Artikelnummer: 000133296


DSA-2020-047: Dell EMC Networking OS6 Security Update for VxWorks Component

Samenvatting: The VxWorks component within Dell EMC Networking PowerConnect Series requires a security update to address various vulnerabilities.

Article content


Impact

Critical

Gegevens

The component is updated for the following vulnerabilities:

  • CVE-2019-12255
  • CVE-2019-12263
  • CVE-2019-12258

The component is updated for the following vulnerabilities:

  • CVE-2019-12255
  • CVE-2019-12263
  • CVE-2019-12258

Dell Technologies raadt aan dat alle klanten rekening houden met zowel de basisscore van CVSS als alle relevante tijdelijke en omgevingsscores die gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke ernst van de specifieke beveiligingsproblemen.

Getroffen producten en herstel

Affected products:

Dell EMC PowerConnect Series prior to 5.1.16.1
 

Resolution:

The following Dell EMC PowerConnect Series release contains a resolution to these vulnerabilities

  • Dell EMC PowerConnect Series version 5.1.16.1 and later

Dell EMC recommends all customers upgrade at the earliest opportunity.

Affected products:

Dell EMC PowerConnect Series prior to 5.1.16.1
 

Resolution:

The following Dell EMC PowerConnect Series release contains a resolution to these vulnerabilities

  • Dell EMC PowerConnect Series version 5.1.16.1 and later

Dell EMC recommends all customers upgrade at the earliest opportunity.

Verwante informatie

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide


Lees en gebruik de informatie in dit Dell Technologies beveiligingsadvies om situaties te voorkomen die zouden kunnen voortvloeien uit de hierin beschreven problemen. Dell Technologies distribueert beveiligingsadviezen om belangrijke beveiligingsinformatie te delen met gebruikers van de betreffende product(en). Dell Technologies bepaalt het risico op basis van een gemiddelde van de risico's over een gevarieerd aantal geïnstalleerde systemen. Hierdoor is het mogelijk dat het gegeven risico mogelijk niet het werkelijke risico vertegenwoordigt voor uw lokale installatie en individuele omgeving. Aanbevolen is dat alle gebruikers voor zichzelf bepalen of deze informatie bruikbaar is voor hun individuele omgevingen en om de juiste acties te ondernemen. De informatie die in dit document wordt verstrekt, is ‘in de huidige staat’ zonder enige vorm van garantie. Dell Technologies wijst nadrukkelijk alle uitdrukkelijke of impliciete garanties af, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor bepaalde doelen, eigendom en niet-inbreuk. Dell Technologies, gelieerde bedrijven of leveranciers, zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of gerelateerd is aan de informatie in dit document of handelingen die u op basis hiervan onderneemt, met inbegrip van enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, winstderving van het bedrijf of speciale schade, zelfs als Dell Technologies, gelieerde bedrijven of leveranciers op de hoogte zijn gesteld van dit soort schades. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor het bovenstaande toepasselijk is voor zover toegestaan door de wetgeving.

Artikeleigenschappen


Product

Networking

Datum laatst gepubliceerd

22 mei 2021

Versie

5

Artikeltype

Dell Security Advisory

Dit artikel beoordelen


Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?

0/3000 tekens