Legacy 32-bit-diagnosticering.
  Bemærk: Bemærk: I nogle tilfælde køres PSA-diagnosticering først. Hvis der opstår fejl under PSA-diagnosticering, skal du se Dell Knowledge Base-artiklen Løsning af hardwareproblemer med indbygget og onlinediagnosticering (ePSA- eller PSA-koder). Du får mulighed for at gå ind i 32-bit-diagnosticeringen. Tryk på N (Nej) eller Y (Ja) for at fortsætte til Legacy 32-bit-diagnosticering, når du bliver bedt om at fortsætte hukommelsestestene.
  • Express Test (Eksprestest) kører en hurtig test af enheder i systemet. Den tager typisk 10 til 20 minutter.
  • Extended Test (Udvidet test) udfører en grundig test af enhederne i systemet. Det tager normalt en time eller mere.
  • Custom Test (Brugerdefineret test) bruges til at teste en bestemt enhed eller til at tilpasse de tests, der skal køres. Exit to MS-DOS (Afslut til MS-DOS) afslutter diagnosticeringen til en kommandoprompt.
  • Symptom Tree (Liste over symptomer). Denne liste indeholder de mest almindelige symptomer og giver dig mulighed for at vælge test baseret på symptomer.
   Bemærk: Bemærk: Eksprestesten er den eneste test, der ikke kræver indgriben fra brugeren.

Bemærk: Bemærk: Hvis der opstår en fejl under diagnosticering, skal du notere fejlmeddelelsen og kontakte Teknisk Support for yderligere hjælp.
Dell SupportAssist til virksomhedssystemer (servere, lager og netværk)

SupportAssist Enterprise er vores omfattende og brugervenlige, proaktive og forebyggende, automatiserede supportteknologi. SupportAssist identificerer automatisk hardwarefejl, opretter en sag og tager kontakt fra Dell EMC til kunden.

SupportAssist Enterprise overvåger op til 15.000 server-, lager- og netværksenheder. Det kan bruges som et selvstændigt program eller sammen med OpenManage Essentials (OME) eller Microsoft System Center Operations Manager (SCOM). SupportAssist Enterprise kan downloades på enten en Windows- eller Linux Management-server.

For tekniske dokumenter, videoer eller for at stille spørgsmål skal du besøge vores SupportAssist-fællesskab på Dell.com/SupportAssistGroup.

 

For at få mere at vide om de forskellige diagnosticeringsværktøjer, der er tilgængelige for server-, lager- og netværksprodukter, kan du besøge vores supportbibliotek Servere, lagring og netværk for at se, hvordan onlinediagnosticering køres.

解決方法


 
Support uden for garantien Er garantien udløbet? Det er ikke noget problem – klik her, indtast din servicekode, og se vores tilbud. 
På nuværende tidspunkt er der kun tilgængelige tilbud til pc-kunder i USA, Canada, Storbritannien og Frankrig. Server og lagring er ikke omfattet.

文書のプロパティ


影響を受ける製品

G Series, G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Thin Clients, Fixed Workstations, Dell Thunderbolt Dock TB16, Dell G7 15 7588, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIOG Series, G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Thin Clients, Fixed Workstations, Dell Thunderbolt Dock TB16, Dell G7 15 7588, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIO, Inspiron 3265, Inspiron 3452 AIO, Inspiron 3455, Inspiron 24 3464, Inspiron 3475, Inspiron 24 5488, Inspiron 27 7775, Inspiron 3252, Inspiron 3655, Latitude 5290 2-in-1, Latitude 5290, Latitude 7290, Latitude 3390 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 3490, Latitude 5490, Latitude 5491, Latitude 7490, Latitude 3590, Latitude 5590, Latitude 5591, OptiPlex 3050 All-In-One, OptiPlex 3050, OptiPlex 3060, OptiPlex 5050, OptiPlex 5060, OptiPlex 5250 All-In-One, OptiPlex 7050, OptiPlex 7060, OptiPlex 7450 All-In-One, OptiPlex 7460 All-In-One, OptiPlex 7760 All-In-One, Vostro 5370, Vostro 14 3468, Vostro 5471, Vostro 15 3568, Vostro 3578, Vostro 15 5568, Vostro 3470, Vostro 3670, XPS 27 7760, XPS 8920詳細を表示する

最後に公開された日付

29 3月 2021

バージョン

6

文書の種類

Solution

この文書を評価


正確
有益
わかりやすさ
この記事は役に立ちましたか?

0/3000 文字