메인 콘텐츠로 이동
  • 빠르고 간편하게 주문
  • 주문 보기 및 배송 상태 추적
  • 제품 목록을 생성 및 액세스
  • 회사 관리를 사용하여 Dell EMC 사이트, 제품 및 제품 수준 연락처를 관리하십시오.

Průvodce upgradem na systém Windows 11 pro počítače Dell

요약: Tento článek obsahuje podrobného průvodce upgradem podporovaného zařízení Dell na systém Windows 11, včetně informací o ovladačích Dell a běžných problémech.

이 문서는 자동으로 번역되었을 수 있습니다. 번역 품질에 대한 의견이 있는 경우 페이지 하단의 양식을 사용해 알려 주시기 바랍니다.

문서 콘텐츠


지침

  1. Spuštění aplikace PC Health Check pro kontrolu minimálních požadavků
  2. Ověření, zda je zařízení testováno pro upgrade na systém Windows 11
  3. Zálohování důležitých souborů
  4. Aktualizace systému BIOS a ovladačů
  5. Upgrade na systém Windows 11
  6. Aktualizace počítače pomocí ovladačů Windows 11 po upgradu

Spuštění aplikace PC Health Check pro kontrolu minimálních požadavků

Společnost Microsoft poskytuje aplikaci PC Health Check, která zkontroluje počítač a určí, zda splňuje minimální požadavky pro systém Windows 11. Stáhněte si aplikaci PC Health Check. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies

Další informace o minimálních požadavcích, včetně kompatibility čipu TPM (Trusted Platform Module), naleznete v článku znalostní databáze Dell Windows 11 – Rozsah podpory a systémové požadavky.


Ověření, zda je zařízení testováno pro upgrade na systém Windows 11

Přečtěte si článek znalostní databáze Dell "Počítače Dell testované pro upgrade na systém Windows 11", který obsahuje seznam počítačů Dell, na kterých byl testován upgrade na systém Windows 11.

Pokud počítač nebyl testován pro upgrade na systém Windows 11, společnost Dell nedoporučuje přechod na systém Windows 11. Společnost Dell neposkytuje ovladače pro systém Windows 11 pro netestovaná zařízení. Společnost Microsoft může zahrnout ovladače systému Windows 11 od výrobců komponent prostřednictvím služby Windows Update pro počítače, které společnost Dell netestovala. Společnost Dell však nepodporuje systém Windows 11 na netestovaných zařízeních.


Zálohování souborů do úložiště OneDrive

Před instalací upgradu na systém Windows 11 si nezapomeňte zálohovat soubory do úložiště OneDrive. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Microsoft "Zálohování složek Dokumenty, Obrázky a Plocha pomocí OneDrivu". Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies

V případě velkého množství dat byste měli zálohovat soubory a složky na externí pevný disk pomocí funkce Historie souborů. Přečtěte si článek znalostní databáze Microsoft Zálohování a obnovení v systému Windows 10. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies


Aktualizace systému BIOS a ovladačů

Společnost Dell důrazně doporučuje, abyste před zahájením upgradu na systém Windows 11 aktualizovali systém BIOS a ovladače svého počítače Dell. Během upgradu systému Windows namísto instalace nových integrovaných ovladačů dochází k migraci stávajících ovladačů vašeho počítače. Před upgradem na systém Windows 11 byste měli mít v počítači nejnovější ovladače.

Chcete-li začít aktualizovat systém BIOS a ovladače, přejděte na webovou stránku Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell určenou pro váš počítač. Mějte připravené výrobní číslo svého počítače a nainstalovanou aplikaci SupportAssist , abyste získali správné ovladače pro svůj počítač.


Upgrade na systém Windows 11

Společnost Dell Technologies doporučuje k instalaci systému Windows 11 na testovaný počítač použít možnost upgradu prostřednictvím služby Windows Update. Vaše soubory tak zůstanou zachovány a vytvoří se oddíl pro obnovení pro případ, že byste se museli vrátit na systém Windows 10.

Chcete-li zkontrolovat, zda je pro vaše zařízení připravený systém Windows 11, přejděte do Nastavení>Windows Update a vyberte možnost Vyhledat aktualizace.

Společnost Microsoft vydá upgrade na systém Windows 11 pro způsobilá zařízení mezi koncem roku 2021 a začátkem roku 2022.


Aktualizace počítače pomocí ovladačů Windows 11 po upgradu

Po dokončení upgradu počítače na systém Windows 11 se podívejte na webovou stránku s ovladači Dell, jestli neobsahuje aktualizované ovladače pro Windows 11. Některé ovladače se do služby Windows Update nedostaly. Nainstalujte všechny ovladače pro systém Windows 11, které jsou určené pro vaše zařízení.

Chcete-li začít aktualizovat ovladače, přejděte na webovou stránku Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell určenou pro váš počítač. Mějte připravené výrobní číslo svého počítače a nainstalovanou aplikaci SupportAssist, abyste získali správné ovladače pro svůj počítač.


추가 정보

문서 속성


마지막 게시 날짜

09 7월 2024

버전

15

문서 유형

How To