Ga naar hoofdinhoud
 • Snel en eenvoudig bestellen
 • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
 • Een lijst met producten maken en openen
 • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Överför ditt operativsystem från en cd-/dvd-skiva till en startbar USB-enhet

Samenvatting: Den här artikeln är en guide till att flytta installationsfilerna för operativsystemet till en USB-enhet och göra USB-enheten identifierbar vid start, så att du kan använda den i en Dell-dator. ...

Dit artikel is mogelijk automatisch vertaald. Als u feedback hebt over de kwaliteit, laat het ons dan weten via het formulier onderaan deze pagina.

Article content


Symptomen

 


Den här artikeln innehåller information om hur du överför installationsfiler från en cd-/dvd-skiva till en USB-enhet och gör att USB-enheten kan identifieras vid start.


Innehållsförteckning:

 1. Skapa en startbar USB-enhet med installationsfiler för operativsystemet
 2. Använda Diskpart och Windows Utforskaren till att skapa och kopiera filerna

 

Skapa en startbar USB-enhet med installationsfiler för operativsystemet

 

Du kan skapa en startbar USB-enhet på flera olika sätt. Du hittar guider till de olika sätten nedan.

När du har den startbara USB-enheten finns det flera sätt att göra den till en installationsenhet för datorer som inte har någon optisk enhet (CD/DVD).

Du kan antingen göra det hela manuellt, eller så kan du hämta ett verktyg från tredje part som automatiserar processen.

Här går vi igenom den manuella processen, eftersom en guide till den automatiserade processen skulle se olika ut beroende på vilket verktyg du använder. Du bör följa verktygets egna instruktioner.

SLN153692_sv__1icon Obs! Se till att USB-enheten är större än de installationsfiler för operativsystemet (OS) du ska kopiera. En tumregel är 1 GB för XP, 4 GB för Vista/Windows 7 och 8 GB för Windows 8.


Överst på sidan


 

Använda Diskpart och Windows Utforskaren till att skapa och kopiera filerna

 

 1. Använd en tillräckligt stor USB-enhet.

 2. Se till att den är tom. Du kommer att formatera den under installationsprocessen.

 3. Anslut USB-enheten till ett USB-uttag i datorn.

 4. Skriv ned enhetsbokstaven.

 5. Gå till startmenyn och öppna en kommandotolk som administratör under Tillbehör.

  • Det kan du göra genom att högerklicka på kommandotolkens ikon och välja Kör som administratör.

 6. Vi går nu igenom några kommandon för verktyget DiskPart. Skriv DISKPART och tryck på Retur.

DISKPART>
 1. I DISKPART måste vi nu identifiera vilken disk som är USB-enheten.

  • Den interna hårddisken har alltid det första disknumret som är 0.
  • Om det finns fler interna diskar får de efterföljande nummer som 1, 2 osv.
  • I det här exemplet finns bara en intern hårddisk så att USB-enheten tilldelas numret Disk1.
  • Du kan ta reda på det här genom att skriva LIST DISK och trycka på ReturKommandot List Disk visar en lista med alla tilldelade diskar.
DISKPART> list disk
Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
------- ------------- ------- ------- --- ---
Disk 0 Online 93 GB 0B    
Disk 4 Online 14GB 0B    

DISKPART>
 1. Nu ska vi köra några kommandon. Skriv varje kommando och låt det köra färdigt innan du skriver nästa kommando. Jag har skrivit kommandona i den ordning de ska anges.

  1. Skriv Select Disk 1 och tryck på Retur.

  2. Skriv Clean och tryck på Retur.

  3. Skriv Create Partition Primary och tryck på Retur.

  4. Skriv Select Partition 1 och tryck på Retur.

  5. Skriv Active och tryck på Retur.

  6. Skriv Format FS=NTFS och tryck på Retur.

   DISKPART> select disk 1

   Disk 1 is now the selected disk.

   DISKPART> clean

   DiskPart succeeded in cleaning the disk.

   DISKPART> create partition primary

   DiskPart succeeded in creating the specified partition.

   DISKPART> Select partition 1

   Partition 1 is now the selected partition.

   DISKPART> active

   DiskPart marked the current partition as active.

   DISKPART> Format FS=ntfs

       100 percent completed

   DiskPart successfully formatted the volume.

   DISKPART>
  7. Skriv Assign och tryck på Retur.

  8. Skriv EXIT och tryck på Retur.

   DISKPART> clean

   DiskPart succeeded in cleaning the disk.

   DISKPART> create partition primary

   DiskPart succeeded in creating the specified partition.

   DISKPART> Select partition 1

   Partition 1 is now the selected partition.

   DISKPART> active

   DiskPart marked the current partition as active.

   DISKPART> Format FS=ntfs

       100 percent completed

   DiskPart successfully formatted the volume.

   DISKPART> assign

   DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

   DISKPART> exit
 2. Nu måste du sätta in DVD-skivan med det du vill installera i DVD-enheten. Skriv följande kommandon i kommandotolken för en Windows-installation.

  1. Skriv D: cd boot och tryck på ReturDär D: är enhetsbokstaven för den optiska enheten.

  2. Skriv Bootsect.exe /nt60 E: och tryck på Retur.

   C:\>D: cd boot

   D:/boot>bootsect.exe /nt60 e:
   target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode.

   E:  (\\?\Volume{ec34ce1d-11e0-a841-001c26e71218})

           Successfully updated NTFS filesystem bootcode.

   Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.

   D:\boot>
 3. Nu behöver du bara använda Windows Utforskaren, gå till DVD-skivan med installationsfilerna och kopiera alla filer till USB-enheten. När kopieringen är färdig har du en USB-enhet som kan användas till att installera operativsystem.

SLN153692_sv__1icon Obs! Om du vill starta en Dell-dator från en USB-enhet ska du trycka snabbt på tangenten F12 när skärmbilden med Dells logotyp visas. Då öppnas en startmeny där du kan navigera till ”Boot from USB Drive” med markören/piltangenterna och trycka på Retur.


Överst på sidan


Artikeleigenschappen


Getroffen product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Datum laatst gepubliceerd

30 mrt. 2021

Versie

5

Artikeltype

Solution