DSA-2019-077: Dell EMC Data Protection Central Security Update for Multiple Component Vulnerabilities


alert-notice

Critical

Eerste publicatie: 08 MEI 2019
Laatst bijgewerkt op:   08 MEI 2019

CVE-ID('s)

Overzicht

Classificatie van de ernst (CVSS basisscore)

See NVD (http://nvd.nist.gov/) for individual scores for each CVE

Affected products: 
Dell EMC Data Protection Central (DPC) versions 1.0.0, 1.0.1, 18.1, 18.2, and 19.1
Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA) System Manager versions 18.1, 18.2, and 19.1


Summary: 
Multiple components within Dell EMC Data Protection Central require a security update to address various vulnerabilities.

Details

Dell EMC creates and distributes the Data Protection Central OS Update. These DPC OS Updates contain security patches from third party components for the Data Protection Central system. See Data Protection Central OS Update Release Notes for more information.

For more information about any of the Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) mentioned here, consult the National Vulnerability Database (NVD) at http://nvd.nist.gov/home.cfm.

To search for a particular CVE, use the database s search utility at http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/search.

Filled_Alert_Notice_Symbol   Disclaimer van ernst

Raadpleeg het Dell EMC Knowledge Base artikel 468307 voor een beschrijving van ernst van het probleem. Dell EMC raadt aan dat alle klanten rekening houden met zowel de basisscore als alle relevante tijdelijke en omgevingsscores die gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke ernst van de specifieke beveiligingsproblemen.

Aanbevelingen

Apply the Data Protection Central OS Update to all Data Protection Central systems installed using DPC OVA deployment; DPC systems installed without use of the DPC OVA are not updated by the DPC OS Update procedure.

Link naar oplossingen

To upgrade your Dell EMC Data Protection Central system, see KB article 522157 for installation instructions: Data Protection Central: How to Install the Data Protection Central OS Update

Lees en gebruik de informatie in dit Dell EMC beveiligingsadvies om situaties te voorkomen die zouden kunnen voortvloeien uit de hierin beschreven problemen. Als u vragen hebt over deze productwaarschuwing, neem dan contact op met de technische support van Dell EMC software op 1-877-534-2867. Dell EMC brengt Dell EMC beveiligingsadviezen naar buiten om gebruikers van de getroffen Dell EMC producten te voorzien van belangrijke beveiligingsinformatie. Dell EMC raadt alle gebruikers aan bruikbare informatie toe te passen voor individuele situaties en de juiste actie te ondernemen. De informatie die in dit document wordt verstrekt, is ‘in de huidige staat’ zonder enige vorm van garantie. Dell EMC wijst alle uitdrukkelijke of impliciete garanties af, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor bepaalde doelen, eigendom en niet-inbreuk. Dell EMC of diens leveranciers zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade, waaronder, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, verlies van bedrijfswinsten of speciale schade, zelfs als Dell EMC of diens leveranciers op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat in sommige staten de uitsluiting of beperking van gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is de voorgaande beperking mogelijk niet van toepassing.