Dells diagnostikkverktøy for å diagnostisere og løse maskinvareproblemer på datamaskiner, nettbrett eller servere

概要: Finn ut hvordan du diagnostiserer maskinvareproblemer og løser dem ved hjelp av Dells innebygde diagnostikkverktøy (kalt 32-bit Diagnostics, PSA og ePSA). Få tilgang til ulike詳細を表示する

文書の内容


現象


Når Dell-PC-en, -skjermen eller -nettbrettet ikke fungerer på riktig måte, finnes det diagnostikkverktøy som kan hjelpe deg med å finne ut hva problemet er, og gi deg en fremgangsmåte for feilsøking slik at du kan løse problemet.

Dell-PC-er og -nettbrett leveres med pre-boot-diagnostikk (kalt 32-bits Diagnostic, PSA eller ePSA). Nyere datamaskiner har også Dell SupportAssist-applikasjonen som er installert for å hjelpe deg med å diagnostisere maskinvareproblemer.


原因

Det anbefales at du først kjører en diagnostikktest for å oppdage vanlige feil med maskinvareenhetene på PC-en, skjermen eller nettbrettet. Du kan velge å kjøre en hurtigtest, full test eller teste et utvalg av maskinvareenheter (tilpasset test) på Dell-PC-en eller -nettbrettet.

Hvis diagnostikktesten identifiserer et maskinvareproblem, kan du se forslag til feilsøking som kan hjelpe deg med å løse problemet, registrere feilkoder som kan hjelpe deg med å fikse enheten, eller få erstatningsdeler uten å ringe teknisk støtte.

Merk: Merk: Du kan bare be om erstatningsdeler på nett når du kjører Dells diagnostikkverktøy på Internett. Forespørsler om erstatningsdeler på nett avhenger av om Dell PC-en er dekket av garanti, og varierer fra område til område. Se avsnittet Diagnostikkverktøy for Dell-PC-er og -nettbrett nedenfor for å finne ut hvordan du kjører Dells diagnostikkverktøy på Internett.

Dells diagnostikkverktøy på Internett hjelper deg med å feilsøke et problem, få automatiske løsninger og bestille erstatningsdeler. Som del av online-diagnostikken installeres Dell SupportAssist for å hjelpe deg med å feilsøke Dell-PC-en.

Merk: Merk: Du kan bare be om erstatningsdeler på nett når du kjører Dells diagnostikkverktøy på Internett. Forespørsler om erstatningsdeler på nett avhenger av om Dell PC-en er dekket av garanti, og varierer fra område til område.

Quick Test (Hurtigtest)

Kjør en hurtigtest for å oppdage vanlige feil med prosessoren, harddiskstatsjonen, minnet og den optiske stasjonen (CD/DVD/Blu-Ray) på Windows-baserte PC-er eller nettbrett. Hvis en feil oppdages, kan vi rette den opp umiddelbart, foreslå feilsøkingstrinn, anbefale ytterligere tester eller hjelpe deg med å få tak i kompatible reservedeler. Denne testen tar cirka 10 minutter å fullføre. Run Quick Test (Kjør hurtigtest)Run Stress Test (Kjør belastningstest).

Custom test (tilpasset test) (test av bestemt enhet)

Test en bestemt enhet eller velg flere maskinvareenheter som du vil teste. Vi vil kombinere valgene dine slik at du kan kjøre én enkel test. Denne testen tar ca. 20 minutter eller mer å fullføre, avhengig av de valgte maskinvareenhetene.

Full Test (Full test)

Kjør en full test for å utføre en grundig analyse av Dell-PC-en eller -nettbrettet. Denne testen kjører en belastningstest på alle maskinvareenhetene på Dell-PC-en eller -nettbrettet. Denne testen tar cirka 40 minutter eller mer å fullføre. Run Full Test (Kjør full test).

Kjøring av diagnostikkverktøy på Internett på en Dell-PC

 1. Gå til Dells nettsted for kundestøtte.
 2. Klikk på Finn produkt, eller skriv inn service-ID-en og klikk på Send.
 3. Klikk på fanen Diagnostikk.
 4. Velg en av diagnostiseringstestene som er tilgjengelige:
  • Hvis du vil kjøre en hurtigtest, klikker du på Quick Test (Hurtigtest).
  • Hvis du vil kjøre en full test, klikker du på Full Test.
  • Hvis du vil kjøre en tilpasset komponenttest, velger du enhetene du vil teste og klikker på Run your test (Kjør testen din).
  • Hvis du vil kjøre en belastningstest, klikker du på Custom Component Test (Tilpasset komponenttest) og merker av i boksen System stress (Systembelastning) under Performance (Ytelse). Deretter klikker du på Run your test (Kjør testen din).
Merk: Merk: Du trenger Dell SupportAssist-appen (tidligere kalt Dell System Detect) og Dell SupportAssist for å identifisere Dell-enheten din og kjøre en diagnostikktest. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere Dell SupportAssist-appen og Dell SupportAssist.
 
Merk: Enkelte diagnostikktester kan vise grafikkmønstre for å teste videoen eller skjermen, samt statusdialogbokser som krever handling fra deg. Resultatene fra diagnostiseringstesten kan vises feil hvis du ikke utfører de nødvendige handlingene.

Dell-PC-er, -nettbrett og -skjermer leveres med pre-boot eller innebygd diagnostikk som kan bidra til å diagnostisere maskinvareproblemer, og registrere feilkoder. Feilsøking kjøres før PC-en starter opp i operativsystemet. PC-en trenger ikke være koblet til Internett når feilsøking kjøres.

Kjør Dell Pre-boot System Assessment eller den forbedrede Pre-boot System Assessment (Dell PSA eller ePSA)

Dell ePSA- eller PSA-diagnostikkverktøy er tilgjengelig på Dells bærbare og stasjonære PC-er, servere og Windows-baserte nettbrett.

 1. Start Dell-PC-en på nytt.
 2. Når Dell-logoen vises, trykker du på F12 for å åpne menyen for engangsoppstart.
 3. Bruk piltastene for å velge Diagnostics (Diagnostikk), og trykk på Enter-tasten på tastaturet.
 4. Følg instruksjonene på skjermen, og angi de aktuelle svarene for å fullføre diagnostikktesten.
  Hvis testen mislykkes, må du skrive ned feilkoden og valideringskoden.

Hvis diagnostikken mislykkes, kan du se kunnskapsartikkelen Løse maskinvareproblemer med innebygd og nettbasert diagnostikk (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-feilkoder) fra Dell for å få informasjon om hvordan du søker opp feilkoden.
Du kan også gå til siden for ytelseskontroll av SupportAssist-system før oppstart for å finne mer informasjon om ePSA- eller PSA-diagnostikkfeilkoder.

Hvis du vil lære mer om Dell ePSA- eller PSA-diagnostikken, kan du lese følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse maskinvareproblemer med innebygd og online-diagnostikk (ePSA- eller PSA-feilkoder).

Merk: Enkelte diagnostikktester kan vise grafikkmønstre for å teste videoen eller skjermen, samt statusdialogbokser som krever handling fra deg. Resultatene fra diagnostiseringstesten kan vises feil hvis du ikke utfører de nødvendige handlingene.

Video (bare på engelsk) – ePSA-systemvurdering før oppstart (Dells tekniske kundestøtte)


Kjøring av innebygd diagnostikkverktøy på en Dell-skjerm

Dell-skjermene har et innebygd diagnostikkverktøy som hjelper deg med å finne ut om skjermproblemene du opplever skyldes selve Dell-skjermen eller skjermkortet (GPU) og PC-innstillingene.

Hvis du vil finne ut hvordan du kjører innebygd diagnostikkverktøy på en Dell-skjerm, kan du se artikkelen Hvordan kjører jeg diagnostikkverktøy på en Dell-skjerm? i Dells kunnskapsbase.


Kjøring av innebygd LCD-selvtest på en bærbar Dell-PC

Dells bærbare datamaskiner har et innebygd diagnostikkverktøy som hjelper deg med å finne ut om skjermproblemene du opplever er forårsaket av LCD-skjermen på den bærbare Dell-PC-en, eller av skjermkortet (GPU) eller PC-innstillingene.

Hvis du vil kjøre diagnostikk på en LCD-skjerm til bærbare Dell-datamaskiner, kan du se artikkelen Hvordan kjører jeg diagnostikk på en LCD-skjerm til bærbare Dell-datamaskiner? i Dells kunnskapsbase.

Dell SupportAssist sjekker regelmessig tilstanden til PC-ens maskinvare og programvare. Du blir varslet når SupportAssist oppdager et problem. SupportAssist er forhåndsinstallert på alle nye PC-er og nettbrett til hjemmebruk fra Dell. Hvis du har en enhet som er mindre enn ett år gammel, søker du etter "SupportAssist" på enheten og kjører applikasjonen. Hvis enheten din ikke ble levert med SupportAssist forhåndsinstallert, eller hvis du vil installere SupportAssist på nytt, må du sørge for at enheten din oppfyller minimumssystemkravene og laste ned SupportAssist for PC-er og nettbrett.

Kjøring av maskinvareskjekk i Dell SupportAssist:

 1. Klikk på Windows Start.
 2. Åpne Dell SupportAssist-applikasjonen.
 3. Klikk på Maskinvare Checkup-flisen (maskinvareskjekk).
 4. Velg den typen diagnostikktest du vil kjøre:
  • Default (Standard) – Denne testen tar cirka 10 minutter å fullføre.
  • Stress (Belastning) – Denne testen tar cirka 15 minutter å fullføre.
  • Scan a Specific Device (Skann en bestemt enhet) – Dette alternativet gjør det mulig å kjøre en diagnostikktest på en bestemt enhet i datamaskinen din.

Hvis du vil lære mer om Dell SupportAssist, kan du gå til siden Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett.

Eldre Dell-datamaskiner leveres med en verktøypartisjon på harddisken som inneholder 32-bitersverktøyet Dell Diagnostic, som hjelper deg med å identifisere eventuelle maskinvareproblemer.

Merk: Merk: For PC-er kjøpt etter 1. januar 2009, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse maskinvareproblemer med innebygd og online-diagnostikk (ePSA- eller PSA-feilkoder).

Hvis du vil kjøre det innebygde 32-biters diagnostikkverktøyet, utfører du følgende trinn:

 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Trykk på F12 når Dell-velkomstskjermen vises under oppstartsprosessen.
 3. Når Boot-menyen (Oppstart) vises, merker du alternativet Boot to Utility Partition (Start opp på verktøypartisjon) eller alternativet Diagnostics (Diagnostikk). Trykk deretter på Enter for å starte den eldre 32-bitersversjonen av Dell Diagnostics
 4. Trykk på Tab-tasten for å merke Test System (Test systemet), og trykk på Enter for å fortsette til den eldre 32-bitersversjonen av Diagnostics.
  Merk: Merk: I noen tilfeller vil PSA-diagnostikk kjøres først. Når du får en feilmelding under PSA-diagnostikken, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse maskinvareproblemer med innebygd og online-diagnostikk (ePSA- eller PSA-feilkoder). Du får muligheten til å åpne 32-bitersversjonen av Diagnostics. Trykk på N (nei) eller Y (ja) når du blir spurt om du vil fortsette minnetestene, for å gå til 32-bitersversjonen av Diagnostics.
  • Hurtig test vil kjøre en rask test av enheter i systemet. Dette kan vanligvis ta 10-20 minutter.
  • Extended Test (Utvidet test) utfører en grundig kontroll av enheter i systemet. Dette kan vanligvis ta en time eller mer.
  • Custom Test (Egendefinert test) brukes til å teste en bestemt enhet eller tilpasse testene som skal kjøres. Exit to MS-DOS (Avslutt og gå til MS-DOS) avslutter diagnostikken og åpner en ledetekst.
  • Symptom tre. Dette alternativet lister opp de vanligste symptomene og lar deg velge tester basert på disse symptomene.
   Merk: Merk: Express Test (Hurtigtest) er den eneste testen som ikke krever at brukeren gjør noe.

Merk: Merk: Når diagnostikken forårsaker en feil, må du gjøre et notat om feiling og kontakte teknisk kundestøtte for ytterligere hjelp.
Dell SupportAssist for bedriftssystemer (servere, lagring og nettverk)

SupportAssist Enterprise er vår automatiserte teknologi for omfattende og brukervennlig, proaktiv og prediktiv støtte. SupportAssist identifiserer maskinvarefeil automatisk, oppretter en sak og starter deretter kontakt fra Dell EMC til kunden.

SupportAssist Enterprise overvåker opptil 15 000 server-, lagrings- og nettverksenheter. Det kan brukes som et frittstående program, eller med OpenManage Essentials (OME) eller Microsoft System Center Operations Manager (SCOM). SupportAssist Enterprise kan lastes ned på enten en Windows- eller Linux-administrasjonsserver.

Hvis du vil ha tekniske dokumenter, videoer eller stille spørsmål, kan du gå til SupportAssist Community på Dell.com/SupportAssistGroup.

 

Hvis du vil finne ut mer om ulike diagnostikkverktøy som er tilgjengelige for servere, lagrings- og nettverksprodukter, kan du gå til støttebiblioteket Servere, lagring og nettverk for å se hvordan du kjører diagnostikkverktøy på Internett.

解決方法


 
Støtte ved utløpt service  Utløpt service? Ikke noe problem. Klikk her, skriv inn service-ID-en din, og se tilbudene våre. 
Tilbudene er for øyeblikket bare tilgjengelige for PC-kunder i USA, Canada, Storbritannia og Frankrike. Server og lagring er ikke aktuelt.

文書のプロパティ


影響を受ける製品

G Series, G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Thin Clients, Fixed Workstations, Dell Thunderbolt Dock TB16, Dell G7 15 7588, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIOG Series, G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Thin Clients, Fixed Workstations, Dell Thunderbolt Dock TB16, Dell G7 15 7588, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIO, Inspiron 3265, Inspiron 3452 AIO, Inspiron 3455, Inspiron 24 3464, Inspiron 3475, Inspiron 24 5488, Inspiron 27 7775, Inspiron 3252, Inspiron 3655, Latitude 5290 2-in-1, Latitude 5290, Latitude 7290, Latitude 3390 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 3490, Latitude 5490, Latitude 5491, Latitude 7490, Latitude 3590, Latitude 5590, Latitude 5591, OptiPlex 3050 All-In-One, OptiPlex 3050, OptiPlex 3060, OptiPlex 5050, OptiPlex 5060, OptiPlex 5250 All-In-One, OptiPlex 7050, OptiPlex 7060, OptiPlex 7450 All-In-One, OptiPlex 7460 All-In-One, OptiPlex 7760 All-In-One, Vostro 5370, Vostro 14 3468, Vostro 5471, Vostro 15 3568, Vostro 3578, Vostro 15 5568, Vostro 3470, Vostro 3670, XPS 27 7760, XPS 8920詳細を表示する

最後に公開された日付

29 3月 2021

バージョン

6

文書の種類

Solution

この文書を評価


正確
有益
わかりやすさ
この記事は役に立ちましたか?

0/3000 文字