메인 콘텐츠로 이동
 • 빠르고 간편하게 주문
 • 주문 보기 및 배송 상태 추적
 • 제품 목록을 생성 및 액세스
 • 회사 관리를 사용하여 Dell EMC 사이트, 제품 및 제품 수준 연락처를 관리하십시오.

Jak se po upgradu na systém Windows 11 vrátit zpět k předchozímu operačnímu systému

요약: Zjistěte, jak vrátit systém Windows 11 z nové aktualizace na předchozí verzi nebo jak se po upgradu vrátit k předchozí verzi systému Windows.

이 문서는 자동으로 번역되었을 수 있습니다. 번역 품질에 대한 의견이 있는 경우 페이지 하단의 양식을 사용해 알려 주시기 바랍니다.

문서 콘텐츠


지침

Návrat na předchozí verzi ze systému Windows 11

Při upgradu počítače ze systému Windows 10 na Windows 11 je předchozí verze Windows ponechána na pevném disku po dobu 10 dnů. Tato funkce umožňuje uživateli vrátit se z jakéhokoliv důvodu zpět k předchozí verzi systému Windows. Po 10 dnech je stará verze systému Windows odebrána, aby se uvolnil prostor na pevném disku.


Jak se po upgradu na systém Windows 11 vrátit zpět k předchozí verzi systému Windows

Návrat zpět k předchozí verzi systému Windows provedete takto:

 1. Pokud je počítač odpojen od napájení, připojte napájecí kabel do zásuvky a klikněte na tlačítko Další.
 2. Klikněte na tlačítko Start tlačítko Start a zadejte „obnovení“.
 3. Vyberte možnost Možnosti obnovení (nastavení systému).
 4. V části Obnovení vyberte možnost Přejít zpátky k Windows [X], kde[X] je číslo předchozí verze Windows.
  Poznámka: Downgrade na systém Windows 10 můžete provést pouze během 10 dní od upgradu.
 5. Vyberte důvod návratu a poté klikněte na možnost Další.
 6. Klikněte na položku Přejít zpátky k Windows [X].
 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete obnovení.

Po dokončení obnovy se počítač spustí do předchozí verze systému Windows. Jestliže jste se do předchozí verze systému Windows přihlašovali pomocí hesla, budete ho muset k přihlášení používat i po obnovení.

추가 정보

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.

문서 속성


영향을 받는 제품

Desktops & All-in-Ones, Laptops

마지막 게시 날짜

08 8월 2023

버전

4

문서 유형

How To